Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Finante internationale

  CONȚINUTUL ȘI ROLUL RELAȚIILOR FINANCIAR - VALUTARE INTERNAȚIONALE Participarea statelor și a diferitelor organisme și organizații la schimburile economice internaționale atrage automat după sine formarea relațiilor financiar-valutare internaționale, care reprezintă expresia bănească exprimată în valută a acestor schimburi. Relațiile valutar financiare internaționale au înregistrat profunde modificări din punct de vedere al sferei de cuprindere, mecanismelor și impactului acestora...

 • Etica profesionala si dilemele etice - Codul etic al profesionistilor contabili

  Etica profesională și dilemele eticii reprezintă subiectul abordat in această lucrare, însoțit de un exemplu de etică și anume cea a profesioniștilor contabili. Etica este acea parte a filozofiei care studiază fundamentele moralei, respectiv, ansamblul de reguli, de credințe si valori care funcționează ca norme într-o societate umană . Dileme etice reprezintă situații conflictuale, când conducătorul trebuie să aleagă între două posibilități de a acționa egale din punct de vedere etic, dar...

 • Raport de expertiza contabila

  CAP.1. INTRODUCERE 1.1 Subsemnata Popa Alina, expert contabil, posesor al carnetului de expert contabil cu numarul 18776, inscris in Tabloul C.E.C.C.A.R. partea I, am fost desemnata de catre Judecătoria Brăila, sa efectuez expertiza contabila judiciara in dosarul nr. 111/333/2016 privind pe reclamanta SC ADVERT SRL in calitate de reclamant in contradictoriu cu SC ARCA IMPEX SRL, in calitate de apelant - parat, avand ca obiect - litigiu comercial. In desfasurarea lucrarilor de expertiza...

 • Contabilitatea si fiscalitatea amortizarii imobilizarilor corporale

  CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii, sistem de informare sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor, este strâns legată de dezvoltarea omenirii în general și de progresul economico-social în special. Contabiliatea are o istorie multiseculară, fiind considerată de marele poet Goethe ,,una dintre cele mai sublime creații ale spiritului omenesc, pe care fiecare bun gospdar ar trebui s-o...

 • Expertiza contabila - CECCAR

  - Cine poate efectua misiunea de expertiză contabilă? Misiunea de expertiză contabilă o realizează expertul contabil, persoana care a dobândit această calitate în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Pentru a putea efectua expertize contabile, expertul contabil trebuie să fie inscris în Tabloul Corpului, calitate dovedită cu legitimația de membru (carnetul de membru) vizată (vizat) anual. - Definiți...

 • Cum devii expert contabil in Franta

  L’Ordre des experts-comptables este o instituție națională, aflata sub supravegherea Ministerului Economiei și Finanțelor, al cărei rol este de a asigura reprezentarea,promovarea, apărarea și dezvoltarea profesiei de expert contabil autorizat, atât în Franța, cât și în străinătate. L’Ordre des experts-comptables asigură respectarea eticii profesionale, definește standardele și publică recomandări expertilor contabili trebuie să se aplice în exercitarea atribuțiilor lor. Participă la...

 • IFRS 5 Activele pe termen lung detinute spre vanzare si activitatile intrerupte

  Standardele Internaționale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute însă sub vechea denumire de Standarde Internaționale de Contabilitate (IAS). Deși în prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt în...

 • Sisteme contabile comparate - Noua Zeelanda, Polonia, Romania

  Prezentul proiect urmarește prezentarea cât mai comparativ posibilă a următoarelor țări: Noua Zeelandă, Portugalia și România. Principalele aspecte pe care le-am urmărit pe parcursul analizei comparative sunt: - O scurtă caracterizare generală a sistemului contabil al fiecărei țări - Sursele de drept - Organismele normalizatoare - Profesia contabilă din țarile mai sus menționate - Cadrul contabil general - Reguli de prezentare a situațiilor financiare - Tendințe în evoluția...

 • Raport - Institutiile publice

  Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei și fundamentarea direcțiilor principale de modernizare a contabilității, în conformitate cu cerințele economice de piață și normele acceptate în practica internațională. Lucrarea de față are drept scop familiarizarea cu modul de evidență a activelor și pasivelor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă țară, o importanță majoră îi revine...

 • Studiu privind organizarea evidentei cheltuielilor si a calculatiei costurilor la o societate comerciala cu activitate de productie si posibilitati de perfectionare a acesteia

  CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. este o societate comercială română organizată ca societate cu răspundere limitată înființată la data de 28.03.2013, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J20/229/28.03.2013 și Cod unic de identificare fiscală 31297964. Aceasta are sediul și domiciliul fiscal în orașul Petrila, localitatea...

 • Raportarea sociala si de mediu in mediul Anglo-Saxon

  În ultimii ani, responsabilitatea socială a companiilor a devenit un subiect central tot mai adesea în atenția mediului privat, autorităților și societății. Înmulțirea implementării practicilor de business responsabile în România a început să fie mai accentuată în urma integrării în Uniunea Europeană. Motorul principal au fost companiile multinaționale care au transferat cultura și practicile organizaționale de la sediile centrale la nivel local și, ulterior, a fost oportunitatea de a accesa...

 • Contabilitate - lucrari practice

  Tipuri de bilant. Exemplificari La data de 31 decembrie N, societatea Alfa, care activeaza in domeniul comertului cu produse de uz casnic prezinta urmatorul bilant. Nr. crt Denumirea element Suma Nr. crt Denumirea element Suma 1 Teren 200000 1 K subs. nevarsat 40000 2 Constructii 100000 2 K subs. varsat 320000 3 Depozit p/u marfuri 50000 3 Rezerve legale 20000 4 Mijloace de transp. 50000 4 Rez.rep(profit) 15000 5 Birotica 5000 5 Crd.pe term lung 80000 6...

 • Complexitatea sistemelor informationale economice

  Documentarea este un element foarte important, mai ales în cazul sistemelor informatice economice, deoarece permite găsirea celei mai potrivite solutii pentru a ține legătura cu un număr larg de utilizatori, cum ar fi: furnizori, clienți, acționari, asociați, bugetul de state și alte instituții publice, organe de control, salariați, instituții financiar-bancare, societăți de asigurări, publicul larg și a transmite situațiile financiar-contabile prin care comunicăm informația contabilă în mod...

 • Instrumentarea contabila a contractelor de leasing conform IFRS 16

  În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17 Constractele de leasing. Însă, s-a decis elaborarea unui nou standard apărut în data de 13 ianuarie 2016, numit IFRS 16 Leasing care înlocuiește standardul actual IAS 17. Acesta va intra în vigoare pentru perioadele de raportare care încep după data de 1 ianuarie 2019. Obiectivul IFRS 16 este de a raporta informații care: (a) reprezintă cu fidelitate...

 • Organisme de reglementare in domeniul auditului financiar

  INTRODUCERE Etimologic cuvântul „audit” înseamnă „ a asculta și a transmite mai departe” atunci când este tradus din latinescul „audire”. Tradus din limba engleză el exprimă noțiuni ca: revizie contabilă, bilanț, a revizui, a verifica, a revizui registrele contabile, a face o revizie contabilă. Auditorul, în corelație cu semnificația cuvântului audit, este persoana care poartă eticheta și este recunoscut ca atare de „revizor contabil”, „controlor financiar” sau „cenzor”. Se observa ca, in...

Pagina 10 din 416