Toate documentele din domeniul Comert

 • Instrumente de Politica Tarifara de Natura Tarifara

  Politica vamală reprezintă acea componentă a politicii comerciale care se realizează cu ajutorul unor reglementări adoptate de stat şi care vizează intrarea / ieşirea mărfurilor din ţară. a) Taxele vamale reprezintă impozite indirecte percepute de către stat asupra mărfurilor atunci când acestea trec granițele vamale ale țării respective. b) Clasificarea taxelor vamale Taxele vamale pot fi clasificate după următoarele criterii: După scopul impunerii; După obiectul impunerii; După modul...

 • Plan de Afaceri - Cresterea si Comercializarea Chinchillelor

  Scurt Istoric Chinchilla este originar din regiunea Anzilor în America de Sud, unde trăieşte în sălbăticie.La începutul secolului 20, baloţi întregi cu pieile acestui animal erau transportate în Europa şi Statele Unite. Numai în Chile s-au exportat cca. 435 000 de piei în 1899. Această vânătoare în masă a dus la dispariţia aproape totală a animalului. Pentru a salva rasa, Mathias F. Chapman, un inginer de mine din Statele Unite, a prins unsprezece animale şi le-a transportat în Statele Unite...

 • Аnаlizа Sistemului Logistic al Inteprinderii

  I. Introducere SC АD АUTO TOTАL SRL este o întreprindere cu răspundere limitаtă, cu sediul sociаl situаt pe strаdа Țincаni Nr. 8, Bloc Z18, Scаrа А, Etаj 10, Аp. 66, Sector 6, București și depozite regionаle în аproаpe toаtă țаrа. Conform Codului CАEN, аctivitаteа principаlă а societății este: 4531- Comerț cu ridicаtа de piese și аccesorii pentru аutovehicule, fiind înregistrаtă lа Registrul Comerţului cu numărul J40/29340/30.12.1994 și Cod Unic de Înregistrаre: RO6844726. Societаteа ...

 • Designul de Interior Modernist

  Introducere Mai mult decât un stil, modernismul este o mișcare culturală care s-a manifestat, incepând cu sfârșitul secolului al XIX-lea în domeniul artelor, arhitecturii, muzicii şi literaturii, iar adepţii săi refuzau tradiţiile şi rigorile, încercând să exploreze noi forme de exprimare. Trebuie specificat de la început că acest curent încă nu a ajuns la finalul său, fiind activ şi acum. Există istorici care împart secolul al XX-lea în perioada modernă şi postmodernă, dar şi specialişti...

 • Dezvoltarea si Specializarea Serviciilor in Romania

  Rezumat Evoluţia structurii economiei româneşti din ultimii zece ani indică o economie emergentă ce a trecut printr-o fază de supraîncălzire şi acum se reface, cu un sector al serviciilor încă sub media UE, dar şi o schimbare a structurii dinspre ramurile cu valoare adăugată mică, precum agricultura, spre ramuri cu valoare adăugată mare, ceea ce este benefic şi contribuie la îndeplinirea criteriilor de convergenţă reală spre zona euro. Introducere În literatura de specialitate autohtonă și...

 • Sistemul Logistic la SC Mondex SA

  INTRODUCЕRЕ „Logistica еstе acеa partе a procеsului dе furnizarе a produsului carе planifica, implеmеntеaza si controlеaza fluxul si dеpozitarеa еficacе si еficiеnta a produsеlor, sеrviciilor si informatiilor dе la punctul dе originе la punctul dе consum, in scopul implinirii cеrintеlor cliеntilor.” O dеfinitiе posibila a notiunii dе logistica еstе aplicarеa cеlor 6 P: Cantitatеa potrivita a bunurilor potrivitе, la timpul potrivit, dе calitatе potrivita, la costurilе potrivitе, la locul ...

 • Auditul in Comert

  TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN COMERŢ 1.1. Cadrul legislativ şi normativ de reglementare a auditului în comerţ 1.2.Domeniul de aplicare a misiunii în cazul auditului situaţiilor financiare ale unei entităţi comerciale 1.3.Termenii specifici ai unei misiuni de asigurare în comerț -1.1.- La prestarea serviciilor de audit, indiferent de activitatea auditată, se ţine cont în primul rînd de legea, standardele şi regulamentele aferente auditului. De asemenea,...

 • Lucrator in Comert

  Definitie: CALITATEA - ansamblul caracteristicilor unei entitãti, care îi conferã aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite (standardul ISO 8402). Deci la aprecierea calitãtii încãltãmintei au fost luate în calcul numai proprietãtile mai importante, pe care le numim caracteristici de calitate. • Calitatea mãrfurilor se realizeazã în productie prin actiunea mai multor factori obiectivi si subiectivi si se manifestã în sfera circulatiei la consumatori. Factorii calitãtii...

 • Unitatea de Comert

  Capitolul I Caracteristica unității de comerț 1.1Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,tipul de proprietate Întreprinderea reprezintă o verigă de bază a economiei, în care are loc producerea unor bunuri, executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii conform cerinţelor pieţei. Fiecare întreprindere constituie o unitate distinctă, atât faţă de alte întreprinderi, care aparţin aceleiaşi ramuri sau subramuri, cât şi faţă de cele care aparţin altor ramuri. Principalele...

 • Comertul Exterior si Politica Comerciala a Uniunii Europene

  1. Ipotezele iniţiale care definesc comerţul exterior şi politica comercială în economia actuală Această lucrare identifică în ansamblu cele mai recente tendinţe în materie de comerţ exterior şi analizează beneficiile potenţiale pentru toate tipurile de consumatori dacă majoritatea obstacolelor actuale sunt depăşite într-un mod oportun pentru a atinge adevăratul potenţial care poate fi valorificat pe piaţa internaţională. Este o sinteză privind tranzacţiile transfrontaliere, creşterea...

 • Comert International

  Structura unei aplicatii de comert electronic cuprinde : - Catalogul cu produse intr-o organizare logica - Profilele utilizatorilor site-urilor - Procesul comenzilor si al cumparaturilor - Campanii si reduceri care modifica pretul produselor - Rapoarte pentru analiza datelor - O interfata administrativa pentru fiecare articol al site-ului - Securitatea datelor, a tranzactiilor Sistemul catalog Un sistem catalog ar trebuii sa permita inportarea, exportarea, crearea si administrarea...

 • Logistica si Distributia Marfurilor Spicul SA

  CAPITOLUL I : Prezentarea societătii comerciale Spicul S.A. 1.1. Scurt istoric -Denumire: S.C. SPICUL S.A.; -Statutul juridic: Societate pe acţiuni; -Numărul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului : J/23/1902/2008; -Cod de înregistrare fiscal: RO 445.955; -Director general: Dr. Ing. Ilie Gheorghe; -Adresa: Str. Rudeni, Nr. 94, Loc. Rudeni, Chitila, Jud. Ilfov, Cod postal 077.046 , Romania. S.C. SPICUL S.A. este persoană juridică română, înfiinţată în baza...

 • Politica Comerciala a Ucrainei

  Introducere În proiectul reаlizаt аm încercаt să efectuăm o аnаlizа а mediului economic intern și а politcii comerciаle а Ucrаinei, urmărind evoluțiа indicаtorilor mаcroeconimici, bаrierelor tаrifаre, netаrifаre, cât și structurа comerțului exterior аl аcesteiа. Аvând în vedere situаțiа delicаtă а Ucrаinei din prezent аm considerаt că este necesаră reаlizаreа unei аnаlize privind situаțiа economică internă cât și relаțiile cu exteriorul începând cu аnul 2008 și până în ...

 • Studiu de Caz - Teoria Economica

  „Teoria economică este ştiinţa despre modul în care oamenii şi societatea învaţă să aleagă, cu trecerea timpului, cu ajutorul banilor sau fără participarea lor, acele resurse de producţie rare pentru producerea diferitelor mărfuri în prezent şi în viitor”. (Paul A. Samuelson) „Ştiinţa economică studiază comportamentul uman împotriva rarităţii. În primul rând, ea îşi propune să descrie metodele de gestionare a resurselor rare care se manifestă în timp şi spaţiu (…). În al doilea rând, ea...

 • Conflictele in Organizatii

  1. Noţiunea de conflict Conflictul este un concept deosebit de amplu, care, deşi implică de cele mai multe ori două părţi opuse, are în componenţă o mulţime de subdivizii ale celor două „tabere” şi uneori nici măcar nu sunt cunoscute în totalitate. John Burton, însă, a încercat să formuleze în anul 1988 o sintetizare a acestui proces, definind conflictul ca fiind „O relaţie în care fiecare parte percepe scopurile, valorile, interesele şi conduita celuilalt ca antitetice alor lui”....

Pagina 9 din 130