Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 184 din 253

Proiect la bazele contabilității

Exemplul 1: Doi prieteni hotaresc infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata. Intocmind actul constitutiv, ei subscriu, iar ulterior varsa fiecare cate 20.000.000 lei in numerar. Operatiunea 1: subscriere capital social Operatiunea 2: asociatii varsa integral in numerar capitalul social... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Auditul intern la o instituție publică

Potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, Camera auditorilor financiari elaborează norme de audit intern aliniate la Standardele Internaţionale în domeniu. Pornind de la prevederile acestui... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea mărfurilor - studiu de caz la SC Arting Invest SRL

INTRODUCERE Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice separate pe entităţi patrimoniale. Pentru ţara noastră, în mod concret, se delimitează ca entităţi patrimoniale, regiile autonome, societăţile comerciale,... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Modernizarea sistemului informațional de gestiune și contabilitatea bunurilor materiale la E. M. Petrila

Lucrarea de faţă propune utilizarea sistemului informatic „Gestiunea materialelor”, având un efect benefic asupra: informaţiilor gestionate, a operabilităţii în cunoaşterea reală a stocurilor şi a unei bune desfăşurări a întregii activităţi. Obiectivele sistemului informatic se clasifică în: - Obiective... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras

Intocmirea, publicarea și analiza situațiilor financiare ale unei societăți cotate la bursă

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor economici, sistemul fiscal, nivelul de inflaţie, sistemul economic, politic etc. Din această cauză există diferenţe semnificative de la un sistem contabil naţional la... citește mai departe

47 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Practică de specialitate - Silnef Impex Brașov SRL - filiala Sibiu

1. SCURTĂ PREZENTARE A SOCIETAŢII Societatea SILNEF IMPEX BRAŞOV SRL – FILIALA SIBIU se constituie la data de 10.05.2005 ca filialã a societãţii SC SILNEF IMPEX SRL Braşov, sub forma societãţii cu rãspundere limitatã – S.R.L. Numãrul şi data înregistrãrii la Registrul Comertului este J32/770/24.05.2005, încã de la... citește mai departe

61 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Referat la bazele contabilității

Patrimoniul ca entitate economico-juridica include in sfera sa, atat in activ ( A ) cat si in pasiv ( P ), forme multiple si variate de elemente componente sI structuri patrimoniale. Cunoasterea structurii patrimoniului prezinta pentru contabilitate importanta teoretica si practica sub aspectele urmatoare: -... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Diagnostic Financiar

Prototipul de sistem expert DIAGNOSTIC este specializat în analiza diagnosticului financiar al unei societăţi comerciale pe baza indicatorilor financiari ce caracterizează activitatea acesteia. Acest sistem este conceput pentru a veni în sprijinul investitorilor interesaţi de rentabilitatea plasamentelor lor, precum... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Extras Preview

Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii

1. Conceptul de capital al intreprinderii Notiunea de capital apare pentru prima data in secolul al XII-lea si a circulat la inceput sun diverse sensuri: ca stoc de marfuri, ca fond, masa de bani. In secolul al XIV-lea termenul de capital este intalnit cu inteles de bogatie,averi banesti,foduri. Continutul modern... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Bazele Contabilității

Definiţie : Contabilitatea este în esenţă un produs al cunoaşterii practice şi teoretice, dezvoltându-se de-a lungul timpului la nivelul fiecărei entităţi patrimoniale. Noţiunea de evidenţă, în sensul de socoteală, a apărut încă din antichitate, dar contabilitatea bazată pe principiile cunoscute şi astăzi, datează... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Activetor Imobilizate

ARGUMENT Am ales aceasta temă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanţă.În contextul actual al economiei de piaţă o unitate economică poate sa obţină rezultate deosebite in condiţiile concurenţei numai daca produsele finite realizate, lucrările executate si serviciile prestate sunt de o calitate... citește mai departe

59 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie Contabilă privind Capitalurile

Exemplul 1 În vederea constituirii S.C. „DIO” S.R.L. conform contractului şi statutului societăţii se subscrie un capital social de 20.000.000 lei de către cei doi asociaţi în părţi egale. Jumătate din capitalul subscris se varsă în contul bancar al societăţii, iar restul se depune la caserie. După 6 luni asociaţii... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate

Situaţia iniţială a unei întreprinderi se prezintă într-un bilanţ didactic cu 15 posturi în activ şi 14 posturi în pasiv.Să se prezinte influenţa operaţiunilor economice asupra bilanţului,prin formularea la liberă alegere,a unui număr de 8 operaţiuni economice(este obligatorie precizarea egalităţilor bilanţiere... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Salariilor

Argument Profesia contabila se caracterizeaza prin multitudinea domeniilor adiacente pe care le implica si responsabilitatea implicita a actiunilor intreprinse. Scopul echipei rezida in prezentarea interpretarii si aplicarii reglementarilor legale in activitatea practica prin exemplificare. Pregătirea... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Caiet de practică - SC Athena SA Grecia

1. Date generale privind societatea ATHENA S.A. GRECIA – SUCURSALA CONSTANTA este sucursala unei firme de constructii din Grecia. Firma din Grecia, ATHENA S.A., este o firma de constructii care este prezenta in sectorul privat, in constructii civile, hidrotehnice, rutiere si feroviare inca de la inceputul anilor... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea procesului de descentralizare fiscală prin creşterea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale; b) modificarea sistemului de finanţare a instituţiilor; c) satisfacerea... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitate Financiară

1. Armonizarea contabilă semnifică: a) procesul de aplicare deliberată a normelor de contabilitate pentru soluţionarea corectă a problemelor privind producţia şi utilizarea informaţiei contabile; b) totalitatea normelor contabile impuse în mod obligatoriu prin lege sau altă normă juridică; c) procesul de... citește mai departe

18 pagini 3 puncte Extras Preview

Elemente și Principii de Contabilitate

1. Întocmirea înregistrărilor în contabilitate pe documente justificative asigură: a) forţa probantă a contabilităţii în raport cu terţii; b) realizarea în bune condiţii a controlului gestionar; c) plata la timp a salariilor; d) furnizează organelor de conducere a unor informaţii economico-financiare în vederea... citește mai departe

91 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect Economie - SC Cementab SRL

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ENTITĂŢII Informaţia contabilă este un element esenţial al activităţii economice deoarece trăim într-o lume cu resurse limitate, iar acest lucru ne obligă să calculăm şi să chibzuim resursele pe care le avem la dispoziţie deoarece mişcarea valorilor este... citește mai departe

73 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Urmărirea modului de înregistrare a salariilor

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind SC ANTEROS SRL 1.1. Scurt istoric SC Anteros SRL, cu sediul în Caransebeş, Judeţul Caraş-Severin, a fost înfiinţată în anul 2000, în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, de către asociatul unic Mazzoni Esposito. Investitorul italian a intuit... citește mai departe

58 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea salariilor, asigurărilor sociale și protecției sociale

Capitolul I Structura datoriilor şi creanţelor privind personalul şi bugetele de asigurări şi protecţie sociale Alături de resursele materiale, forţa de muncă reprezintă un factor principal în producerea de bunuri şi prestarea de servicii din cadrul entităţilor economice. În schimbul muncii depuse, personalul... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul - Caracteristici Generale

1. Definirea termenului de audit Conform Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Economice Europene nr.1605/2002, Directiva a Opta a Consiliului nr.84/253/EEC şi Recomandarea 2001/256/EEC, "auditul" reprezintă examinarea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile ale unei... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Caiet de practică - SC Panti SRL

1. Constituirea, modul de funcţionare şi dizolvare/lichidare a societăţii Practica s-a efectuat la societatea comercială ,,PANTI SRL”. Societatea are forma juridică de societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi prezentul statut. Societatea a... citește mai departe

38 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei

1. ASISTAREA DECIZIEI ECONOMICE 1.1 Definirea, rolul si locul sistemelor informatice pentru asistarea deciziei Sistemul este o colectie de parti (elemente) organizate si interconectate pentru îndeplinirea unui anumit scop. Sistemul, în plan conceptual, este expresia abstractizarii unor fapte, fenomene, procese,... citește mai departe

83 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Auditarea Sistemelor Informatice de Gestiune

OBIECTIVE Cursul îşi propune să asigure studenţilor şi masteranzilor facultăţilor cu profil economic cunoştinţele necesare economiştilor cu privire la auditarea sistemelor informatice folosite de organismele economice pentru gestionarea şi controlul resurselor şi activităţilor desfăşurate. Nu îşi propune să le... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview