Toate documentele din domeniul Constructii

 • Studiul Seriei Precipitatiilor Medii Lunare Inregistrate la Statia Hidrometrica Satu Nou in Perioada 1988-1991

  I. MODELUL LINIAR AL EVALUARII PRECIPITATIILOR IN FUNCTIE DE TIMP Fig.1 Evolutia precipitatiilor medii lunare la statia Satul Nou, in perioada ian.1988 – dec.1991 In graficul de mai sus este ilustrata variatia precipitatiilor medii lunare, la statia hidrometrica Satul Nou, pe o perioada de 3 ani. Putem observa un maxim corespunzator lunii nr. 21 respectiv luna Septembrie 1989 de 72mm si un minim inregistrat in luna 34 respectiv luna Octombrie 1990 de 27mm. In tabelul urmator sunt...

 • Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa

  Capitolul 1 Obiectiv Analiza hidraulică a unei rețele de distribuție a apei amplasată în comuna Smârdan, județul Tulcea, în vederea modernizării și eficientizării acesteia. Gestionarea rațională a resurselor de apa presupune, pe lângă alți factori, diminuarea pierderilor energetice în rețelele de distribuție, ceea ce conduce la costuri diminuate ale apei pompate. Prin analizarea posibilităților de reglare a debitului și prin analizarea rețelei mixte de alimentare cu apă, în diferite...

 • Bazele Ingineriei Industriale

  Definitie: Masina de mortezat(slotting machine) Masina – aschietoare la care miscarea principala, executata de scula(cutit de mortezat), este recilinie alternatva pe directia verticala, cursa de coborare fiind cea activa La masinile de mortezat de uz general se identifica: miscarea principala I, de translatie rectilinie-alternativa in plan vertical; miscarea de avans transversal II miscarea de avans longitudinal III miscarea de avans circulat IV Aspectul general al masinilor de...

 • Coroziunea de Tipul I

  Cunoaşterea cauzelor şi factorilor de degradarea a betonului şi betonului armat prezintă o importanţă deosebită, având la bază noţiunea de durabilitate. Aceasta implică, pe lângă realizarea iniţială a unor caracteristici (reglementate tehnic) pentru diferite componente sau elementele de construcţie, şi menţinerea lor nealterată în timp (sau înscrierea în toleranţe admise). Durabilitatea betonului poate fi definit ca fiind „capacitatea acestuia de a-şi păstra proprietăţile fizico-chimice şi...

 • Large Earthquakes of the World

  Summary The earthquake of March 4, 1977 was one of the largest seismic events occurring in Romania.Its peculiar way of generation an manifestation on the surface gives a lot of information, which being analyzed globally and particularly lead to the knowledge and understanding of certain essential features characterizing the earthquake in Vrancea region. The 7.2 magnitude earthquake that occurred in the Vrancea region on March 4, 1977 was extremely damaging throughout the country and...

 • Procese Tehnologice

  1.Domeniul de aplicare Fişa tehnologică este elaborată pentru realizarea infrastructurii clădirii, complexul de lucrări incluzînd: - Defrişarea stratului vegetal; - Săparea gropii de fundaţie; - Realizarea fundaţiei şi pereţilor infrastructurii din beton armat monolit; - Montarea planşeelor prefabricate; - Realizarea centurii antiseismice din beton armat monolit; - Hidroizolarea suprafeţelor exterioare a pereţilor exteriori ai infrastructurii; - Executarea umpluturii fundaţiilor....

 • Proiectarea Atelierului de Reparatie si Deservire Tehnica a Masinilor de Constructie

  1. NOŢIUNI GENERALE Dezvoltarea economiei naţionale a oricărei ţări e imposibilă fără perfecţionarea unei aşa ramuri cum e construcţia capitală, fără crearea unei baze materiale puternice a producerii din construcţii, mecanizarea şi automatizarea proceselor de producere, perfecţionarea parcului de maşini. În ultimii ani s-a schimbat esenţial parcul de maşini de construcţii. Actualmente cu succes sunt folosite maşini de o productivitate înaltă cu transmisii hidraulice şi electrice, cu...

 • Poduri din Beton Armat

  ALCATUIREA SI CALCULUL GRINZILOR PRINCIPALE Grinzile precomprimate cu armaturi postintinse la care cablurile sunt dispuse dupa trasare curbilinii, rezolva favorabil problema distributiei tensiunilor in lungul elementelor , fara a se obtine insa eforturile dorite, datorita efectului nefavorabil al frecarilor ce apar in zonele de curbura. Din acest motiv nu se pot executa mai mut de doua curburi Grinda din beton armat precomprimat se construieste cu sectiunea transversala tip „dublu T”...

 • Constructii Hidroedilitare

  Să se dimensioneze obiectele componente ale unui sistem de alimentare cu apă pentru o localitate la care se cunosc următoarele date: populaţia actuală: N0 = 5000 + 200NG + 50NS (locuitori) rata anuală de creştere a populaţiei: p = 1‰ n = 25 ani Populaţia locuieşte în clădiri cu înălţimea de maxim P+4 nivele, clădirile fiind dotate cu instalaţii de apă rece şi mijloace locale de preparare a apei calde. Clădirile sunt executate din materiale cu gradul I şi II de rezistenţă la foc. În...

 • Fabricarea Mobilierului

  Alegerea unei comode reprezinta, de multe ori, o problema de utilitate si de functionalitate. Principiul de baza este cel al destinatiei pe care urmeaza sa o aiba aceasta – in general, atunci cand este aleasa independent, nefacand parte dintr-un set, se cunoaste felul in care va fi intrebuintata. Suprafata superioara trebuie sa serveasca unui scop iar compartimentele altuia. Odata ajunsi in acest punct, putem acorda importanta si aspectului estetic. Si daca suntem aici, este just sa ne...

 • Producerea Varului de Constructii

  1. Introducere Materialele de construcţie au îceput să se studieze încă din cele mai vechi timpuri Oameni mereu au încercat să obţină materiale cît mai rezistente la condiţiile climaterice , să aibă o duritate înaltă , masa mai uşoară şi mulţi alţi facori pentru a obţine construcţiile necesare , precum sunt cladiri , poduri , tunele , hale industriale ş.a. Materialele de construcţie sunt materiale naturale sau artificieale folosite în construcţii. Drept materie primă pentru fabricarea...

 • Organizarea Executiei Lucrarilor de Constructie si Montaj

  INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită rapiditate care cuprinde diferite ramuri, cum ar fi: materiale de construcții, metode de calcul și dimensionare, tehnologii de execuție și exploatare, planificarea și organizarea activităților de construcții ș.a. Procesele care se desfășoară în domeniu construcțiilor pot fi împărțite în procese naturale și în procese organizatorice. Procesele...

 • Instalatii de Incalzire Centrala pentru o Cladire de Locuinte

  A1. Amplasamentul clădirii Localitatea: GALAȚI, zonă climatică III, zonă eoliană I, altitudinea 200m. A2. Descrierea clădirii: -caracteristicile geometrice ale cladirii: conf. planului de arhitectură şi orientării principale; Hetaj= 2,85 m, P+3 -caracteristicile elementelor de construcţie: -acoperiş: tip terasă – conform tabelului nr. 1 -peretele exterior: conform tabelului nr. 2 -tâmplărie exterioară din lemn, dublă (R=0,55 m2K/W) -planşee: conform tabelului nr. 5 şi 6 -perete...

 • Procesul Tehnologic de Sudare a unei Roti Dintate de Dimensiuni Medii

  Introducere Tehnologia sudării este o ramură deosebit de importantă în industria Construcțiilor de Mașini, estimându–se că în proporție de 40% din producția acestui domeniu este destinată construcțiilor sudate. Pe plan mondial se menționează faptul că vârful productivității din domeniul precizat îl dețin state ca Statele Unite ale Americii, Rusia, Germania și Japonia. În țara noastră tehnologia sudării ocupă o pondere din ce în ce mai mare în industria construcțiilor de mașini cât și în...

 • PACDV

  Lucrare de laborator nr.1 1.1 Scopul lucrării: Însușirea problemelor legate de orientarea și fixarea pieselor în dispozitive de prelucrare la mașini-unelte în vederea stabilirii schemei de orientare și fixare. 1.2 Consideratii generale: Oricare piesa este proiectată pentru un anumit scop,deci trebuie să îndeplinească un anumit rol funcțional în ansamblul din care face parte.În acest scop proiectantul trebuie să indice materialul,tratamentul termic,dimensiunile,precizia dimensională de...

Pagina 10 din 68