Toate documentele din domeniul Constructii

 • Geotehnica

  Generalitati Granulozitatea, adica textura reprezinta repartitia procentuala, dupa marimea lor, a granulelor componente ale fazei solide ale pamanturilor. Grupele de fragmente solide avand dimensiunile cuprinse intr-un interval determinat se numesc fractiuni granulometrice. Determinarea granulozitatii si respectiv a fractiunilor granulare, se face in functe de marimea granulelor prin: -metoda cernerii prin ciururi, pentru pamanturile cu granulele mai mari de 2 mm; -metoda cernerii pe...

 • Analiza Situatiei Existente a Cladirii Incerc

  Situl asupra căruia se focalizează analiza face parte dintr-un ansamblu ce aparține Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor, fiind situat intr-o zonă relativ centrală, având ca și vecinătăți Complexul Palas în partea vestică, o parte din facultățile ce aparțin Universității Gheorghe Asachi la sud și o zonă rezidențială în partea nord-vestică. Conturul sitului este dat de strada Zimbrului pe latura nord-estică, strada Melodiei pe latura sudică și...

 • Criteriile Alegerii Materialelor Metalice

  1. SIMBOLIZAREA STANDARDIZATĂ A OŢELURILOR 1.1 Clasificarea oţelurilor Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020, în funcţie de compozitia chimică, considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. Conform standardului SR EN 10020, oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor nu depăşesc valorile limită prezentate în tabelul 1.1, iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică a cel puţin unui...

 • Caiet Practica CCIA 3

  Scările Scările – sunt elemente de construcţie care asigură legătura pe verticală între diferite niveluri (etaje), ale unei clădiri, precum şi între trotuar şi interiorul construcţiei, prin planuri orizontale denumite trepte, aşezate denivelat unele în raport cu altele, de regulă echidistant. • După destinaţie, scările pot fi: • monumentale, executate în holurile unor clădiri mai importante (săli de spectacole, muzee, hoteluri) atunci când pe lângă rolul funcţional se urmăreşte şi...

 • Caiet Practica CCIA 2

  I. LUCRĂRI PREGĂTITOARE 1.-Defrişarea; . Defrisarile constau din taierea arborilor şi tufisurilor , eventual smulgerea lor din radacini izolate, pe toata suprafata de teren care urmeaza a se executa terasamente. Daca se prevede executarea sapaturilor cu excavatoare cu cupa, functie de capacitatea utilajului, buturugile şi radacinile izolate cu diametre mai mici de 30 cm vor putea fi scoase odata cu saparea pamantului . Copacii din incinta santierului , care nu sunt cuprinsi in suprafata...

 • Calculul Afuierilor la Pilele Unui Pod

  Mișcarea permanentă cu suprafață liberă La o mișcare uniformă cu nivel liber, panta fundului, panta piezometrică și panta hidraulică sunt egale: Formula lui Chézy Proiectul se referă la influența afuierilor asupra pilelelor podurilor. Afuierile se produc datorită vitezelor mari de curgere a apei în albia râului, a viiturilor sau datorită exploatării necontrolate a balastierelor. Calculul afuierii generale se face cu relaţia : Afuierea generală maximă se obţine din diferenţa :...

 • Notiuni Privind Sistemele Automate

  GENERALITĂŢI Sistemele sunt omniprezente în natură, în societate şi în gândirea logică. Cu toate acestea, teoria generală a sistemelor în forma sa modernă a fost elaborată doar în ultimele decenii ale secolului nostru. A trebuit să se dezvolte matematica, electronica, tehnica de calcul, ştiinţele economice şi sociale, să fie creată cibernetica pentru ca printr-un proces de profundă abstractizare să se elaboreze o teorie comună care să se aplice , atât la conducerea unei maşini, cât şi la...

 • Bilanturi de Materiale

  definiţii concentraţii (modalităţi de exprimare) terminologie bilanţuri de materiale în regim staţionar, fără reacţie chimică bilanţuri de materiale la amestecarea continuă bilanţuri de materiale la operaţii de separare cu trei curenţi (decantare, cristalizare, evaporare simplă, distilare şi condensare de echilibru) bilanţuri de materiale la operaţii de separare cu patru curenţi (absorbţie, extracţie, uscare) bilanţuri generalizate de materiale (n > 4 curenţi, evaporare multiplă,...

 • Procesul de Absorbtie al Gazelor

  Absorbtia gazelor - proces in care un component gazos – absorbit- dintr-o faza gazoasa se dizolva preferential intr-o faza lichida – absorbent - prin interfata gaz- lichid. Echilibrul termodinamic dintre un amestec de gaze ideale si un lichid neideal este descris de legea lui Henry: Se aplica sistemelor din care rezulta solutii diluate, in care componentul solubil nu ionizeaza, nu disociaza si nu reactioneaza cu faza lichida.  La temperatura si presiune constante, concentratia la saturatie...

 • Schimbatoare de Caldura

  Se utilizeaza daca: unul sau ambele fluide sunt gaze, fluidele se degradeaza la o durata mai mare de incalzire; ex.: fluide biologice. Aripiorele sunt suprafete extinse care: maresc suprafata de transfer termic de partea gazului de 6 – 10 ori, maresc turbulenta gazului si ca urmare coeficientul de transfer termic creste cu pana la un ordin de marime, modifica mecanismul de transmitere al caldurii de la convectie libera la convectie fortata. Este un schimbator de caldura compact....

 • Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz

  Capitolul I 1.1. Date de bază Cea mai veche formă de încălzire la toate popoarele, care ard lemne, a fost aceea a unei vetre deschise, așezată în mijlocul încăperii și care servea și pentru prepararea mâncării. Utilizarea acestui sistem avea marele inconvenient că era însoțită de o mare degajare de fum. Pentru evitarea frumului și sporirea confortului, românii au inventat mangalul, pe care îl ardeau în ligheane metalice: acest procedeu de încălzire a dăinuit mult timp, astfel încât în anul...

 • Dare de Seama pentru Practica Didactica

  INTRODUCERE Pe parcursul întregii istorii şi civilizaţii omul a considerat că pămîntul şi tot ce este legat de el, construcţii, plantaţii, drept cele mai importante resurse pentru satisfacerea atît a necesităţilor vitale cît şi pentru susţinerea activităţilor economice. Pămîntul este considerat drept unicul şi cel mai principal mijloc de producere. Dezvoltarea procesului de privatizare, adica trecerea dreptului din proprietate publică in proprietate privată incepea sa se dezvolte piața...

 • Clasificarea Bunurilor Imobile

  INTRODUCERE Pe parcursul întregii istorii şi civilizaţii omul a considerat căpămîntul şi tot ce este legat de el, construcţii, plantaţii, drept cele mai importante resurse pentru satisfacerea atît a necesităţilor vitale cît şi pentru susţinerea activităţilor economice. Pămîntul este considerat drept unicul şi cel mai principal mijloc de producere. Dezvoltarea procesului de privatizare, adica trecerea dreptului din proprietate publică in proprietate privată incepea sa se dezvolte piața...

 • Necesitatea Dedurizarii Apei in Instalatii

  Unde este utilizata apa dedurizata 1. Alimentarea cazanelor de apă fierbinte din: centrale termice de zonă, puncte termice de cartier, puncte termice din diverse unităţi, posesori privaţi, etc. Conform Prescripţiilor ISCIR PT C2-2003, apa din circuitul de încălzire şi apa de adaos trebuie să fie dedurizată. 2. Alimentarea cazanelor de abur de presiune joasă 3. Procesele tehnologice din industria textilă şi industria chimică. 4. Circuitele de răcire ale instalaţiilor de aer condiţionat....

 • Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare Regionala

  1. SCURT REZUMAT Politica analizeaza 5 capitale din europa centrala şi functionalitatea lor in relatie cu zona incojuratoare. Aceste oraşe sunt Bratislava, Budapesta, Viena, Praga şi Lubljana. Proiectul a pornit din dorinta administratiiilor locale ale oraşelor de a studia viitoarele cooperari şi competiţia intre ele şi cu metropolele invecinate. Unul din scopurile principale a fost să realizeze o analiză comparativă între oraşe şi aria inconjurătoare pentru a cunoaşte particularităţile şi...

Pagina 11 din 67