Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 105 din 253

Studiu Privind Evaluarea Valorilor Mobiliare Emise de Societățile pe Acțiuni

INTRODUCERE Individul, el însuşi o structură complexă, caută, sau este nevoit să adere la o serie de structuri (de clan, socială, economică, administrativă) tocmai pentru a-şi conserva şi fortifica propria-i existenţă. Rezultatul participării la aceste structuri este, sau ar trebui să fie, o creştere a bunăstării... citește mai departe

95 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Gestiunea și Contabilitatea Trezoreriei

1.1. DEFINIREA ŞI OBIECTIVELE GESTIUNII TREZORERIEI Conceptul de trezorerie este considerat un element determinant în gestiunea firmei, nu există un consens în ceea ce priveşte definirea şi elementele constitutive ale trezoreriei întreprinderii. Pentru omul de afaceri (gestionarul afacerilor), trezoreria poate fi... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Extras Preview

Definirea contabilității

Dupa cum stim definitia contabilitatii s-a realizat in stransa legatura cu stadiul dezvoltarii cunostintelor in acest domeniu si cu mediul social,economic si cultural in care au apelat aceste cunostinte. In timp contabilitatea a fost considerata in diverse lucrari conteporane , fiind o arta “arta de a inregistra si... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate și informatică de gestiune - caiet de practică - societatea Transgas Grup SRL

1. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. Societatea TRANS GAS GRUP SRL a luat fiinta in data de 19.12.2002. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J40/12911/10.12.2002. Inca de la inceput s-a declarat ca... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Extras Preview

Falimentul

1. Reglementărie legale privind procedura de faliment a unei entităţi Legislaţia românească privind falimentul a cunoscut mai multe modificări de substanţă în perioada de după 1989. În prezent, cadrul legal este dat de Legea 277/2009 care a modificat legea falimentului intitulată Legea 85/2006 privind procedura... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Raport privind practica de producție la Veaces-Nova SRL

Introducere Practica s-a efectuat la societatea comercială de producţie ,,VEACES-NOVA” S.R.L., în cadrul compartimentului de contabilitate, în perioada 02.03.2009-16.05.2009. Raportul conţine, exemplificativ, documentele justificative pentru operaţiunile contabilizate pe care le-am înregistrat în decursul acestei... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Extras Preview

Tema 30 CECCAR - costul de achiziție

11. Se constituie capitalul SC “APOLLO” SA format din 4.000 actiuni emise, avand valoarea nominala de 10 lei. Aportul adus de actionari consta din: - 600 lei o licenta; - 400 lei un program informatic; - 30.000 lei cladiri; - 7.000 lei materii prime. Diferenta de aport in minus de 2.000 de lei s-a incasat cu o... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Cheltuielile Bancare

Aparatul bancar reprezintă ansamblul coerent al diferitelor categorii de bănci care funcţionează într-o ţară, răspunzând cerinţelor unui anumit mod de organizare a economiei şi unei anumite etape de dezvoltare social-economică În economia modernă, un rol deosebit de important în funcţionarea pieţei creditului... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiect contabilitate financiară

Tema nr.1 Evidenţierea evaluării elementelor de stocuri la intrarea în gestiune a entităţii economice 1. Evaluarea la cost de achiziţie O societate achiziţionează mărfuri din import, necesare ambalării produselor fabricate, cu următoarele costuri: - preţ de cumpărare facturat de furnizori 20.000 Lei; - taxe... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate Internațională

CAPITOLUL 1 ADAPTAREA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI LA NORMELE CONTABILE INTERNAŢIONALE 1.1 ASPECTE ALE SISTEMULUI CONTABIL ROMÂNESC, DETERMINATE DE FENOMENELE DE GLOBALIZARE ŞI DE FINANCIARIZARE A ECONOMIILOR Orice sistem contabil este determinat de mediul economic, politic, juridic, financiar şi cultural al ţării în... citește mai departe

112 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar la SC Gallprint SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. GALLPRINT S.R.L. Sub denumirea S.C. GALLPRINT S.R.L. s-a constituit o societate comercială cu răspundere limitată pentru servicii, producţie, import-export şi comerţ intern , înmatriculată la Registrul Comerţului Timisoara sub nr. J35/4458/19.11/1992. Sediul social este situat in... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Indicatorii Bilanțului Contabil

CAPITOLUL 15 INDICATORII BILANŢULUI CONTABIL Marile categorii ale bilanţului trebuie comparate între ele pentru a aprecia echilibrul în finanţare. Lichiditatea reprezintă abilitatea companiei de a-şi acoperi obligaţiile pe termen scurt. Fondul de rulment reprezintă capacitatea firmei de a finanţa nevoile prin... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea operațiunilor de leasing

1. LEASING-UL CA FORMA DE FINANTARE Finantările prin sistem leasing constituie in economia românească o adevarată gură de oxigen pentru agenţii economici pentru care investiţiile reprezintă o cerinţă esenţială pentru dezvoltarea activităţii lor. Şi cum 99% din activităţile din economie necesită investiţii pentru a... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza financiară SC MJ Maillis România SA

Pornind de la un set de situaţii financiare (bilanţ şi cont de profit si pierdere ) să se calculeze şi interpreteze: 1. Evoluţia şi structura elementelor din contul de profit si pierdere; 2. SIG; 3. Ratele de rentabilitate; 4. Evoluţia şi structura elementelor din bilanţ; 5. Indicatorii de echilibru financiar (... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Extras Preview

Control Financiar

Sumarul cursului: Baza legală Obiectul, atribuţiile, procedurile, metodele şi tipurile controlului fiscal Pregătirea inspecţiei fiscale Inspecţia fiscală propriu-zisă Finalizarea controlului – actele de control Sancţiunile aplicabile şi căile de atac ale actelor administrativ fiscale Colectarea creanţelor... citește mai departe

73 pagini Gratis Extras

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din Statele Unite ale Americii și referențialul internațional. proiecte de convergență

INTRODUCERE Datorită faptului că diferite componente ale edificiului conceptual al conta¬bilităţii au fost elaborate, aplicate şi fundamentate în cadrul unor teorii şi doctrine contabile distincte, izvorâte din condiţii economice concret-istorice diferite, actualmente se practică în lume un evantai larg de sisteme... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Politici și practici contabile de întreprindere privind prezentarea situațiilor financiare

Programul de armonizare contabilă din România în concordanţă cu Directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate a demarat în anul 1999 când Ministerul Finanţelor elaborează Reglementări contabile armonizate cu Diectiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene(CEE) şi cu Standardele de... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitate și gestiune fiscală - TVA

Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit general,indirect,care se stabileste asupra operatiunilor privind transferul proprietatiibunurilor si se aplica asupra valorii adaugate la fiecare stadiu al circuitului economic.Valoarea adaugata (V A)este echivalenta cu diferenta dintre pretul vanzarilor(P V) si pretul... citește mai departe

14 pagini 9 puncte Extras Preview

Calculul și Analiza Principalilor Indicatori economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice

Din datele prezentate în tabelul nr. 3 se desprind următoarele concluzii: 1. Structura activului reflectă o creştere a activelor imobilizate, cu aproximativ 30 %, în defavoarea scăderii activelor circulante, ceea ce scade gradul de lichiditate a activelor. 2. Activele circulante au crescut cu aproximativ 14 %,... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Extras Preview

Evaluarea Stocurilor

I. Tratamentul contabil al standardului internaţional IAS 2 Elemente ce privesc evaluarea stocurilor Evaluarea la intrarea elementelor de stocuri: Evaluarea reprezintă desemnarea unei expresii monetare unui element în vederea prezentării în situaţiile financiare anuale. Stocurile sunt evaluate în bilanţ la... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară aprofundată - venituri

Introducere Acest Standard intră în vigoare pentru situaţiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 Ianuarie 1995. Veniturile sunt majorări ale beneficiilor economice în timpul exerciţiului financiar, în urma intrărilor sau măririlor activelor, sau diminuări ale obligaţiilor care duc la creşteri ale... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Extras Preview

Impozitul pe Veniturile din Salarii

Ce este impozitul? Impozitul este plata banească, obligatorie, generală şi definitivă efectuată de persoane fizice sau juridice la bugetul statului sau la bugetul local în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege fără ca statul să aibă obligaţia unei contraprestaţii imediate şi directe. Impozitul pe venit este... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Extras Preview

Balanța de Verificare - Procedeu de Centralizare și Verificare a Înregistrărilor Efectuate cu Ajutorul Conturilor

1. Definire, importanţă şi funcţiile balanţei de verificare a conturilor În conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în anul 2007 , agenţii economici sunt obligaţi să întocmească cel puţin anual la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Modalități de Decontare și Control Valutar a Operațiunilor de Comerț Exterior

Tranzacţiile economice externe reprezintă o dispută continuă între agenţi economici şi organele abilitate cu funcţii de control, deoarece, prin prisma tranzacţiilor externe, se realizează circuitul de mijloace băneşti şi/sau de mărfuri între diferite părţi, cu sediul în state diferite. În acest context, tranzacţiile... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Rapoartele Financiare Simplificate la Întreprinderile Micului Business

Rapoartele financiare reprezintă un sistem de indicatori interdependenţi care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii pentru o perioadă de gestiune. Scopul rapoartelor financiare constă în finalizarea procesului contabil şi în prezentarea periodică a informaţiei contabile.... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview