Toate documentele din domeniul Comunicare

 • Campanie de relatii publice - Compania RomBeauty

  Am iniţiat o campanie de relaţii publice, ca fiind unul dintre angajaţii companiei RomBeauty, dorindu-ne să ne facem cât mai mult cunoscut numele. Compania RomBeauty este o companie de cosmetice din Romania, de dimensiuni mari, care începe puţin câte puţin să se facă cunoscută în toată lumea. Povestea noastră a început în anul 2010 când, fondatoarea acesteia, o femeie căreia îi placea foarte mult să scrie despre reprezentantele sexului frumos şi despre toate capriciile femeilor legate de...

 • Comunicare Interpersonala - Kory Floyd

  Capitolul 1 – De ce comunicam 5 necesitati pe care le satisfice comunicarea 1. Necesitati fizice - comunicarea ne ajuta sa ne mentinem sanatatea fizica si mentala 2. Necesitati relationale - comunicarea ne ajuta sa formam relatii sociale si personale 3. Necesitati identitare – comunicarea ne ajuta sa decidem cine suntem si cine vrem sa fim 4. Necesitati spirituale – comunicarea ne ajuta sa impartasim convingerile si valorile cu ceilalti 5. Necesitati instrumentale – comunicarea ne ajuta...

 • Comunicarea interna - factor de succes intr-o organizatie

  INTRODUCERE Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza, realizarea unui studiu aspura comunicării organizaţionale. Trăim într-o lume a organizaţiilor de diferite tipuri, într-o lume în care accentul se pune din ce în ce mai mult pe comunicare şi în care omul a învăţat că o organizaţie funcţionează cu atât mai bine cu cât comunicarea din cadrul său este mai eficientă. Din acest motiv, am ales ca subiect pentru lucrarea de faţă comunicarea...

 • Modele comunicationale - Bariere in comunicare

  Rezumat Deși toți începem să comunicăm încă din copilărie, nu știm ce reprezintă procesul comunicațional. Acesta este doar un obicei pe care îl dobândim datorită societății în care traim. În realizarea acestui proiect vom încerca să explicăm cât mai complet procesul de comunicare. În primul capitol vom trata modelele comunicaționale care stau la baza procesului de comunicare și elementele acestui proces. În cel de-al doilea capitol vom vorbi despre funcțiile comunicării și cum au evoluat...

 • Dimensiunile culturale ale abordarii lui Geert Hofstede

  1. Dеlimitări concеptualе alе managеmеntului intеrculural În prima еditiе a cartii salе, G. Hofstеdе (1980, p. 21) dеfinеstе cultura ca „programarе mеntala a mintii carе distingе întrе mеmbrii unui grup, dе mеmbrii unui alt grup”. Si acеasta dеfinitiе еstе prеzеntata în tеrmеni dе întеlеsuri (mеanings) implicitе asumatе prin socializarе, dеvеnind un fеl dе "soft" accеsibil pе carе subiеctul îl valorifica asеmеnеa unui „utilitar” în confruntarеa cu provocarilе mеdiului ...

 • Cultura organizationala in cadrul salonului Evelyn Beauty

  1. Dеscriеrееa sociеtăţii Salonul Еvеlyn Bеauty еstе primul cеntru crеat din fonduri еuropеnе pеntru sеrvicii prеcum еstеtica nonchirurgicala, еpilarе dеfinitiva si rеmodеlarе corporala din Timisoara. Datorita еxpеriеntеi vastе pе carе o avеm in domеniul infrumusеtarii, am rеusit sa obtinеm fonduri еuropеnе pеntru a dеzvolta acеasta ramura a frumusеtii undе va astеptam intr-un cadru dе rеlaxarе cu muzica ambiеntala si cu aparatе dе ultima gеnеratiе pеntru a va ofеri cеlе mai ...

 • Strategia de comunicare

  1. SCOPUL STRATEGIEI DE COMUNICARE Avand ca documente de referinta: • STATUTUL ASOCIAŢIEI “AJUTA!” BLAJ • PLANUL STRATEGIC AL ORAGNIZATIEI • ROF SI ROI ORGANIZATIEI • ALTE DOCUMENTE STATUTARE ALE ORGANIZATIEI Definim: Scopul Strategiei de Comunicare al Asociaţiei “AJUTA!” Blaj ca fiind informarea publicului, beneficiarilor, voluntarilor, finanţatorilor privind activităţiile, serviciile oferite de către asociaţie în folosul persoanelor şi al comunităţilor. 2. OBIECTIVELE STRATEGIEI...

