Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Portofoliu probleme IFRS

  IAS 2 STOCURI EXEMPLUL 1 La începutul exercițiului N, întreprinderea LIV AGRICOLA SRL a achiziționat un stoc de mingi destinate vanzarii ( Marfuri ) la costul de 110.000 lei, TVA 19%. La sfârșitul exercițiului N se estimează că stocul ar putea fi vândut la prețul de 100.000 lei și că cheltuielile ocazionate de vânzare se vor ridica la 10.000 lei. La sfârșitul exercițiului N+1, prețul de vânzare estimat este de 160.000 lei, iar costurile ocazionate de vânzare sunt estimate la 40.000 lei....

 • Aspecte teoretice si practice privind inregistrarea in contabilitate a veniturilor

  INTRODUCERE Instituțiile de credit sunt reprezentate de: bănci, organizații cooperatiste de credit, bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, instituții emitente de monedă electronică. În organizarea și conducerea contabilității se au în vedere operațiunile efectuate de centralele acestor instituții și de subunitățile operative care nu au personalitate juridică. CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR 1.1. Definiția...

 • Aspecte teoretice si practice privind contabilitatea decontarilor intrabancare

  INTRODUCERE Prin decontare se înțelege transferul de fonduri între bănci și încărcarea și descărcarea de gestiune a băncilor participante la transfer, precum și finalizarea plății prin descărcarea de gestiune a plătitorului față de beneficiarul plății. Prin plată se înțelege transferul de fonduri care are ca efect stingerea obligațiunilor financiare dintre părțile implicate la o tranzacție economică și schimbul de proprietate a activului, în timp ce transferul de fonduri are un conținut mai...

 • Concediu medical pentru incapacitate temporara de munca

  Cap I Ce este Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă este cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii. Se acordă atunci când salariatul nu poate efectua munca din cauza unei boli obișnuite sau din cauza unui accident minor suferit în timpul liber. Acest concediu și indemnizația aferentă pot fi acordate pentru cel mult 183 de zile în interval de un an. Pentru boli speciale durata este mai mare. În cazul...

 • Contabilitate grila 2020

  1. Soldul final al contului 242 reprezinta: a. Marimea obtinuta prin adaugarea la soldul initial a incasarilor si scaderea platilor mijloacelor banesti b. Nici un raspuns nu este correct c. Suma mijloacelor banesti in conturi curente in valuta nationala la finele perioadei de gestiune d. Diferenta dintre incasari si plati de mijloace banesti in cursul perioadei 2. Ce formula contabila se va intocmi in cazul procurarii marfurilor de la furnizor cu achitare ulterioara? a. Dt 211 Ct 521...

 • Analiza privind starea si evolutia cheltuielilor publice locale ale primariei Falticeni in parioada 2015-2017

  1.Prezentare Fălticeniul a jucat un rol administrativ în regiune fiind, până după cel de-al doilea Război Mondial, reședința județului Baia. Orașul a fost industrializat masiv cu precădere după 1960. Economia locală a intrat însă în declin după Revoluția din 1989. Cauzele sunt multiple, de la modul centralizat în care fusese concepută economia în comunism, pană la adaptarea dificilă, proces care continuă și în prezent - la regulile economiei de piață. Conform recensământului efectuat în...

 • Contabilitate financiara aplicata

  Unitatea de invatare nr. 1 CONTABILITATEA FURNIZORILOR DE MARFURI Timpul de studiu individual estimat: 7 h Competentele specifice unitatii de invatare: Dupa studiul acestei unitati de invatare studentul va avea cunostinte despre : inregistrarile contabile referitoare la comercializarea marfurilor in activitatea de comert primite de la furnizori utilizând metoda inventarului permanent inregistrarile contabile referitoare la comercializarea marfurilor in activitatea de comert...

 • Contabiltate manageriala aprofundata

  Introducere Societățile Alfa și Beta au ca obiect de activitate fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții- cod CAEN 1623. Cele două societăți nu sunt plătitoare de TVA. Aplicatia 1- Calculul costului de productie si intocmirea contului de profit si pierderi dupa functia cheltuielilor 1.1 SOCIETATEA ALFA Contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune sunt două ramuri ale contabiliții, obiectivul pinncipal fiind furnizarea informațiilor contabile...

 • Politici contabile privind recunoasterea si evaluarea capitalurilor proprii

  1. CAPITAL Capitalul și rezervele :capitalurile proprii: reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor entității, după deducerea tuturor datorilor. Capitalurile proprii cuprind: - aporturile de capital - primele de capital - rezervele - rezultatul reportat - rezultatul exercițiului financiar. Capitalul este reprezentat de capitalul social al entității. Capitalul social subscris și vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei...

 • Importanta calculatiei costurilor

  ’’Nu există vânt prielnic pentru marinarul care nu știe unde să meargă’’ Seneca Introducere Controlul de gestiune este parte componentă a conducerii fără de care nici o întreprindere modernă nu se poate concepe, de aceea doresc să aduc în discuție Analiza Pareto, un aspect nou al esenței controlului de gestiune, utilizat în special de Mangementul prin excepții (Management by Exception). În cele ce urmează mi-am propus să fac o scurtă prezentare a metodei de calculație a costurilor care...

 • Contabilitatea activelor fixe corporale

  INTRODUCERE Instituțiile din întreaga lume întocmesc situații financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informații, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică, cu scopul de a anticipa informațiile folosite pentru determinarea tendințelor de evoluție a fenomenelor și proceselor economice viitoare. În cele ce urmează, vă prezint categoria activelor fixe corporale ale statului, cum se face evaluarea lor, amortizarea și ajutarea pentru depreciere,...

 • Contabilitatea operatiunilor cu clientela

  Persoanele juridice și fizice care solicită deschiderea conturilor curente la instituțiile de credit și alte terțe persoane și care intră în relații financiare cu acestea constituie clientela instituțiilor de credit. În conturile curente ale clienților sunt înregistrate zilnic sau periodic sume de bani provenite din încasări sau virament. Încasarea diverselor sume în conturile curente de la bănci sunt reflectate în extrasele de cont ce au la bază documentele specifice, justificative....

 • Politici si optiuni contabile

  Conform O.M.F.P nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum și a performanței financiare. Situațiiile financiare anuale sunt documente de sinteză cu ajutorul cărora se realizează generalizarea și centralizarea datelor, a instituțiilor publice precum și a agenților economici, având o structură unitară și coerentă ce permite...

 • intrebari examen final CECCAR

  Biletulnr.1 Cum se clasifică profesioniștii contabili? Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic: - dependenti, cu statut de angajati; - independenti sau- liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: - individual; - in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. O...

 • Stocuri de materii prime si materiale

  Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei, nu avem decât o singură soluție, să valorificăm unica resursă inepuizabilă, de care dispunem fiecare și anume inteligența. Din aceleași rațiuni, de a gestiona cât mai bine resursele unei entități economice dar totodată și pentru a avea o evidență a acestora, s-a născut și contabilitatea, aceasta fiind definită ca un ansamblu de operații de...

Pagina 1 din 426