Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 13 din 253

Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră

INTRODUCERE Pornind de la activitatea de comerț internațional, de la necesitatea desfășurării acesteia in mod liber, neîngrădit de măsuri fiscale interne, statele din anumite zone ale globului, precum și unele provincii, în interesul bunăstării lor economice, au simțit nevoia constituirii unor zone, teritorii,... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite agenților economici să utilizeze un sistem contabil și de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piață. S-a vizat asimilarea Standardelor de Contabilitate... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicație rezolvată la contabilitate

I. Situația inițială S.C. ”Giramondo” S.R.L. având ca obiect de activitate comerțul, prezintă următoarea situație patrimonială: Balanța de verificare întocmintă la 31.12. N-1 Simbol cont Denumire cont Solduri finale D C 1012 Capital subscris vărsat - 300 000 1061 Rezerve legale - 100 000 212 Construcții 250... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Conținutul și domeniul de aplicare al IAS 21 - Impozite pe profit

1.Introducere Impozitul reprezintă cea mai veche și cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziția statului . Impozitul are caracter universal ca o consecință a suveranității statului asupra contribuabilului, el fiind o instituție de drept publică fără de care nu se poate concepe existența statului,... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fiscalitate

1.Fiscalitatea este „un instrument eficient în serviciul unei politici care se traduce printr-o anumită viziune asupra vieții în comun, organizată de către componente ale puterii specializate în gestionarea serviciilor publice pentru a căror bună funcționare este necesară colectarea unor resurse financiare.” Aceste... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL

1. Afacerea 1.1 Definirea afacerii Planul de afaceri este întocmit pentru estimarea oportunității de deschidere a unei afaceri in localitatea Racasdia și pentru evaluarea rezultatelor într-o perioadă de timp determinată. Afacerea preconizată are ca obiect de activitate organizarea unui atelier de prelucrare a... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imobilizări coroporale

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, o modalitate de a se ține evidența, o știință, prin care se asigură supravegherea întreg patrimoniului la nivelul unei întreprinderi. Aceasta asigură prelucrarea, păstrarea de informații si rezultate obținute, înregistrarea acestora, ele fiind utile atât... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Extras Preview

Auditul

Auditul este un ansamblu de reguli specifice,tehnici si instrumente care se aplica in vederea solutionarii concrete a unor probleme generate de functiile controlului Principiile care stau la baza functionarii, organizarii si executarii auditului sunt : 1. Principiul integrarii, care se refera la modul in care a... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate

1. PLAN DE AFACERE S.C.BioPopa S.R.L. este o firmă nou înființată în anul 2017, având ca obiect de activitate procesarea laptelui de vacă din producție proprie și comercializarea acestuia. Aceasta dorește să se remarce pe piața consumatorilor prin calitate și prețuri avantajoase ale produselor oferite (lapte,... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Comerțul cu amănuntul

INTRODUCERE Comerțul cu amănuntul reprezintă o formă a circulației mărfurilor a cărei funcție constă în a cumpăra mărfuri pentru a le revinde consumatorilor finali, în cantități mici și în stare de a fi întrebuințate. Comerțul cu amănuntul deține un important rol în cadrul circuitului comercial al produselor, el... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza suprafețelor cultivate cu floarea soarelui și a producției de floarea soarelui din regiunea Sud-Muntenia

I. INTRODUCERE 1. Informații Generale Floarea-soarelui face parte din ordinul Compositales (Asterales), familia Compositae (Asteraceae), subfamilia Tubuliflorae, tribul Heliantheae, subtribul Helianthinae, genul Helianthus1 L. Este nativă în America Centrala și de Nord și răspândită pe tot globul în special... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Contablitate managerială

Tema de control 1: Aplicații privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu: FIFO, LIFO, CMP: - Completați fișele de magazie pentru două situații distincte: creștere a costurilor de achiziție și descreștere a costurilor de achiziție. - Comparați rezultatele obținute, evidențiind avantajele și... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Extras Preview

Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial

În prezent se manifestă o creștere semnificativă a canității de informații,obținute și manipulate în firme,tendință accentuată și de formularea unor condiții tot mai severe în ceea ce privește calitatea informației (corectitudinea și operativitatea fiind cerințele sine qua non). Un sistem informatic este acela în... citește mai departe

35 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raport de evaluare a întreprinderii SC Global Design SRL

Partea I - Identificarea misiunii evaluatorilui. Premisele evaluării 1.1. Obiectivul evaluării Stabilirea valorii de piață a societății GLOBAL DESIGN SRL, așa cum este definită în standardele ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România), în vederea vânzării de acțiuni de către proprietar. Având în... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza sectorului bancar

I. Analiza P.E.S.T. 1. Factori politici a) Politica monetară Banca Națională Română a decis la finalul anului 2017 să mențină neschimbate nivelul ratei dobânzii de politică monetară și cel al ratelor aplicate pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit, însă a diminuat rata dobânzilor la... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calculația costurilor

Pornind de la cheltuielile și veniturile evidențiate în contabilitatea financiară care au determinat rezultatul, să se evidențieze determinarea rezultatelor analitice pe fiecare produs în parte și de asemenea în funcție de rezultatul obținut să se precizeze deciziile care pot fi luate de către manageri pentru toate... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Antibiotice SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societății Antibiotice S.A. Societatea comercială românească ANTIBIOTICE S.A. IAȘI a luat naștere în anul 1995, pe când purta denumirea de ,,Fabrica Chimică nr2.Iași’’ și a reușit să devină în prezent un producător de medicamente generice antiinfecțioase foarte important. În... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitate

CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre limbajele formalizate ale organizațiilor, o știință și un sistem informațional. Contabilitatea este un sistem informațional care cuantifică, prelucrează și comunică... citește mai departe

117 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate creativă

I. Introducere in contabilitatea creativă Conceptul de contabilitate creativă se utilizează, de regulă, pentru a descrie procesul prin care profesionistii contabili isi folosesc cunostintele in scopul manipulării cifrelor incluse in conturile anuale. Datorită complexității și incertitudinii mediului contabil în... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicarea principiului prudenței în contabilitate

Introducere Prundența este unul dintre cele mai fundamentale concepte ale contabilității. Acest principiu obligă entitățile, rspectiv contabilii acestora să manifeste un comportament prudent la întocmirea situațiilor financiare, ținând cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului curent sau precedent, de... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI S.C. PRODPLAST S.A. Denumirea societății : S.C. PRODPLAST S.A. Sediul social : Buftea, Șoseaua București-Târgoviște nr. 1, Județul Ilfov Tel/fax : 021 252 35 78/ 021 252 36 17 Codul unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 108 Numărul de ordine... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Operațiunile contabile înregistrate de societatea comercială Infodava SRL în decursul lunii decembrie 2016

Denumirea: SC INFODAVA SRL Forma juridică: S.R.L. Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J23/1127/2006 Capitalul social este în valoare de: 20.000 lei Societatea comercială denumită INFODAVA SRL s-a înființat în anul 2006, este persoană juridică română, cu un asociat unic, cetățean român... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate managerială

Costul subactivitatii Capacitatea normala de productie = nivelul normal al activitatii Capacitatea reala de productie = productia efectiv obtinuta Principiul delimitarii cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv. Acesta presupune delimitarea cheltuielilor productive, care sunt creatoare de valoare,... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza rentabilității economice și financiare a unei entități economice

I. Noțiuni generale - Rentabilitatea unei firme se referă la capacitatea ei de a obține profit, adică de a obține un excedent de venituri peste valoarea costului total implicat. Rentabilitatea permite firmei nu numai menținerea în afaceri, dar și dezvoltarea. Rentabilitatea exprimă - starea de sănătate - a firmei... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din nevoia de a cunoaște și a gestiona în condiții de eficiență valorile economice separate patrimonial, contabilitatea se organizează în toate entitățile economice:... citește mai departe

118 pagini Gratis Extras Preview