Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 150 din 253

Grilă de evaluare

INTRODUCERE SC. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din România. Ea a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni, prin Hotărârea Guvernului nr. 1213 noiembrie 1990 prin preluarea integrală a patrimoniului Combinatului Chimic Râmnicu Vâlcea care a luat fiinţă în anul... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Impozite și Taxe

Introducere Sistemul fiscal proces al Republicii Moldova, având o istorie relativ scurtă, este în evoluţie şi perfecţionare. Restructurările de ordin economic şi social trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă necesită adaptarea administrării fiscale la noile condiţii. Relaţiile fiscale şi... citește mai departe

78 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor

ARGUMENT Contabilitate stocurilor de materii prime si materiale se regaseste in planul de conturi in CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE,GRUPA 30,si cuprinde: materii prime,materiale consumabile,materiale de natura obiectelor de inventar si deferente de pret la materii prime si... citește mai departe

47 pagini 9 puncte Extras Preview

Contul de Profit și Pierdere

Rezultatul activităţii desfăşurate de o întreprindere se determină pe baza veniturilor şi cheltuielilor. Rezultatul poate fi pozitiv (profit când veniturile > cheltuielile) sau negativ (pierdere când veniturile < cheltuielile). Venituri – Cheltuieli = Rezultat Cheltuieli + Rezultat = Venituri Elementele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Bilanțul

Definiţia bilanţului Reglementările din ţara noastră (Ordinul 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene) definesc bilanţul astfel: documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Studiu de Caz la SC Metexcom SA

CAPITOLUL I Prezentarea generala a SC. METEXCOM SA. 1.1. Prezentarea generală a unităţii analizate 1.1.1. Modul de constituire Societatea comercială METEXCOM S.A. provine din fosta Intreprindere Comercială de Stat pentru Mărfuri Industriale (ICSMI) Drobeta Turnu Severin, subordonată Direcţiei Comerciale a... citește mai departe

75 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAŢIE ŞI METODE ŞTIINŢIFICE DE CERCETARE FOLOSITE Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume, comerţul, în general, şi comerţul cu amănuntul, în special, a devenit, în mod progresiv, un sector economic foarte dinamic, aparatul comercial... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor comerciale,atributiunile lichidatorilor precum si reflectarea in evidentele contabile ale agentilor economici a respectivelor operatiuni, cu studiu de caz dizolvarea si lichidarea judiciara a... citește mai departe

77 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea operațiunilor de import-export

INTRODUCERE Scurt istoric al comertului international. Teorii ale comertului international. Comertuli international a aparut din necesitatea mai intai a comerciantilor, apoi a statelor de a-si acoperi nevoile de marfuri cand nu existau resurse sau cand acestea erau limitate. In schimbul acestor bunuri,... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea veniturilor din exploatare a unei societăți comerciale - studiu de caz - SC Sim Construct SRL Bistrița

Memoriu justificativ Veniturile reprezinta expresia valorica a productiei stocate si livrate.Similar cheltuielilor, veniturile au o mare diversitate, dar, totusi, pot fi identificate cel putin patru modalitati de apritie a lor. Una dintre ele e obtinerea productiei fabricate in cadrul obiectului principal de... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Aplicații Seminar Bazele Contabilității

Active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli şi venituri Dacă în perioadele de început ale contabilităţii echilibrul contabil era prezentat sub forma AVERE = CAPITAL, abordarea contemporană a echilibrului contabil se prezintă astfel: Active = Capitaluri proprii + Datorii Poziţia financiară este redată de:... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16

Introducere IAS 16 “Contabilitatea imobilizărilor corporale” a fos publicat în martie 1982. A fost înlocuit de IAS 16 “ Imobilizări corporale” , publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. A fost revizuit în 1998 şi amendat încă o dată în 2000. Acesta a mai suferit... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Principiile contabile - perspectiva națională și internațională

Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă şi/sau recepţionează raportările contabile să le poată interpreta uniform, unitar şi corect, s-a elaborat un set de norme cu caracter general ce formează cadrul conceptual general al contabilităţii financiare, numite principii contabile.... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Sistemul Contabilității Naționale

Argument Am ales această temă ţinînd cont de importanţa majoră pe care Sistemul Conturilor Naţionale îl are în cadrul economiei Romîniei, în condiţiile în care Romînia doreşte să obţină calificativul de “ Economie de Piaţă Funcţonală” din partea Uniunii Europene. Sistemul Conturilor Naţionale constitue, din punct... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Aplicații practice la contabilitatea impozitelor

1.2 TESTE, SARCINI, ÎNTREBĂRI 1. Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă: a) totalitatea impozitelor şi taxelor existente în ţară; b) activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor; c) totalitatea formelor şi metodelor... citește mai departe

185 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Contabilitatea imobilizărilor

DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI privind IMOBILIZĂRILE Imobilizările cuprind toate acele bunuri economice care au perioadă de utilizare mai mare de 1 (un) an; se caracterizează prin durabilitate îndelungată şi repetata lor participare la circuitul economic. Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări în... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras

Analiza și evaluarea riscului de credit prin metoda punctajelor

1.Metodologia de analiza si evaluare a riscului in activitatea de creditare prin metoda punctajelor Marimea riscurilor financiare este dependenta de performanta financiara a intreprinderii ce se cere a fi determinate in cazul in care intreprinderea solicita un sprijin bancar. Creditul este orice angajament de... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară aplicată

Particularitati privind contabilitatea operatiilor generate de micsorarea capitalului social In practica exista situatii cand intreprinderea are interesul sa-si micsoreze capitalul social. In aceasta situatie, de cele mai multe ori, in vederea inregistrarii acestor operatii se foloseste contul 109 – Actiuni... citește mai departe

116 pagini Gratis Extras Preview

Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale

CAP 1. Cadrul studiului Societatea comercială analizată în acest studiu de caz, ca formă juridică,este o societate pe acţiuni. Obiectul de activitate îl reprezintă producerea şi comercializarea firelor de bumbac şi tip bumbac cardate şi pieptănate, activitatea desfaşurându-se în două secţii de producţie (cardată... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Control de Gestiune

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CONTROLULUI DE GESTIUNE 1.1. Notiunea de control al unei organizatii Activitatile economice si sociale trebuie sa fie supuse unei permanente observatii avand drept scop verificarea modului in care traseele urmate corespund intereselor si preocuparilor generale ale... citește mai departe

54 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza Cost-Volum-Profit

Punctul critic-semnificatii si modalitati de calcul - Analiza cost-volum-profit este o metoda de analiza a riscului, fiind cunoscuta in literature de specialitate si sub denumirea de analiza pragului de rentabilitate sau analiza riscului de exploatare. - Pragul de rentabilitate sau punctuk critic este o masura a... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Inventarierea Patrimoniului

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup caz, la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Funcția cognitivă a calculației costurilor

Din punct de vedere etimologic, notiunea de “cost” este de origine Latina si deriva din verbul “constare” care inseamna “a stabili”, “a fixa”. Din sensul original al cuvantului s-a conturat apoi, notiunea de “costa” folosita pentru a explica un consum ocazionat de producerea unui obiect. Ulterior, de la notiunea de... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Control și Audit Intern

In epoca modernă controlul dobândeşte o însemnătate deosebită, fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societăţii de a-şi apăra interesele sale generale, fundamentale. Prin intermediul controlului societatea îşi manifestă exigenţele ei, omologând numai acele activităţi şi practici economice sau de... citește mai departe

66 pagini Gratis Extras Preview

Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de dezvoltare şi transformarea până în prezent. 1.3. Gamele de prestaţii oferite. 1.4. Structura organizatorică la S.C Nufărul S.A. 1.2 Scurt istoric privind înfiinţarea şi... citește mai departe

132 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview