Toate documentele din domeniul Chimie Organica

 • Zaharurile

  Monozaharide nr. de atomi de carbon– trioze, tetroze, pentoze, hexoze, etc functiunea carbonil – aldoze, hexoze Oligozaharide – oligomeri ai monozaharidelor unite prin legaturi eterice Polizaharide – produsi macromoleculari cu rad mare de policondensare - Existenta grupelor hidroxil - dovedita prin reactii de eterificare si esterificare - Existenta grupei carbonil in aldoze Monozaharidele exista in forma ciclica semiacetalica aflata in echilibru cu forma aciclica oxidare blândă - cu...

 • Studiul unor Reactii Caracteristice Ionilor Complecsi

  STUDIUL REACȚIEI DE DESCOMPUNERE A IONILOR COMPLECȘI [Mn(C2O4)3]3- Ionii complecși de [Mn(C2O4)3]3- în soluții apoase se descompun prin formarea ionilor de Mn2+, C2O42- și diodi de carbon. Aceasta este o reacție ireversibilă de ordinul unu. Ecuația chimică generală a acestei reacții poate fi scrisă sub forma: [Mn(C2O4)3]3-→ Mn2+ + 5/2 (C2O4)2- + CO2 Deoarece ionii complecși de [Mn(C2O4)3]3- dau soluției o culoare cafenie-deschis (λmax=440 mm), iar produșii de reacție sunt incolori....

 • Grasimi Sapunuri Detergenti

  Grasimi O clasa de esteri, deosebit de importanti pentru fiziologia animala si vegetala si pentru diferite ramuri ale tehnicii, sunt esterii glicerinei sai grasimile. Alcoolul din grasimile naturale fiind intotdeauna acelasi, glicerina, estee evident ca deosebirile care se observa intre diferitele grasimi se datoreaza numai acizilor. Acizii din grasimi. Acizii care se gasesc in natura, esterificati cu glicerina, sunt acizii monocarboxilixi, cu catena normala si numar par de atomi de carbon....

 • Analiza Structurala si de Compozitie a Vinurilor Romanesti

  “Vinul este cea mai sanatoasa si mai igienica bautura”- Louis Pasteur. El nu este considerat drept una dintre sursele majore de energie din alimentatia omului. Se poate conta pe vin ca imbogatitor in potasiu (K- 0,5-1.2 g/l) sau ca vitaminizant. In afara unor vinuri demidulci sau dulci cu circa 12-70 g/l zahar, vinul dispune de alcool (9-13 vol.%) care intra in circuitul metabolic si constituie el insusi o sursa de energie, dar aceasta sursa nu este dintre cele mai importante. Vinul se bea...

 • Bioremedierea Solurilor

  1.Introducere La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, existenţa unei industrii în continuă expansiune era esenţială pentru restaurarea şi îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi pentru stimularea activităţii economice în Europa. Preţul plătit pentru această industrializare excesivă, întâi în Europa de Vest (Planul Marshall), dar mai apoi şi în Est, l-a reprezentat o poluare atmosferică excesivă, producerea unor impresionante cantităţi de deşeuri solide, precum şi generarea...

 • Spectroscopia si Spectrometria Radiatiilor Nucleare

  1. Punerea problemei. O problemă deosebit de importantă în studiul transmutaţiilor nucleare este cunoaşterea precisă a energiei de transmutaţie. Energia de transmutaţie apare, în general, sub formă cinetică (raze a, raze β, raze de recul radioactiv) şi sub formă electromagnetică (raze γ) şi poate fi măsurată prin mijlocirea efectelor produse (ionizare, efect termic, efect fotografic etc.). în cazul dezintegrărilor β, o parte a energiei transmutaţiei nu poate fi însă detectată şi măsurată...

 • Masurari de Flux - Spectre de Neutroni

  1. METODA DIFERENŢEI ÎN CADMIU Cunoaşterea distribuţiilor spaţială şi energetică ale neutronilor într-un reactor nuclear reprezintă prima etapă, şi cea mai importantă, în deter¬minarea parametrilor reţelei respective. Bilanţul neutronic, comportarea în regimuri normale sau de avarie,, controlul şi reglajul puterii, instrumentaţia, precum şi termohidraulica zonei active a reactorului sânt condiţionate de cunoaşterea precisă a dis¬tribuţiei spaţio-energetice (uneori şi temporale) a...

 • Razele X si Folosirea Lor pentru Determinarea Constantelor Atomice

  1. Introducere Razele X (Roentgen) joacă un rol important în studiul atomului, de exemplu, spectrele de raze X permit determi¬narea precisă a numerelor atomice ale tuturor elementelor, adică determi¬narea sarcinilor nucleare ale acestor elemente. în afară de aceasta, în ultimii ani, metodele spectroscopiei de raze X au fost folosite cu succes pentru determinarea exactă a numărului lui Avogadro, a sarcinii e a elec¬tronului, precum şi a sarcinii specifice e/m. în capitolele următoare, vom...

