Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Proiectarea sistemului informational de salarizare

  1.Proiectarea logică a sistemului informațional 1.1. Proiectarea logica a bazei de date 1.1.1. Constituirea diagramei entitate-relatie pentru sistemul de salarizare Fig.1. Forma fnala a schemei bazei de date 1.1.2 Descrierea restrictiilor de comportament Tabelul 1. Restricții de comportament pentru tabelul Contract de munca Idcontract Numărul contractului trebuie să fie >1000. Data_angajarii Data angajării trebuie să fie mai mare decât data curentă. Salariul_brut Valoarea acestor...

 • Evolutia principalilor indicatori economico-financiari la SC Purcari Wineries Public Company Limited

  INTRODUCERE PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE S.C. PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED Purcari Wineries Public Company Limited alături de filialele sale, se clasifică pe unul dintre primele locuri în topul producătorilor de vin și brandy din Europa Centrală și de Est. Societatea gestionează aproximativ 1000 de hectare de podgorii și 4 vinării din România și Republica Moldova: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan și Bardar. Grupul Purcari este cel mai mare exportator de vinuri din...

 • Rompetrol

  Introducere Grupul Rompetrol este o companie multinationala, cu activitati in 12 tari si activitate constanta in regiunea Marii Negre si Marii Mediterane. Rompetrol este marca principala a KMG International si unul dintre cele mai cunoscute si populare branduri de origine româneasca la nivel international. Brandul Rompetrol este asociat cu istoria sa indelungata de peste 40 de ani, fiind initial compania care reprezenta industria romaneasca de petrol si gaze la nivel international,...

 • Comunicare economico-financiara

  1. Introducere S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A., este o societate pe acțiuni care a fost înființată în anul 1990, cu sediul social în Str. Uzinei nr. 1, orașul Mioveni, județul Argeș, România. Societatea este înregistrată la Oficiul Comerțului cu nr. de ordine J03/81/1991, CUI 160796. Pachetul majoritar de acțiuni ale S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. (99,426%) este deținut de către societatea Renault S.A., societate cu sediul social în Franța, deținătoare a multiple filiale. Aceste societăți constituie...

 • Determinarea costului la SC HDM Interncasa SRL

  1.INTRODUCERE 1.1 ROLUL SI IMPORTANȚA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE Contabilitatea de gestiune are in vedere prevederile OMFP 1826/2003. Contabilitatea de gestiune ofera informații de natura financiară si nefinanciară necesare unei gestionari eficiente a patrimoniului, precum: - informații legate de costul bunurilor, lucrarilor, serviciilor, pentru persoanele juridice care desfașoara activități de producție, prestări de servicii, precum și de costul bunurilor vandute pentru persoanele...

 • Tratamentul contabil al provizioanelor, datoriilor contingente si activelor contingente potrivit IPSAS 19

  INTRODUCERE Contabilitatea s-a perfectionat de-a lungul vremii astfel incat sa corespunda cerintelor informationale ale momentului. Acest domeniu se caracterizeaza ca fiind unul deschis si receptiv la schimbarile din mediile politic, economic, social si cultural. In contextul procesului de globalizare, adoptarea unui limbaj comun de raportare financiara a prins contur. In acest sens, rolul central revine standardelor internaionale de raportare financiara. In procesul de globalizare a...

 • Contabilitatea din Republica Moldova

  1.1 Definirea, necesitatea și rolul comerțului în dezvoltarea economico-socială Comerțul este o ramură a economiei naționale, obiectul căruia este schimbul de mărfuri, cumpărarea-vânzarea mărfurilor, deservirea cumpărătorilor în procesul vânzării. Activitatea comercială poate fi desfășurată de către persoane fizice și juridice, care au obținut autorizația corespunzătoare conform legii. Comerțul are drept scop activitatea de intermediere între producător și consumatorul final. Comerțul...

