Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Sisteme contabile comparate - Noua Zeelanda, Polonia, Romania

  Prezentul proiect urmarește prezentarea cât mai comparativ posibilă a următoarelor țări: Noua Zeelandă, Portugalia și România. Principalele aspecte pe care le-am urmărit pe parcursul analizei comparative sunt: - O scurtă caracterizare generală a sistemului contabil al fiecărei țări - Sursele de drept - Organismele normalizatoare - Profesia contabilă din țarile mai sus menționate - Cadrul contabil general - Reguli de prezentare a situațiilor financiare - Tendințe în evoluția...

 • Raport - Institutiile publice

  Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei și fundamentarea direcțiilor principale de modernizare a contabilității, în conformitate cu cerințele economice de piață și normele acceptate în practica internațională. Lucrarea de față are drept scop familiarizarea cu modul de evidență a activelor și pasivelor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă țară, o importanță majoră îi revine...

 • Studiu privind organizarea evidentei cheltuielilor si a calculatiei costurilor la o societate comerciala cu activitate de productie si posibilitati de perfectionare a acesteia

  CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. este o societate comercială română organizată ca societate cu răspundere limitată înființată la data de 28.03.2013, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J20/229/28.03.2013 și Cod unic de identificare fiscală 31297964. Aceasta are sediul și domiciliul fiscal în orașul Petrila, localitatea...

 • Raportarea sociala si de mediu in mediul Anglo-Saxon

  În ultimii ani, responsabilitatea socială a companiilor a devenit un subiect central tot mai adesea în atenția mediului privat, autorităților și societății. Înmulțirea implementării practicilor de business responsabile în România a început să fie mai accentuată în urma integrării în Uniunea Europeană. Motorul principal au fost companiile multinaționale care au transferat cultura și practicile organizaționale de la sediile centrale la nivel local și, ulterior, a fost oportunitatea de a accesa...

 • Contabilitate - lucrari practice

  Tipuri de bilant. Exemplificari La data de 31 decembrie N, societatea Alfa, care activeaza in domeniul comertului cu produse de uz casnic prezinta urmatorul bilant. Nr. crt Denumirea element Suma Nr. crt Denumirea element Suma 1 Teren 200000 1 K subs. nevarsat 40000 2 Constructii 100000 2 K subs. varsat 320000 3 Depozit p/u marfuri 50000 3 Rezerve legale 20000 4 Mijloace de transp. 50000 4 Rez.rep(profit) 15000 5 Birotica 5000 5 Crd.pe term lung 80000 6...

 • Complexitatea sistemelor informationale economice

  Documentarea este un element foarte important, mai ales în cazul sistemelor informatice economice, deoarece permite găsirea celei mai potrivite solutii pentru a ține legătura cu un număr larg de utilizatori, cum ar fi: furnizori, clienți, acționari, asociați, bugetul de state și alte instituții publice, organe de control, salariați, instituții financiar-bancare, societăți de asigurări, publicul larg și a transmite situațiile financiar-contabile prin care comunicăm informația contabilă în mod...

 • Instrumentarea contabila a contractelor de leasing conform IFRS 16

  În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17 Constractele de leasing. Însă, s-a decis elaborarea unui nou standard apărut în data de 13 ianuarie 2016, numit IFRS 16 Leasing care înlocuiește standardul actual IAS 17. Acesta va intra în vigoare pentru perioadele de raportare care încep după data de 1 ianuarie 2019. Obiectivul IFRS 16 este de a raporta informații care: (a) reprezintă cu fidelitate...

 • Organisme de reglementare in domeniul auditului financiar

  INTRODUCERE Etimologic cuvântul „audit” înseamnă „ a asculta și a transmite mai departe” atunci când este tradus din latinescul „audire”. Tradus din limba engleză el exprimă noțiuni ca: revizie contabilă, bilanț, a revizui, a verifica, a revizui registrele contabile, a face o revizie contabilă. Auditorul, în corelație cu semnificația cuvântului audit, este persoana care poartă eticheta și este recunoscut ca atare de „revizor contabil”, „controlor financiar” sau „cenzor”. Se observa ca, in...

