Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Taxa pe valoare adaugata - important venit al bugetului de stat

  INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își colectează resursele prin aplicarea de impozite. În condițiile actuale, societatea evoluează și nevoile sociale sunt mai numeroase. Pentru acoperirea nevoilor, statul atrage aceste resurse prin intermediul impozitelor directe și indirecte, prin prelevarea acestora de la membrii societății în sume fixe sau sub forma cotelor procentuale. Prin...

 • Aspecte privind politica monetara utilizata de BNR in perioada crizei economice si financiare

  INTRODUCERE Criza a suscitat o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsbilitățile băncilor centrale. Dacă, în lucrările de factură academică, problema fundamentală care se discută este cea a funcțiilor băncii centrale în economiile contemporane, principala provocare pentru băncile centrale este reconsiderarea cadrului acțiunii lor fără a aștepta finalizarea cercetărilor în curs. Dificultățile sunt considerabile, iar depășirea lor necesită o strânsă cooperare între...

 • Proiectarea sistemului informatic in cadrul entitatii pentru evidenta gestiunii de masa lemnoasa si a implementarii sistemului

  1. MODELUL CONCEPTUAL 1.1 Obiectivul aplicatiei Scopul aplicației este realizarea unui sistem informatic cu autorul căruia să se țină evidența materialului lemnos contractat, intrat în gestiune, si al celui livrat prin avize de expediție, respectiv evidența facturilor emise. 1.2 Cerințe - Generarea unor rapoarte pe partizi care sa indice cantitatea materialului livrat, grupat pe APV-uri; - Generarea unor rapoarte pe partizi care sa indice cantitatea materialului livrat, grupat pe...

 • Consideratii privind impactul contabilitatii creative asupra calitatii informatiilor prezentate in situatiile financiare anuale

  Gratie caracterului sau sistematic, omogen si diversitatii informatiilor pe care le ofera, contabilitatea apare ca principal furnizor de informatii necesare procesului decizional. Obiectivul sau este de a prezenta informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare ale unei entitati economice. Insa aceste informatii sunt utile partenerilor companiei in procesul decizional numai daca satisfac anumite caracteristici care asigura calitatea raportarii....

 • Folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii comerciale

  Infracțiunea de folosire cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății presupune să se realizeze o utilizare de bunuri sau a creditului firmei sau a autorității sale. Această utilizare să fie împotriva interesului societății, să se efectueze un act în interes personal sau al altuia, precum și acest act să fie săvârșit cu rea-credință. În prezenta lucrare este prezentat comiterea acestui fapt contrar interesului social, fiind evaluat în raport cu momentul comiterii infracțiunii,...

 • Diagnosticul financiar al societatilor

  Conform dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul “diagnostic” înseamnă „determinarea de către medic a unei boli pe baza manifestărilor clinice și de laborator”. Totodată acest cuvând își are originile în limba greacă “ diagnostikos”, semnificația în limba română fiind “apt de a discerne”, referindu-se la „previziune, ipoteză pornind de la anumite semen”. Diagnosticul unei întreprinderi înseamnă mai exact determinararea stării actuale a unei societăți identificând totodată ...

 • Situatiile financiare

  CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și analizei situațiilor financiare Situțiile financiare reprezintă produsul final al activității contabile. Ele reprezintă clasificarea și sintetizarea unui cumul de tranzacții financiare, unele dintre ele fiind extrem de complexe. Organismul internațional de normalizare - International Accounting Standards Board (IASB), definește situațiile financiare ca...

 • Regimul juridic al capitalului social si reflectarea in contabilitate

  INTRODUCERE Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății omenești, din nevoia de a cunoaște volumul de muncă vie și materializată, cheltuită și rezultatele producției și a schimbului. Ea a izvorât din cerințele activității practice și s-a perfecționat continuu ca o consecință firească a dezvoltării relațiilor economice de producție și de schimb. Prima definiție dată contabilității aparține italianului Luca Paciolo, fiind formulată în lucrarea sa “Summa de...

 • Gestiunea riscului de credit la o societate bancara

  CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc Într-o economie de piaţă, zilnic, au loc o multitudine de tranzacţii economice efectuate de agenţii economici şi persoane fizice. Pentru bunurile şi serviciile cumpărate se fac plăţi prin intermediul banilor fie fizic, sub formă de monedă, fie scriptic din disponibilităţile proprii de la instituţiile de credit sau din surse împrumutate....

 • Contabilitate de gestiune

  1. PREZENTAREA FIRMEI : 1.1 Denumire si localizare Denumirea firmei este SC Alka Grup SRL. Sediul central este la Bucuresti Sos. Straulesti Nr. 76-86 Sector 1, iar sediul filialei din Brasov este strada Zizin ,nr 21. 1.2 Scurt istoric Alka Grup a fost fondata in 1994, odata cu infiintarea primei companii din grup, Alka Co., o investitie de 6.5 milioane USD. In prezent, dupa 12 ani de activitate si investitii cumulate de peste 17 milioane USD doar in tehnologie, Alka Grup desfasoara,...

 • Metoda globala a costurilor in contabilitatea de gestiune

  SC CARINEX SRL are in obiectul de activitate producerea unui telefon de lux, s-a axat pe realizarea unui singur produs, respectiv telefonul Phonique. In vederea unei bune organizari a activitatii, s-au divizat următoarele sectoare: a) sectorul de producţie industriala - consta in producerea telefoanelor b) sectorul auxiliar - consta in prestarea serviciilor de transport cu masini proprii pentru aprovizionare si desfacere c) setorul comercial - consta din vânzarea prin magazinele proprii...

 • Contabilitatea institutiilor de credit

  1. Tipul situațiilor financiare (individuale sau consolidate) Marfin Bank România SA a fost înmatriculată în România în anul 1998 ca o societate pe acțiuni și este autorizată de Banca Națională a României să desfașoare activități bancare pentru persoanele fizice și juridice în România; aceasta avea un număr de angajați de 272 persoane în anul 2016. Situațiile financiare anuale ale băncii Marfin Bank analizate sunt cele individuale întocmite la finele anului 2016. Banca a aplicat toate...

 • Contabilitatea impozitelor

  1. Noţiuni generale şi clasificarea impozitelor Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată, conform legii, statului de către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile care le obţin sau pentru averea pe care o posedă. Plata impozitului se efectuează în cuantumul şi termenul precis stabilit prin lege. Principalele trăsături ale impozitelor: 1. Legalitatea impozitelor; 2. Obligativitatea impozitelor; 3. Nerestituirea impozitelor. La...

 • Contabilitatea institutiilor de credit

  Contabilitatea institutiilor de credit 1) Veniturile exceptionale sunt venituri care nu au legatura cu activitatea curenta a bancii - T 2) Veniturile exceptionale din provizioane se pot credita in contrapartida cu un cont de trezorerie. - T 3) Subventiille sunt sume da bani primite de la alte banci - F 4) In debitul contului “Subventii”se reflecta sumele alocate de la bugetul statului, precum si alte subventii incasate. - T 5) Contul “Impozitul pe salarii” se crediteaza cu sumele...

 • Politici si optiuni contabile aferente stocurilor si productiei in curs de executie

  INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia când au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum şi producţia în curs de execuţie. Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale. Comisia Internaţionala a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2...

Pagina 11 din 416