 • Accounting Model in Communist Romania, year 1949 - 1989

  Starting with 1948 (nationalization from 11 June) and until December 1989 (the moment of the fall of communism), the Romanian economy functioned according to the criteria specific to a centralized environment, being a planned (socialist) economy. Romanians applied a Soviet-style accounting imposed on Romania without too much talk, just like the economic system it was going to serve (Calu, Dumitru, Guse, Pitulice, Aurelia, & Eugeniu, 2011). As mentioned and written by Krzywda, Bailey,...

 • The budgeting process in the context of an integrated business plan approach

  ABSTRACT Presentation of the research area: The purpose of this study is to identify the budgeting mechanism within public companies and to recommend the ways to implement budgeting systems in public organizations. Research purpose: How does the budgeting process impact the performance of public companies? Methodology: The study was based on Literatures and an empiric study. Key Results: Mostly positive correlation between the budgeting process and the performance of ACROPO. INTRODUCTION...

 • Accizele

  ACCIZELE Acciză - impozit de stat care se percepe, direct sau indirect, asupra următoarelor mărfuri de consum: a) alcool etilic și băuturi alcoolice; b) tutun prelucrat; c) petrolul și derivatele lui; d) caviar și înlocuitori de caviar; e) parfumuri și apă de toaletă; f) îmbrăcăminte din blană; g) mijloace de transport specificate în anexa nr.2 la prezentul titlu; h) alte mărfuri specificate în anexa nr.1 la prezentul titlu. Certificat de acciză - document eliberat de Serviciul...

 • Avansuri aferente datoriilor si creantelor comerciale in lei si valuta

  Considerente teoretice - Avansurile se înregistrează în contabilitate utilizând conturile 419 (pentru furnizor) și 409 (pentru client). - În cazul furnizorilor, explicația este dată de unul din criteriile de recunoaștere a veniturilor și anume existența unui cost credibil asociat acestora. Astfel, o suma încasată care nu are în corespondență o cheltuială este considerată o datorie și nu un venit. - În cazul clienților, înregistrarea are drept consecință înregistrarea unui drept care se va...

 • Contabilitatea si fiscalitatea SC MECHEL SA prin prisma TVA

  INTRODUCERE Datorită efectelor sale atât asupra consumatorulul cât și asupra interprinderilor și bugetului de stat, taxa pe valoarea adugată a fost în repetate rânduri dezbătută , analizată și criticată în literatură de specialitate . Interesul în abordarea acestei teme mi-a fost trezit de actualitatea acestei teme precum și impactului taxei pe valoarea adugată asupra unei întreprinderi , într-o economie de piață , atât la nivel național cât și la nivelul internațional, în special în...

 • Raportul de Audit

  Capitolul 1. Noțiuni generale privind raportului de audit De-a lungul timpului, mediul economic s-a dezvoltat datorită complexității operațiunilor economice și a tranzacțiilor efectuate de către entiți. Schimbările aduse asupra mediului economic se reflectă în același timp în evoluția auditului. În prezent, auditul este axat pe evaluarea modului de respectare a principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea resurselor financiare. 1.1. Definirea conceptului de audit...

 • Contractul de vanzare-cumparare international si conditiile de livrare Incoterms

  Toate activitățile ce preced semnarea contractului într-o tranzacție de comerț exterior (cercetarea pieței, analiza partenerilor, negocierea etc.), pot fi considerate ca activități ce oferă surse vitale de informare cu privire la abordarea pieței externe. Contractele externe se incheie si se modifica, de regula, in forma scrisa, cu respectarea conditiilor valabile pentru conventii si luandu-se in considerare toate masurile si care apara interesele economice ale firmei participante, precum si...

 • Bazele contabilitatii

  Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea mai multe înțelesuri, în funcție de situațiile concrete în care este invocat precum și de poziția celor care vorbesc despre el. Astfel, dicționarul, ca și unii autori de lucrări de specialitate identifică trei semnificații ale cuvântului contabilitate: sistem de informații, compartiment specializat în cadrul unei entități, știință. Din punct de...

Pagina 1 din 425