Toate documentele din domeniul Contabilitate

Probleme contabilitatea numerarului

Problema 2. Întocmiți formulele contabile și determinați soldul contului ,,Casa” la 01 septembrie. Din documentele contabile primare ale entității ,,Soccer” SRL au fost sustrase urmăroarele operații economice din luna august aferente contului ,, Casa”: Nr. Denumirea operațiunilor Suma lei Corespondența... citește mai departe

5 pagini 2 puncte Extras Preview

Econometrie examen

1. Modelul econometric este utilizat pentru a) a descrie fenomenele economice c) a realiza predicții asupra realității economice supuse analizei 2. Parametrii modelului econometric sunt: b) constante reale necunoscute 3. Econometria asigură suportul pentru: a) testarea teoriilor economice b) dezvoltarea de... citește mai departe

42 pagini 2 puncte Extras Preview

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea deciziilor. Pentru gestionarea eficientă a unei întreprinderi este necesar să existe un sistem de informații economice dezvoltat în funcție de nevoile de informații ale... citește mai departe

71 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri

REZUMAT Lucrarea de față este propusă să urmărească performanța compartimentului de impozite și taxe locale în colectarea dărilor pe care cetățenii persoane fizice și juridice le datorează bugetului local, dar și urmărirea gradului de implicare a funcționarilor publici arondați în colectarea impozitelor locale și... citește mai departe

66 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul performanțelor financiare la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Cuvântul performanță este de origine latină, iar expresia ,,performare” înseamnă a finaliza o activitate propusă. Semnificația cuvântului provine din limba engleză ,,to perform” care presupune o anumită aptitudine de a realiza ceva. Performanța constă în realizarea obiectivelor propuse, criteriile după... citește mai departe

76 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

De la politici și opțiuni contabile la contabilitatea creativă

INTRODUCERE În literatura de specialitate, politicile de manipulare a informațiilor privind rezultatul, sunt apreciate drept tehnici de „contabilitate creativă”. Practicile de contabilitate creativă nu vor dispărea decât o dată cu dispariția cauzelor care le-au generat, astfel că dorința normalizatorilor... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate managerială

Noțiuni introductive Contabilitatea managerială reprezintă un domeniu distinct în cadrul evidenței contabile, care furnizează informații analitice de detaliu referitoare la eficiența utilizării factorilor de producție. Prima formă a contabilității manageriale a fost reprezentată de contabilitatea industrială ca... citește mai departe

19 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul contabilității de gestiune în activitatea financiar-contabilă a enttăților economice

1. Contabilitatea de gestiune - sursă de informații pentru activitatea de conducere Complexitatea vieții economice, criza economico-financiară și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului informației economico-financiare în adoptarea deciziilor. Conducerea eficientă a oricărei unități economice se... citește mai departe

22 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Scandalurile financiare și etica profesiei contabile

INTRODUCERE Prezentul aparține unei mode a contabilității creative, imaginative sau de intenție, mai degrabă pentru a-i sublinia aspectele neliniștitoare, chiar scandalose, decât pentru a încerca să înțelegem sensul profund al acestor calificative, în spiritul faimosului cadru conceptual, mai ușor de evocat decât... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici contabile asupra impozitului pe rezultat

TEMA DE CONTROL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT 1. Politicile contabile: definiție, clasificare, selectare, prezentare Sistemul de referință în ceea ce privește formularea și dezvoltarea politicilor contabile de întreprindere, la nivel internațional, îl constituie... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de finanțare a investițiilor și activității de exploatere - subvențiile

Cap. 1. Definirea și clasificarea subvențiilor 1.1 Definirea subvențiilor Subvențiile sunt definite ca fiind resurse financiare nerambursabile pe care le primesc entitățile care îndeplinesc anumite condiții printre care și destinația lor. Subvenția este considerată ca fiind un ajutor bănesc acordat de guvern,... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate financiară conform IFRS

Partea a I-a Tema 1. Aspecte privind internaționalizarea și standardizarea contabilității firmelor la nivel mondial 1. Internaționalizarea piețelor financiare și nevoia unui referențial contabil unic: armonizare, normalizare și convergență contabilă globală Internaționalizarea piețelor de capitaluri a impus ca... citește mai departe

109 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate operațiunilor cu numerar

Organizarea compartimentului de casierie. Casa operațională. Operațiunile de casă sunt operațiuni intermediare a băncii și servesc drept bază pentru gestionarea fluxurilor monetare primite și eliberate de bancă. Pentru primirea, verificarea, numărarea și eliberarea numerarului și a altor valori sunt organizate... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Metode de previziune a situațiilor financiare - studiu de caz la SC Energetica Electrica SA

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii situatiilor financiare potrivit reglementarilor contabile românești

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview