Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Dinamica executiei bugetului de venituri si cheltuieli la Universitatea Transilvania

  1. Situatia financiara a universitatii pe surse de finantare si tipuri de cheltuieli Activitatea desfasurata in exercitiile bugetare 2016, 2017, 2018, au avut drept cadru legislativ si institutional actele normative care reglementeaza activitatea institutiilor publice si in mod special prevederile Legii Invatamantului nr.1 din 2011.Directiile principale ale strategiei activitatii economice desfasurate au vizat intarirea, dezvoltarea si consolidarea patrimoniului, precum si gestionarea...

 • Analiza tranzactiilor in valuta si a operatiunilor contabile

  INTRODUCERE O întreprindere exercită în două moduri activitățiile sale în străinătate. Ea poate să realizeze tranzacții în monede străine sau poate să aibă activități în străinătate. Pentru că tranzacțiile în monede străine și activitățiile în străinătate să poată fi incluse în situațiile financiare ale unei întreprinderi, tranzacțiile vizate și situațiile financiare ale activitățiilor în străinătate trebuie să fie convertite în moneda de prezentare a întreprinderii. Principalele...

 • Analiza actelor normative si a reglementarilor fiscale privind importurile din tara noastra

  INTRODUCERE Pornind de la activitatea de comerț internațional, de la necesitatea desfășurării acesteia in mod liber, neîngrădit de măsuri fiscale interne, statele din anumite zone ale globului, precum și unele provincii, în interesul bunăstării lor economice, au simțit nevoia constituirii unor zone, teritorii, spații economice eliberate de bariere protecționiste . Eliminarea acestor bariere a condus la deschiderea economiilor naționale și implicit la dezvoltarea comerțului cu bunuri ceea...

 • Organizarea contabilitatii si analiza stocurilor la o entitate de comert exterior

  INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite agenților economici să utilizeze un sistem contabil și de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piață. S-a vizat asimilarea Standardelor de Contabilitate Internaționale, în măsura în care calculele sunt compatibile cu reglementările europene. Se are în vedere că la nivelul contabil financiar sunt prezentate 3 metode de evaluare a bunurilor la...

 • Aplicatie rezolvata la contabilitate

  I. Situația inițială S.C. ”Giramondo” S.R.L. având ca obiect de activitate comerțul, prezintă următoarea situație patrimonială: Balanța de verificare întocmintă la 31.12. N-1 Simbol cont Denumire cont Solduri finale D C 1012 Capital subscris vărsat - 300 000 1061 Rezerve legale - 100 000 212 Construcții 250 000 - 2812 Amortizarea construcțiilor - 70 000 371 Mărfuri 100 000 - 401 Furnizori - 150 000 4111 Clienți 100 000 - 5121 Conturi la bănci în lei 170 000 - Total 620 000 620...

 • Continutul si domeniul de aplicare al IAS 21 - Impozite pe profit

  1.Introducere Impozitul reprezintă cea mai veche și cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziția statului . Impozitul are caracter universal ca o consecință a suveranității statului asupra contribuabilului, el fiind o instituție de drept publică fără de care nu se poate concepe existența statului, făcând parte organică din el. Impozitul pe profitul societății este discutat aprins de mulți experți. Există păreri potrivit cărora acest impozit nu are nici o justificare economică,...

 • Fiscalitate

  1.Fiscalitatea este „un instrument eficient în serviciul unei politici care se traduce printr-o anumită viziune asupra vieții în comun, organizată de către componente ale puterii specializate în gestionarea serviciilor publice pentru a căror bună funcționare este necesară colectarea unor resurse financiare.” Aceste resurse financiare sunt destinate acoperirii cheltuielilor generale ale societății. 2.Sistemul fiscal este structurat pe trei componente interdependente: impozitele și taxele ca...

 • Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL

  1. Afacerea 1.1 Definirea afacerii Planul de afaceri este întocmit pentru estimarea oportunității de deschidere a unei afaceri in localitatea Racasdia și pentru evaluarea rezultatelor într-o perioadă de timp determinată. Afacerea preconizată are ca obiect de activitate organizarea unui atelier de prelucrare a lemnului și a unei echipe de manageri care să gestioneze întreaga activitate. Activitatea de bază: producerea și comercializarea de cherestea, lemne de foc și alte elemente pentru...

 • Imobilizari coroporale

  Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, o modalitate de a se ține evidența, o știință, prin care se asigură supravegherea întreg patrimoniului la nivelul unei întreprinderi. Aceasta asigură prelucrarea, păstrarea de informații si rezultate obținute, înregistrarea acestora, ele fiind utile atât entității, cât și furnizorilor, clienților, băncilor, organelor fiscale sau alte persoane juridice sau fizice cu care aceasta se află înrelație. Înregistrările și operațiunile...

 • Auditul

  Auditul este un ansamblu de reguli specifice,tehnici si instrumente care se aplica in vederea solutionarii concrete a unor probleme generate de functiile controlului Principiile care stau la baza functionarii, organizarii si executarii auditului sunt : 1. Principiul integrarii, care se refera la modul in care a fost integrat auditul public in structura organizatora si de conducere a economiei noastre. 2. Principiul specializarii controlului care este realizat prin multiplele sarcini ce ii...

 • Contabilitate

  1. PLAN DE AFACERE S.C.BioPopa S.R.L. este o firmă nou înființată în anul 2017, având ca obiect de activitate procesarea laptelui de vacă din producție proprie și comercializarea acestuia. Aceasta dorește să se remarce pe piața consumatorilor prin calitate și prețuri avantajoase ale produselor oferite (lapte, smântână, cașcaval, iaurt) . Considerat un „univers alimentar", laptele este un aliment complet și de neinlocuit, datorită multiplelor sale efecte benefice, cum ar fi: acțiune...

 • Comertul cu amanuntul

  INTRODUCERE Comerțul cu amănuntul reprezintă o formă a circulației mărfurilor a cărei funcție constă în a cumpăra mărfuri pentru a le revinde consumatorilor finali, în cantități mici și în stare de a fi întrebuințate. Comerțul cu amănuntul deține un important rol în cadrul circuitului comercial al produselor, el reprezentând veriga intermediară cea mai importantă și de neînlăturat, în fluxul relațiilor producător-consumator. Comerțul cu amănuntul este înfăptuit de societăți comerciale cu...

 • Analiza suprafetelor cultivate cu floarea soarelui si a productiei de floarea soarelui din regiunea Sud-Muntenia

  I. INTRODUCERE 1. Informații Generale Floarea-soarelui face parte din ordinul Compositales (Asterales), familia Compositae (Asteraceae), subfamilia Tubuliflorae, tribul Heliantheae, subtribul Helianthinae, genul Helianthus1 L. Este nativă în America Centrala și de Nord și răspândită pe tot globul în special pentru obținerea uleiului. Este o plantă ce se cultivă pe suprafețe mari în țara noastră, mai ales în Dobrogea, Câmpia Română și de Vest. Prin industrializare se obține, în primul...

 • Contablitate manageriala

  Tema de control 1: Aplicații privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu: FIFO, LIFO, CMP: - Completați fișele de magazie pentru două situații distincte: creștere a costurilor de achiziție și descreștere a costurilor de achiziție. - Comparați rezultatele obținute, evidențiind avantajele și dezavantajele metodelor aplicate. Ex.1. In cursul unei perioade de gestiune o entitate economica înregistrează următoarele operațiuni privind stocul de materii prime: 01.05 -...

 • Contributii la conceperea,proiectarea si implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, in cadrul unei firme din domeniul industrial

  În prezent se manifestă o creștere semnificativă a canității de informații,obținute și manipulate în firme,tendință accentuată și de formularea unor condiții tot mai severe în ceea ce privește calitatea informației (corectitudinea și operativitatea fiind cerințele sine qua non). Un sistem informatic este acela în care informația trece printr-un format digital-altfel spus,se transformă,se prelucrează sau se exprimă într-o formă digital. Sistemele informatice în sensul definiției de mai sus au...

Pagina 10 din 422