Toate documentele din domeniul Constructii

 • Imbunatatirea terenului de fundare pe versanti cu instabilitate accentuata

  1. INTRODUCERE 1.1. Noțiuni generale Versanții cu instabilitate accentuată sunt acele suprafețe înclinate ale munților și dealurilor cu risc major de producere a alunecarilor de teren. Alunecările de teren, așa cum sunt definite în literatura de specialitate, reprezintă deplasări ale unor mase de roci pe suprafețe înclinate (versanți), în general în direcția liniei de cea mai mare pantă, ca urmare a unor factori naturali sau antropici (Szilard 2012). Așa cum indică definiția acestui...

 • Subiecte rezolvate - Geotehnica

  Obiectul geotehnicii, conexiunile cu alte știinte. Istoric Geotehnica este o stiinta apicata care studiaza terenurile cu care vin in contact constructiile ingineresti in vederea asigurarii exploatarii lor in siguranta cu costuri minime Primele cunostinte despre comportarea pamanturilor in raport uc constructiile sunt mentionate in antichitate de Vitsuf, insa pana in epoca moderna nu au existat teorii ipoteze care sa fie fundamentate. Conexiuni cu alte stiinte: geodezie, fundatii,...

 • Subiecte rezolvate - Structuri din beton armat

  1.Generalitati privind betonului armat. Coduri de proiectare.GENERALITATI: Avantaje ale folosirii betonului armat: -Forma constructiei nelimitate -Stabilitate din punct de vedere chimic -Durabil in timp -Betonul si armatura au o comportare aproape identica la variatii de temperatura -Intretinere usoara -Rezistenta la foc -Elementele din beton armat pot prelua orice fel de solicitare Dezavantaje: -Structuri mai masive -Betonul simplu are o rezistenta la compresiune de 10 ori mai...

 • Toxicitatea materialelor de constructie

  Introducere Diversitatea sub care se prezintă materialele de construcții furnizează, pe lângă o serie de avantaje, și riscuri. Astfel, inhalarea unor substanțe cu efect toxic ce se găsesc în aceste materiale, conduce la îmbolnăviri. În construcția clădirilor moderne se utilizează numeroase produse cu potențial patogen, de aceea se recomandă informarea susținută si alegerea unor materiale reciclabile, ce nu periclitează nici sănătatea omului, nici nu au impact negativ asupra mediului...

 • Proiectarea programului de constructie al unei sonde in foraj pe structura Boldesti

  CAPITOLUL 1 1.GEOLOGIA SRUCTURII 1.1.Caracteristicile zăcământului Sarmatian-Boldesti Zăcământul de pe strucutura Boldești are in flancul sudic zăcăminte de țiței fără cap primar de gaze pentru Sarmatian. El este constituit dintr-o stiva de nisipuri cu o mare variație de facies, atât pe plan vertical, cât și in plan orizontal. -Tipul zăcământului este stratiform ecranat tectonic -Grosimea totală a stratului este de 560m -Porozitatea este de 20% -Saturația în apă este inițială de 27%...

 • Tehnologia realizarii elementelor prefabricate din beton armat

  SCURT ISTORIC - Constructorii romani antici au folosit betonul și au turnat în curând materialul în matrițe pentru a-și construi rețeaua complexă de apeducte, podețe și tuneluri. Utilizările moderne pentru tehnologia pre-turnată includ o varietate de aplicații arhitecturale și structurale - inclusiv piese individuale, sau chiar sisteme de construcție întregi. - În lumea modernă, clădirile prefabricate au fost pionieri în Liverpool, Anglia, în 1905. Procesul a fost inventat de inginerul...

 • Proiectarea unui planseu peste subsol

  Predimensionare elemente: Pe criterii de rigiditate: Grinzi principale: h_GP=D_o/(8÷10); D_o=D-2*0.25=8-0.5=7.5 m h_GP=[D_o/10;D_o/8]- h_GP∈[0.75;0.94]- h_GP^rigiditate=0.9 m=90 cm b_GP=[h_GP/3;h_GP/2]- b_GP∈[0.3;0.45]- b_GP^rigiditate=0.35 m=35 cm Grinzi secundare: h_GS=t_o/(10÷12); t_o=t-0.2=5.5-0.2=5.3 m h_GS=[t_o/12;t_o/10]- h_GS∈[0.44;0.53]- h_GS^rigiditate=0.5 m=50 cm b_GS=[h_GS/3;h_GS/2]- b_GS∈[0.16;0.25]- b_GS^rigiditate=0.2 m=20 cm Placa: h_pl^nec=l_0/35=250/35=7.14 cm-...

