Toate documentele din domeniul Constructii

 • Caiet Practica CCIA 2

  I. LUCRĂRI PREGĂTITOARE 1.-Defrişarea; . Defrisarile constau din taierea arborilor şi tufisurilor , eventual smulgerea lor din radacini izolate, pe toata suprafata de teren care urmeaza a se executa terasamente. Daca se prevede executarea sapaturilor cu excavatoare cu cupa, functie de capacitatea utilajului, buturugile şi radacinile izolate cu diametre mai mici de 30 cm vor putea fi scoase odata cu saparea pamantului . Copacii din incinta santierului , care nu sunt cuprinsi in suprafata...

 • Calculul Afuierilor la Pilele Unui Pod

  Mișcarea permanentă cu suprafață liberă La o mișcare uniformă cu nivel liber, panta fundului, panta piezometrică și panta hidraulică sunt egale: Formula lui Chézy Proiectul se referă la influența afuierilor asupra pilelelor podurilor. Afuierile se produc datorită vitezelor mari de curgere a apei în albia râului, a viiturilor sau datorită exploatării necontrolate a balastierelor. Calculul afuierii generale se face cu relaţia : Afuierea generală maximă se obţine din diferenţa :...

 • Notiuni Privind Sistemele Automate

  GENERALITĂŢI Sistemele sunt omniprezente în natură, în societate şi în gândirea logică. Cu toate acestea, teoria generală a sistemelor în forma sa modernă a fost elaborată doar în ultimele decenii ale secolului nostru. A trebuit să se dezvolte matematica, electronica, tehnica de calcul, ştiinţele economice şi sociale, să fie creată cibernetica pentru ca printr-un proces de profundă abstractizare să se elaboreze o teorie comună care să se aplice , atât la conducerea unei maşini, cât şi la...

 • Bilanturi de Materiale

  definiţii concentraţii (modalităţi de exprimare) terminologie bilanţuri de materiale în regim staţionar, fără reacţie chimică bilanţuri de materiale la amestecarea continuă bilanţuri de materiale la operaţii de separare cu trei curenţi (decantare, cristalizare, evaporare simplă, distilare şi condensare de echilibru) bilanţuri de materiale la operaţii de separare cu patru curenţi (absorbţie, extracţie, uscare) bilanţuri generalizate de materiale (n > 4 curenţi, evaporare multiplă,...

 • Procesul de Absorbtie al Gazelor

  Absorbtia gazelor - proces in care un component gazos – absorbit- dintr-o faza gazoasa se dizolva preferential intr-o faza lichida – absorbent - prin interfata gaz- lichid. Echilibrul termodinamic dintre un amestec de gaze ideale si un lichid neideal este descris de legea lui Henry: Se aplica sistemelor din care rezulta solutii diluate, in care componentul solubil nu ionizeaza, nu disociaza si nu reactioneaza cu faza lichida.  La temperatura si presiune constante, concentratia la saturatie...

 • Schimbatoare de Caldura

  Se utilizeaza daca: unul sau ambele fluide sunt gaze, fluidele se degradeaza la o durata mai mare de incalzire; ex.: fluide biologice. Aripiorele sunt suprafete extinse care: maresc suprafata de transfer termic de partea gazului de 6 – 10 ori, maresc turbulenta gazului si ca urmare coeficientul de transfer termic creste cu pana la un ordin de marime, modifica mecanismul de transmitere al caldurii de la convectie libera la convectie fortata. Este un schimbator de caldura compact....

 • Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz

  Capitolul I 1.1. Date de bază Cea mai veche formă de încălzire la toate popoarele, care ard lemne, a fost aceea a unei vetre deschise, așezată în mijlocul încăperii și care servea și pentru prepararea mâncării. Utilizarea acestui sistem avea marele inconvenient că era însoțită de o mare degajare de fum. Pentru evitarea frumului și sporirea confortului, românii au inventat mangalul, pe care îl ardeau în ligheane metalice: acest procedeu de încălzire a dăinuit mult timp, astfel încât în anul...

 • Dare de Seama pentru Practica Didactica

  INTRODUCERE Pe parcursul întregii istorii şi civilizaţii omul a considerat că pămîntul şi tot ce este legat de el, construcţii, plantaţii, drept cele mai importante resurse pentru satisfacerea atît a necesităţilor vitale cît şi pentru susţinerea activităţilor economice. Pămîntul este considerat drept unicul şi cel mai principal mijloc de producere. Dezvoltarea procesului de privatizare, adica trecerea dreptului din proprietate publică in proprietate privată incepea sa se dezvolte piața...

 • Clasificarea Bunurilor Imobile

  INTRODUCERE Pe parcursul întregii istorii şi civilizaţii omul a considerat căpămîntul şi tot ce este legat de el, construcţii, plantaţii, drept cele mai importante resurse pentru satisfacerea atît a necesităţilor vitale cît şi pentru susţinerea activităţilor economice. Pămîntul este considerat drept unicul şi cel mai principal mijloc de producere. Dezvoltarea procesului de privatizare, adica trecerea dreptului din proprietate publică in proprietate privată incepea sa se dezvolte piața...

 • Necesitatea Dedurizarii Apei in Instalatii

  Unde este utilizata apa dedurizata 1. Alimentarea cazanelor de apă fierbinte din: centrale termice de zonă, puncte termice de cartier, puncte termice din diverse unităţi, posesori privaţi, etc. Conform Prescripţiilor ISCIR PT C2-2003, apa din circuitul de încălzire şi apa de adaos trebuie să fie dedurizată. 2. Alimentarea cazanelor de abur de presiune joasă 3. Procesele tehnologice din industria textilă şi industria chimică. 4. Circuitele de răcire ale instalaţiilor de aer condiţionat....

 • Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare Regionala

  1. SCURT REZUMAT Politica analizeaza 5 capitale din europa centrala şi functionalitatea lor in relatie cu zona incojuratoare. Aceste oraşe sunt Bratislava, Budapesta, Viena, Praga şi Lubljana. Proiectul a pornit din dorinta administratiiilor locale ale oraşelor de a studia viitoarele cooperari şi competiţia intre ele şi cu metropolele invecinate. Unul din scopurile principale a fost să realizeze o analiză comparativă între oraşe şi aria inconjurătoare pentru a cunoaşte particularităţile şi...

 • Reactualizarea Planului de Amenajare a Judetului Ilfov

  Introducere Prezenta documatatie infatiseaza propunerea tehnica pentru reactualizarea noului plan de amenajre a judetului Ilfov. Judetul Ilfov, cel mai mic judet din Romania este situuat in regiunea de dezvolare Bucuresti Ilfov. Are o deosebita importanta la nivel national, deoarece el gazduieste capitala Romaniei. Acest lucru constituie un avantaj major dar si o sursa de probleme datorita dezvoltarii accentuate a centrului si problemelor grave din restul localitatilor. In ceea ce prioveste...

 • Cladire Tip P+3E - Brasov

  Privind, bransamentul instalatiei de alimentare cu gaze naturale a imobilului situat pe Str. Gladiolelor Nr. 21, loc. Brasov . Cap.I DATE GENERALE Denumirea lucrarii: BRANSAMENTUL INSTALATIEI DE UTILIZARE LA RETEA Amplasamentul lucrarii: BRASOV, str. Gladiolelor Beneficiari: Radu Bogdan Proiectant: Marius Bagu Faza: DOSAR PRELIMINAR Cap.II SITUATIA EXISTENTA In prezent imobilul situal pe strada Gladiolelor nr.21, nu este bransat la reteaua existenta. Cap.III NECESITATEA SI...

 • Evaluarea Comparativa a unei Retentii

  Pământul armat este un material de construcţie rezultat din asocierea fizică şi conlucrarea structurală a unui material granular necoeziv sau slab coeziv, capabil să suporte acţiuni ce induc solicitări de tipul compresiunii şi forfecării, cu un material de armare, capabil să suporte şi întinderea. Noţiunea de "pămât", în sensul masivelor de pământ armat, se referă la materialul de umplutură, natural sau de origine industrială, de regulă granular, necoeziv sau slab coeziv, care...

 • Identificarea Zonelor de Risc la Inundatii in Lunca Raului Arges

  2. FORMAREA ŞI TRANZITAREA VIITURILOR 2.1. Formarea viituriilor prin scurgera la suprafaţa Bazinul de recepţie al râului este unitatea hidrografică la nivelul căreia se produce şi evoluează fenomenul scurgerii de suprafaţă în urma căruia apar viiturile. Elementele scurgerii şi concentrării scurgerii de suprafaţă sunt deci dependente de caracteristicile bazinului hidrografic şi de factorii de mediu din bazin: climă, sol, vegetaţie etc. Pe teritoriul ţării noastre predomină viiturile...

Pagina 9 din 65