Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 174 din 253

Contabilitate și Fiscalitate

CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZĂRII RELAŢIEI CONTABILITATE-FISCALITATE 1.1. Normalizarea şi armonizarea contabilă şi fiscală contemporană Procesul de armonizare a contabilităţii româneşti cu Standarele Internaţionale de Contabilitate şi Directiva a-IV-a,a Comunităţii Economice Europene reprezintă... citește mai departe

312 pagini Gratis Extras Preview

Instituții publice

Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice Capitalurile reprez surse permanente ale I2P care cuprind sursele proprii reprezentate de fonduri, rezultatul patrimonial (economic), rezultatul reportat precum şi sursele împrumutate pe termen mediu şi lung reprezentate de împrumuturi şi datorii asimilate.... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție

1. Delimitari si structuri privind stocurile si productia in curs de executie Un activ se clasifica ca activ circulant atunci cand: - Este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; - Este reprezentat de... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitate

Obiectul Contabilitatii Patrimoniul Unitatii – totalitatea bunurilor care apartin la un moment dat unei persoane fizice sau juridice, impreuna cu drepturile (de proprieteate) si obligatiile (de plata) ce apar ca urmare a detinerii acestor bunuri; Activ (Capital propriu + datorii) + Pasiv. Se reflecta prin Bilant... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Bilanțul Contabil

INTRODUCERE Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece, prin întregul său conţinut, îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea fenomenelor studiate. Adoptarea în contabilitatea românească a terminologiei "bilanţ contabil" este motivată de faptul că modelul propriu al bilanţului... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Trezoreriei

DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI CONTABILE PRIVIND TREZORERIA ÎNTREPRINDERII Operaţiile băneşti de încasări şi plăţi, operaţiile financiar-bancare formează zona în care se intersectează, cu mare intensitate, finanţele şi contabilitatea unităţilor patrimoniale. În această zonă se realizează practic circulaţia capitalului... citește mai departe

51 pagini 7 puncte Extras Preview

Aspecte privind evidența contabilă și analiza capitalurilor la SC Forsev SA

INTRODUCERE În formă generică noţiunea de capital cuprinde totalitatea surselor de finanaţare aflate la dispoziţia unităţilor patrimoniale, între care poziţia principală o are capitalul propriu, fără a neglija intervenţia provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli constituite de agentul economic în scop... citește mai departe

64 pagini 8 puncte Extras Preview

Sisteme contabile comparate - caracteristicile sistemelor contabile în diferite țări

În România, recurgerea la clasificările contabile internaţionale s-a făcut din nevoia de a justifica opţiunile în materie de strategie de dezvoltare contabilă ce au marcat cele două etape de reformă ale sistemului contabil. La începutul anilor '90 România a trebuit să aleagă, în mod deliberat dintre diversele... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitate și gestiune fiscală

Capitolul 1 Noţiuni introductive Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect, adică un impozit general de consum, care se aplică asupra livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, operaţiunilor asimilate livrarilor de bunuri şi prestărilor de servicii, precum şi asupra importului de bunuri, cu condiţia ca... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Practică de specialitate - SC Termica SA

1. Modul de constituire şi funcţionare a societăţii;etapele constituirii,modul de funcţionare. S.C. TERMICA S.A. Botoşani, a luat fiinţă în data de 01.04.2000,ca urmare a fuziunii prin contopire a fostelor societăţi S.C. CET S.A. Botoşani şi S.C. TERMODISTRIBUŢIE S.A. Botoşani , deoarece Consiliul Local al... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Standardul internațional de contabilitate IAS 16 imobilizări corporale

Norma internaţională de contabilitate care se referă în mod direct la imobilizările corporale este IAS 16 „Imobilizări corporale”. Standardul defineşte investiţiile materiale ca fiind imobilizările corporale deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Standardul internațional de contabilitate IAS 38 imobilizări necorporale

Tratamente contabile privind imobilizările necorporale, conform IAS 38 „Imobilizări necorporale” Alături de imobilizările corporale, o categorie importantă în cadrul investiţiilor unei întreprinderi o reprezintă activele nemateriale. Standardul internaţional de contabilitate care se ocupă de imobilizările... citește mai departe

6 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară aprofundată

Modalitati de evidentiere a evaluarii elementelor de stocuri potrivit standardului international de contabilitate IAS 2 – “Stocuri”: 1. Evaluarea elementelor de stocuri la cost de achizitie; 2. Evaluarea elementelor de stocuri la cost de productie sau cost de prelucrare; 3. Evaluarea si recunoasterea elementelor... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Extras Preview

Evidențierea metodelor de evaluare a stocurilor și a procedeelor de repartizare a cheltuielilor indirecte

Evidentiati metodele de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniul entitatii economice: - FIFO, LIFO, metoda costului standard si metoda costului mediu ponderat prin aplicatii; - Mentionati avantajele si dezavantajele fiecareia dintre cele patru metode. 1. Metoda costului mediu ponderat a) la sfarsitul... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Rolul și organizarea Ministerului Finanțelor Publice

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ROL SI ORGANIZARE: Ministerul Finantelor Publice este institutia de maxima importanta, cu rol de sinteza în desfasurarea activitatii structurilor economice, financiare si fiscale din România si functioneaza pe baza Legii nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza Comparată a Curții de Conturi din Romănia și a Curții Europene de Conturi

1. SCURT ISTORIC Curtea de Conturi a fost instituită prin Tratatul de la Bruxelles, din 22 iulie 1975 şi şi-a început activitatea în octombrie 1977. Sediul Curţii de Conturi Europene este în Luxemburg. Tratatul de la Maastricht, din 7 februarie 1992, a ridicat Curtea de Conturi Europeană la rangul de instituţie a... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Metoda Ratelor Utilizată în Diagnosticarea Întreprinderii

CAP.1 DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este un organism independent, având un patrimoniu, care produce (transformă) bunuri şi servicii pentru piaţă, în scopul obţinerii unui profit (beneficiu). Sau, cu alte cuvinte,... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la SC Autotrans SA Adjud

INTRODUCERE ÎN LUMEA CONTABILITĂŢII În antichitate s-a folosit contabilitatea pentru a ţine evidenţa vânatului. La Muzeul de Antichităţi Naţionale din Saint Germain-en-laye sunt oase încrustate, cu o vechime de 20-30mii anii, considerate de istorici ca fiind folosite pentru ţinerea unei „contabilităţii a... citește mai departe

46 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate Internațională

Tema 1: IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”. A. Prezentarea bilanţului contabil întocmit conform IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”. Bilanţul contabil oferă informaţii privind poziţia financiară a întreprinderii. Potrivit cadrului conceptual internaţional al IASB, poziţia financiară se apreciază... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Proiect de practică - SC MCA Contex SRL

Cap I.Obiective,principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii SC MCA CONTEX SRL a fost infiintata in anul 2006, prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991,conform Legii 31/1990,este inregistrata la Registrul Camerei de Comert sub nr.J40 / 1234 / 2006,are codul fiscal R... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate

Conta inst plb inregistreaza toate op patrim care au loc in cadrul instit Bugetul de stat – pr buget, poli integrator pt toate celelalte bugete Clasificatia bugetara – sist ordonat ,coerent de grupare a venit si chelt a. i. pe teritoriul national,venit si chelt bugetare inregistrate in contab sa se efectueze... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale Imobilizările cuprind, valorile economice de investiţie care constituie baza şi mijloacele de acţiune ale unităţii patrimoniale, concretizându-se atât prin durata şi... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Extras Preview

Contabilitatea Capitalurilor

1. Obiectivele cursului Înţelegeţi şi cunoaşteţi obiectivele contabilităţii financiare a capitalurilor; Analizaţi şi detaliaţi formele de constituire, majorare şi micşorare a capitalului social al entităţilor economice; Explicaţi modalităţile de formare şi repartizare a rezultatul financiar degajat de... citește mai departe

74 pagini Gratis Extras

Activele Imobilizate

1. Obiective Identificarea categoriilor de imobilizări în cadrul unei entităţi şi a importanţei pe care o au în derularea activităţii; 2. Evaluarea şi contabilizarea op. cu activele imobilizate; 3. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de amortizare 4. Cunoaşterea şi stăpânirea mecanismul ajustării valorii şi... citește mai departe

66 pagini Gratis Extras

Contabilitatea Stocurilor și Materialelor Consumabile

ARGUMENTARE Am ales ca tema pentru atestat “Stocurile de materii prime si materiale consumabile”deoarece sunt foarte importante pentru procesul de productie, participand direct sau indirect la fabricarea produselor, care ulterior sunt vandute. Stocurile de materii prime si materiale sunt active circulante. Din... citește mai departe

44 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview