Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant

  REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe patru capitole, în care am prezentat bilanţul conform diferitelor referenţiale contabile şi analiza poziţiei financiare. Primul capitol evidenţiază prezentarea informaţiei contabile, rolul elementelor cuprinse în situaţiile financiare şi am pus accent pe conţinutul şi importanţa bilanţului contabil. În capitolul doi am prezentat bilanţul contabil...

 • Analiza Financiar Contabila Privind Pozitia Financiara a Entitatii Economice Studiu de Caz la SC San Plant SRL

  INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte prejudecăţile primitive, ruinează autoritatea, cu alte cuvinte, în masura în care eliberează, rafinează, umanizează. „ ( Thomas Mann,Muntele Vrajit) Cercetarea stiinţifică care stă la baza temei alese a fost efectuată în cadrul societăţii S.C. SANPLANT S.R.L pe o perioadă de doi ani (2010-2011). Societatea şi-a început activitatea în anul 2001...

 • Reglementari privind Consolidarea Conturilor in Romania

  CAP 1 INTRODUCERE Contextul juridic al existenței grupurilor de societăți presupune o analiză a textelor legislative în vigoare, luându-se în considerare ipotezele construite de acestea pentru formarea structurii de grup. Din punct de vedere juridic, dificultățile legate de operațiunea de consolidare a conturilor se referă, de fapt, la reglementarea legislativă a grupurilor de societăți. În România, ca de altfel în multe alte legislații naționale, grupului de societăți nu îi este...

 • Audit Financiar

  AUDIT = exprimarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea ei la un criteriu standard, norma de calitate in vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informatii. A AUDIA =a asculta o informatie provenita de la cineva,trece prin filtrul logic si o transmitem la cineva interesat de acea informatie =trebuie facuta de un profesionist AUDIT- exista opinii diferite in randul cercetatorilor si al specialistilor in...

 • Raport de Practica - Trans Bitum SRL

  CAP. I Descrierea societatii SC Trans Bitum SRL 1.1. Scurt istoric Societatea S.C TRANS BITUM S.R.L s-a înființat la 21.09.1999, având codul unic de identificare RO 12144298, numar de ordine in Registrul Comertului: J31/158/1999, cod unic de inregistrare 12144298. Începând cu 01.11.1999 a devenit firmă plătitoare de tva, iar odată cu data de 01.01.2004 a devenit firmă plătitoare de impozit pe profit. Sediul societății este amplasat în comuna Ip, numărul 265 E. Forma juridică a...

 • Utilizarea Managementului Riscului de Piata in Activitatea Bancara

  I. Introducere Criza financiară extinsă prin mijloace specifice de contaminare, cu efectele sale de domino asupra economiei reale, a atras atenţia asupra deficienţelor structurale şi “sclerozelor” instituţionale ale pieţelor financiare internaţionale. Deasemenea, o dată cu liberalizarea excesivă şi gestionarea deficitară a globalizării o atenţie sporită s-a acordat riscului de piaţă. Viziunea greşită asupra eşecului pieţelor libere, accentuată de această turbulenţă, poate fi asociată...

 • Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabila la Primaria Scarisoara

  1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Această etapă cuprinde procedurile: - iniţierea auditului: P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia de independenţă, P03 – Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern; - colectarea şi prelucrarea informaţiilor P04; - analiza riscurilor P05; - elaborarea programului de audit intern P06; - şedinţa de deschidere. PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU Scop: Repartizarea sarcinilor de serviciu auditorilor interni, astfel încât...

 • Contabilitatea Creditelor Bancare si Sistemelor de Plati Bancare

  Introducere Sistemul bancar stă în centrul oricărei economii de piață, deoarece asigură cadrul necesar mobilizării tuturor fondurilor bănești din economie și dirijării lor în scopul desfășurării normale a activității social-economice. Consider că sistemul bancar este o componentă de bază a sistemului economic-financiar. În toate țările dezvoltate, sistemul bancar are un rol deosebit în susținerea economiei reale, cu efecte considerabile asupra consumului și investițiilor. Sistemul bancar...

