Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 146 din 253

Contabilitatea mărfurilor - SC Micro 2 SRL

Capitolul I Scurt istoric al S.C. MICRO 2 S.R.L. Sub numele generic de S.C MICRO 2 S.R.L. , societatea a luat fiinta in anul 2003 in urma hotararii judecatoresti din data de 24.01.2003 fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de ordine J20/73/24012003, cod unic de inregistrare 15155356 si capital... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras Preview

Lucrare practică - SC Macena 2000 SRL

Partea I: 1.Scurt istoric Desi, orasul TURDA a cunoscut o mica perioada de inflorire pe plan economic, s-a simtit odata cu trecerea timpuli lipsa societatilor care prestau servicii pentru populatia micului oras. Astfel ,in anul 2000 s-a constituit SC MACENA 2000 S.R.L care avea ca activitate principala... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea Modificărilor Patrimoniale

Pentru a parcurge această disciplină, studenţii trebuie să aibă o serie de cunoştinţe minime, dobândite în cadrul disciplinei CONTABILITATE FINANCIARĂ. Pentru cei care nu dispun de aceste cunoştinţe, există o serie de lucrări în acest domeniu disponibile pentru consultare şi împrumut la Biblioteca Centrală Lucian... citește mai departe

116 pagini Gratis Extras Preview

Evidența și comercializarea mărfurilor

INTRODUCERE Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care formeaza reteaua unitatilor comerciale cu ridicata si cu amanuntul. Circuitul bunurilor materiale parcurge urmatoarele etape: aprovizionarea, stocarea si vânzarea.... citește mai departe

103 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Înființarea unei societăți

ARGUMENT Eu mi-am ales tema: INFINTAREA UNEI SOCIETAT deoarece orice intreprindere mai intai se infiinteaza iar dupa aceea incepe sa produca. Acest proiect imi va fi de folos si pe viitor la o idee de a-mi deschide o intreprindere. INTRODUCERE Societăţile comerciale au fost si sunt in prezent cel mai adecvat... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Activele imobilizate sunt acele active care nu sunt clasificate în categoria activelor curente. Reglementările contabile din România definesc activele imobilizate ca acele active ale unei persoane juridice destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezintă... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul Financiar Contabil al Cheltuielilor

IAS 2 „Stocuri” stabileşte că un procent din cheltuielile de regie normale trebuie inclus în costuri. Cheltuielile de regie trebuie aplicate contractelor într-o manieră logică şi consecventă. Cheltuielile de regie totale ale contractului sau cele de producţie trebuie alocate contractelor în curs de desfăşurare... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului general al unei acţiuni de control. 2. Descrierea rolului controlului intern în conducerea activităţilor economico-sociale. 3. Descrierea rolului controlului exercitat de... citește mai departe

97 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Audit Fiscal - Impozitul pe Profit

Impozitul pe profit reprezinta o forma de impozit direct pe venitul persoanelor juridice (societatilor de capital). Pentru stabilirea acestuia, in unele tari se foloseste acelasi sistem ca si in cazul persoanelor fizice, iar in altele se practica un sistem distinct. De exemplu, in Belgia societatile de persoane... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul de documente şi evidenţa tehnico-operativă şi contabilă. 1.1. CONTEXTUL GENERAL AL CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ Trecerea României de la un sistem... citește mai departe

137 pagini Gratis Extras Preview

Sistem Informatic pentru Evidența Mijloacelor Fixe și Calculul Amortizării

Tema proiectului Realizarea unui sistem informatic privind evidenţa mijloacelor fixe şi calculul amortizării în condiţiile unei societăţii ce are în proprietate un număr mare de astfel de active şi unde mediul concurenţial impune accesul rapid la informaţii relevante şi de înaltă acurateţe. Prezentarea societăţii... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Politici și opțiuni contabile

3.2. Politici de evaluare a activelor Pentru activele menţionate (imobilizări necorporale, imobilizări corporale, investiții imobiliare, active necurente deţinute în vederea vânzării, stocuri) se vor analiza politicile de evaluare la intrare, evaluare ulterioară şi evaluare la ieşire. ● imobilizările necorporale... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Auditul imobilizărilor corporale

Etapa 1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale • Hotararea nr 1553 din 18/12/2003, privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe • Ordin al Ministrului Finantelor (OMF) nr 306/2002 din 26.02.2002 • Monitorul Oficial nr 12 din 01.20.1995 • Legea... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Audit Financiar Contabil privind Datoriile

Etapa 1.Cadrul legislativ privind datoriile 1. Guvernul Romaniei - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice din 23.08.1999 2. Ministerul Finantelor Publice - OMF 1752/2005 3. Ministerul Finantelor Publice - OMF 2374/2007 4. Legea contabilitatii -... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview

Gestiunea Portofoliului de Zece Titluri

Capitolul I. INTRODUCERE In urma unui studiu cu privire la evolutia cursurilor actiunilor emise de cele mai bine cotate societati comerciale de pe piata bursiera, prin intermediul acestui proiect, se doreste analiza a zece astfel de titluri financiare, in scopul constituirii unui portofoliu. Evaluarea acestui... citește mai departe

23 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Principii Contabile

3. Principii contabile Principiul continuitefii activiti$i. Acesta presupune ci intreprinderea igi continui in mod normal funclionarea intr-un viitor previzibil, firi a intra in imposibilitatea continuirii activitifii sau fird reducerea semnificativi a acesteia. Daci administratorii intreprinderii au luat... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri la Preț cu Amănuntul

Mărfurile sunt bunurile materiale achiziţionate în vederea revânzării în aceiaşi stare, fără nici o prelucrare ulterioară. Sunt asimilate mărfurilor: • stocurile achiziţionate pentru necesităţi proprii (materii prime, materiale consumabile materiale de natura obiectelor de inventar etc.) care ulterior sunt vândute... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Elemente de Modernism și Postmodernism în Consum

INTRODUCERE Procesul pe care economia românească îl cunoaşte în aceşti ani “ de tranziţie “ este cel al activităţii întreprinderilor pe baze comerciale, “ de piaţă “, având ca obiectiv eficienţa economică, profitabilitatea. Dacă metodele de evidenţă contabilă au fost în continuu racordate la acest proces, este... citește mai departe

90 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

De la Singular la Plural în Rapoartele Financiare

CAP.I: SITUAŢIILE FINANCIARE Situaţiile financiare reprezintă mijloacele prin care informaţiile financiare sunt furnizate utilizatorilor externi în procesul de raportare financiară a unei întreprinderi. Principalele funcţii pe care le îndeplinesc situaţiile financiare sunt : - confirmarea previziunilor... citește mai departe

29 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate

Conform IAS 1 prezentarea situatiilor financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei financiare si a performantei financiare a unei entitati contabile Obiectivul situatiilor financiare este de a oferii informatii despre pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie(intrarile si... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Comparativă a Tratamentului financiar-contabil a Contractelor de Leasing Conform IAS 17 și a Tratamentului financiar-contabil a Contractelor de Leasing Conform Normelor Românești

La data de 1.10.N societatea de leasing VKY SA (locator) a achiziţionat de la un furnizor intern un echipament de lucru la cererea fermă a societăţii ABC SRL (locatar) pentru a i-o preda în leasing. Costul de achiziţie al instalaţiei este de 720 000 u.m., reprezentând valoarea justă/de piaţă a echipamentului la acea... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Auditarea situațiilor financiare consolidate

1. Introducere In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, in acest domeniu. Generat de nevoia de a evalua necesitatea de imbunatatire a... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Raționamentul profesional, principii și reguli contabile

1.1.Calitatea de expert contabil si contabil autorizat Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a organiza si... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate de Gestiune

Definiţie: Contabilitatea e un „limbaj”, un sistem codificat de transmitere, de informaţii, pentru a fi decodificat şi altfel spus e un „limbaj” de descriere a unor evenimente cu pronunţat caracter economic (procese şi fenomene economice) cuantificate în unităţi monetare. Concluzii: fiecare entitate economică... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate Comparată

Din punct de vedere juridic patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică, precum şi a bunurilor la are acestea se referă, aparţinând unei persoane fizice sau juridice. Noţiunea de patrimoniu a fost folosită de dreptul roman şi semnifica averea familială, după care s-a... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview