Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 134 din 253

Diagnostic Financiar-Contabil

1. DIAGNOSTICUL FINANCIAR CONTABIL 1.1. FAZA DE CUNOASTERE GENERALA A INTREPRINDERII Scurta prezentare a SC BLUENOTE COMMNUNICATIONS SA si evolutia recenta a intreprinderii S.C. Bluenote Communications S.A a fost infiintata la inceputul anului 2003, avand un capital integral privat si desfasurand activitatea... citește mai departe

74 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea Cheltuielilor

1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 1.1. DEFINIŢIA CHELTUIELILOR Cheltuielile sunt consum de resurse (mijloace de producţie, forţa de muncă, mijloace băneşti) pentru satisfacerea unor necesităţi de producţie sau individuale. Diminuări ale beneficiilor economice pe perioada exerciţiului financiar, sub forma ieşirilor... citește mai departe

37 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate de Gestiune

OBIECTUL, FUNCŢIILE ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Obiectul contabilităţii de gestiune Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care le efectuează o întreprindere pentru obţinerea şi desfacerea producţiei sale într-o anumită perioadă de timp şi cantitatea de bunuri, lucrări şi... citește mai departe

66 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate publică

O institutie publica de subordonare locala beneficiaza de urmatoarea finantare din sursele bugetului local pt ex bugetar 2009: Finantare = 1 000 000 , din care : pt titlul 1 =600 000 pt titlul 2 = 300 000 pt titlul 3 = 100 000 Din finantarea deschisa pt 2009 sumele coresp lunii ian sunt : t-=80 000 t2 = 55 000... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

De la contul de profit și pierdere la rezultatul global

1. Informatia – element vital in afaceri Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fara ca ele sa fie componente ale unui sistem contabil articulat. In Evul Mediu, dezvoltarea comertului in oraselele – state italiene a condus la aparitia unui sistem complex de evidenta, si anume... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea Contabilității Importului de Mărfuri

INTRODUCERE Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are o importanţă strategică pentru dezvoltarea echilibrată şi viabilă a sistemelor economice şi sociale din orice ţară. Respectivul comerţ este un sector de activitate precisă, cu un ridicat grad de complexitate, structurat pe domenii... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea inițială și ulterioară a mijloacelor fixe - IAS 16

Capitolul I: Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale (IAS 16) 1.Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei.Definiţii şi concepte cheie. Reuşita unei întreprinderi în realizarea de beneficii economice viitoare depinde de decizia de investire luată în... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Extras Preview

Diagnosticul Firmei SC Zorba Company SRL

DESCRIEREA SOCIETATII Denumirea si forma juridica: Societatea Comerciala ZORBA COMPANY S.R.L. este o societate cu raspundere limitata , cu sediul in Comuna BRADU Jud. ARGES a fost infiintata in anul 1993 si a functionat in Mun. PITESTI – ARGES pana in anul 2005, cand a devenit proprietarul spatiului unde isi... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Tot mai multe ţări îşi adaptează legislaţia din domeniul economico-financiar la metodologia reglementată de Standardele Internaţionale de Contabilitate. Începând cu situaţiile financiare ale anului 2000, elaborate de către unităţile economice din România, se va face armonizarea cu situaţiile financiare... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Conceptele de Bază privind Contabilitatea Instituțiilor Publice

Conceptele de bază privind contabilitatea instituţiilor publice 1. Finanţele publice exprimă relaţii economice care se formează în procesul de constituire şi repartizare a fondurilor publice în scopul satisfacerii nevoilor de interes general ale societăţii. Ele sunt asociate cu statul, cu unităţile... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Aplicație contabilitate generală sau bazele contabilității - SC Cora SRL

APLICAŢIE Situaţia patrimonială a S.C. “CORA” S.R.L. este: • Cheltuieli de constituire – 1.000.000 lei • Terenuri – 12.000.000 lei • Fond comercial – 500.000 lei • Acţiuni – 2.600.000 lei • Credite pe termen lung – 30.000.000 lei • Clădiri – 10.000.000 lei • Rezerve – 5.000.000 lei • Maşini utilaje de lucru... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras Preview

Bazele contabilității

I)Obiectul ,metoda si principiile contabilitatii Contabilitatea-repr o activitate specializata in evaluarea masurarea, evidentza si controlul activelor, datoriilor, cap proprii precum si a rezultatului obtinut in activitatea desfasurata de entitatea economica. Contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Informatică de gestiune - SC Mancip SRL

I. Descrierea cadrului organizatoric al societăţii Tema aleasă este studiul de caz la o firmă de încălţăminte SC “MANCIP” SRL având domeniul de activitate comerţul cu amănuntul a materialelor şi obiectelor necesare formării unui model de încălţăminte. Societatea a fost înfiinţată în 1995 şi are 15 angajaţi... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Extras Preview

Trezorerie

1. Definitia trezoreriei Trezoreria sau conceptul de trezorerie poate fi definită prin totalitatea mijloacelor financiare de care dispune o intreprindere pentru a face fata plaţilor sau disponibilitaţi în conturilie bancare, numerar in casierie, efecte comerciale de primit neajunse la scadenţa, titluri de plasament... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Evaluarea Controlului Intern

Controlul intern reprezintă politicile adoptate de conducerea unei firme cu scopul de a asigura obiectivele manageriale privind asigurarea sistematică şi eficientă a activităţii, inclusiv protecţia activelor, prevenirea şi descoperirea erorilor şi a fraudelor, acurateţea şi realitatea instrumentării tehnice... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect de Contabilitate - SC Vel Pitar SA

1. PREZENTAREA ENTITATII,CADRUL LEGISLATIV,PRINCIPALII INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI, PARTICULARITATILE ACTIVITATII SI ALE STRUCTURII ORGANIZATORICE INCLUSIV ORGANIGRAMA Primele urme din care se poate remarca un inceput de activitate si de organizare pentru fabrica de produse de panificatie dateaza din anul... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiect de Contabilitate - SC Alex Design SRL

CAP.1: PREZENTAREA SOCIETAŢII COMERCIALE S.C. ALEX DESIGN SRL 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETĂŢII ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE S.C. Alex Design S.R.L. este o persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata ale carei obligatii civile sunt garantate cu patimoniul social, asociatii fiind... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Strategii de Dezvoltare

CAPITOLUL I 1.1. Conceptul de strategie a unei firme În conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor un rol esenţial îl au strategiile elaborate de către organismele manageriale. Schimbării concepţiilor privind organizaţiile în general şi firmele în special, i-a corespuns abordarea diferită a strategiei.... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea decontărilor cu personalul și a operațiilor asimilate

S T A T U T U L S.C. S.R.L. " SC S.R.L." este o societate comerciala cu raspundere limitata. Isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul Statut si este o persoana juridica romana. SC SRL are ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul a produselor alimentare si nealimentare, a bauturilor... citește mai departe

16 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Particularitățile Evaluării în Comerțul Exterior

Particularităţile evaluării în comerţul exterior - Preţurile naţionale - preţul intern complet de export - preţul intern complet de import - Preţurile internaţionale - preţul mărfurilor - preţul transportului - preţul asigurării Preţurile naţionale Preţul intern complet de export 1) unitatea producătoare... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Aspecte privind analiza și calculul rentabilității

INTRODUCRE Situaţiile financiare anuale sunt o reprezentare financiară structurată a poziţiei şi performanţelor financiare ale unei întreprinderi. Obiectivul situaţiilor financiare generale este de a oferi informaţii despre poziţia financiară, performanţa si fluxurile de numerar ale unei întreprinderi, utile... citește mai departe

46 pagini 7 puncte Extras Preview

Fluxuri financiar monetare la nivel microeconomic - SC Chidim SRL Pașcani

CAPITOLUL 1 CADRUL ORAGNIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR SI CONTABIL AL FIRMEI PREZENTAREA FIRMEI: Denumire:S.C. CHIDIM S.R.L. Sediul social: localitate Pascani, Str Ceferistilor, nr1 , judet Iasi Forma juridical: Societate cu raspundere limitata Durata de functionare:nelimitata Anul infiintarii: 1994... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Procedee de Separare a Cheltuielilor în Variabile și Fixe

Procedeul reprezinta un ansamblu de tehnici, instrumente si modalitati concrete de determinare a costurilor in diferite momente in care se genereaza costuri sau in care se efectueaza operatii de calculatie a costurilor. 1. Cheltuielile indirecte de producţie ocazionate de activitatea unei secţii principale de... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Metode de Calculație a Costurilor

Caracteristici generale Doctrina şi practica calculaţiei costurilor remarcă faptul că alegerea metodelor posibile de utilizat în determinarea costurilor este subordonată, după cum am mai menţionat, influenţei generată de modul de organizare al producţiei, de specificul activităţii, particularităţile procesului... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate de Gestiune

1. Problematica si specificul informaticii de gestiune: Contabilitatea financiară furnizează informaţii sintetice care se finalizează în situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţie de fluxuri de trezorerie, situaţia modificărilor capitalurilor şi politici financiare şi note... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview