Toate documentele din domeniul Chimie Organica

 • Anestezina

  Capitolul 1. Memoriu general Proiectul are ca obiect de studiu partea tehnologică de obţinere a anestezinei. Anestezina este esterul etilic al acidului p-aminobenzoic medicament cu acţiune anestezică locală, reprezentant al clasei de esteri alchilici ai acidului p-aminobenzoic. Anestezicele locale sunt un grup de substanţe care aplicate la nivelul receptorilor periferici sau al fibrelor nervoase sunt capabile să diminueze sau să întrerupă sensibilitatea regiunilor respective, prima fiind...

 • Cadmiul - Metode de Analiza

  Scop. Studiul de faţă face o evaluare cantitativă a contaminării cu cadmiu a diferitelor produse alimentare din judeţul Mureş, şi compararea rezultatelor cu datele naţionale. Materiale şi metode. S-au luat în studiu în total 136 probe din diverse produse alimentare şi 130 probe de legume şi fructe. Determinările nivelului de Cd s-au efectuat cu spectrofotometrul cu absorbţie atomică Spectra AA880, echipat cu cuptor de grafit, iar rezultatele au fost interpretate conform legislaţiei în...

 • Fierul

  Fierul este un element chimic, aflat în prima grupă a metalelor tranziționale, notat cu simbolul Fe și are numărul atomic 26, iar masa atomică 56. Fierul prezintă numeroase stări de oxidare, celemai comune sunt +2 și +3, având configurația electronică [Ar]s23d6. Numerele de coordinare și stereochimia fierului : Fe(II) 4 – Td, 6 – Oh, 5, 7 – geometrie complexă; Fe(III) 4 – Td, 6 – Oh, 5, 7 – geometrie complex Tetraedrică- N.O. 4 - Ni(II) d8, Co(II) d7, Co(III) d6, Fe(II) d6, Fe(III)...

 • Prevenirea Poluarii si Protectia Mediului

  Tema proiectului În timpul procesului de fabricaţie al formaldehidei rezulta o serie de compusi organici volatili si monooxid de carbon. Se impune minimizarea emisiilor gazoase cu efect nociv asupra mediului prin adoptarea unor masuri de protectie a mediului in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile. Memoriu tehnic Compusul chimic denumit formaldehida (cu denumirea stiintifica corecta metanol sau aldehida metilica, solutia apoasa de formaldehida 37% fiind cunoscuta si sub numele...

 • Hidrati de Carbon - Glucide si Zaharide

  Hidraţii de carbon sunt compuşi naturali de importanţă vitală pentru plante şi animale. Formula generală Cn(H2O)n In natură zaharidele se găsesc libere sau combinate cu alte substanţe. In plante ele formează până la 50-80% din S.U., având rol de substanţe de rezervă (amidon) sau substanţe de susţinere (celuloza). In corpul animal zaharidele reprezintă 2-5% din S.U., dar au rol deosebit ca sursă de energie sau substanţe de rezervă (glicogen). Hidraţii de carbon rezultă prin fotosinteză din...

 • Uleiul de Lavanda

  INTRODUCERE Este un semiarbust cu aspect globulos, peren, cultiva în Antichitate. Dioscoride Pedanios menţionează această plantă în lucrările sale, precizând că era răspândită pe coastele Galiei în insulele Stoechas. Vegetează în flora spontană de pe coastele însorite ale Munţilor Alpi, începând cu 400 m până la 1800 m altitudine, pe soluri calcaroase, afânate, permeabile, relativ uscate. Răspândită în Europa Meridională, mai ales în sudul Franţei, Italiei, Spaniei, Greciei. În anul 1923 din...

 • Vitamine

  INTRODUCERE Vitaminele reprezintă o clasă de substanţe organice extrem de heterogenă din punct de vedere structural, cu rol de biocatalizator care sunt necesare organismului viu în cantităţi foarte mici, dar sunt indispensabile funcţiilor vitale. Vitaminele sunt substanțe chimice organice, cu excepţia bitaminei B12, necesare în cantități mici pentru ca organismul să fie sănătos. Majoritatea vitaminelor nu pot fi sintetizate de către organism, deci ele trebuie obținute din alimentație....

 • Partea Tehnologica si Partea de Proiectare a Instalatiei de Obtinere a Vinului Alb

  Memoriu Tehnic Lucrarea de licența are ca obiect de studiu partea tehnologică şi partea de proiectare a instalaţiei de obţinere a vinului alb. Vinul este cea mai veche băutură alcoolică din lume dar și cea mai raspandită. Legea viei și a vinului (nr.244/2002) a dat urmatoarea definiție: ''vinul este băutura obținuta exclusiv prin fermentarea alcoolică, completă sau parțială, a strugurilor proaspeți, zdrobiți sau nezdrobiți, ori a mustului de struguri. Tăria alcoolică efectivă a vinului nu...

 • Aspecte Privind Evaluarea Biodisponibilitatii Substantelor Organice in Sol, in Vederea Estimarii Riscului Asupra Sanatatii Umane

  Datorită capacităţii sale de a întreţine viaţa plantelor, definită ca fertilitate, solul constituie principalul mijloc de producţie în agricultură cu caracter regenerativ. În cazul unei utilizări raţionale, solurile nu se consumă într-un ciclu de producţie, ci îşi păstrează fertilitatea naturală şi chiar se poate ameliora căpătând caracteristici şi calităţi noi.O bună gestionare a resurselor de sol din ţara noastră nu este posibilă decât dacă sunt cunoscute însuşirile solului, ca mediu fizic...

 • Standardizarea Produselor sub Aspectul Protectiei Consumatorului

  În conditiile diversificarii si înnoirii rapide a ofertei de marfuri, cresterii continue a exigentelor clientilor, calitatea produselor si serviciilor a devenit factor determinant al competitivitatii întreprinderilor. Pe de alta parte, la nivel macroeconomic, calitatea produselor este evaluata tot mai mult în strânsa legatura cu calitatea vietii. Se acorda o importanta deosebita caracteristicilor sanogenetice ale produselor, diminuarii impactului ambiental negativ al unor produse si procese,...

 • Norme de Igiena in Unitati de Panificatie si Morarit

  Încă din cele mai vechi timpuri, pâinea şi produsele de panificaţie au stat la bazaalimentaţiei oamenilor, fie că era vorba de masa de dimineaţă, prânz sau cină, de la ceisăraci la cei bogaţi, pe tot cuprinsul Pământului brutăritul era o îndeletnicire normală înviaţa rurală, iar în vremurile mai apropiate de noi fiecare gospodărie având cuptor de pâine. În trecut pâinea albă, ce era făcută din faină albă de calitate superioară, eraalimentul bogaţilor, iar cea neagră, era considerată alimentul...

 • Etichetarea, Ambalarea si Depozitarea Produselor sub Aspectul Protectiei Consumatorului

  La vanzarea produsului sau prestarea serviciului comerciantul sau, dupa caz, prestatorul trebuie sa aduca cu buna-credinta la cunostinta consumatorului, la solicitarea acestuia pe langa informatiile furnizate prin etichetare, marcare si ambalare si informatii corecte si utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, conditiile de vanzare si modul de utilizare. Informatiile furnizate prin etichetare, marcare, ambalare vor respecta prevederile legale referitoare la etichetare....

 • Calitatea Produselor si Protectia Consumatorilor - Ambalaje pentru Produse Farmaceutice

  Capitolul 1. Introducere Pentru a asigura o bună conservare unui medicament, o importanță deosebită o are ambalajul. În lume, anual apar peste 1.200 produse noi medicamentoase (Stătescu, 1986), creșterea nivelului de trai a impus perfecționări și în domeniul condiționării sau ambalării medicamentelor. Funcția principală a unui ambalaj este de a proteja (fizic, chimic, mecanic, microbiologic), de a conserva conținutul, de a face facilă manipularea, transportul și difuzarea și nu în...

 • Alcool Etilic

  TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o instalație pentru fabricarea alcoolului etilic având o capacitate de producție de 5000 t/an. MEMORIUL JUSTIFICATIV Prezenta lucrare de licență are ca scop proiectarea unei instalații pentru fabricarea alcoolului etilic având o capacitate de producție de 5000 t/an. Alcoolul etilic obținut este de calitate tehnică, folosit în industrie pentru obținerea altor produse de uz frecvent. O prezentare, în amănunt al produsului este prezentată în...

 • Pigmentii

  Pigmentii Lumina vizuala are lungimea de unda cuprinsa intre 400 si 800 mm Pentru absorbi lungimea de unda din domeniul vizual un material trebuie sa aiba o structura chimica in care exista diferente de niveluri de energie corespunzatoare lungimii de unda vizibile In cazul materialelor anorganice va fi vorba de niveluri energetice ale retelei cristaline iar in cazul substantelor organice structura substantei colorate va trebui sa contina grupari cromofore adica legaturi duble extinse sau...

Pagina 7 din 39