Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Analiza dinamica a bilantului contabil

  Analiza financiară a activităţii agentului economic urmăreşte reflectarea echilibrului financiar pe termen scurt şi lung sub două aspecte: a modului în care acesta s-a realizat şi consecinţelor sale în planul solvabilităţii, lichidităţii şi al riscului de neplată sau de faliment Principala sursă informaţională a analizei financiare interne o constituie documentele de sinteză contabilă şi, în plus, unele date ale gestiunii interne. Documentele de sinteză contabilă sunt utilizate atât de...

 • Impozitul pe profit

  STUDIU DE CAZ I 1. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit în trimestrul I al exerciţiului financiar 201N înregistrează următoarele rezultate: * cheltuieli cu materiile prime: 2500 lei * cheltuieli cu materiale auxiliare: 1300 lei * cheltuieli privind alte materiale consumabile: 5000 lei * cheltuieli privind mărfurile: 15000 lei * cheltuieli de reclamă (contract scris): 720 lei * cheltuieli de sponsorizare: 100 lei * cheltuieli privind penalităţile de întârziere: 80 lei...

 • Organizarea si conducerea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor la SC Simultan SRL

  Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un perimetru dat, în condiţii tehnico-materiale definite, se obţine, în urma unui proces consumator de valori, o nouă valoare, care din punct de vedere contabil poate fi: produs, serviciu sau lucrare, denumit în termeni de specialitate purtător de costuri. Pentru toate aceste rezultate contabilitatea oferă informaţii despre valoarea factorilor de producţie...

 • Impactul standardelor internationale de contabilitate asupra situatiilor financiare

  Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte, reconsiderarea în teorie şi practică, a rolului entităţilor naţionale în sensul afirmării independenţei naţiunilor, iar pe de altă parte, accentuarea procesului de integrare regională sub aspectul economic, cultural, politic, fenomen care conduce la apariţia unor structuri supranaţionale. Capacitatea sa de a pătrunde în esenţa fenomenelor şi proceselor...

 • Riscul in activitatea de creditare bancara - Implicatii contabile si fiscale

  Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a devansat, în permanenţă, reforma structurală în domeniul economiei reale. În prezent, reţeaua cea mai ramificată de sucursale o deţine Casa de Economii şi Consemnaţiuni, care dispune de 2169 de centre, după care urmează Banca Comercială Română cu 247 de centre, Banca Română pentru Dezvoltare cu 182 de centre, Banc Post cu 115 centre, după care urmează...

 • SC IT Experts SRL

  SC IT EXPERTS SRL cu sediul social în Timişoara, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J35/1410/2000, având CUI 14444412, are ca obiect de activitate consultanţa în domeniul echipamentelor tehnologice şi de calcul. Având un efectiv de 8 persoane, societatea îşi onorează cu seriozitate şi responsabilitate angajamentele rezultate din contractele încheiate cu clienţii. Organigrama societăţii este prezentată mai jos: Figura 1.1. organigrama S.C. It Experts S.R.L. Până în anul 2002,...

 • Practica KPMG Romania

  I. Prezentare generală KPMG în România oferă servicii de Audit, Asistență fiscală și Consultanță în afaceri, inclusiv servicii de restructurare și accesare de fonduri, pentru organizații din diverse domenii, atât din sectorul privat, cât și cel public. KPMG oferă asistență firmelor și organizațiilor în vederea respectării cerințelor de conformitate cu reglementările în vigoare și le ajută pe acestea să se dezvolte, adăugând valoare afacerilor clienților. KPMG este o firmă membră a rețelei...

 • Sisteme contabile - Romania - SUA - Marea Britanie

  Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria sa". (Gothe) Încă din cele mai vechi timpuri a existat necesitatea de masurare și înregistrare a activitătii economice desfășurate la nivel individual, dar și la nivelul întregii societății, asttel s-a facut referire pentru prima data la contabilitate. Modalitatile prin care fiecare utilizator a folosit contabilitatea în derularea...

 • Rezolvari tema 1 IFRS

  1. Care sunt cele doua modalitati prin care putem pune in evidenta continutul finantelor intreprinderii? Raspuns: finanţelor întreprinderii poate fi pus în evidenţă : 1. având în vedere mărimea întreprinderii şi faptul că se găseşte sau nu într-o ţară dezvoltată economic, 2. având în vedere obiectul, sarcinile şi responsabilităţile gestiunii financiare a întreprinderii; 2. Pentru care este intreprinderi continutul finantelor este cel mai redus si care este acest continut? Raspuns:În...

 • Contabilitate primara

  Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca un sistem de cunoaştere şi gestiune a resurselor societăţii separate patrimonial. De-a lungul istoriei, contabilitatea a cunoscut o evoluţie a scopului său, de la tehnică de înregistrare a tranzacţiilor comerciale, către un mijloc de control, având un caracter probatoriu, apoi apare ca...

 • Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor corporale la S.C. Atu SRL

  Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile comerciale sunt foarte frecvente. Principalul motiv pentru care am ales amortizarea imobilizarilor este faptul ca acest capitol al contabilităţii este foarte des întâlnit în contabilitatea societatilor comerciale. Consider ca astfel prin tratarea acestei teme îmi voi aprofunda cunoştinţele in domeniul contabilităţii mijloacelor fixe (amortizarea...

 • Investitii imobiliare in Romania - evolutie si tendinte

  Abstract Obiectul principal al cercetării întreprinse, este de a analiza politicile contabile stabilite de entităţile din România şi din Ungaria aferente activelor imobilizate corporale. Scopul principal al analizei comparative este de a verifica dacă există diferenţe semnificative între tehnicile şi metodele de evaluare utilizate de către entităţile micro şi mici, respectiv de către entităţile mijlocii şi mari din România şi din Ungaria, pentru a prezenta activele imobilizate corporale în...

 • Conturile anuale - Informatie pentru fundamentarea strategiei privind rentabilitatea

  Abstract All those who want to start a business are aware of the fact that they must define their investments and they made efforts to obtain sooner or later, profit. First of all, this involves a good ability to manage the present and future resources of the company, to create a more performante enterprise. Key words: conturile anuale, rezultat,rentabilitate, strategie Introducere Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare ale firmei, sunt situaţiile financiare...

 • Controlul achizitiilor publice

  ACHIZITII PUBLICE Sistemul achizitiilor publice Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico -tehnice a societatii romanesti. Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii. Intre elementele componente ale sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului general. In cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza...

 • Imobilizarile corporale - evaluarea si reevaluarea

  Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca pe o perioada indelungata in activitatea entitatii si care nu se consuma dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii. In raport de comportamentul lor economic si de structurile lor materiale, activele...

Pagina 1 din 402