Toate documentele din domeniul Comunicare

 • Cultura organizationala in cadrul salonului Evelyn Beauty

  1. Dеscriеrееa sociеtăţii Salonul Еvеlyn Bеauty еstе primul cеntru crеat din fonduri еuropеnе pеntru sеrvicii prеcum еstеtica nonchirurgicala, еpilarе dеfinitiva si rеmodеlarе corporala din Timisoara. Datorita еxpеriеntеi vastе pе carе o avеm in domеniul infrumusеtarii, am rеusit sa obtinеm fonduri еuropеnе pеntru a dеzvolta acеasta ramura a frumusеtii undе va astеptam intr-un cadru dе rеlaxarе cu muzica ambiеntala si cu aparatе dе ultima gеnеratiе pеntru a va ofеri cеlе mai ...

 • Strategia de comunicare

  1. SCOPUL STRATEGIEI DE COMUNICARE Avand ca documente de referinta: • STATUTUL ASOCIAŢIEI “AJUTA!” BLAJ • PLANUL STRATEGIC AL ORAGNIZATIEI • ROF SI ROI ORGANIZATIEI • ALTE DOCUMENTE STATUTARE ALE ORGANIZATIEI Definim: Scopul Strategiei de Comunicare al Asociaţiei “AJUTA!” Blaj ca fiind informarea publicului, beneficiarilor, voluntarilor, finanţatorilor privind activităţiile, serviciile oferite de către asociaţie în folosul persoanelor şi al comunităţilor. 2. OBIECTIVELE STRATEGIEI...

 • Screwball comedy - un gen cu succes garantat

  1. Un scurt istoric Pentru a intelege mai bine genul “screwball comedy” vom face referire la originea termenului de “screw-ball”. Conform dictionarului, prin “screw-ball” intelegem ceva nebalansat, anapoda, irational, neconventional si usor vulgar. Aceste caracteristici se aplica si filmelor care se incadreaza in genul “screwball comedy”. Aceste filme se evidentiau prin juxtapuneri si contraste: intre bogati si saraci, educati si needucati, inteligenti si prosti, femei si barbati etc....

 • Migration-Relocating the workforce from culture shock to acculturation

  The Difference between Blending and Adapting Many people believe that these two phrases are interchangeable, but they are not. Blending in is about assimilating yourself in the culture so that you are immersed in becoming a part of it. This requires involvement in local experiences, not just an acceptance of them. Adapting to life in a new country, on the other hand, means getting used to its quirks and its many differences from your country of origin. This is often done as part of the...

 • Impactul Noilor Tehnologii Asupra Societatii Romanesti

  INTRODUCERE Tema lucrării de față, ”Impactul noilor tehnologii asupra societății românești”, este un fenomen de actualitate, întrucât schimbările, consecințele, produse de era tehnologiei se află într-o permanentă desfășurare. Tehnologia evoulează constant, noi, oamenii, societatea evoluăm odată cu ea, ne adaptăm evoluției rapide conștient sau nu. Schimbările majore din ultimii ani, creșterea subită a comunicațiilor mobile și a numărului de utilizatoril pe Internet, aportul adus de sectorul...

 • Strategii de Promovare a Imaginii si a Produselor in IMM-uri

  CUVÂNT ÎNAINTE Din 1990, Relaţiile Publice fac parte din ce în ce mai mult din peisajul socio-economic românesc. Dacă până în decembrie 1989, puţini erau cei care au avut ocazia, să audă despre acest tip de activitate, în prezent ea nu mai constituie o noutate pentru firmele mari în special. Spun, firmele mari în special, pentru ca acest domeniu este unul necunoscut şi confundat adesea cu alte domenii, de către firmele mici sau mijlocii. Diversele companii, organizaţii, instituţii...

 • Persoana Juridica in Reglementarile Noului Cod Civil

  INTRODUCERE Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titulară de drepturi şi obligaţii civile" [art. 25 alin. (3)]. Dacă toate fiinţele umane sunt persoane, nu toate persoanele sunt fiinţe umane; există şi persoane juridice (morale). A doua categorie de subiecte de drept sunt aşa cum am subliniat - persoanele juridice. Aşadar, calitatea de subiect de drept nu este monopolul persoanelor fizice...

