Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Auditul

  Auditul este un ansamblu de reguli specifice,tehnici si instrumente care se aplica in vederea solutionarii concrete a unor probleme generate de functiile controlului Principiile care stau la baza functionarii, organizarii si executarii auditului sunt : 1. Principiul integrarii, care se refera la modul in care a fost integrat auditul public in structura organizatora si de conducere a economiei noastre. 2. Principiul specializarii controlului care este realizat prin multiplele sarcini ce ii...

 • Contabilitate

  1. PLAN DE AFACERE S.C.BioPopa S.R.L. este o firmă nou înființată în anul 2017, având ca obiect de activitate procesarea laptelui de vacă din producție proprie și comercializarea acestuia. Aceasta dorește să se remarce pe piața consumatorilor prin calitate și prețuri avantajoase ale produselor oferite (lapte, smântână, cașcaval, iaurt) . Considerat un „univers alimentar", laptele este un aliment complet și de neinlocuit, datorită multiplelor sale efecte benefice, cum ar fi: acțiune...

 • Comertul cu amanuntul

  INTRODUCERE Comerțul cu amănuntul reprezintă o formă a circulației mărfurilor a cărei funcție constă în a cumpăra mărfuri pentru a le revinde consumatorilor finali, în cantități mici și în stare de a fi întrebuințate. Comerțul cu amănuntul deține un important rol în cadrul circuitului comercial al produselor, el reprezentând veriga intermediară cea mai importantă și de neînlăturat, în fluxul relațiilor producător-consumator. Comerțul cu amănuntul este înfăptuit de societăți comerciale cu...

 • Analiza suprafetelor cultivate cu floarea soarelui si a productiei de floarea soarelui din regiunea Sud-Muntenia

  I. INTRODUCERE 1. Informații Generale Floarea-soarelui face parte din ordinul Compositales (Asterales), familia Compositae (Asteraceae), subfamilia Tubuliflorae, tribul Heliantheae, subtribul Helianthinae, genul Helianthus1 L. Este nativă în America Centrala și de Nord și răspândită pe tot globul în special pentru obținerea uleiului. Este o plantă ce se cultivă pe suprafețe mari în țara noastră, mai ales în Dobrogea, Câmpia Română și de Vest. Prin industrializare se obține, în primul...

 • Contablitate manageriala

  Tema de control 1: Aplicații privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu: FIFO, LIFO, CMP: - Completați fișele de magazie pentru două situații distincte: creștere a costurilor de achiziție și descreștere a costurilor de achiziție. - Comparați rezultatele obținute, evidențiind avantajele și dezavantajele metodelor aplicate. Ex.1. In cursul unei perioade de gestiune o entitate economica înregistrează următoarele operațiuni privind stocul de materii prime: 01.05 -...

 • Contributii la conceperea,proiectarea si implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, in cadrul unei firme din domeniul industrial

  În prezent se manifestă o creștere semnificativă a canității de informații,obținute și manipulate în firme,tendință accentuată și de formularea unor condiții tot mai severe în ceea ce privește calitatea informației (corectitudinea și operativitatea fiind cerințele sine qua non). Un sistem informatic este acela în care informația trece printr-un format digital-altfel spus,se transformă,se prelucrează sau se exprimă într-o formă digital. Sistemele informatice în sensul definiției de mai sus au...

 • Raport de evaluare a intreprinderii SC Global Design SRL

  Partea I - Identificarea misiunii evaluatorilui. Premisele evaluării 1.1. Obiectivul evaluării Stabilirea valorii de piață a societății GLOBAL DESIGN SRL, așa cum este definită în standardele ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România), în vederea vânzării de acțiuni de către proprietar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și destinatarul lucrării. 1.2. Scopul și ulitizarea...

 • Analiza sectorului bancar

  I. Analiza P.E.S.T. 1. Factori politici a) Politica monetară Banca Națională Română a decis la finalul anului 2017 să mențină neschimbate nivelul ratei dobânzii de politică monetară și cel al ratelor aplicate pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit, însă a diminuat rata dobânzilor la facilitățile permanente, a cărui prag a ajuns la 1,25 puncte procentuale. În contextul creșterii ratei anuale a inflației, ratele dobânzilor pieței monetare interbancare au manifestat o...

 • Calculatia costurilor

  Pornind de la cheltuielile și veniturile evidențiate în contabilitatea financiară care au determinat rezultatul, să se evidențieze determinarea rezultatelor analitice pe fiecare produs în parte și de asemenea în funcție de rezultatul obținut să se precizeze deciziile care pot fi luate de către manageri pentru toate situațiile date. Dacă ați avea în vedere și avantajele evaluării în costuri variabile, ce decizii ar putea lua managerii? Introducere Calculația costurilor reprezintă...

 • Antibiotice SA

  Capitolul 1. Prezentarea generală a societății Antibiotice S.A. Societatea comercială românească ANTIBIOTICE S.A. IAȘI a luat naștere în anul 1995, pe când purta denumirea de ,,Fabrica Chimică nr2.Iași’’ și a reușit să devină în prezent un producător de medicamente generice antiinfecțioase foarte important. În această fabrică s-a produs pentru prima oară penicilina, prima dată atât din România cât și din sud-estul Europei. Sediul companiei se regăsește la numărul 1, Strada Valea Lupului ,...

 • Contabilitate

  CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre limbajele formalizate ale organizațiilor, o știință și un sistem informațional. Contabilitatea este un sistem informațional care cuantifică, prelucrează și comunică informații financiare despre o entitate economică identificabilă.1 În ceea ce privește organizarea sistemului informațional contabil, trebuie remarcat că s-au conturat două...

 • Contabilitate creativa

  I. Introducere in contabilitatea creativă Conceptul de contabilitate creativă se utilizează, de regulă, pentru a descrie procesul prin care profesionistii contabili isi folosesc cunostintele in scopul manipulării cifrelor incluse in conturile anuale. Datorită complexității și incertitudinii mediului contabil în care întreprinderea își desfășoară activitatea, sunt prezente mai multe politici și/sau tehnici de estimare pentru rezolvarea unei probleme. Existența acestora determină alegerea...

 • Aplicarea principiului prudentei in contabilitate

  Introducere Prundența este unul dintre cele mai fundamentale concepte ale contabilității. Acest principiu obligă entitățile, rspectiv contabilii acestora să manifeste un comportament prudent la întocmirea situațiilor financiare, ținând cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului curent sau precedent, de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale și totodată să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezulttul exercițiului financiar este profit sau pierdere....

 • Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA

  CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI S.C. PRODPLAST S.A. Denumirea societății : S.C. PRODPLAST S.A. Sediul social : Buftea, Șoseaua București-Târgoviște nr. 1, Județul Ilfov Tel/fax : 021 252 35 78/ 021 252 36 17 Codul unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 108 Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J23/835/2018 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București Capitalul social subscris și vărsat :...

 • Operatiunile contabile inregistrate de societatea comerciala Infodava SRL in decursul lunii decembrie 2016

  Denumirea: SC INFODAVA SRL Forma juridică: S.R.L. Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J23/1127/2006 Capitalul social este în valoare de: 20.000 lei Societatea comercială denumită INFODAVA SRL s-a înființat în anul 2006, este persoană juridică română, cu un asociat unic, cetățean român domiciliat în Ilfov, având formă juridică de societate cu răspundere limitată care își desfășoară activitatea în conformitate cu, statutul societății și prevederile legale care...

Pagina 10 din 421