 • Manual de Politici si Proceduri Contabile la SC Mesar SRL

  CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII În cele ce urmează, îmi propun să prezint entitatea economică la nivelul căreia se va dezvolta manualul de politici și proceduri contabile. Actul constitutiv al societății Mesar S.R.L. cuprinde datele de identificare ale entității, dintre care amintim: denumirea societății, sediul social, forma juridică, codul fiscal, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, capitalul social și obiectul de activitate. Denumirea societății este S.C. Mesar...

 • Raportarile Financiare ale Entitatilor Economice

  Capitolul 1. Prezentarea societăţii comerciale CAR Învăţământ Braşov IFN reprezintă o uniune a salariaţilor dintr-un anumit sector de activitate, sau chiar a salariaţilor unei anumite intreprinderi. În ziua de astăzi, casele de ajutor reciproc şi-au deschis porţile şi către salariaţii care nu fac parte din grupul iniţial, cu scopul de a atrage noi membri. Casa de Ajutor reciproc a debutat cu o singură filială, în oraşul Braşov, dar acum aceasta are filiale şi în Codlea şi Râşnov. Aceste 3...

 • Contabilitatea Institutiilor Publice - Studiu de Caz Primaria Brasov

  Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie ocupata de catre Dl. George Scripcaru, cu 2 viceprimari reprezentati de catre Dl. Razvan Popa si de Dl. Adrian Atomei. Primarul are atributii atat ca si reprezentant al statului, cat si atributii in rol de reprezentant al unitatii administrative-teritoriale, atributii referitoare la bugetul local, etc. Acestea includ: ATRIBUŢII EXERCITATE ÎN...

 • Metoda ABC din Cadrul SC Boromir Prod SA

  CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA S.C.BOROMIR PROD.S.A. 1.1.Date generale Societatea comercială S.C.Boromir Prod S.A.Buzău a fost întemeiată ca societate comercială în baza legii 15/1990,prin recepţionarea completă pe activului şi pasivului foste ‚‚Înterprinderi de morărit şi panificaţie Buzău”. Întemeierea S.C.Boromir Prod. S.A. Buzău sub denumirea‚‚S.C.Spicu S.A.Buzău˝ s-a făcut prin Hotărâri Generale nr.1353/1990,act normativ care stabileşte şi statutul iniţial al societăţi.Din data de...

 • Consumurile din Activitatea de Constructii

  1Continutul si clasificarea consumurilor in constructii 1.Continutul si clasificarea consumurilor in constructii Consumurile -reprezintă resursele întreprinderii utilizate pentru fabricarea produselor, executarea lucrărilor si prestarea serviciilor în scopul obtinerii venitului. Acestea sunt legate nemijlocit de procesul de productie. La finele fiecărei perioade de gestiune consumurile se reflectă în bilantul contabil ca active si nu se iau in calcul la determinarea...

 • Analiza Echilibrului Financiar

  Introducere Noțiunea de echilibru financiar este una dintre cele mai greu de definit din domeniul financiar, datorită ipotezelor pe care se bazează și a formelor de exprimare pe care le are. Ipotezele în funcție de care se poate defini și analiza echilibrul financiar se referă la modul de funcționare a pieței financiare și la comportamentul celor interesați în cunoașterea situației financiare a agentului economic. Este vorba de acționari și creditori. În acest context, economistul G....

 • Raport de Evaluare a Unei Cladiri SC Dorinta SRL

  CAPITOLUL 1: ELEMENTE GENERALE 1.1. Prezentarea evaluatorului Elaborarea raportului se efectuează de către SC PRIM EXPERT SRL, identificată prin J22/567/2003, CUI 14679638 şi reprezentată de administrator ing. Mircea Ilieş. Activitatea actuală este orientată , în principal, spre două mari direcţii şi anume: • evaluări societăţi, proprietăţi imobiliare, bunuri mobile, active necorporale, planuri de afaceri, studii de piaţă, expertize financiar-contabile şi • consultanţă tehnică în...

Pagina 10 din 401