Toate documentele din domeniul Constructii

 • Beton armat - Construire imobil S+P+3E

  Tema lucrării prevede: proiectarea unei construcţii etajate S+P+3E cu structură tip cadru spaţial din beton armat, ocupând în plan o suprafaţă dreptunghiulară cu dimensiunile 12,025 x 14,925 = 179,473 m2. Clădirea are funcţiunea de birouri şi este amplasată în TĂRGU JIU. Principalele caracteristici sunt: PRECIZAREA DATELOR DE PROIECTARE Funcţiunile clădirii: Etaje curente: birouri, o sală de conferinţe, grupuri sanitare; Parter: birouri, recepţie, grupuri sanitare; Subsol: tehnic;...

 • Modernizarea statiei de epurare a apei uzate din Municipiul Slobozia Judetul Ialomita

  BIBLIOGRAFIE 86 Capitolul I Introducere 1.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului peste anumite limite sau prezenţa unor elemente străine (dăunători) în mediu, ca urmare a activităţii directe sau indirecte a omului sau ca urmare a unor fenomene naturale şi care duc la deteriorarea echilibrelor ecologice, a activităţilor ecologice şi a stării de sănătate, confortului fizic şi moral al omului. Fenomenul de...

 • Cai de comunicatii

  Prin temă se cere să se elaboreze proiectul de studiu pentru legătura rutieră ȋntre un drum public existent şi o platformă industrială ce urmează a fi amenajata. Traseul drumului de legatură se desfaşoară ȋntre punctul A (desprindere din drumul public existent) şi B (accesul la platforma industrială), fixate pe planul de situație dat (scara 1:1000 si echidistanta e=1 m) şi traversează parțial o localitate. Prin temă se dau urmatoarele date: • n-numrul de ordine; n=5 • V-viteza de...

 • Control intern bancar - LGW Bank

  Introducere Auditul intern reprezintă activitatea, realizată de persoane autorizate, de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice, care are ca rezultat formularea unei evaluări independente a managementului riscului, a controlului şi proceselor de conducere, şi a unor sugestii pentru îmbunătăţirea eficacităţii operaţiunilor, în scopul sprijinirii realizării obiectivelor entităţii economice. Controlul intern este definit ca un proces implementat de către Consiliul...

 • Caiet de practica tehnologica si de organizare

  1. Legea 258/2007 privind practica elevilor si studentilor Art. 1 Practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, in conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia in cadrul programului de instruire. Art. 2 Practicantul este elevul sau studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice si pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica in concordanta cu...

 • Lemn incleiat

  Introducere Lemnul este cel mai vechi material de construcție, practic, nu se schimbă forma în timpul utilizării prelungite. Timp de secole de experiență se confirmă acest lucru. In mijlocul secolului XX. a avut loc o revoluție în utilizarea lemnului în arhitectura cu deschiderea unor adezivi cu rezistență ridicată, care fac posibilă obținerea oricarei formă dorită, ca urmare a îmbunătățirii tehnicilor de prelucrare a lemnului și îmbunătățirea calității lemnului prin tratament chimic. Este...

 • Studiu hidraulic si hidrologic

  STUDII HIDROLOGICE In vederea mentinerii in buna stare a elementelor constructive ale drumului (in special al terasamentelor si structurilor rutiere) se va intocmi un studiu hidrologic pe baza caruia se vor realiza proiectele tehnice care vor indica solutiile constructive pentru indepartarea diverselor categorii de ape de la autostrada. Studiu hidrologic se va intocmi in paralel cu studiu geologic si geotehnic. Aceste studii sunt necesare pentru determinarea regimului apelor subterane care...

 • Prelucrarea observatiilor dintr-o retea de trilateratie prin metoda masuratorilor indirecte

  Pe langa metoda clasica a triangulatiei de constructie a retelelor geodezice pe baza masuratorilor unghiulare,a aparut metoda trilateratiei,prin care pozitiile punctelor de pe suprafata fizica a Pamantului,sunt determinate numai pe baza masuratorilor de distante.Astfel,in reteaua de trilateratie din cadrul prezentei lucrari au fost masurate atat laturi xare leaga puncte vechi de noi,cat si laturi care leaga intre ele puncte noi.Pentru determinarea riguroasa a coordonatelor punctelor noi,se...

 • Caiet Practica CCIA

  I.PREZENTARI DE TEHNOLOGII SI MATERIALE 09/07/2013 1)Firma SINIAT -protectia la foc exemplu incendiu pe un stadion -caile de evacuare ale stadionului sunt foarte importante in astfel de situatii iar persoanele sunt afectate mai mult de fumul produs decat de foc -se recomanda deci folosirea materialelor rezistente la foc si care nu elimina multe gaze nocive -prezentarea placilor de gips-carton compozitie care o face sa fie mai usoara decat alte placi cu 40 la suta -rapiditate in...

 • Marea piramida

  Prezentare generală Piramidele sunt un simbol al civilizației antice egiptene. Tradiția construirii de piramide a început în Egiptul antic ca o sofisticare a ideii de "mastaba" sau "platformă" ce acoperea mormântul regal. [1] Scopul acestor piramide era de a îngropa regii pentru a-i ajuta să treacă în lumea de dincolo. Aceste piramide erau aranjate într-un anumit mod astfel încât să se reflecte Luna în acestea. Dar înainte de a fi îngropați în aceste morminte,erau...

 • Reabilitarea sistemului de irigatii vames si impactul asupra mediului

  I. INTRODUCERE In anul 2005 în Romania reţeaua de irigaţii acoperea cca. 2,8 milioane de hectare, din care 1,5 milioane de hectare având infrastructura de irigaţii recent reabilitata. Aceasta larga reţea de irigaţii a fost subexploatată în ultimii ani (1998 - 2003), procentul de utilizare fiind intre 15,6 – 37,9% din totalul suprafeţelor cu infrastructura recent reabilitata. Reabilitarea şi dezvoltarea sectorului de irigaţii este un imperativ de prim ordin în conditiile unui climat...

 • Achizitia unui Utilaj Multifunctional pentru Realizarea Lucrarilor de Constructii

  1. Denumirea proiectului și încadrarea pe linia de finanțare. Titlul proiectului: “ACHIZIŢIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCŢIONAL PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII” Linia de finanţare: Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” 2. Justificați modul în care îndepliniți criteriile de eligibilitate ca beneficiari ai liniei de finanțare pe care o vizați. · Eligibilitatea beneficiarului: Microintreprinderea va fi înfiinţată în mediul rural, îndeplinind astfel...

 • Case de Locuit din Lemn - Noi Tehnologii de Constructii

  Introducere O casă este o construcţie care poate fi locuită de fiinţe umane. Termenul casă include multe tipuri de locuinţe, de la colibe rudimentare din cele mai îndepărtate timpuri la complexele rezindenţiale de azi. Datorită numărului mare de case există diferite materiale din care sunt construite locuinţele. Locuinţa constituie mediul adecvat care îi permite omului să îşi refacă forţa de muncă prin asigurarea celor mai potrivite condiţii de odihnă, prin sentimentul de siguranţă care îi...

 • Amenajari Hidrotehnice

  Tema proiectului Pentru un bazin hidrotehnic al unui puț de apă cunoscându-se necesarul a 2 categorii de folosințe: alimentare cu apă și irigarea unei suprafețe să se determine: Calculul volumului și debitului necesar irigării suprafeței amenajate Calculul de bilanț Predimensionarea lacului de acumulare Alimentarea cu apă a unei localități: Qa = 0,15+0,05*Nr (m^3/s)=0,6m3/s Irigarea unei suprafețe egală cu: S=2000+15*Nr (ha)=2135ha Să se realizeze și să se studieze posibilitatea...

 • Betoane cu Cenusa de Termocentrala

  Betonul autocompactant a pătruns semnificativ în industria construcțiilor, iar diversificarea și dezvoltarea lucrărilor și aplicațiilor au fost decisiv influențate de progresul cercetării asupra controlului proprietăților reologice ale betonului proaspăt. Betonul autocompactant este caracterizat, în stare proaspătă, de patru proprietăți cheie, care măsoară lucrabilitatea: • Viteza de curgere / umplere a spațiilor din cofraje, evaluată prin vâscozitate • Capacitatea de trecere / curgere...

Pagina 4 din 67