 • Organisme de reglementare in domeniul controlului financiar

  INTRODUCERE Pe cât de veche în istoria civilizatiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la origine, ține de suspiciunea omenească față de semeni, de nevoia omului de a-și proteja proprietatea și propriile interese. Cu timpul la acest scop primordial al controlului s-au adăugat și scopuri legate de eficacitate, legalitate și oportunitate. Apariția statului a fost începutul avântului activității de control care și-a îmbunătățit permanent metodele, tehnicile, scopurile și...

 • Taxa pe valoare adaugata - important venit al bugetului de stat

  INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își colectează resursele prin aplicarea de impozite. În condițiile actuale, societatea evoluează și nevoile sociale sunt mai numeroase. Pentru acoperirea nevoilor, statul atrage aceste resurse prin intermediul impozitelor directe și indirecte, prin prelevarea acestora de la membrii societății în sume fixe sau sub forma cotelor procentuale. Prin...

 • Aspecte privind politica monetara utilizata de BNR in perioada crizei economice si financiare

  INTRODUCERE Criza a suscitat o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsbilitățile băncilor centrale. Dacă, în lucrările de factură academică, problema fundamentală care se discută este cea a funcțiilor băncii centrale în economiile contemporane, principala provocare pentru băncile centrale este reconsiderarea cadrului acțiunii lor fără a aștepta finalizarea cercetărilor în curs. Dificultățile sunt considerabile, iar depășirea lor necesită o strânsă cooperare între...

 • Proiectarea sistemului informatic in cadrul entitatii pentru evidenta gestiunii de masa lemnoasa si a implementarii sistemului

  1. MODELUL CONCEPTUAL 1.1 Obiectivul aplicatiei Scopul aplicației este realizarea unui sistem informatic cu autorul căruia să se țină evidența materialului lemnos contractat, intrat în gestiune, si al celui livrat prin avize de expediție, respectiv evidența facturilor emise. 1.2 Cerințe - Generarea unor rapoarte pe partizi care sa indice cantitatea materialului livrat, grupat pe APV-uri; - Generarea unor rapoarte pe partizi care sa indice cantitatea materialului livrat, grupat pe...

 • Consideratii privind impactul contabilitatii creative asupra calitatii informatiilor prezentate in situatiile financiare anuale

  Gratie caracterului sau sistematic, omogen si diversitatii informatiilor pe care le ofera, contabilitatea apare ca principal furnizor de informatii necesare procesului decizional. Obiectivul sau este de a prezenta informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare ale unei entitati economice. Insa aceste informatii sunt utile partenerilor companiei in procesul decizional numai daca satisfac anumite caracteristici care asigura calitatea raportarii....

 • Folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii comerciale

  Infracțiunea de folosire cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății presupune să se realizeze o utilizare de bunuri sau a creditului firmei sau a autorității sale. Această utilizare să fie împotriva interesului societății, să se efectueze un act în interes personal sau al altuia, precum și acest act să fie săvârșit cu rea-credință. În prezenta lucrare este prezentat comiterea acestui fapt contrar interesului social, fiind evaluat în raport cu momentul comiterii infracțiunii,...

 • Diagnosticul financiar al societatilor

  Conform dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul “diagnostic” înseamnă „determinarea de către medic a unei boli pe baza manifestărilor clinice și de laborator”. Totodată acest cuvând își are originile în limba greacă “ diagnostikos”, semnificația în limba română fiind “apt de a discerne”, referindu-se la „previziune, ipoteză pornind de la anumite semen”. Diagnosticul unei întreprinderi înseamnă mai exact determinararea stării actuale a unei societăți identificând totodată ...

Pagina 10 din 416