Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor corporale la S.C. Atu SRL

  Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile comerciale sunt foarte frecvente. Principalul motiv pentru care am ales amortizarea imobilizarilor este faptul ca acest capitol al contabilităţii este foarte des întâlnit în contabilitatea societatilor comerciale. Consider ca astfel prin tratarea acestei teme îmi voi aprofunda cunoştinţele in domeniul contabilităţii mijloacelor fixe (amortizarea...

 • Investitii imobiliare in Romania - evolutie si tendinte

  Abstract Obiectul principal al cercetării întreprinse, este de a analiza politicile contabile stabilite de entităţile din România şi din Ungaria aferente activelor imobilizate corporale. Scopul principal al analizei comparative este de a verifica dacă există diferenţe semnificative între tehnicile şi metodele de evaluare utilizate de către entităţile micro şi mici, respectiv de către entităţile mijlocii şi mari din România şi din Ungaria, pentru a prezenta activele imobilizate corporale în...

 • Conturile anuale - Informatie pentru fundamentarea strategiei privind rentabilitatea

  Abstract All those who want to start a business are aware of the fact that they must define their investments and they made efforts to obtain sooner or later, profit. First of all, this involves a good ability to manage the present and future resources of the company, to create a more performante enterprise. Key words: conturile anuale, rezultat,rentabilitate, strategie Introducere Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare ale firmei, sunt situaţiile financiare...

 • Controlul achizitiilor publice

  ACHIZITII PUBLICE Sistemul achizitiilor publice Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico -tehnice a societatii romanesti. Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii. Intre elementele componente ale sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului general. In cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza...

 • Imobilizarile corporale - evaluarea si reevaluarea

  Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca pe o perioada indelungata in activitatea entitatii si care nu se consuma dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii. In raport de comportamentul lor economic si de structurile lor materiale, activele...

 • Ceccar

  1.Studiu de caz privind taxele vamale. Societatea Muravian Import-Export SRL are in anul 2015 urmatoarele operatiuni: -import materii prime 5.000 euro la cursul de 4.5 lei/euro -obligatii vamale : - Taxe vamale 10%, accize 2%, TVA 24% - Pe baza de factura fiscala se achizitioneaza stocuride :materiale auxiliare 1.000 lei+ TVA , materiale consumabile 800 lei +TVA Costul de obtinere al produselor finite este de 30.000lei.Adaos-ul comercial proacticat este de 1% si TVA 24%. 1.Valoare in...

 • Tehnica sondajului

  Intr-un audit propriuzis, cea mai mare parte a muncii auditorului este afectata obtinerii si evaluarii probelor, prin utilizarea diverselor proceduri (inspectia, observarea, investigarea, confirmarea, recalcularea, reefectuarea, revizuirea / verificarea, etc.). Pentru a-si efectua misiunea corect si eficient, auditorul trebuie sa inteleaga foarte bine caracteristicile cele mai importante ale probelor de audit (natura, gradul de adecvare si suficienta) si sa aiba competenta si experienta...

 • Bazele contabilitatii

  STRUCTURA CONTABILITĂŢII (Legea 82) Contabilitatea generală (financiară) norme unitare privind organizarea şi conducerea activităţii economice; obligatorie pentru toate unitatile economice; furnizeaza informatii pentru organele financiare, bancare, asociaţi, acţionari, clienţi, furnizori etc. Contabilitatea de gestiune organizată de fiecare unitate patrimonială în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii. Legea nr. 82/1991 a Contabilităţii republicată în 2007, enumeră...

 • Sistemul informatic de gestiune

  1.Tehnici de reprezentare și programare calendaristică a planurilor Diagrama Gantt - este o modalitate de reprezentare grafică a proiectului; - prin barele orizontale sunt prezentate activitățile planificate; - lungimea barelor este proporțională cu timpul alocat activităților reprezentate; - diagrama Gant indică doar data începerii și cea a finalizării activităților. GESTIUNEA MĂFURILOR Nr. crt. Denumire activitate Ian. 2017 Feb. 2017 Martie 2017 Aprilie 2017 Mai 2017...

 • Particularitati privind conditii si reguli de acces si de raportare financiara la Bursa de Valori din Londra

  1. Particularităţi privind condiţii şi reguli de acces 1.1. Istoricul Bursei de valori din Londra Prima societate pe acţiuni a lumii a fost înfiinţată la Londra în 1553 (Compania Muscovy), astfel răspândirea acestui tip de companii a fost inevitabilă. Acest eveniment a determinat apariţia unor specialişti în tranzacţionarea titlurilor emise de această categoriece societăţi. Astfel în anul 1760, o grupare formată din 150 de specialişti au fondat un club într-o cafenea, unde se întâlneau...

 • PSSI Banca

  1. Prezentarea instituției (banca comerciala) 1.1 Descrierea societății Instituția in cadrul căreia am realizat cerințele din cadrul acestui proiect este o banca comerciala. Obiectul de activitate al băncii comerciale este stabilitatea valorii interne şi externe a monedei naționale, concomitent cu punerea la dispoziția economiei naționale a cantității optime de monedă, necesară creșterii economice.. Banca comerciala are 6 angajați: directori, administrator, carieri, paza. 1.1.1 Descrierea...

 • Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

  Introducere Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități. Activitatea umană a fost supusă controlului, sub diferite aspecte, din cele mai vechi timpuri. Activitatea de control vizează realizarea întocmai a sarcinilor de către organele entității, fără a aduce atingerea interesului general, respectând totodată un mijloc prin intermediul căruia pot fi descoperite abateri de la prevederile legale. Lucrarea prezentă are o strucutră logică, materializată in...

 • Importanta contractului de leasing

  CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Importanţa temei şi motivaţia de cercetare Motivaţia acestei teme este legată de importanţa contractului de leasing pentru intreprinzătorii care doresc să demareze o afacere sau au nevoie de noi active. In contextul crizei economice mondiale, pentru ca activele financiare sunt mai reduse, alegerea unui contract de leasing potrivit si util devine din ce in ce mai dificila. Astfel conditiile sunt mai aspre,...

 • Situatii statistice financiar-contabile

  A.Realizarea unui patrulater al strategiei economice şi a unui pentagon magic al economiei româneşti pentru anii 2010 şi 2011, iar apoi şi unul pentru 2012 O prezentare statistică conjuncturală a economiei poate fi efectuată prin următoarele soluţii, acestea fiind şi cele mai simple: - patrulaterul strategiei economice, cuprinde: rata creşterii economice, rata inflaţiei, rata şomajului şi soldul balanţei comerciale; - pentagonul magic al strategiei economice, rezultat din indicatorii...

 • Test grila - Contabilitate

  1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză retrospectivă; e) analiză macroeconomică 2. În funcţie de sfera de cuprindere şi obiectivul analizat, întâlnim? a) analiză cantitativă şi analiză calitativă; b) analiză retrospectivă şi analiză prospectivă; c) analiză microeconomică şi analiză macroeconomică; d) analiză globală şi analiză parţială; e) analiză statică şi analiză dinamică. 3. Analiza ...

Pagina 1 din 402