 • Screwball comedy - un gen cu succes garantat

  1. Un scurt istoric Pentru a intelege mai bine genul “screwball comedy” vom face referire la originea termenului de “screw-ball”. Conform dictionarului, prin “screw-ball” intelegem ceva nebalansat, anapoda, irational, neconventional si usor vulgar. Aceste caracteristici se aplica si filmelor care se incadreaza in genul “screwball comedy”. Aceste filme se evidentiau prin juxtapuneri si contraste: intre bogati si saraci, educati si needucati, inteligenti si prosti, femei si barbati etc....

 • Migration-Relocating the workforce from culture shock to acculturation

  The Difference between Blending and Adapting Many people believe that these two phrases are interchangeable, but they are not. Blending in is about assimilating yourself in the culture so that you are immersed in becoming a part of it. This requires involvement in local experiences, not just an acceptance of them. Adapting to life in a new country, on the other hand, means getting used to its quirks and its many differences from your country of origin. This is often done as part of the...

 • Impactul Noilor Tehnologii Asupra Societatii Romanesti

  INTRODUCERE Tema lucrării de față, ”Impactul noilor tehnologii asupra societății românești”, este un fenomen de actualitate, întrucât schimbările, consecințele, produse de era tehnologiei se află într-o permanentă desfășurare. Tehnologia evoulează constant, noi, oamenii, societatea evoluăm odată cu ea, ne adaptăm evoluției rapide conștient sau nu. Schimbările majore din ultimii ani, creșterea subită a comunicațiilor mobile și a numărului de utilizatoril pe Internet, aportul adus de sectorul...

 • Strategii de Promovare a Imaginii si a Produselor in IMM-uri

  CUVÂNT ÎNAINTE Din 1990, Relaţiile Publice fac parte din ce în ce mai mult din peisajul socio-economic românesc. Dacă până în decembrie 1989, puţini erau cei care au avut ocazia, să audă despre acest tip de activitate, în prezent ea nu mai constituie o noutate pentru firmele mari în special. Spun, firmele mari în special, pentru ca acest domeniu este unul necunoscut şi confundat adesea cu alte domenii, de către firmele mici sau mijlocii. Diversele companii, organizaţii, instituţii...

 • Persoana Juridica in Reglementarile Noului Cod Civil

  INTRODUCERE Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titulară de drepturi şi obligaţii civile" [art. 25 alin. (3)]. Dacă toate fiinţele umane sunt persoane, nu toate persoanele sunt fiinţe umane; există şi persoane juridice (morale). A doua categorie de subiecte de drept sunt aşa cum am subliniat - persoanele juridice. Aşadar, calitatea de subiect de drept nu este monopolul persoanelor fizice...

 • Comunicarea ca Instrument al Negocierii

  INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare convinge sau se lasă convins. Fiecare are ceva de schimbat cu altcineva şi trebuie să ajungă la o înţelegere cu el/ea. Totuşi, după cum bine ştiţi , mai înainte de a ajunge la un acord, oamenii trec, aproape inevitabil, printr-o stare de dezacord mai mult sau mai puţin conflictual. Aceasta se întâmplă, indiferent dacă schimbă emoţii, sentimente, idei,...

 • Impactul Distorsiunilor in Comunicare

  Comunicarea, pe lîngă faptul că este o necesitate, ea este şi permanenţă. Este imposibil să ne imaginăm că există ceva din structura umană care nu comunică. Mimica, gesturile, ascultarea, tăcerea sunt modalităţi de comunicare; problema empatiei şi a ascultării ca fundamente ale unei comunicări eficiente. Comunicarea este inevitabilă sau noncomunicarea este imposibilă, acestea fiind unele din axiomele de bază ale comunicării. Comunicarea interpersonală este seva vitală a oricărei relaţii....

 • Cenzura in Mass-Media - Presa din China

  INTRODUCERE Tema referatului se intitulează ”Cenzura în mass-media: presa din China”. Lucrarea de față este structurată în două părți. Prima cuprinde date teoretice privind sistemul mass-media, comunicarea de masă și cenzura în presă, iar cea de-a doua, cea teoretică, reprezintă studiul de caz, având ca subiect de analiză, presa din China. Prima noțiune la care ne gândim atunci când vorbim despre mass-media este comunicarea. Aceasta poate fi definită în cele mai simple cuvinte, ca fiind...

Pagina 10 din 139