Toate documentele din domeniul Constructii

 • Proiectarea Atelierului de Reparatie si Deservire Tehnica a Masinilor de Constructie

  1. NOŢIUNI GENERALE Dezvoltarea economiei naţionale a oricărei ţări e imposibilă fără perfecţionarea unei aşa ramuri cum e construcţia capitală, fără crearea unei baze materiale puternice a producerii din construcţii, mecanizarea şi automatizarea proceselor de producere, perfecţionarea parcului de maşini. În ultimii ani s-a schimbat esenţial parcul de maşini de construcţii. Actualmente cu succes sunt folosite maşini de o productivitate înaltă cu transmisii hidraulice şi electrice, cu...

 • Poduri din Beton Armat

  ALCATUIREA SI CALCULUL GRINZILOR PRINCIPALE Grinzile precomprimate cu armaturi postintinse la care cablurile sunt dispuse dupa trasare curbilinii, rezolva favorabil problema distributiei tensiunilor in lungul elementelor , fara a se obtine insa eforturile dorite, datorita efectului nefavorabil al frecarilor ce apar in zonele de curbura. Din acest motiv nu se pot executa mai mut de doua curburi Grinda din beton armat precomprimat se construieste cu sectiunea transversala tip „dublu T”...

 • Constructii Hidroedilitare

  Să se dimensioneze obiectele componente ale unui sistem de alimentare cu apă pentru o localitate la care se cunosc următoarele date: populaţia actuală: N0 = 5000 + 200NG + 50NS (locuitori) rata anuală de creştere a populaţiei: p = 1‰ n = 25 ani Populaţia locuieşte în clădiri cu înălţimea de maxim P+4 nivele, clădirile fiind dotate cu instalaţii de apă rece şi mijloace locale de preparare a apei calde. Clădirile sunt executate din materiale cu gradul I şi II de rezistenţă la foc. În...

 • Fabricarea Mobilierului

  Alegerea unei comode reprezinta, de multe ori, o problema de utilitate si de functionalitate. Principiul de baza este cel al destinatiei pe care urmeaza sa o aiba aceasta – in general, atunci cand este aleasa independent, nefacand parte dintr-un set, se cunoaste felul in care va fi intrebuintata. Suprafata superioara trebuie sa serveasca unui scop iar compartimentele altuia. Odata ajunsi in acest punct, putem acorda importanta si aspectului estetic. Si daca suntem aici, este just sa ne...

 • Producerea Varului de Constructii

  1. Introducere Materialele de construcţie au îceput să se studieze încă din cele mai vechi timpuri Oameni mereu au încercat să obţină materiale cît mai rezistente la condiţiile climaterice , să aibă o duritate înaltă , masa mai uşoară şi mulţi alţi facori pentru a obţine construcţiile necesare , precum sunt cladiri , poduri , tunele , hale industriale ş.a. Materialele de construcţie sunt materiale naturale sau artificieale folosite în construcţii. Drept materie primă pentru fabricarea...

 • Organizarea Executiei Lucrarilor de Constructie si Montaj

  INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită rapiditate care cuprinde diferite ramuri, cum ar fi: materiale de construcții, metode de calcul și dimensionare, tehnologii de execuție și exploatare, planificarea și organizarea activităților de construcții ș.a. Procesele care se desfășoară în domeniu construcțiilor pot fi împărțite în procese naturale și în procese organizatorice. Procesele...

 • Instalatii de Incalzire Centrala pentru o Cladire de Locuinte

  A1. Amplasamentul clădirii Localitatea: GALAȚI, zonă climatică III, zonă eoliană I, altitudinea 200m. A2. Descrierea clădirii: -caracteristicile geometrice ale cladirii: conf. planului de arhitectură şi orientării principale; Hetaj= 2,85 m, P+3 -caracteristicile elementelor de construcţie: -acoperiş: tip terasă – conform tabelului nr. 1 -peretele exterior: conform tabelului nr. 2 -tâmplărie exterioară din lemn, dublă (R=0,55 m2K/W) -planşee: conform tabelului nr. 5 şi 6 -perete...

 • Procesul Tehnologic de Sudare a unei Roti Dintate de Dimensiuni Medii

  Introducere Tehnologia sudării este o ramură deosebit de importantă în industria Construcțiilor de Mașini, estimându–se că în proporție de 40% din producția acestui domeniu este destinată construcțiilor sudate. Pe plan mondial se menționează faptul că vârful productivității din domeniul precizat îl dețin state ca Statele Unite ale Americii, Rusia, Germania și Japonia. În țara noastră tehnologia sudării ocupă o pondere din ce în ce mai mare în industria construcțiilor de mașini cât și în...

 • PACDV

  Lucrare de laborator nr.1 1.1 Scopul lucrării: Însușirea problemelor legate de orientarea și fixarea pieselor în dispozitive de prelucrare la mașini-unelte în vederea stabilirii schemei de orientare și fixare. 1.2 Consideratii generale: Oricare piesa este proiectată pentru un anumit scop,deci trebuie să îndeplinească un anumit rol funcțional în ansamblul din care face parte.În acest scop proiectantul trebuie să indice materialul,tratamentul termic,dimensiunile,precizia dimensională de...

 • TFFA

  Probleme la seminar =40±0,1 mm τ=0,01 n=9 Dimensiunea efectiva de reglare: Lref=Lmin+a+30*(1+1/√n) Lref=39,9+0+3*0.01*(1+1/√9)=39,94 Lmin-dimensiunea minima a suprafetelor prelucrate a-erorile sistematice constantice τ-abaterea medie patratica n-numarul de piese dintr-un lot Metode de asigurare a preciziei Exista 3 metode de asigurare a preciziei: 1.individuala 2.Automata 3.mixta (individual-automata) Metoda individual a prevede responsabilitatea muncitorului care prin...

 • Confort Termic si Puritatea Aerului

  Definitii: O camera curata reprezinta un utilaj care asigura un spatiu cu mediu controlat din punct de vedere al contaminarii cu particule, temperaturii, umiditatii, presiunii si vitezei aerului (Federal Standard 209D - SUA) Puritatea necesara a aerului din zona curata este definita conventional prin clasa de curatenie ce reprezinta numarul maxim de particule (aerosoli) cu dimensiunea de 0,5 µm sau mai mare admis pe unitatea de volum de aer (picior cub sau litru) b) Contaminare generata...

 • Materiale de Constructii

  CURS 1 1.1. SCURT ISTORIC al drumurilor din partea de sud vest a României Apariţia şi dezvoltarea căilor de comunicaţie terestre pe teritoriul Daciei precede cu mult perioada cuceririlor romane. Istoric privind drumurile, primele atestate documentar sunt cele din interiorul localităţilor, ca uliţe comerciale sau de acces la temple, iar cetăţile dacice păstrează până în zilele noastre, pe lespezile de piatră cu care erau pavate intrările şi pieţele interioare, urmele create de trecerea...

 • Sisteme Metalice de Stocare a Apei - Rezervoare de Apa

  Capitolul 1. UTILIZAREA MATERIALELOR METALICE ÎN REALIZAREA REZERVOARELOR 1.1 Introducere Rezervoarele sunt con¬strucţii cilindrice, destinate înmagazinării apei, cu capacităţi cuprinse intre 100-1000m3.Sunt rezervoare izolate utilizate la:stocare apa potabila,stocare apa utilizata in procesul de productie,creare depozite pentru apa de incendiu. Cerinţele de bază pe care trebuie să le satisfacă proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea rezervoarelor metalice...

 • Proiectarea unei Instalatii de Pompare cu Balansier

  1. PROIECTAREA ECHIPAMENTULUI DE COMPLETARE A SONDEI SI ALEGEREA CAPULUI DE POMPARE 1.1 Constructia sondei de extractie pe baza datelor initiale. Date initiale: D_CE=6 5⁄8 in diametrul nominal al coloanei de exploatare. H_Perf [1600;1610] m; adancimea zonei de perforare. z_d=220 m; inaltimea nivelului dinamic. Q_(Str.Pr)=7 t⁄zi; debitul stratului productive. ρ_A=1.15 t⁄m^3 ; densitatea apei de zacamant. ρ_P=0.84 t⁄m^3 ; densitatea petrolului. V_A=76%*V_L; procentul de impuritati/apa....

 • Cosuri de Fum

  1.Generalitati Cosurile de fum sunt contructii speciale executate pentru evacuarea gazelor de ardere si asigurarea tirajului necesar. Ele se caracterizeaza prin inaltimea mare in raport cu dimensiunile sectiunii transversale. In ansamblurile industriale, cosurile de fum, impreuna cu castelele de apa si turnurile de racire, datorita inaltimii mari in raport cu celalalte constructii, deseori devin dominante; din acest motiv este necesar a se da o atentie deosebita locului de amplasare a lor...

Pagina 9 din 67