 • Fotooxidarea Polimerilor - Proprietatile Relatate a Materialelor la Schimbari Chimice

  REZUMAT Această lucrare este dedicată unui studiu cuprinzător de foto-oxidare a materialelor polimerice, cu scopul de a corela modificările ale proprietăţilor polimerului la nivel molecular şi macroscopic. Mai multe tehnici au fost folosite pentru a caracteriza modificările proprietăţilor chimice şi comportamentului mecanic de-a lungul timpului sub lumina UV. Metodologia a fost dezvoltată pe materialele folosite ca acoperire organică, iniţial, o răşină foarte bine caracterizată (PKHJ ®) a...

 • Standardizarea si Certificarea in Domeniul Materialelor Plastice Degradabile

  Abstract Materialele plastice şi polimerii ecologici biodegradabili (EDPS) sunt un grup de materiale polimerice a căror număr şi aplicaţii cresc rapid, dar şi cantităţile utilizate. Evaluarea caracteristicilor lor cheie - degradarea, inclusiv în cele din urmă biodegradabilitatea ca ultima etapă, este ştiinţific şi tehnic, o problemă dificilă şi a dus la interpretări diferite în trecut. În scopul de a standardiza tehnicile şi criteriile, un număr de standarde au fost stabilite de organismele...

 • Investigatii Termoanalitice pentru Reciclarea PVC-ului

  Investigaţii termoanalitice pentru reciclarea PVC-ului Abstract În cadrul unui proiect de cercetare pentru reciclarea policlorurii de vinil (PVC), au fost efectuate lucrări de analiză. Pe de o parte, materiile prime pentru proces trebuie să fie verificate în privinţa conţinutului de PVC şi de polimerii suplimentari şi pe de altă parte, PVC-ul reciclat trebuie să fie caracterizat. În ambele cazuri, metodele termoanalitice cuplate în special cu metodele de analiză a sistemelor cu gaze, pot...

 • Degradarea Termica a Polietilen Tereftalatului la Temperatura de Prelucrare

  Degradarea termică a polietilen tereftalatului la temperatura de prelucrare Abstract Mai multe experimente izoterme de degradare a polietilen tereftalatului (PET) au fost efectuate în intervalul de temperatură de 270-370 ° C, în scopul de a simula reacţiile care au loc în timpul prelucrării PET-ului în atmosferă inertă (N2). Caracterizarea structurală a produselor de reacţie a fost efectuată prin spectrometria de masă MALDI şi analiza RMN. Rezultatele indică formarea de oligomeri ciclici...

 • Reciclarea ABS-ului si PC-ului din Deseurile Electrice si Electronice

  Reciclarea ABS-ului şi PC-ului din deşeurile electrice şi electronice. Efectul amestecării şi degradării anterioare asupra performanţei finale a amestecurilor industriale Rafael Balart, Juan Lopez, David Garcia, M. Dolores Salvador Abstract Scopul acestei lucrări, în cadrul reciclării polimerilor, este de a prelucra deşeurile rezultate de la echipamentele electrice şi electronice. Amestecurile celor două reziduuri importante au fost elaborate printr-un proces de amestecare prin topire....

 • Schimbarea Proprietatilor Polistirenului pentru Folosirea Acestuia in Ambalaje Biodegradabile

  Abstract În scopul de a creşte degradabilitatea polistirenului (PS) şi de policlorurii de vinil (PVC), acestea au fost modificate prin introducerea de cetone în proporţie de 1-5 % (acetofenonă sau benzofenonă). A fost studiată Influenţa radiaţiilor UV asupra filmelor subţiri din polimeri modificate în acest fel. Modificările în structura chimică a PS şi PVC au fost studiate cu ajutorul spectroscopiei FTIR şi UV-VIS, reacţiile de degradare au fost monitorizate prin determinarea greutate...

 • Policlorura de Vinil

  1. PRODUSUL FINIT Clorura de vinil, raportată pentru prima data de M.V.Regnault în 1835, a fost obţinută mai întai de Liebig, prin tratarea dicloretanului cu solutie alcoolică de hidroxid de potasiu. În anul 1912 clorura de vinil a fost obţinută de F.Klatte prin adiţia acidului clorhidric la acetilenă, procedeu care a căpătat o importanţă deosebită pentru obţinerea acestui monomer pe cale industrială. Primele date legate de polimerizarea clorurii de vinil au fost raportate în 1872 de...

Pagina 9 din 39