Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 192 din 253

Evaluarea întreprinderii - SC Instal SA

1. Prezentarea societăţii SC INSTAL SA BUCURESTI Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI a fost înfiinţată în anul 1990, având ca principal obiect de activitate producţia şi comercializarea de produse de uz industrial şi casnic, astfel: aparataj de încălzire, condiţionare, ventilaţie şi de climatizare pentru... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Raport de Audit

I. PREZENTARE GENERALĂ 1. ISTORIC Societatea Comercială „COMINCO” S.A BUCUREŞTI provine din fostul Trust de Construcţii Montaje Miniere, prin transformarea acestuia în baza Legii nr. 15/ 1990 în societate pe acţiuni. Denumirea societatii este societatea comerciala “COMINCO” S.A.,societatea comerciala "COMINCO"... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Trezorerie

Eval si ctb inv fin pe t.s (eval la intrere) Ex.1) Soc X achiz pe 01.10.N 500 oblig in urmat cond: VN=5000lei/oblig Rata anuala a dob=20% Scadenta oblig= 31.12.N In mom achiz oblig acestea sunt cotate la 100% din VN insa pretul de cumparare al oblig include atat VN cat si dob sursa de la plata ult cupon(dob af... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Conturi

203 “Cheltuieli de dezvoltare” ROL: De a evidentia si controla cheltuielile ocazionate de dezvoltarea unitatilor patrimoniale. CONTINUT ECONOMIC : Clasa activelor imobilizate. grupa imobilizarilor necorporale de natura chltuielilor destinate sa serveasca timp indelungat activitatii intreprinderii. FUNCTIE... citește mai departe

81 pagini 7 puncte Extras Preview

Venituri Bugetare

Veniturile bugetului de stat, reprezintă acea parte a veniturilor publice cuvenită puterii centrale a statului, pentru a fi folosită apoi în scopul îndeplinirii obiectivelor şi programelor puterii centrale, pe perioada ultimului an bugetar. Realizarea veniturilor bugetare se face în funcţie de necesitatea... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CREANŢELE Şl DATORIILE Pentru realizarea obiectului lor de activitate, agenţii economici intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juridice, care în contabilitate se numesc terţi. Exemple: furnizori, clienţi, salariaţi, asociaţi, bugetul statului, diverşi creditori şi debitori;... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a acestora nu poate sǎ neglijeze faptul cǎ produsele financiare ale oricǎrui sistem contabil sunt documente de sintezǎ, iar oferta de informaţii contabile depinde de utilizatori... citește mai departe

128 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Salariilor

I. PREZENTAREA ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI S.C. „STONE CONSTRUCT ACTIV” S.R.L. Una dintre firmele reprezentative in domeniul constructiilor pe piata romaneasca este S.C. „STONE CONSTRUCT ACTIV” S.R.L. Firma a luat fiinta in anul 2005 oferind pe piata servicii superioare la preturi rezonabile. Astfel executa... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea Activelor Imobilizate Amortizabile

Contabilitatea este guvernată printre altele de postulatul conform căruia “nimic din ceea ce reflectă <ştiinţa conturilor> nu a scăpat operaţiunii de evaluare, de exprimare în etalon monetar”. În teoria şi practica de contabilitate s-au conturat trei criterii cu privire la evaluarea fluxurilor şi a stocurilor de... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea materiilor prime, materialelor, produselor și producției în curs

ARGUMENT La baza succesului unei întreprinderi stă o bună desfăşurare a procesului tehnologic, care se poate realiza cu ajutorul unei tehnologii performante, o politică a firmei inovatoare, mereu deschisă spre noutate, care să ştie să utilizeze profitabil resursele de care dispune. Stocurile şi producţia în curs... citește mai departe

64 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea financiară

Argumentul Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca acele active ale unei intreprinderi destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea... citește mai departe

43 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul Fiscal al Impozitului pe Profit

In cursul lunii martie 2008 S.C. SIRIUS SA a inregistrat urmatoarea situatie cu privire la veniturile realizate si cheltuielile efectuate : Venituri realizate : Venituri din exploatare 5.400.642,58 701 Venituri din vanzarea produselor finite 2.371.485,89 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiectarea Sistemelor Informatice1

Societatea “S.C OMNIASIG S.A” are ca obiect de activitate prestari servicii: incheie asigurari. In baza de date a companiei sunt retinute informatii cu privire la clientii societatii. Clientii pot fi persoane fizice sau persoane juridice. In baza de date vor fi retinute pentru fiecare client: Codul clientului,... citește mai departe

36 pagini 6 puncte Extras Preview

Monografie contabilă - SC Atlas-Gip SA

1.1 S.C.ATLAS GIP-SA – PREZENTARE GENERALA S.C. ATLAS- GIP SA Ploiesti este cea mai importanta companie de carotaj din Romania. Se bazeaza pe o experienta de peste 50 de ani in domeniul prestarilor de servicii, pentru companii de foraj si extractie din industria petroliera. Societatea dispune in prezent de... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Extras Preview

Informația Contabilă și Decizia Managerială privind Acordarea de Procent Reducere la Impozite și Taxe pentru Plata Anticipată

MODALITĂŢI DE COLECTARE ŞI ÎNCASARE A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LA NIVEL LOCAL Dispoziţii generale privind impozitele şi taxele locale Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale, ale unităţilor administrativ - teritoriale şi sunt reglementate prin ordonanţa guvernului nr. 36/2002 privind... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară

Societatea comerciala Laptele S.A. , cu sediul in Bucuresti, Piata Romana nr. 6, are ca obiect de activitate productia si comercializarea de lactate. Societatea a fost infiintata in ianuarie 2000prin inregistrare la Registrul Comertului cu numarul J40/568974/2000. Societatea prezinta urmatoarea situatie la 30... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Patrimoniu

Din punct de vedere al contabilitatii patrimoniul reprezinta o entitate economico-juridica formata pe de o parte din totalitatea bunurilor economice (avere, activ) apartinand unei persoane fizice sau juridice iar pe de alta parte din totalitatea drepturilor sI obligatiilor cu valoare economica ce exprima raporturile... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea Mărfurilor la Unitațile Detailiste

Capitolul I : Notiuni generale I.1. Introducere Lucrarea de fata isi propune sa evidentieze modul de functionare si principalele operatii efectuate in cadrul societatilor de comert, in special a societatilor specializate in comertul „en detail” (magazine) precum si importanta acestora. Societatile comerciale care... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Procedee de calculație a costurilor

Procedeele de calculatie a costurilor cuprind urmatoarele categorii : I. Procedee de delimitare a cheltuielilor pe purtatori si sectoare A) Ponderea cantitatii consumate cu preturile sau tarifele EX : pentru realizarea produsului A se consuma 1000 kg materie prima m1 la cost de achizitie = 5000 lei/kg si 500 buc... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură resursele băneşti mobilizate la dispoziţia bugetului de stat. Pentru acesta trebuie construite o serie de canale prin care statul să-şi asigure alimentarea fondurilor... citește mai departe

137 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de lecție - clasa a -IX-a - contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor

Nume student: Profesor mentor: Ana A. Matei Disciplina: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor Clasa: a IX-a A, Colegiul Economic Naţional ,,G. Bariţiu” Sibiu Unitate de învăţare: Bilanţul şi dubla reprezentare Subiectul/Titlul lecţiei: Bilanţul. Transpunerea şi ordonarea elementelor patrimoniale în... citește mai departe

6 pagini 9 puncte Extras Preview

Gestiunea Financiară

1.1. OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII ŞI FUNCŢIA EI FINANCIARĂ Întreprinderea în sens economic şi juridic reprezintă o unitate autonomă cu scop lucrativ, de producţie, executare de lucrări, prestare de servicii sau de aprovizionare-distribuire (adică comercializare), este unitatea cu patrimoniu propriu juridiceşte... citește mai departe

279 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea instituțiilor publice

Instituţiile publice – unităţi ale administraţiei de stat, concept, locul şi rolul acestora în constituirea şi utilizarea fondurilor publice După ce Legea bugetului a stabilit volumul şi structura resurselor publice care trebuiesc mobilizate, o componentă majoră a procesului formării lor este aceea a mijloacelor şi... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate consolidată

Un grup = un ansamblu de societăţi, fiecare având personalitate juridică distinctă (proprie), dar cu un centru unic de decizie, numit lider de grup. Grupul formează o entitate economică. El nu are personalitate juridică. Noţiunea de grup îmbracă o formă extinsă şi o formă restrânsă. Noţiunea de grup În forma... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Salariul

1. Noţiunea de salariu Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze. Pentru munca presatată în baza contractului individual de muncă fiecare... citește mai departe

53 pagini 8 puncte Extras Preview