Toate documentele din domeniul Chimie Organica

 • Spectroscopia si Spectrometria Radiatiilor Nucleare

  1. Punerea problemei. O problemă deosebit de importantă în studiul transmutaţiilor nucleare este cunoaşterea precisă a energiei de transmutaţie. Energia de transmutaţie apare, în general, sub formă cinetică (raze a, raze β, raze de recul radioactiv) şi sub formă electromagnetică (raze γ) şi poate fi măsurată prin mijlocirea efectelor produse (ionizare, efect termic, efect fotografic etc.). în cazul dezintegrărilor β, o parte a energiei transmutaţiei nu poate fi însă detectată şi măsurată...

 • Masurari de Flux - Spectre de Neutroni

  1. METODA DIFERENŢEI ÎN CADMIU Cunoaşterea distribuţiilor spaţială şi energetică ale neutronilor într-un reactor nuclear reprezintă prima etapă, şi cea mai importantă, în deter¬minarea parametrilor reţelei respective. Bilanţul neutronic, comportarea în regimuri normale sau de avarie,, controlul şi reglajul puterii, instrumentaţia, precum şi termohidraulica zonei active a reactorului sânt condiţionate de cunoaşterea precisă a dis¬tribuţiei spaţio-energetice (uneori şi temporale) a...

 • Razele X si Folosirea Lor pentru Determinarea Constantelor Atomice

  1. Introducere Razele X (Roentgen) joacă un rol important în studiul atomului, de exemplu, spectrele de raze X permit determi¬narea precisă a numerelor atomice ale tuturor elementelor, adică determi¬narea sarcinilor nucleare ale acestor elemente. în afară de aceasta, în ultimii ani, metodele spectroscopiei de raze X au fost folosite cu succes pentru determinarea exactă a numărului lui Avogadro, a sarcinii e a elec¬tronului, precum şi a sarcinii specifice e/m. în capitolele următoare, vom...

 • Fotooxidarea Polimerilor - Proprietatile Relatate a Materialelor la Schimbari Chimice

  REZUMAT Această lucrare este dedicată unui studiu cuprinzător de foto-oxidare a materialelor polimerice, cu scopul de a corela modificările ale proprietăţilor polimerului la nivel molecular şi macroscopic. Mai multe tehnici au fost folosite pentru a caracteriza modificările proprietăţilor chimice şi comportamentului mecanic de-a lungul timpului sub lumina UV. Metodologia a fost dezvoltată pe materialele folosite ca acoperire organică, iniţial, o răşină foarte bine caracterizată (PKHJ ®) a...

 • Standardizarea si Certificarea in Domeniul Materialelor Plastice Degradabile

  Abstract Materialele plastice şi polimerii ecologici biodegradabili (EDPS) sunt un grup de materiale polimerice a căror număr şi aplicaţii cresc rapid, dar şi cantităţile utilizate. Evaluarea caracteristicilor lor cheie - degradarea, inclusiv în cele din urmă biodegradabilitatea ca ultima etapă, este ştiinţific şi tehnic, o problemă dificilă şi a dus la interpretări diferite în trecut. În scopul de a standardiza tehnicile şi criteriile, un număr de standarde au fost stabilite de organismele...

 • Investigatii Termoanalitice pentru Reciclarea PVC-ului

  Investigaţii termoanalitice pentru reciclarea PVC-ului Abstract În cadrul unui proiect de cercetare pentru reciclarea policlorurii de vinil (PVC), au fost efectuate lucrări de analiză. Pe de o parte, materiile prime pentru proces trebuie să fie verificate în privinţa conţinutului de PVC şi de polimerii suplimentari şi pe de altă parte, PVC-ul reciclat trebuie să fie caracterizat. În ambele cazuri, metodele termoanalitice cuplate în special cu metodele de analiză a sistemelor cu gaze, pot...

 • Degradarea Termica a Polietilen Tereftalatului la Temperatura de Prelucrare

  Degradarea termică a polietilen tereftalatului la temperatura de prelucrare Abstract Mai multe experimente izoterme de degradare a polietilen tereftalatului (PET) au fost efectuate în intervalul de temperatură de 270-370 ° C, în scopul de a simula reacţiile care au loc în timpul prelucrării PET-ului în atmosferă inertă (N2). Caracterizarea structurală a produselor de reacţie a fost efectuată prin spectrometria de masă MALDI şi analiza RMN. Rezultatele indică formarea de oligomeri ciclici...

 • Reciclarea ABS-ului si PC-ului din Deseurile Electrice si Electronice

  Reciclarea ABS-ului şi PC-ului din deşeurile electrice şi electronice. Efectul amestecării şi degradării anterioare asupra performanţei finale a amestecurilor industriale Rafael Balart, Juan Lopez, David Garcia, M. Dolores Salvador Abstract Scopul acestei lucrări, în cadrul reciclării polimerilor, este de a prelucra deşeurile rezultate de la echipamentele electrice şi electronice. Amestecurile celor două reziduuri importante au fost elaborate printr-un proces de amestecare prin topire....

 • Schimbarea Proprietatilor Polistirenului pentru Folosirea Acestuia in Ambalaje Biodegradabile

  Abstract În scopul de a creşte degradabilitatea polistirenului (PS) şi de policlorurii de vinil (PVC), acestea au fost modificate prin introducerea de cetone în proporţie de 1-5 % (acetofenonă sau benzofenonă). A fost studiată Influenţa radiaţiilor UV asupra filmelor subţiri din polimeri modificate în acest fel. Modificările în structura chimică a PS şi PVC au fost studiate cu ajutorul spectroscopiei FTIR şi UV-VIS, reacţiile de degradare au fost monitorizate prin determinarea greutate...

 • Policlorura de Vinil

  1. PRODUSUL FINIT Clorura de vinil, raportată pentru prima data de M.V.Regnault în 1835, a fost obţinută mai întai de Liebig, prin tratarea dicloretanului cu solutie alcoolică de hidroxid de potasiu. În anul 1912 clorura de vinil a fost obţinută de F.Klatte prin adiţia acidului clorhidric la acetilenă, procedeu care a căpătat o importanţă deosebită pentru obţinerea acestui monomer pe cale industrială. Primele date legate de polimerizarea clorurii de vinil au fost raportate în 1872 de...

 • Acetat de Vinil

  Capitolul I : Tema de proiectare Să se proiecteze o instalație de obținere a acetatului de vinil cu producția de 8000 t/an, ce funcționează timp de 330 de zile pe an, cu o puritate finală de 99,9% . Capitolul II : Generalități Homopolimerul acetatului de vinil se utilizează numai sub formă de emulsii și soluții. Din el se prepară și alcoolul polivinilic folosit în mare parte ca fibră, precum și acetali (în special formal și butiral), adezivi și electroizolanți. Copolimerii cu clorura de...

 • Bioremedierea Exsitu

  Noțiuni introductive Pornind de la activităţile degradative ale microorganismelor au fost elaborate numeroase tehnologii de depoluare, care sunt cuprinse generic în termenul de bioremediere (Alexander, 1994). O definiţie a bioremedierii dată de Henis, 1994, consideră că orice compus chimic a cărei acumulare în natură devine periculoasă pentru mediu poate fi considerat drept poluant, iar înlăturarea lui cu ajutorul microorganismelor poate fi considerată bioremediere. Cercetările în domeniul...

 • Sinteza in Faza Solida a Compusilor Naturali

  Introducere: Metodele de sinteza in faza solida caracterizeaza procedurile convenabile de purificare cuplate cu oportunităţile de automatizare. Aceste atribute au fost exploatate pentru a pregăti biblioteci de molecule mici, prin abordări în paralel şi combinatoriale. O extrapolare logică a acestor eforturi este sprijinita de sinteze mai mari, mai complexe de produsi naturali şi analogi ai produsilor naturali. Astfel de eforturi sunt în concordanţă cu obiectivele industriei farmaceutice din...

 • Coloranti Alimentari

  Coloranţii sunt substanţe organice naturale sau sintetice colorate, care absorb lumina in domeniul vizibil al spectrului. Coloranţii sunt cei mai importanţi aditivi de aspect Colorantii sunt orice substante care redau sau intensifica culoarea produselor alimentare Culoarea este o însuşire a calităţii senzoriale a unui produs alimentar, percepută vizual. Prin culoare se intelege interactiunea colorant-substrat de colorat, in urma careia substratului i se confera culoare. Prin aceasta...

 • Tehnici de Biofiltrare a Fluxurilor Gazoase

  1.Poluarea 1.1. Poluanți din aer Poluarea reprezintă introducerea de către om direct sau indirect, a unor substanțe cu efecte vătămătoare, care pot pune în pericol sănătatea omului, să prejudicieze sursele biologice, ecosistemele și propietatea materială, să diminueze binefacerile sau să împiedice alte utilizări ale mediului. Poluanții din aer sunt substanțe prezente în compoziția normală a aerului care, în funcție de concentrație și timpul de acțiune exercită un efect nociv asupra...

Pagina 8 din 38