Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Evolutia veniturilor din impozite si taxe pe bunuri si servicii in Romania in perioada 2012 - 2017

  Partea I: Din punct de vedere teoretic Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sau averea persoanelor fizice și juridice la dispoziția statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face obligatoriu, cu titlu nerambursabil și fără contraprestație directă din partea statului. Taxa derivă din latinescu „taxis” și reprezintă un transfer de valoare obligatoriu la dispoziția statului, cu echivalent, titlu definitiv și destinație...

 • Studiu comparativ privind impozitul pe venit in Bulgaria, Olanda si Spania

  Noțiuni generale privind impozitele Impozitele sunt cele mai importante surse de alimentare a bugetului de stat. Acestea sunt destinate să creeze resurse financiare administrate prin intermediul bugetului de stat și bugetelor locale. Cu alte cuvinte, impozitele reprezintă anumite contribuții bănești obligatorii și cu titlu nerambursabil, datorate bugetului de stat , de către persoanele fizice și persoanele juridice, pentru veniturile pe care le obțin și bunurile pe care le posedă. Dintre...

 • Studiu de caz privind activitatea exercitata de catre Curtea de Conturi, in ceea ce priveste contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat

  Introducere In calitatea sa de auditor public extern independent, Curtea de Conturi urmărește promovarea responsabilității, a corectitudinii și a celor mai bune practici în gestionarea performantă a resurselor publice în scopul consolidării managementului financiar în România și raportează Parlamentului despre modul în care au fost utilizate resursele publice în exercițiul bugetar expirat. Independența Curții de Conturi se manifestă față de autoritățile, instituțiile și organismele pe care...

 • Contabilitate financiara

  Contabilitate financiara Un activ = o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. O datorie = o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. Veniturile = cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de...

 • Analiza surselor de venituri ale bugetului local si destinatia cheltuielilor pe anul 2018

  Bugetul, ca și finanțele, exprimând relații de mobilizare, repartizare și utilizare a principalelor resurse bănești, se impune ca o categorie economică distinctă pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății omenești, respectiv în etapa de constituire și consolidare a statului. Bugetul public este instrumentul de programare, de executare și control asupra rezultatelor execuției resurselor bănești ale societății și a modului de repartizare și utilizare a acestora prin cheltuieli publice....

 • Portofoliu de practica

  1. Secțiunea I - Prezentarea instituției partenere de practică Precizarea unității patrimoniale și cadrul său legislativ S.C. TINTA S.R.L a luat ființă în anul 2002. Numărul și data înregistrării în Registrul Comerțului este J15/256/2002 . Încă de la început s-a declarat ca societate comercială plătitoare de TVA , având CODUL UNIC de Înregistrare 14726934 Actul constitutiv al societății S.C. TINTA S.R.L. cuprinde: a) FORMA JURIDICĂ : Forma juridică de constituire a societății este...

 • Valoarea justa conform IAS 39 vs principiul costului istoric

  Abstract Elementele esențiale ale fenomenului contabil contemporan sunt orientate către armonizare, uniformitate și convergență. Aspectele privind armonizarea, convergența, conformitatea și internaționalizarea contabilității sunt cele care controlează procesul reformei contabile contemporane la nivel mondial. Toate acestea funcționează atât individual dar și printr-o intercondiționare reciprocă. Lipsa unui sistem contabil unitar constituie un obstacol pentru efectuarea de investiții dar și...

 • Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor economice dupa referentialul IAS 18 venituri

  Introducere IAS 18 este unul dintre cele mai importante standarde, nu atât prin locul pe care-l ocupă veniturile într-un sistem contabil, cât mai ales prin abordarea nouă a acestora în ceea ce privește valoarea justă și valoarea actualizată atașabile veniturilor sau conectarea cheltuielilor la venituri. Acest Standard înlocuiește IAS 18 Recunoașterea veniturilor din activități curente, aprobat in 1982. 1. Tratamente contabile privind veniturile, conform IAS 18 Atât în IAS 18, cât și în...

 • Activitatea concurentiala la CahulPan SA

  Caracteristica generală a întreprinderii Scurt istoric În anul 1946, pe baza unei mici brutării locale a fost organizată fabrica de pâine cu un singur cuptor, a cărei capacitate era de 10 tone pe zi. La sfârșitul anului 1946 a fost instalat primul cuptor de marca FIL-2. În primul semestru al anului 1947 a fost instalat al doilea cuptor de aceeași marcă. Astfel, fabrica mărindu-și capacitatea de producție devine combinat, în baza hotărârii Ministerului Industriei Alimentare al RSSM, pe data...

 • Auditul in institutiile publice

  Rezumat: La nivelul entităților publice, auditul, de pe poziția de cel mai înalt mijloc al controlului intern, constituie principalul instrument de depistare a principalelor riscuri ale entităților. Cu o vechime de practică de peste un mileniu, acesta rolul evoluează în mod constant, oferind tot mai multe informații financiare. Auditul este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, încercând să raspundă mereu necesitaților în continuă schimbare pe care le au instituțiile....

 • Etica expertului contabil in contextul misiunii de examinare a contabilitatii

  Introducere Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații. Astfel că se urmărește creearea și promovarea unui program de formare și instruire profesională a contabililor din România prin respectarea și aplicarea standardelor naționale și internaționale de educație pentru contabili. Profesia contabilă vine alături de o mare responsabilitate, și anume cea de acționare pentru și în interesul public. Astfel că...

 • Cooperarea pentru asigurarea functiei de audit intern

  1. APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA AUDITULUI INTERN Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificația „a asculta”, dar despre audit se vorbește de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau al lui Eduard I al Angliei. Activități de audit s-au realizat în decursul timpului și în România, dar purtau alte denumiri. Utilizarea termenului de audit în accepțiunea folosită în prezent este relativ recentă și se plasează în...

 • Evaluarea instrumentelor financiare

  Abstract Criza economico-financiară mondială a reușit să aducă la suprafață o mare dificultate cu privire la o evaluare corectă a instrumentelor financiare pentru raportarea financiară. Modalitatea de realizare a unei evaluări corecte a instrumentelor financiare reprezintă de fapt cheia succesului în domeniul serviciilor financiare, deoarece pentru a cumpara sau vinde un instrument financiar, este negreșit necesară cunoașterea valorii acestuia. Reforma contabilă se supune aspectelor...

 • Subiecte rezolvate contabilitate

  1. Definiti costul, costul fix, costul variabil, costul marginal si costul de oportunitate? Costul reprezintă ansamblul cheltuielilor ce pot fi asociate productiei si comercializării unui bun sau serviciu; Costul fix: (masini, cladiri, utilaje, linii de productie) reprez.ansamblul cheltuielilor suportate de intreprindere oricare ar fi volumul sau de activitate; Costuri variabile: sunt proportionale cu volumul productiei (materii prime, scule, dispozitive,etc.) Costul marginal:...

 • Contabilitatea capitalului social

  ARGUMENT Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agenții economici, iar acestea sunt motivele pentru care am ales să prezint contabilitatea capitalului social. Capitalul social reprezintă aportul în numerar și/sau în natură subscris de către acționari sau asociați atat la constituirea unității patrimoniale, cat și ulterior cu prilejul majorării acestei categorii de capitaluri proprii . Capitalul propriu reprezintă totalitatea capitalurilor...

Pagina 10 din 423