Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Calculatia costului

  Tema 1: Aspecte introductive privind calculația costului 1. Caracteristica succintă a actelor legislative și normative aferente costurilor de producție; 2. Conținutul economic, componența și clasificarea costurilor de producție. 3. Conturile de calculație 4. Conturile de repartizare 5. Alte conturi de gestiune 1. Caracteristica succintă a actelor legislative și normative aferente costurilor de producție Contabilitate de gestiune nu este reglementată in mod direct sub aspect normativ,...

 • Evolutia ratei inflatiei, dobanzii si evolutia cursului monetar pentru Republica Congo si Serbia

  Rata inflatiei in Republica Democrata Congo În anul 2017, anul s-a încheiat cu o rată a inflației de 46,83% față de un obiectiv pe termen mediu de 7,00%, cu o diferență mai mare de 39,83 puncte. În anul 2016, indicele prețurilor de consum al CCA a crescut cu 21,79 puncte procentuale în 2017. Presiunea puternică asupra prețurilor în cursul anului s-a situat, în principal, la nivelul funcțiilor. "Articole de îmbrăcăminte„,"Locuințe„,"produse...

 • Politici contabile

  CAPITOLUL I INFORMAȚII GENERALE 1.1. POLITICI CONTABILE Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Conducerea entității stabilește politicile contabile pentru operațiunile derulate și prin intermediul acestora își fundamentează deciziile. Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității și strategia adoptată de entitate....

 • Subiecte examen contabilitate primara

  1. Denumiti factura fiscala Definitie pentru factura Factura este un document cu regim special contabil emis de o companie (furnizorul), catre o alta companie sau persoana (clientul), document ce contine lista cu produsele vandute sau serviciile prestate clientului de catre furnizor. O factura mai contine datele de identificare fiscala a clientului (emitentul), datele furnizorului (persoana fizica sau juridica), cota de TVA, precum si pretul, cantitatea si valoarea fiecarui produs vandut....

 • Particularitati privind organizarea contabilitatii in unitatile de patiserie

  Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile pentru a ține pasul cu aceste fenomene. Tenditele dezvoltării economiilor își schimba direcțiile, în special, de la producerea propriu-zisă a bunurilor la prestarea serviciilor. Valoarea materială cedează locul celei nemateriale, generate de multitudinea de servicii prestate în ziua de astăzi. Industria serviciilor de patiserie se număra printre...

 • Regimul juridic al societatii in nume colectiv

  1. Introducere Aspecte generale „Pentru constituirea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, sunt prevăzute o serie de reguli clare, menite să protejeze atât circuitul civil cât și interesele terților. Nerespectarea acestor reguli presupune crearea unui dezechilibru și în mod firesc ar putea conduce la dizolvarea și lichidarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990. Totuși legiuitorul a propuse o serie de soluții în vederea regularizării, soluții care armonizează legislația...

 • Analiza aplicatiei Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga, Cluj

  1. Descrierea parțială a site-ului analizat: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj reprezintă o componentă importantă a sistemului național de învățământ, fiind, prin excelență, o instituție a formării intelectuale, prin educație, cunoaștere și cercetare. Atât prin profilul enciclopedic, cât și datorită caracterului muzeal și al valorii de patrimoniu a colecțiilor sale, BCU "Lucian Blaga" corespunde tuturor exigențelor nevoilor de informare a comunității...

 • 1C - Intreprindere 8 Avantaje si Dezavantaje

  1. Introducere Programa 1С:Întreprindere 8 este destinată pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii (reglementate), ale întreprinderilor care realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, prestarea serviciilor, etc. Platforma 1C: Întreprindere 8 permite configurarea, permite utilizarea simultană a unei singure baze de date de către mai mulți utilizatori, dacă aveți numărul necesar de licențe...

 • Fondul de coeziune

  Fondul de Coeziune, unul dintre Fondurile Europene Structurale și de Investiții, încurajează investițiile în rețelele prioritare de transport transeuropene și investițiile în energie sau transport, cu beneficii asupra mediului înconjurător, privind eficiența energetică, utilizarea energiei regenerabile, dezvoltarea transportului și sprijinul pentru transportul internațional. Fondul de Coeziune este destinat statelor membre al căror venit național brut pe cap de locuitor este mai mic de 90%...

 • Speta practica in care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt incalcate

  INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil, producător al informației contabile și utilizatorul acesteia. Ea reprezintă arta îndeplinirii exemplare a îndatoririlor profesionale. Prin comportament deontologic, profesionistul contabil trebuie să-și impună o manieră de lucru compatibilă cu buna reputație a profesiunii, evitând orice activitate care poate aduce atingere acesteia. Imaginea fidelă,...

 • Situatia fluxurilor de trezorerie din prisma IAS 7

  Abstract Standardele Internaționale de Raportare Financiară includ cerințe specifice cu privire la raportarea fluxurilor de trezorerie: încasările, respectiv plățile sunt împărțite pe cele trei categorii: exploatare, investiții și finanțare. Standardul Internațional de Contabilitate aplicabil este IAS 7 „Situația fluxurilor de trezorerie”, care prezintă diferite aspecte cu privire la raportarea fluxurilor de trezorerie, într-o măsură restrânsă, dând posibilitatea utilizatorilor să aleagă...

 • Plan de afaceri SC Just Coffe and Brunch SRL

  1. Introducere Ideea de afacere presupune crearea unui spațiu, special amenajat pentru servirea de cafea sau ceai, într-o atmosferă primitoare, alături de o carte, o revistă sau un ziar. Societatea urmărește oferirea de produse și servicii de înaltă calitate la prețuri medii, reușind astfel să-și creeze o clientelă stabilă care va recomanda cafeneaua și altor clienți. 2. Descrierea firmei/afacerii S.C. JUST COFFE & BRUNCH S.R.L. are ca formă juridică S.R.L. deoarece prezintă mai...

 • Calculatia pretului de cost

  Introducere Contextul economic actual și provocările pieței, mediul economic concurențial si tensiunile externe, determină întreprinderea să aloce tot mai multe mijloace pentru cercetare, in vederea obținerii unor produse la standarde de calitate superioare. Adaptarea la standardele europene de calitate, semnifică eforturi suplimentare care se vor evidentia în cheltuielile indirecte ale întreprinderii. Ca urmare, ponderea lor vor fi raportate la totalul cheltuielilor, iar repartizarea lor...

 • Efectele generate de tehnologiile informationale asupra structurilor organizatorice ale entitatilor care le utilizeaza

  Tehnologiile și progresul neântrerupt al acestora, atât în ceea ce privește partea hardware cât și în ceea ce privește partea software, au produs fără dubii schimbări sociale. Aceaste schimbări își au originea în instinctul de conservare al oamenilor care tind spre a consuma cât mai puține resurse pentru supraviețuire. Acest lucru este trait astăzi de fiecare individ la cel mai înalt nivel de până acum deoarece cu ajutorul progresului tehnologiilor oamenii își desfășoara mult mai ușor...

 • SC Metrika SRL

  I.1. Prezentarea generala a societatii: SC Metrika SRL a fost infiintata in anul 2005 avand sediul social in Strada Gradinari nr.1, bloc A6-7, Scara A,judetul Iasi, dar prin vointa asociatilor sediul societatii poate fi schimbat in orice loc din Romania cu efectuarea formalitatilor prevazute de legea Registrului Comertului.Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand cu data inmatricularii in Registrul comertului. Asociatii au convenit ca societattea sa aiba un capital de...

Pagina 10 din 420