Toate documentele din domeniul Constructii

 • Design Ambiental Pub-ul Green Saloon

  Green Saloon – pub & grill Situat pe strada Mureșenilor nr. 11-13, vizavi de librăria Șt. O. Iosif, Green Saloon este un local tipic britanic, care oferă persoanelor de toate vârstele posibilitatea petrecerii timpului liber și relaxării într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Ambientul pubului combină atmosfere de gen intim, old style, romantic sau studențesc. Prezent de peste zece ani în Brașov, este unul dintre cele mai vechi puburi din oraș și organizează seri de karaoke, stand-up...

 • Elemente de Constructie

  INTRODUCERE Evoluţia unei societăţi din punct de vedere economic şi social poate fi apreciată şi prin nivelul de dezvoltare a construcţiilor. Clădirile oferă oamenilor condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor materiale şi spirituale. Pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a sectorului de creştere a animalelor şi piscicol, după aderarea la UE se vor aloca fonduri însemnate, care ar putea fi utilizate cel mai eficient de către specialiştii în zootehnie,...

 • Incorporarea Rumegusului in Compozitia Mortarelor Ecologice

  1. Generalităţi 1.1 Introducere Natura ne–a rezervat dintotdeauna surprize dintre cele mai spectaculoase, iar, de data aceasta, ne învaţă cum putem să o respectăm, folosind un material de construcţie natural, nu doar in ridicarea cladirilor şi edificiilor, ci si in operele de arta. Sectorul construcțiilor a utilizat intensiv resurse naturale şi a produs cantități de deşeuri care, în ultima vreme, exced capacitatea de absorbție a mediului. Necesitatea de a reduce utilizarea resurselor...

 • Stiinta Materialelor

  Capitolul I. PROPRIETĂŢI GENERALE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE Calitatea materialelor din care este executată o construcţie influenţează rezistenţa, siguranţa în exploatare, durabilitatea şi eficienţa tehnico-economică a acesteia. Calitatea materialelor este determinată de: 1. compoziţia chimică şi mineralogică 2. structura 3. comportarea faţă de acţiunea distructivă a agenţilor fizici şi chimici externi Criteriul esenţial pentru stabilirea domeniului de utilizare a materialelor şi...

 • Managementul Executiei Lucrarilor de Constructii

  CAPITOLUL 1 DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic Lista cuprinzând cantitatea de lucrări - F3 Structură 1.3. Liste cuprinzând consumurile de resurse. 1.3.1. Lista cuprinzând consumurile de resurse material - C6 1.3.2. Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru - C7 1.3.3. Lista cuprinzând consumurile de ore funcţionale utilaje - C8 1.3.4. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile-C9...

 • Evaluare Economica

  1.Date generale: 1.Denumirea obiectivului de investitii: LOCUINTA P+1E 2.Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul): JUD.ILFOV,ORASUL PANTELIMON,STR.LIVEZILOR1 ,NR30. 3.Titularul investitiei: 4.Beneficiarul investitiei: 5.Elaboratorul studiului: 2.Informatii generale privind proiectul Constructia are destinatia de imobil pentru locuinte si este formata dintr-un singur corp de cladire cu regim de inaltime P+1E. Suparafata construita: - C1:83.50mp - C2:56.00mp -...

 • Poduri

  Memoriu Tehnic Prin tema proiectului s-a cerut să se proiecteze suprastructura unui pod pe 2 grinzi metalice I,dispuse la distanta interax ʎ=2.25 m ,pentu cale ferată simpla principal, avand deschiderea de calcul 2x L=26.05 . .Elementele principale de rezistenta sunt cele doua grinzi metalice cu inima plina ,longitudinale podului.Platelajul este format din placa din beton,care leaga cele 2 grinzi ,cu o inaltime hg care respecta conditia L/12=1.88 cu rolul de a asigura posibilitatea...

 • Analiza Diagnostic a unei Firme de Constructii

  INTRODUCERE Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza modelului întreprinderii AGISFOR SRL s-a realizat exemplificarea aspectelor teoretice. Primul capitol al lucrării prezintă o prezentare a societăţii AGISFOR SRL şi o serie de aspecte privind importantă şi necesitatea efectuării analizei diagnostic. În al doilea capitol al lucrării prezentaţi, analizaţi şi prelucrarti o serie de indicatori ce vor stă...

 • Studiu - Stadionul Hubert H. Humphrey Metrodome

  • Date despre cladire : La inceputul anilor ’70, Minessota Vikings aveau nevoie de un stadion mai mare, stadionul metropolitan dovedindu-se insuficient de incapator. Astfel, a pornit initiativa de a realiza un stadion cu peste 50000 de locuri. Constructia a inceput pe 20 decembrie 1979 si a fost finantata din donatii sit axe pe bauturi alcoolice. Costul constructiei a fost in aceea perioada de 55 milioane $, costurile pentru infrastructura si alte costuri associate proiectului rotunjind suma...

 • Studiul Seriei Precipitatiilor Medii Lunare Inregistrate la Statia Hidrometrica Satu Nou in Perioada 1988-1991

  I. MODELUL LINIAR AL EVALUARII PRECIPITATIILOR IN FUNCTIE DE TIMP Fig.1 Evolutia precipitatiilor medii lunare la statia Satul Nou, in perioada ian.1988 – dec.1991 In graficul de mai sus este ilustrata variatia precipitatiilor medii lunare, la statia hidrometrica Satul Nou, pe o perioada de 3 ani. Putem observa un maxim corespunzator lunii nr. 21 respectiv luna Septembrie 1989 de 72mm si un minim inregistrat in luna 34 respectiv luna Octombrie 1990 de 27mm. In tabelul urmator sunt...

 • Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa

  Capitolul 1 Obiectiv Analiza hidraulică a unei rețele de distribuție a apei amplasată în comuna Smârdan, județul Tulcea, în vederea modernizării și eficientizării acesteia. Gestionarea rațională a resurselor de apa presupune, pe lângă alți factori, diminuarea pierderilor energetice în rețelele de distribuție, ceea ce conduce la costuri diminuate ale apei pompate. Prin analizarea posibilităților de reglare a debitului și prin analizarea rețelei mixte de alimentare cu apă, în diferite...

 • Bazele Ingineriei Industriale

  Definitie: Masina de mortezat(slotting machine) Masina – aschietoare la care miscarea principala, executata de scula(cutit de mortezat), este recilinie alternatva pe directia verticala, cursa de coborare fiind cea activa La masinile de mortezat de uz general se identifica: miscarea principala I, de translatie rectilinie-alternativa in plan vertical; miscarea de avans transversal II miscarea de avans longitudinal III miscarea de avans circulat IV Aspectul general al masinilor de...

 • Coroziunea de Tipul I

  Cunoaşterea cauzelor şi factorilor de degradarea a betonului şi betonului armat prezintă o importanţă deosebită, având la bază noţiunea de durabilitate. Aceasta implică, pe lângă realizarea iniţială a unor caracteristici (reglementate tehnic) pentru diferite componente sau elementele de construcţie, şi menţinerea lor nealterată în timp (sau înscrierea în toleranţe admise). Durabilitatea betonului poate fi definit ca fiind „capacitatea acestuia de a-şi păstra proprietăţile fizico-chimice şi...

 • Large Earthquakes of the World

  Summary The earthquake of March 4, 1977 was one of the largest seismic events occurring in Romania.Its peculiar way of generation an manifestation on the surface gives a lot of information, which being analyzed globally and particularly lead to the knowledge and understanding of certain essential features characterizing the earthquake in Vrancea region. The 7.2 magnitude earthquake that occurred in the Vrancea region on March 4, 1977 was extremely damaging throughout the country and...

 • Procese Tehnologice

  1.Domeniul de aplicare Fişa tehnologică este elaborată pentru realizarea infrastructurii clădirii, complexul de lucrări incluzînd: - Defrişarea stratului vegetal; - Săparea gropii de fundaţie; - Realizarea fundaţiei şi pereţilor infrastructurii din beton armat monolit; - Montarea planşeelor prefabricate; - Realizarea centurii antiseismice din beton armat monolit; - Hidroizolarea suprafeţelor exterioare a pereţilor exteriori ai infrastructurii; - Executarea umpluturii fundaţiilor....

Pagina 8 din 67