Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Instrumentul de normalizare contabila - Politicile contabile - Institutii ale normalizarii contabile la nivelul unei tari

  Introducere Informația contabilă este un produs "juridic" specific, care trebuie reglementat, de aici reiese importanța normalizării contabile. Necesitatea unor informații suplimentare și incapacitatea de a le onora a adus contabilitatea într-o situație de criză. Ea a fost nevoită să-și recunoască limitele, dar în același timp să le și depășească. Dacă ar fi să caracterizăm prin trei fenomene evoluția contemporană a contabilității, acestea ar fi fară indoială: normalizarea,...

 • Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii Contabilităţii, precum şi a legislaţiei în vigoare atât pe plan naţional cât şi internaţional, cu referire la Standardele Internaţionale de Contabilitate. La bază stă o intensa documentare atât la nivel teoretic, cât mai ales practic, la societatea comercială cu activitate preponderent de producţie. Prin tema abordată am vrut să evidenţiez importanţa...

 • Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale

  Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale 1.1.Noţiuni generale Dizolvarea constituie o etapă intermediară în încetarea existenţei unei societăţi comerciale, pentru că aşa cum se menţionează expres în art.228 alin.1 din Legea nr.31/1990, dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. În conformitate cu Legea nr.31/1990, hotărârea privind dizolvarea societăţii comerciale se ia fie de către adunarea asociaţilor, fie de către instanţa judecătoreacă şi numai în mod...

 • Evidenta Contabila la o Societate

  1. Descriere societate S.C. Servicii Comunale Gherghesti S.R.L. a luat fiinţă în anul 2012 având sediul în Sat Gherghesti,Comuna Gherghesti, judeţul Vaslui funcţionând în baza statutului şi a certificatului de înmatriculare eliberat de Camera de Comerţ Vaslui sub numărul J37/7331/2012 cu contul RO016NCB0260003080550001 deschis la Banca Comercială Română Bârlad şi este administrată de asociatul unic Consiliul Local Gherghesti. La înfiinţare întreprinderea a achizitionat doua microbuze pentru...

 • Rolul Politicilor Fiscale si Contabile in Maximizarea Performantelor Societatilor Comerciale

  CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei comunităţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor pe care le reprezintă, să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice şi, în special, fiscale. Sistemul fiscal, alături de alte sisteme (monetar sau bănesc, de credit şi financiar), urmăreşte...

 • Gestiune Financiara a Companiei

  GESTIUNEA FINANCIARĂ A FIRMEI Gestiunea finaciară poate fi definită ca un ansamblu de activităţi care concură la realizarea şi ajustarea fluxului financiar şi a fondurilor precum şi la buna administrare a resurselor financiare ale firmei. În plan analitic, gestiunea financiară poate fi definită ca o funcţie a firmei care are drept scopuri esenţiale următoarele : - de a asigura constant firma cu fondurile necesare exploatării. - de a controla buna utilizare a fondurilor şi...

 • Evaluarea Entitatii

  CAPITOLUL I CONCEPTELE DEFINITORII PRIVIND METODOLOGIA EVALUĂRII AFACERILOR 1.1. Conceptul de proprietate, de lucru şi de bun. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare recunoaşte următoarele patru tipuri de proprietate: proprietatea imobiliară, proprietatea mobiliară (bunuri mobile), întreprinderi şi active financiare. Proprietatea imobiliară Drepturile reale imobiliare se exercită asupra unui bun imobil. Acest drept este înregistrat într-un document formal, de exemplu...

 • Modelarea Performantelor Intreprinderii prin Inginerii Contabile Referitoare la Reevaluarea Imobilizarilor Corporale

  Odată cu armonizarea sistemului contabil românesc la Directivele contabile europene, elaborarea și fundamentarea politicilor contabile de către fiecare companie devine un aspect important în vederea asigurării premiselor obținerii unor informații contabile și a unor situații financiare credibile și de calitate. OMFP nr. 3.055/2009 definește la punctul 267 (1) politicile contabile ca fiind "principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la...

 • Analiza Sistemului Contabil Aplicat in Belgia

  Prezentarea generală a țării Belgia este situată în nord-vestul Europei, cu o deschidere de 67 km la Marea Nordului și este una dintre cele mai prospere țări ale lumii. Localizată în Europa de Vest are ca vecini: Germania, Olanda, Luxemburg și Franța. Belgia ocupă un teritoriu de 30.528 km2 și are o populație de aproximativ 10,7 milioane de locuitori, care este răspândită în cele trei regiuni istorice: Flandra, Valonia și regiunea capitalei Bruxelles. După limba vorbită, populația acestei...

 • Practica Contabilitate - Constituire SC

  CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL 1.1.PREZENTAREA FIRMEI: Societatea SC DEBITARE SRL a luat fiinta la 15.02.2002. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J24/73/2002. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA, avind Codul Unic de Inregistrare R14453265. 1.2.FORMA JURIDICA A SOCIETATII: Forma juridica a societatii SC DEBITARE SRL este de Societate cu Raspundere Limitata. 1.3.SEDIUL SOCIETATII: Sediul SC DEBITARE SRL :...

 • Managementul Proiectelor

  INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri, cele mai multe dintre organizaţiile de succes începând în acest mod, chiar dacă ulterior şi-au diversificat opţiunile. De altfel, pentru organizaţiile neguvemamentale, acest lucru este şi mai la îndemână: proceduri mai facile, experienţă mai îndelungată, motivaţii mai puternice şi mai diverse. Dar pentru instituţiile publice? Elaborarea unui protect,...

 • Contabilitatea Stocurilor

  CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie reprezintă, după caz, bunurile materiale, lucrări, şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia în care au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrarea, precum şi producţia în curs de execuţie aflată sub forma producţiei neterminate. În contabilitatea financiară a intreprinderii stocurile sunt...

 • Calculul Drepturilor Salariale a Retinerilor Generate de Aceasta

  CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul relaţiilor cu personalul şi structura drepturilor şi datoriilor sale. 1.3 Cadrul legal privind salariile, reţinerile din salarii şi contribuţiile societãţii. 1.4 Venitul global şi reglementarea lui. 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. Munca este un factor activ şi determinant al producţiei, ce antreneazã ceilalţi...

 • Calculu si Analiza Costurilor prn Metoda Direct Costing la SC Perla Covasnei SA

  CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C. PERLA COVASNEI S.A. 1.1. Informatii generale, scurt istoric si obiectul de activitate Denumirea: S.C.PERLA COVASNEI S.A. Forma juridica: Societate pe actiuni Societatea comerciala denumita PERLA COVASNEI S.A. s-a infiintat in anul 1991, sub regimul juridic de societate pe actiuni, cu mai multi actionari, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile actului constitutiv....

 • Curs Analiza Financiara - Valoarea Adaugata

  1. Merkmalen Die Wertschöpfung ist jener Betrag, der den zugekauften Sach-und Dienstleistungen(vorleistungen) im betriebliche Produktionsprozess hinzugefügt wird. In der Wertschöpfung kommt der Einsatz der Produktivkräfte zum Ausdruck. Sie stellt der Wertzuwachs dar, der durch den Veredelungsprozess im Unternehmen entsteht. Die Wertschöpfung zeigt auch die Fähigkeit des Unternehmens, Einkommen zu erwirtschaften und an verschiedene Empfänger zu verteilen. Auf volkswirtschftliche Ebene...

Pagina 10 din 402