Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Sistem fiscal national

  Cap. 1 IMPUNEREA VENITURILOR DIN SALARII SI A VENITURILOR ASIMILATE SALARIILOR Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor Potrivit Codului fiscal Art 76. alin.(1) sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada...

 • Practica contabilitate

  Introducere “Mihdami Star 2012” a fost inființataă în 2012, cu sediul în Iași, având ca obiect de activitate comercializarea marfurilor en-gros și en-detail Activitatea societății comerciale “Mihdami Star 2012” este redată cu ajutorul situațiilor financiare anuale. Situațiile financiare anuale reprezintă cea mai importantă modalitate de a prezenta periodic utilizatorilor informațiile colectate și prelucrate de sistemul contabil,prin care este redată activitatea unei entitați. Situațiile...

 • Value relevance and mandatory implementation of IFRS

  Abstract My investigation explores whether value relevance of Romanian accounting information has increased in time (2011- 2017) as a result of mandatory implementation of IFRS and the latest development of Bucharest Stock Exchange. The research comprises data from 15 companies, components of BET-XT excluding financial sector. A model to measure the linear relationship between dividend adjusted returns and EPS figures was constructed and implemented in STATA. The research revealed a lower...

 • Practica SC Expert Buildings SRL

  SC EXPERT BUILDINGS SRL folosește pentru evidența contabilă programul informatic WinMentor. Acest program, creat special pentru lucrul în rețea, este realizat în mediul de programare vizuala Delphi și poate fi instalat pe calculatoare cu sistem de operare Windows '95, Windows '98, 2000, ME, XP sau NT. Interconectivitatea modulelor WinMENTOR și conectivitatea aplicației cu periferice de gestiune (case de marcat, cititoare de coduri de bare, cântare electronice, terminale de culegere de date,...

 • Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale

  Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și evaluarea imobilizărilor corporale conform OMFP 3055/2009), precum și aspecte specifice imobilizărilor corporale (amortizarea imobilizărilor, metode de amortizare, durata de viață, valoarea reziduală utilă, tratamente contabile, reevaluări, interpretări și analize financiare anuale). 1.1. Aria de definiție și aplicabilitate a imobilizărilor corporale...

 • Control de gestiune

  Așa cum nu exista activitate de producție conștientă fără cunoașterea și comensurarea trebuințelor pieței, în mod inevitabil nu poate exista activitate productivă - de orice fel ori natură - organizată sau desfășurată, în cadrul firmelor/ organizaților/societăților comerciale, în afara dorinței declarate de a obține profit. În mod cert această dorință justificată este unul dintre obiectivele oricărei organizații. Trecerea României la economia de piață al cărui fundament îl constituie...

 • Expertiza contabila si consultanta fiscala

  Unități de învățare: Expertul contabil Expertiza contabila Obiectivele temei: - înțelegerea conceptelor și formarea perspectivelor privind expertiza contabilă; - însușirea conceptului de expertiză contabilă; - cunoașterea profesiei de expert contabil. Timpul alocat temei: 2 ore Bibliografie recomandată: 1. M. Boulescu, M. Ghiță - Expertiza contabilă și auditul financiar contabil, Editura Didactică și Pedagogică, București,1999 2. O. Bunget - Expertiza contabilă, Editura Mirton,...

 • Contabilitate publica

  1.1. Aspecte cu privire la sistemul instituțiilor publice Instituțiile publice sunt organisme prin intermediul cărora statul își organizează și desfășoară activitatea, fiind reprezentate de acele entități care contribuie la realizarea funcțiilor sale în domeniul administrației publice, în sfera acțiunilor social-culturale, justiției, procuraturii, apărării țării, ordinei publice, transporturilor, telecomunicațiilor și cercetării științifice. Instituțiile publice sunt instituții cu...

 • Imobilizari necorporale si financiare

  Imobilizări necorporale Definiție: Un activ necorporal este un activ identificabil monetar, fără substanță fizică, fără suport material și deținut pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative. Structura imobilizărilor necorporale este: A. Cheltuieli de constituire Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea unei entități (taxe și alte cheltuieli...

 • Diagnosticul intreprinderii SC Ropharma SA

  1. Diagnosticul juridic Datele de identificare ale societății sunt următoarele: Denumire societate: ROPHARMA Forma de organizare: societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului: J08/2886/25.10.2007 Cod unic de înregistrare fiscală: 1962437 Atribut fiscal: RO Sediul social: Str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, Brașov Număr telefon/Fax: 0040 268 547230; 0040 268 547231 Capital social subscris și vărsat: 51.008.506,30 lei...

 • Monografie contabila

  1. Prezentarea Firmei În prezenta lucrare s-a urmărit organizarea contabilității societății comerciale S.C. SARA S.A., care este o societate pe acțiuni, în luna august 2006. Societatea are sediul în București, Strada Unității nr. 87 și are ca domeniu de activitate producerera și comercializarea obiectelor hand-made. Capitatul social vărsat este de 160.000.000 lei divizat în 1000 de acțiuni cu o valoare nominală de 12.000 pe acțiune. 2. Bilanț contabil la data de 01.08.2006 În data de...

 • Estimarea, calculul si contabilizarea provizioanelor cu referire la IAS 37 - Provizioane, datorii si active contingente

  Obiectivul acestui Standard este de a se asigura că baza de evaluare și criteriile de recunoaștere adecvate sunt aplicate provizioanelor, datoriilor și activelor contingente și că sunt prezentate suficiente informații în cadrul notelor la situațiile financiare pentru a da posibilitatea utilizatorilor să înțeleagă natura, oportunitatea și valoarea lor. Provizioanele, constituite in spiritul principiului prudenței, sunt datorii cu exigibilitate incertă și/sau valoare nesigură. Ele sunt...

 • Determinarea perimetrului de consolidare si alegerea metodelor de consolidare

  INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se intâlnesc atât agenți economici care iși desfășoara activitatea ca entități juridice independente cât și grupuri de societăți legate între ele din punct de vedere economic și financiar, sub controlul sau influența uneia dintre ele. Grupurile de societăți reprezintă o realitate tot mai pregnantă a lumii contemporane. Grupul de societăți reprezintă ansamblul constituit din două sau mai multe societăți, fiecare cu propria personalitate...

 • Gestiune financiara

  Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate lucrative(prin acte de comert ) si ca activitate nelucrativa (prin acte civile non profit ) -activ lucrativa : prin acte de comert (comercianti pers fizice si asociatii familial,societati comerciale de persoane si capitaluri, regii autonome,organizatii cooperatiste de productie,de achizitie si de desfacere a marfurilor si serviciilor de cooperative de credit...

 • Finante internationale

  CONȚINUTUL ȘI ROLUL RELAȚIILOR FINANCIAR - VALUTARE INTERNAȚIONALE Participarea statelor și a diferitelor organisme și organizații la schimburile economice internaționale atrage automat după sine formarea relațiilor financiar-valutare internaționale, care reprezintă expresia bănească exprimată în valută a acestor schimburi. Relațiile valutar financiare internaționale au înregistrat profunde modificări din punct de vedere al sferei de cuprindere, mecanismelor și impactului acestora...

Pagina 10 din 417