 • Comunicarea ca Instrument al Negocierii

  INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare convinge sau se lasă convins. Fiecare are ceva de schimbat cu altcineva şi trebuie să ajungă la o înţelegere cu el/ea. Totuşi, după cum bine ştiţi , mai înainte de a ajunge la un acord, oamenii trec, aproape inevitabil, printr-o stare de dezacord mai mult sau mai puţin conflictual. Aceasta se întâmplă, indiferent dacă schimbă emoţii, sentimente, idei,...

 • Impactul Distorsiunilor in Comunicare

  Comunicarea, pe lîngă faptul că este o necesitate, ea este şi permanenţă. Este imposibil să ne imaginăm că există ceva din structura umană care nu comunică. Mimica, gesturile, ascultarea, tăcerea sunt modalităţi de comunicare; problema empatiei şi a ascultării ca fundamente ale unei comunicări eficiente. Comunicarea este inevitabilă sau noncomunicarea este imposibilă, acestea fiind unele din axiomele de bază ale comunicării. Comunicarea interpersonală este seva vitală a oricărei relaţii....

 • Cenzura in Mass-Media - Presa din China

  INTRODUCERE Tema referatului se intitulează ”Cenzura în mass-media: presa din China”. Lucrarea de față este structurată în două părți. Prima cuprinde date teoretice privind sistemul mass-media, comunicarea de masă și cenzura în presă, iar cea de-a doua, cea teoretică, reprezintă studiul de caz, având ca subiect de analiză, presa din China. Prima noțiune la care ne gândim atunci când vorbim despre mass-media este comunicarea. Aceasta poate fi definită în cele mai simple cuvinte, ca fiind...

 • Comunicarea prin Dans

  INTRODUCERE „Comunicarea prin dans” este tema pe care am ales s-o abordez în această lucrare. Motivaţia a fost una subiectivă, întrucât iubesc această activitate, dansul, care înseamnă expresivitate, înseamnă poezie, înseamnă poveste. Dansul angajează doi sau mai mulţi indivizi într-o situaţie de comunicare, prin care se transmite o serie de mesaje, creându-se un adevărat dialog prin limbajul trupului. Comunicarea, în cele mai simple cuvinte, este definită, ca fiind procesul de...

 • Modalitati de Influentare a Motivarii Subordonatilor cu Ajutorul Teoriei Nevoi-Obiective la Nivelul Unitatilor Militare

  Introducere: Motivaţia este o pârghie importantă în procesul autoreglării individului, o forţă motrice a întregii sale dezvoltării psihice şi umane. Aceasta înseamnă că selectarea şi asimilarea, ca şi sedimentarea influenţelor externe se vor produce dependent de structurile motivaţionale ale persoanei. Motivaţia sensibilizează diferit persoana la influenţele externe, făcând-o mai mult sau mai puţin permeabilă la ele. Acum înţelegem mai bine de ce una şi aceeaşi influenţă externă produce...

 • Medierea - O Solutie Viabila pentru Depasirea Conflictelor

  Conflictul este un proces firesc, care poate să apară şi să se dezvolte în orice comunitate, indiferent de numărul de membri din care constă aceasta. O societate fără conflicte este imposibilă, utopică, or fiecare persoană are propriile opinii, viziuni, principii, urmăreşte anumite scopuri şi are anumite aşteptări, care nu pot să coincidă în totalitate cu cele ale semenilor săi. Indiferent de numărul conflictelor care survin în cadrul unei colectivităţi, elementul-cheie îl constituie...

 • Tipologia Comunicarii

  Niciodată în istoria comunicării nu s-a vorbit atât despre COMUNICARE. Aceasta, se pare, trebuie să resolve toate problemele: fericirea, egalitatea, satisfacția indivizilor și a grupurilor și nu numai. În timp ce, se crede, conflictele și ideologiile se atenuează. Comunicarea invadează toate domeniile: întreprinderi-sectorul relațiilor umane devine predominant, marketingul - ceea ce altădată viza produsul, acum se preocupă mai mult de imagine, mediile politice - se mizează doar pe marketing...

 • Tehnici de Comunicare

  Conceptul de comunicare Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie mijlocită prin cuvânt, imagine, gest, simbol sau semn. Prin intermediul ei, indivizii îşi împărtăşesc cunoştinţe, experienţe, interese, atitudini, simţăminte, opinii, idei. Comunicarea, înseamnă a spune celor din jur cine eşti, ce vrei, pentru ce doreşti un anumit lucru şi care sunt mijloacele pe care le vei folosi pentru a-ţi atinge ţelurile. În acest sens, a comunica înseamnă şi a...

Pagina 9 din 137