 • Pereti structurali din beton armat

  PROIECTAREA COMPOZITIEI BETONULUI Alegerea compozitiei betonului se va face in urma a 3 etape: - Stabilirea datelor initiale minime; - Stabilirea calitativa a materialelor componente; - Stabilirea cantitativa a materialelor componente. 1.1 Stabilirea datelor initiale minime A. Clasa betonului: - rezistenta minima la compresiune determinata pe epruvete cilindrice cu diametru de 150mm si generatoare de 300mm sau pe epruvete cubice cu latura de 150mm - clasa aleasa : C30/37 B. Clasa de...

 • Desen tehnic de specialitate

  Reprezentări în desenul tehnic Fiecare vedere, cu excepția vederii din față, adică a proiecției principale, trebuie indicată cu claritate prin marcarea cu o majusculă. Majuscula marchează direcția de vedere și se aplică pe o săgeată de referință. Săgeata care indică direcția de vedere se va duce la un unghi de 300 și va avea o linie de mijloc (cota e) ce se reprezintă cu linie groasă (Fig.1). Lungimea săgeții (cota h) va fi echivalentă cu cel puțin 10 grosimi de linie (h=10e). Săgeata,...

 • Caiet de sarcini - lucrari de terasamente

  1. DATE GENERALE Acest Caiet de Sarcini se aplică lucrărilor de terasamente și cuprinde condițiile ce trebuie îndeplinite pe parcursul execuției tranșeelor pentru rețele, fundația construcțiilor, debleelor și rambleelor în ce privește transportul, compactarea, nivelarea și finalizarea lucrărilor de terasamente, precum și controlul de calitate și criteriile de recepție a lucrărilor. Față de varietatea situațiilor din teren și a soluțiilor posibile, prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu...

 • Bazele proiectarii

  Load transmission Simplest structure : simple supported beam Consider a man of 100kgf crossing the log. The static scheme can be represented by the following figure. Beside the man loading there has to be considered the self-weight of the log. Considering the density of wood ș țțț ț , the selfweight for the linear element has to be taken into acount as a linear uniform distributed force. Thus, multiplying with the area of cross section (m2) it will result a uniform distributed...

 • Lucrari speciale de tografie miniera

  Introducere Pe intreaga perioada a desfasurarii activitatii miniere intr-un anumit perimetru, trebuie sa existe o stransa legatura intre lucrarile miniere subterane si obiectivele industriale si civile de la suprafata. Corelarea cu suprafata a formei si dimensiunile unui zacamant face posibila alegerea optima a metodei de deschidere a zacamantului, permite sistematizarea si amplasarea judicioasa a obiectivelor de la suprafata. De asemenea coreclarea continua a constructiilor subterane cu...

 • Amplasarea constructiilor

  Înființarea unei exploatații agro-zootehnice, fie că este vorba de o fermă mare sau de una familială, se poate face doar prin respectarea unor reguli stricte în ceea ce privește locul amplasării, precum și condițiile de depozitare a deșeurilor. În ultimul timp, un deosebit accent se pune pe corelarea și coordonarea eforturilor de investiții și totodată pe prevederea unor capacități și mărimi de instalații, care să permită acoperirea volumelor de lucru, atât în condițiile actuale, cât și de...

 • CDL

  Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de izolații termice Dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru Art. 1. Agenții economici care execută lucrări de izolații termice, hidrofuge si protecții anticorosive, au obligația să acorde salariaților echipamentul individual de protecție și de lucru în conformitate cu Normativul Cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție. Art. 2. Personalul este obligat să poarte și să utilizeze...

 • Imbracaminti rutiere rigide

  1. Consideraii generale asupra îmbracaminilor rutiere rigide Criteriul principal care sta la baza clasificarii structurilor rutiere este modul de comportare al acestora sub acșiunea încarcarilor. Structurile rutiere a caror îmbracaminte este formata din beton de ciment sau macadam cimentat se încadreaza în categoria structurilor rutiere rigide. De remarcat este faptul ca, în cazul structurilor rutiere rigide, îmbracamintea constituie elementul principal si, în consecinșa, comportarea...

Pagina 1 din 68