Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Speta practica in care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt incalcate

  INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil, producător al informației contabile și utilizatorul acesteia. Ea reprezintă arta îndeplinirii exemplare a îndatoririlor profesionale. Prin comportament deontologic, profesionistul contabil trebuie să-și impună o manieră de lucru compatibilă cu buna reputație a profesiunii, evitând orice activitate care poate aduce atingere acesteia. Imaginea fidelă,...

 • Situatia fluxurilor de trezorerie din prisma IAS 7

  Abstract Standardele Internaționale de Raportare Financiară includ cerințe specifice cu privire la raportarea fluxurilor de trezorerie: încasările, respectiv plățile sunt împărțite pe cele trei categorii: exploatare, investiții și finanțare. Standardul Internațional de Contabilitate aplicabil este IAS 7 „Situația fluxurilor de trezorerie”, care prezintă diferite aspecte cu privire la raportarea fluxurilor de trezorerie, într-o măsură restrânsă, dând posibilitatea utilizatorilor să aleagă...

 • Plan de afaceri SC Just Coffe and Brunch SRL

  1. Introducere Ideea de afacere presupune crearea unui spațiu, special amenajat pentru servirea de cafea sau ceai, într-o atmosferă primitoare, alături de o carte, o revistă sau un ziar. Societatea urmărește oferirea de produse și servicii de înaltă calitate la prețuri medii, reușind astfel să-și creeze o clientelă stabilă care va recomanda cafeneaua și altor clienți. 2. Descrierea firmei/afacerii S.C. JUST COFFE & BRUNCH S.R.L. are ca formă juridică S.R.L. deoarece prezintă mai...

 • Calculatia pretului de cost

  Introducere Contextul economic actual și provocările pieței, mediul economic concurențial si tensiunile externe, determină întreprinderea să aloce tot mai multe mijloace pentru cercetare, in vederea obținerii unor produse la standarde de calitate superioare. Adaptarea la standardele europene de calitate, semnifică eforturi suplimentare care se vor evidentia în cheltuielile indirecte ale întreprinderii. Ca urmare, ponderea lor vor fi raportate la totalul cheltuielilor, iar repartizarea lor...

 • Efectele generate de tehnologiile informationale asupra structurilor organizatorice ale entitatilor care le utilizeaza

  Tehnologiile și progresul neântrerupt al acestora, atât în ceea ce privește partea hardware cât și în ceea ce privește partea software, au produs fără dubii schimbări sociale. Aceaste schimbări își au originea în instinctul de conservare al oamenilor care tind spre a consuma cât mai puține resurse pentru supraviețuire. Acest lucru este trait astăzi de fiecare individ la cel mai înalt nivel de până acum deoarece cu ajutorul progresului tehnologiilor oamenii își desfășoara mult mai ușor...

 • SC Metrika SRL

  I.1. Prezentarea generala a societatii: SC Metrika SRL a fost infiintata in anul 2005 avand sediul social in Strada Gradinari nr.1, bloc A6-7, Scara A,judetul Iasi, dar prin vointa asociatilor sediul societatii poate fi schimbat in orice loc din Romania cu efectuarea formalitatilor prevazute de legea Registrului Comertului.Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand cu data inmatricularii in Registrul comertului. Asociatii au convenit ca societattea sa aiba un capital de...

 • Testarea intelegibilitatii - Caracteristica calitativa a informatiei financiare

  Rezumat Contabilitatea ocupă un rol important în cadrul sistemului informațional, aceasta fiind o sursă majoră de informații pentru conducerea oricărei unități, cu cele două ramuri ale sale: contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune. Tocmai de aceea, informația, ca element în jurul căruia glisează toate acțiunile omului în context social-economic, are în domeniul economico-financiar drept principal furnizor contabilitatea. Constituirea și utilizarea resurselor informaționale...

 • Aprofundari in contabilitate

  Introducere Scopul acestui proiect este să arate o abordare a standardelor contabile, unde diferite țări cedează din influențele lor în materie de legi ale companiei către un organism supra-naționalist. Practicile de raportate financiară ale statelor membre și cadrul de reglementare a raportării financiare au fost influențate de apartenența la Uniunea Europeană. În această lucrare, vom stabili și vom explica originea formării Uniunii Europene, formarea dreptului comunitar și temele comune...

 • Romgaz

  1. Prezentarea Societatii PREZENTARE GENERALA SNGN Romgaz SA este producator si furnizor de gaze naturale in Romania, principalele segmente ale activitatii sale fiind: explorarea si productia de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, inmagazinarea de gaze si producerea de energie electrica. Consumul de gaze naturale in Romania a inregistrat in trimestrul IV o scadere de cca.8% fata de perioada similara a anului anterior, iar consumul anului 2015 este cu cca.4,5% mai mic decat cel...

 • Raport expertiza contabila privind salariile

  Expertiză contabilă privind drepturile salariale Enunț Societatea Alfa are ca obiect de activitate comercializarea de produse electronice și electrocasnice pe teritoriul României și al Uniunii Europene. Din motive unilaterale, societatea îl concediază pe unul dintre reprezentanții de vânzări la data de 31.03.2018. Întrucât fostul angajat consideră că nu i-au fost plătite drepturile salariale în totalitate, acesta dă în judecată societatea Alfa. Pentru soluționarea acestei cauze, s-a dispus...

 • Doctrina aptitudini

  V1 Ce este profesia contabilă și principalele activități componente. Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor ( serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza ( presteaza ), precum si organismele lor profesionale.Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila se prezinta astfel: - tinerea contabilitatii - elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare - audit...

 • Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ca activitate a expertului contabil

  Conform legii contabilitatii, entitatile economice organizeaza si conduc contabilitatea, in doua moduri: a. In compartimente distincte, conduse de o persoana autorizata :director economic, contabil sef sau alta persoana imputernicita; b. Pe baza unui contract de prestari servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, membre CECCAR. In cazul organizarii si conducerii contabilitatii pe baza unui contract de prestari servicii, raspunderea privind tinerea contabilitatii conform cu normele...

 • Evaluarea instrumentelor financiare

  1. Scopurile evaluării instrumentelor financiare Scopurile principale ale evaluării instrumentelor financiare descrise în IVS 250 Instrumente financiare sunt următoarele: - Tranzacții de întreprinderi sau părți de întreprindere (achiziții, fuziuni etc.), - Evaluarea pentru raportarea financiară (ex. reevaluarea periodică a instrumentelor financiare din portofoliile fondurilor de investiții), - Estimarea periodică a valorii unităților de fond emise de diferite fonduri deschise de...

 • Evolutia cheltuielilor publice pentru sanatate in Romania in perioada 2013-2017

  Cheltuielile publice pentru sănătate reflectă politica sanitară a statului. Dimensiunea acestor cheltuieli este determinată, in principal, de factori cu acțiune directă, intre care cei mai importanți sunt: - factorii demografici , respectiv numărul populației și structura ei pe vârste; tendința creșterii numerice este qvasigenerală și este însoțită de o creștere a ponderii populației de vârsta a III-a; intre aceste tendințe și calitatea actului medical (atât preventiv, cat și curativ) există...

 • Monografia contabila - Societatea Utilaj Transport S.A Calarasi

  Mediul activității. Analiza fluxurilor financiar-monetare și diagnosticul financiar CAP. 1 - Mediul activității 1.1. Organizarea activității economice a. Înființarea si evoluția SOCIETĂȚII UTILAJ TRANSPORT S.A. Călărasi În anul 1994 a fost înființată societatea pe acțiuni SOCIETATEA UTILAJ TRANSPORT S.A. - Călărași prin desprinderea de fosta S.C. S.C.H.C.C. BRAGADIRU S.A., conform art.25, alin.2,lit. c din Legea nr.58/1991, Acordul acționarilor încheiat la data de 14 Septembrie 1993 si...

Pagina 11 din 420