Toate documentele din domeniul Constructii

 • Constructii din Beton Armat

  I N T R O D U C E R E Destinaţia de bază a prezentului material didactic la disciplina ”Construcţii din beton armat” constă în însuşirea de către studenţi a deprinderilor practice privind dimensionarea, alcătuirea şi calculul elementelor din beton armat, în prezentarea grafică de către ei a celor mai răspândite tipuri de elemente portante din beton armat. O bună parte din construcţii au fost asamblate din elemente prefabricare, de aceea este necesar de a cunoaşte principiul de alcătuire şi...

 • Construire Spatiu Depozitare

  - REZISTENTA- Denumirea proiectului: CONSTRUIRE SPATIU DEPOZITARE PARTER Beneficiarul lucrarii: DIMA NICOLETA Amplasament: Loc. MACIN, jud. Tulcea Proiectant: Baza tehnica de proiectare: Tema de proiectare Legea 50/2001 PREZENTARE: Prin tema de proiectare s-a cerut realizarea documentaţiei pentru construirea unui spatiu de depozitare cu regim de înǎlţime PARTER. În cadrul proiectului s-au prevazut toate datele necesare realizǎrii construcţiei, cu dimensionarea elementelor structurii...

 • Studiul Structurilor Multietajate cu Plansee Dala

  Cap.I GENERALITATI I.1 Descrierea solutiei Planşeele dală sunt rezemate de regulă pe stalpi, fără a beneficia de aportul grinzilor, cu eventuala excepţie a celor situate pe contur. Aceste planşee se comportă ca plăci armate pe doua direcţii, cu eficienţă optimă in cazul in care deschiderile sunt egale sau aproximativ egale pe ambele direcţii. I.2. Clasificare După destinaţie: • planşee la nivelurile curente sau de acoperiş ale clădirilor; • fundaţii de tip radier general din planşee...

 • Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

  Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); - Stabilirea eforturilor sectionale; - Verificarea deplasarilor; - Calcul placa nivel curent; - Calcul grinzi cadrul transversal si cadru longitudinal; - Calcul stalp intersectia celor doua cadre; - Calcul scara; - Predimensionare radier; 2. Piese desenate: - Partiu arhitectura-plan nivel curent (scara 1:100); - Plan cofraj placa nivel curent...

 • Pompe de Caldura

  Pompa de căldură este o masina termică ce preia o cantitate de căldură de la o sursă de temperatură scăzută si cedează o cantitate de căldură unei alte surse de temperatură mai ridicată, consumând pentru aceasta o anumită cantitate de energie. Energia consumată poate fi de natură mecanică, electrică, termică sau solară. Din punctul de vedere al pompei de caldura, sursele de căldură între care lucrează aceasta sunt: - izvorul de căldură - care cedează căldură pompei de căldură; - puţul de...

 • Beton Armat Pod Cale Ferata

  Sa se proiecteze un pod de cale ferata pentu o linie industriala, privata, in apropierea municipiului Iasi, pe DN28. Podul va trebui sa asigure un gabarit pentru materialul rulant de 4,40 m si trotuare de serviciu de 70 cm. Calea pe pod va fi sustinuta de o cuva de piatra sparta si va trebui sa asigure o viteza de circulatie de 100 km/h. Conform avizului de la DRDP Iasi, gabaritul minim de trecere sub pod trebuie sa fie 5 m. Parapetul-mana curenta Calculul mainii curente Stabilirea...

 • Design Ambiental Pub-ul Green Saloon

  Green Saloon – pub & grill Situat pe strada Mureșenilor nr. 11-13, vizavi de librăria Șt. O. Iosif, Green Saloon este un local tipic britanic, care oferă persoanelor de toate vârstele posibilitatea petrecerii timpului liber și relaxării într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Ambientul pubului combină atmosfere de gen intim, old style, romantic sau studențesc. Prezent de peste zece ani în Brașov, este unul dintre cele mai vechi puburi din oraș și organizează seri de karaoke, stand-up...

 • Elemente de Constructie

  INTRODUCERE Evoluţia unei societăţi din punct de vedere economic şi social poate fi apreciată şi prin nivelul de dezvoltare a construcţiilor. Clădirile oferă oamenilor condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor materiale şi spirituale. Pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a sectorului de creştere a animalelor şi piscicol, după aderarea la UE se vor aloca fonduri însemnate, care ar putea fi utilizate cel mai eficient de către specialiştii în zootehnie,...

 • Incorporarea Rumegusului in Compozitia Mortarelor Ecologice

  1. Generalităţi 1.1 Introducere Natura ne–a rezervat dintotdeauna surprize dintre cele mai spectaculoase, iar, de data aceasta, ne învaţă cum putem să o respectăm, folosind un material de construcţie natural, nu doar in ridicarea cladirilor şi edificiilor, ci si in operele de arta. Sectorul construcțiilor a utilizat intensiv resurse naturale şi a produs cantități de deşeuri care, în ultima vreme, exced capacitatea de absorbție a mediului. Necesitatea de a reduce utilizarea resurselor...

 • Stiinta Materialelor

  Capitolul I. PROPRIETĂŢI GENERALE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE Calitatea materialelor din care este executată o construcţie influenţează rezistenţa, siguranţa în exploatare, durabilitatea şi eficienţa tehnico-economică a acesteia. Calitatea materialelor este determinată de: 1. compoziţia chimică şi mineralogică 2. structura 3. comportarea faţă de acţiunea distructivă a agenţilor fizici şi chimici externi Criteriul esenţial pentru stabilirea domeniului de utilizare a materialelor şi...

 • Managementul Executiei Lucrarilor de Constructii

  CAPITOLUL 1 DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic Lista cuprinzând cantitatea de lucrări - F3 Structură 1.3. Liste cuprinzând consumurile de resurse. 1.3.1. Lista cuprinzând consumurile de resurse material - C6 1.3.2. Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru - C7 1.3.3. Lista cuprinzând consumurile de ore funcţionale utilaje - C8 1.3.4. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile-C9...

 • Evaluare Economica

  1.Date generale: 1.Denumirea obiectivului de investitii: LOCUINTA P+1E 2.Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul): JUD.ILFOV,ORASUL PANTELIMON,STR.LIVEZILOR1 ,NR30. 3.Titularul investitiei: 4.Beneficiarul investitiei: 5.Elaboratorul studiului: 2.Informatii generale privind proiectul Constructia are destinatia de imobil pentru locuinte si este formata dintr-un singur corp de cladire cu regim de inaltime P+1E. Suparafata construita: - C1:83.50mp - C2:56.00mp -...

 • Poduri

  Memoriu Tehnic Prin tema proiectului s-a cerut să se proiecteze suprastructura unui pod pe 2 grinzi metalice I,dispuse la distanta interax ʎ=2.25 m ,pentu cale ferată simpla principal, avand deschiderea de calcul 2x L=26.05 . .Elementele principale de rezistenta sunt cele doua grinzi metalice cu inima plina ,longitudinale podului.Platelajul este format din placa din beton,care leaga cele 2 grinzi ,cu o inaltime hg care respecta conditia L/12=1.88 cu rolul de a asigura posibilitatea...

 • Analiza Diagnostic a unei Firme de Constructii

  INTRODUCERE Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza modelului întreprinderii AGISFOR SRL s-a realizat exemplificarea aspectelor teoretice. Primul capitol al lucrării prezintă o prezentare a societăţii AGISFOR SRL şi o serie de aspecte privind importantă şi necesitatea efectuării analizei diagnostic. În al doilea capitol al lucrării prezentaţi, analizaţi şi prelucrarti o serie de indicatori ce vor stă...

 • Studiu - Stadionul Hubert H. Humphrey Metrodome

  • Date despre cladire : La inceputul anilor ’70, Minessota Vikings aveau nevoie de un stadion mai mare, stadionul metropolitan dovedindu-se insuficient de incapator. Astfel, a pornit initiativa de a realiza un stadion cu peste 50000 de locuri. Constructia a inceput pe 20 decembrie 1979 si a fost finantata din donatii sit axe pe bauturi alcoolice. Costul constructiei a fost in aceea perioada de 55 milioane $, costurile pentru infrastructura si alte costuri associate proiectului rotunjind suma...

Pagina 9 din 68