Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 148 din 253

Stocurile

Stocurile reprezintă active circulante.Ele sunt constituite din rezerve pentru producţie şi rezerve pentru circulaţie care cuprind semifabricate destinate livrării, produsele finite, mărfurile.În rezervele pentru producţie intră materiile prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente şi amenajării... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate Financiară

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN ROMÂNIA 1.1. Contabilitatea sursă informaţională a proceselor economice Contabilitatea zilelor noastre este rezultatul muncii multor generaţii de specialişti şi profesionişti contabili dar şi din alte domenii conexe. Tendinţa clară a zilelor noastre, la nivel mondial... citește mai departe

101 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Contabilitatea în comerț

Întreprinderile comerciale au drept scop activitatea de intermediere intre producător şi consumatorul final. Comerţul consta în cumpărarea de mărfuri şi revânzarea lor la un preţ mai mare în scopul obţinerii profitului. Circulaţia mărfurilor în unităţi comerciale parcurge 3 etape: A aprovizionarea B stocarea C... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Biletul la Ordin și Cambia

Unul dintre cele mai importante momente în desfăşurarea schimburilor internaţionale îl constituie încasarea contravalorii mărfurilor exportate sau a serviciilor prestate. Realizarea încasării sumelor astfel rezultate se efectuează printr-o modalitate de plată convenită între părţi sau/şi stipulată în contractul... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Extras Preview

Modele de predicție a riscului de faliment - modelul Altman

The prediction and prevention of financial distress is one of the major factors that should be analyzed in advance as an early warning signal and to avoid the high cost of bankruptcy. Bankruptcy involves costs for both the shareholders and stakeholders. From the firm’s standpoint, bankruptcy includes direct and... citește mai departe

41 pagini 10 puncte Extras Preview

Capitaluri

Potrivit viziunii fluxurilor de trezorerie, operaţiile economice şi financiare pe care le desfăşoară o întreprindere sunt grupate astfel: OPERAŢII DE FINANŢARE: au în vedere crearea resurselor de finanţare a imobilizărilor. Ele pot proveni din aportul de capital propriu realizat de către acţionari şi din fondurile... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Furnizorilor - Societatea SC Braun Union România SA

1.1. Scurt istoric Societatea S.C Braun Union Romînia S.A. a fost înfiinţată în ianuarie 1997 achiziţionand pachetul majoritar de actiuni al Arbema Arad. Societatea are in componenţa sa noua fabrici de bere în Austria, două în Ungaria, una în Cehia şi patru în Romania. Brau Union AG, divizia de bere a concernului... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Introducere în contabilitate financiară

După citirea acest capitol va trebui: 1. să cunoaşteţi care sunt utilizatorii de informaţie contabilă şi care sunt necesităţile lor. 2. să fiţi familiarizaţi cu obiectivele situaţiilor financiare. 3. să conştientizaţi care este importanţa caracteristicilor calitative ale situaţiilor financiare. 4. să cunoaşteţi... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Monografie contabilă SC Quebeek SRL

In decursul lunii iunie 2009 Banca Romana pentru Dezvolatre (BRD - Groupe Société Générale ) efectueaza urmatoarele operatii economico-financiare: 1) S.C. QUEBEEK S.R.L solicita bancii, in data de 03.06.2009, emiterea unei scrisori de bonitate.Banca incaseaza un comision din contul curent al societatii... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza statistică a bilanțului contabil

Pe plan mondial există două principale tipuri de prelucrări ale bilanţului contabil, care conduc la construcţia unor bilanţuri de natură financiară cum sunt: bilanţul funcţional şi bilanţul financiar. A. Bilanţul funcţional Concepţia financiară cu privire la bilanţ grupează patrimoniul unei societăţi în utilizări... citește mai departe

39 pagini 7 puncte Extras Preview

Investițiile în sectorul public

Investitii publice Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi legăturilor informaţionale, financiare, tehnologice între ţări. O însemnătate deosebită în cadrul apariţiei, dezvoltării şi menţinerii acestor relaţii internaţionale o au investiţiile.... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Metoda costurilor variabile - direct costing

METODA COSTURILOR VARIABILE (DIRECT-COSTING) I. INTRODUCERE Diversificarea activitatilor de productie si de desfacere, sub aspectele organizarii, functionarii, dotarilor si chiar rezultatelor obtinute, a cerut in materie de costuri o alternativa, o alta optiune decat cea a costurilor complete. Alternativa o... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006. La data înfiinţării capitalul social era în valoare de 5 000 RON şi se compunea din aport în numerar subscris în cont. Capitalul social se dividea în părţi sociale... citește mai departe

82 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Datoriilor

Contabilitatea reprezintă un sistem informaţional utilizat pentru cuantificarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor utile în procesul de luare a deciziilor economice. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică, conţinută în rapoartele... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras

Contabilitate Aprofundată

1.1. Imperfecţiunile informaţionale ale perspectivei contabile Necesitatea retratării informaţiei bilanţiere În pofida caracteristicilor specifice, funcţia financiară a firmei a făcut în mod permanent apel la tehnica contabilă. Aceasta din urmă îi furnizează informaţii necesare cunoaşterii situaţiei financiare a... citește mai departe

129 pagini Gratis Extras Preview

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA : Forma juridica DE STAT DENUMIREA INSTITUTIEI PUBLICE - INSTITUTIA XXXXXXXXX SEDIUL INSTITUTIEI - Sediul se stabileste in Municipiul , Str. B-dul MIHAI EMINESCU nr.7... citește mai departe

83 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Misiunea privind Ținerea Contabilității

I. DESTINATARUL MISIUNII Misiunea de ţinere a contabilităţii şi prezentarea conturilor anuale fac obiectul unei definiţii profesionale delimitată prin norme specifice. Ea se caracterizează prin : - Un referenţial precis de diligenţe (norme de lucru specifice); - Emiterea unei opinii asupra conturilor: atestat... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Raport de practică tutun CTC

Din punctul de vedere al organizării juridice a întreprinderii, economia Moldovei se caracterizează printr-o dominare absolută a societăţilor pe acţiuni. Printre aceste societăţi se numără şi Tutun-CTC S.A. Societatea „Tutun-CTC” a fost fondată la 13 aprilie 1998, înregistrată în Republica Moldovva, mun. Chişinău,... citește mai departe

103 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiect contabilitate consolidată

CAPITOLUL I: CONTABILITATEA FUZIUNII Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi hotărăsc separat să se unească în vederea desfăşurării unei activităţi comune. În mod practic, fuziunea societăţilor comerciale se poate realiza prin două modalităţi: • Fuziunea prin absorbirea unei societăţi... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza Dinamicii și Structurii Patrimoniului

3.1. Formele bilanţului contabil Din punctul de vedere al analizei financiare bilanţul unei întreprinderi poate fi studiat sub două forme de prezentare: bilanţ financiar şi bilanţ funcţional. 3.1.1. Bilanţul financiar Scopul bilanţului financiar este acela de a inventaria averea şi angajamentele întreprinderii... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Situații financiar-contabile

Situaţiile financiar-contabile reprezintă un instrument de mare importanţă în procesul conducerii, fiind necesare atât pentru fundamentarea deciziilor privind alocarea, finanţarea, utilizarea şi recuperarea fondurilor, cât şi pentru organizarea controlului asupra realizării deciziilor luate, precum şi pentru... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Analiza financiară

Capitolul 1 LOCUL DIAGNOSTICULUI FINANCIAR ÎN CADRUL DIAGNOSTICULUI GENERAL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Diagnosticul întreprinderii: aspecte generale Investigarea fenomenelor economice necesită un demers specific care necesită cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi a legilor interne ale formării şi evoluţiei... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică, conţinută în rapoartele financiare ale întreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sînt proprietării şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii,... citește mai departe

64 pagini 12 puncte Extras Preview

Monografie Contabilă

Operaţia 1. Se înfiinţează societatea comercială „Didactica” S.R.L., microintreprindere având 2 asociaţi,ce aduc ca aport un capital social de 39.000.000 lei,fiecare deţinând 50% din părţile sociale,format din: • Numerar în contul bancar,aport asociat A 10.000.000 lei • Calculator,aport asociat X 9.500.000 lei •... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Preview

Sistemul informațional privind contabilitatea de gestiune și calculația costurilor în condițiile aplicării metodei de calculație a costurilor pe faze

CAPITOLUL I NECESITATEA TEMEI ŞI PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. CEPROCIM S.A. 1.1 INTRODUCERE În literatura de specialitate contabilitatea de gestiune mai este denumită şi contabilitate managerială, contabilitate internă, analitică sau contabilitatea exploatării. Informaţiile oferite de contabilitatea de gestiune... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview