Toate documentele din domeniul Comunicare

 • Consiliul Uniunii Europene

  Rolul Consiliului Uniunii Europene Cu sediul la Bruxelles, rolul acestuia este de reprezentare a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, exprimand practic legitimitatea statala a comunitatilor, si de principal organ de decizie a Uniunii Europene, chiar daca Parlamentul a dobandit mult mai multa putere in ultimii ani. Consiliul se deosebeste de Consiliul European atat prin modalitatea prin care a fost creat cat si prin componenta si atributiile sale astfel: Consiliul a aparut pe cale...

 • Managementul Riscurilor Culturale in Proiecte

  Introducere Proiectele de dezvoltare a turismului din România au avut un caracter restrâns fiind organizate la nivel naţional în târguri de turism sau crearea de către stat a unor oferte turistice ce se adresau păturilor medii sau sindicatelor. În aceste oferte existau preţuri avantajoase ce stimulau oamenii să îşi facă vacanţele pe litoralul românesc sau la munte. Noutatea acestui proiect se datorează faptului că pentru prima dată pe lângă târgurile turistice externe aducem o mostra de ce...

 • Recenzia de Carte - Comunicare Interpersonala

  Gabriel Albu este profesor universitar doctor iar principalele sale domenii de interes sunt psihopedagogia comunicării, psihologia educaţiei, teoria şi practica evaluării şcolare, filozofia educaţiei. Gabriel Albu a publicat peste 125 de articole în reviste de specialitate atât în ţară cât şi în străinătate. De asemenea acesta a publicat nenumărate lucrări printre care Introducere într-o pedagogie a libertăţii (1998), În căutarea educaţiei autentice ( 2002), Concepte fundamentale ale...

 • Strategii si Tehnici de Comunicare

  I. Aspecte teoretice privind strategia de comunicare organizațională Studiul comunicării organizaționale nu este nou, dar de abia acum a primit un grad de recunoaștere ca domeniu în studiul academic. S-a dezvoltat ca răspuns necesităților și preocupărilor în afaceri. Primele programe de comunicări au fost organizate în departamente, iar majoritatea Școlilor de afaceri includ comunicarea organizațională ca element de bază în studiul afacerilor. Studiul în comunicarea organizaţională...

 • Marketing Communications - A European Perspective Summary

  Chapter 1 Integrated Communication The integration of the various instruments of the marketing mix is one of the major principles of sound marketing strategy. Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create and exchange value, and satisfy individual and organizational objectives. The traditional marketing mix: 4 P’s 1) Product tool consists of three layers: the core product, the tangible...

 • Comunicarea prin Intermediul Retelelor Sociale

  Rezumat Traim intr-o lume in care decoperirile in domeniul tehnologic ne revolutioneaza viata, noi beneficiem de lucruri care acum cateva zeci de ani ar fi parut povesti science-fiction pentru bunicii nostri, dar, mai nou, tehnologia a adus o noua modalitate in care oamenii se pot cunoaste, vorbi, distra, interactiona, distanta nefiind o problema. Introducere Retelele sociale nu reprezinta doar un "viciu" al tinerilor, ci au devenit si un instrument excelent de promovare pentru...

 • Comunicarea cu Impact Prin Inteligenta Emotionala

  1. INTRODUCERE Tema pe care am ales-o să o tratez “Comunicarea cu impact prin inteligenţa emoţională”, este în opinia mea, o lucrare care chiar vizează dezvoltarea personală a unui masterand, pentru care, pe lânga dobândirea cunoştintelor teoretice şi practice, ce au o mare valoare, în formarea unor profesionişti, va forma manageri corporatişti, ce vor ştii să lucreze cu oameni, nu cu obiecte. Omul este o constructie ce presupune existenţa unor dimensiuni biologice, fiziologică şi...

 • Interpretarea Drepturilor Omului in Presa Online

  INTRODUCERE În dezbaterea problemelor privind efectele mass-media se impun, de la început, câteva precizări, unele conceptuale, altele legate de perspectivele de abordare. Cercetările asupra efectelor au oscilat între două opţiuni privind importanţa şi puterea de a influenţa a media, capacitatea lor de a produce anumite efecte. Astfel, aprecierile s-au articulat fie sub ideea “efectelor atotputernice” ale media, fie sub ideea “efectelor minore”(limitate). Analiza efectelor se situează în...

 • Comunicarea Organizationala

  CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND COMUNICAREA ORGANIZATIONALA 1.1.Concеptul dе іmаgіnе Domеnіul dе studіu аl culturіі orgаnіzаţіonаlе аrе o іstorіе rеlаtіv rеcеntă, tеrmеnul а încеput să fіе utіlіzаt pе lаrg în аnіі `80 аі sеcoluluі аl XX-lеа. Іntеrеsul fаţă dе culturа orgаnіzаţіonаlă sе еxplіcă prіn fаptul că lа еtаpа аctuаlă comunіtаtеа mondіаlă еstе mаrcаtă dе аsеmеnеа procеsе dе аnvеrgură cа globаlіzаrеа еconomіеі ...

 • Campanie de Comunicare

  Cap.1.Prezentarea generala a societatii agroalimentare “Jacobs” Brandul Jacobs face parte din portofoliul Kraft Foods Romania, a doua companie de produse alimentare din lume. Avand o istorie de 100 de ani , cu un venit annual de aproximativ 48 miliarde de dolari , produce produse delicioase pentru miliarde de consumatori in aproape 170 de tari.Kraft Foods a patruns pe piata din Romania incepand cu 1994 cu marci de succes precum Jacobs,Milka , Poiana , Oreo. Jacobs este una din marcile de...

 • Influenta Comunicarii Organizationale Asupra Performantelor Firmei

  INTRODUCERE Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii trebuie să ţină seama atât de rolul economic pe care îl are organizaţia, cât şi de rolul social al acesteia. Politica de organizare a muncii trebuie astfel concepută încât să satisfacă cerinţele realizării unei competitivităţi cât mai înalte, dar şi să considere existenţa unor factori de ordin social care să răspundă aspiraţiilor personalului din întreprindere. Satisfacerea nevoilor acestora rezolvă de...

 • Introducere in Mass Media

  INTRODUCERE Ansamblul mijloacelor de informare, considerat atât ca sistem autonom cât şi ca subsistem al sistemului social sau al celui cultural, se află într-un proces permanent de intercondiţionare cu societatea. Mass-media interferează cu toate domeniile de activitate, influenţa sa fiind în cele mai multe cazuri prolifică sau chiar indispensabilă. Lucrarea de faţă nu îşi propune să evidenţieze funcţiile mass – media şi nici să pună într-o lumină extrem de favorabilă activitatea de...

 • Limbajul Fetei si al Trupului

  Introducere Profesorul Ray Birdwhistell de la Universitatea din Louisville a arătat că prin gesturi, ţinută, poziţie a trupului şi prin distanţa menţinută se realizează o cantitate mai mare de comunicări interumane decât pe orice altă cale (Pease, 1993, p. 7). După constatarea lui Albert Mehrabian, din totalul mesajelor aproximativ 7% sunt verbale, 38% sunt vocale şi 55% sunt mesaje non-verbale. Analizând comunicarea dintre oameni, profesorul Ray Birdwhistell a ajuns la concluzia că o...

 • Internetul - Mediul de Dezvoltare al Afacerilor

  Introducere De-a lungul timpului, lucrurile au evoluat foarte mult, totul se schimbă de pe o zi pe alta, iar ceea ce astăzi este la modă, mâine este învechit şi înlocuit de un alt lucru. În această lume, Internetul este deja parte din viaţa noastră, nu trece zi fără să îl accesăm, fie că o facem pentru divertisment, pentru a vorbi cu prietenii sau pentru a ne documenta pentru şcoală, serviciu, sau chiar a lucra în domeniul online. Observăm că lucrurile evoluează foarte rapid, constatăm că...

 • Relatiile Interpersonale intre Autenticitate si Satisfactia cu Viata

  - Abstract Cercetarea de față are ca scop identificarea legăturilor existente între mai mulți factori de personalitate, autenticitate, satisfacția cu viața și calitatea relațiilor interpersonale. Eșantionul testat este format din 81 de participanți (25% de gen masculin), cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani, media de vârstă fiind de 21 de ani. Variabilele au fost evaluate cu ajutorul următoarelor instrumente de măsurare: Scala pentru Autenticitate (Wood et colab., 2008), Chestionarul...

Pagina 10 din 136