Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Contabilitatea institutiilor de credit

  Contabilitatea institutiilor de credit 1) Veniturile exceptionale sunt venituri care nu au legatura cu activitatea curenta a bancii - T 2) Veniturile exceptionale din provizioane se pot credita in contrapartida cu un cont de trezorerie. - T 3) Subventiille sunt sume da bani primite de la alte banci - F 4) In debitul contului “Subventii”se reflecta sumele alocate de la bugetul statului, precum si alte subventii incasate. - T 5) Contul “Impozitul pe salarii” se crediteaza cu sumele...

 • Politici si optiuni contabile aferente stocurilor si productiei in curs de executie

  INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia când au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum şi producţia în curs de execuţie. Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale. Comisia Internaţionala a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2...

 • Pensiunea agroturistica Camara baciului Ion SC.Agroturim.SA

  SC.Agroturim.SA este o societate pe acţiuni, înfiintaţă la data de 1.10.2016, având sediul central în localitatea Rucăr-Bran, judeţul Braşov. Structura acţionariatului este reprezentată de către X, Y, Z şi W ce au constituit baza înfiinţării firmei SC.Agroturim.SA, fiecare având roluri bine definite în cadrul firmei. Obiectul de activitate al societăţii îl reprezintă oferirea de servicii de cea mai bună calitate în domeniul agroturismului, astfel încât să ajungă lider pe piaţă în zona...

 • Caiet de practica

  Societatea Saviom doreste diversificarea obiectelor de activitate si a initiat, la inceputul exercitiului financiar, producerea a 3 produse din domeniul tipografic. Doua sectii sunt necesare pentru producerea celor 3 produse:  Sectia Tiparire si decupare (TD); Echipamente necesare: - Masini de tiparit hartie; - Ghilotine tipografice;  Sectia Asamblare (ASM). Echipamente necesare: - Masini de asamblat; Ciclurile de productie pentru sectia „Office”: Produse finite – cicluri de...

 • IFRS 8

  Raportarea pe segmente este raportarea segmentelor operationale ale companiei in notele explicative la situatiile financiare anuale. Aceasta urmareste sa ofere informatii partilor interesate de companie cu privire la rezultatele financiare ale celor mai importante unitati operationale ale companiei. Un astfel de segment operational este o unitate care genereaza venituri si antreneaza cheltuieli si ale carei rezultate sunt verificate periodic de conducerea companiei pentru a vedea eficienta...

 • Gestiunea financiara a firmei Interamerican Romania Insurance Company SA

  Denumire: SC INTERAMERICAN Romania Insurance Company SA Sediul Social: Bucuresti, Sos. Cotroceni, nr. 20, sector 6 Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15656/1994 Forma juridica: Societate pe actiuni Cod Unic de inregistrare: 6160809 Autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor: RA-034/10.04.2003 Capitalul social: 65.642.527 RON De peste 10 ani, INTERAMERICAN ROMANIA ofera clientilor sai solutii profesionale in domeniul asigurarilor, ajutandu-i sa investeasca...

 • Taxa pe valoarea adaugata

  TVA este un impozit indirect, calculat pe valoarea adaugată realizată de entităţile economice şi suportat de consumatori. Valoarea adaugată reprezintă o diferenţă dintre vânzările şi cumpărările aferente aceluiaşi stadiu al circuitului economic. TVA este un impozit încasat de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării de serviciu care intră în sfera de impozitare. Agenţii economici impozabili care au participat la ciclul economic virează...

 • Bazele contabilitatii

  CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine, astăzi, existenţa mai multor forme primitive ale contabilităţii, datând de mii de ani î.Ch., cum ar fi cele 55 urme de numărare sub forma unor crestături pe os de lup. Contabilitatea a apărut odată cu nevoia de evidentă a bogatei (bunurilor dobândite) si s-a dezvoltat odată cu marile civilizaţii. In civilizaţia sumeriană-2500 i.e.n.- apar marile...

 • Balanta analitica

  Societatea comercială Rapsodia SA Botoșani prezintă la data de 1.09.2011 următoarea situaţie patrimonială: Utilaje - 18500 Materii prime: -Şifon, 500 m x 5,10 lei/m - 2550 lei -Stofă, 30 m x 15 lei/m - 450 leitotal materii prime 5200 -Mătase, 100 m x 12,2 lei/m - 1220 lei -Pânză Dalia, 100 m x 9,8 lei/m - 980 lei Casa - 2300 lei Clienţi: -Magazin SC Romarta - 3000 lei -Magazin Cristian - 280total clienţi 3280 Conturi curente la bănci - 44.400 Capital social - 42980 Furnizori:...

 • Bugetul Uniunii Europene

  Introducere Ce este Uniunea Europeană? ,,Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 28 de țări europene și acoperă aproape tot continentul. UE a fost creată în perioada care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice: țările implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de vedere economic și astfel se evită riscul izbucnirii unui nou conflict. În consecință, în...

 • Expertiza contabila

  Determinarea profitului contabil: Venituri totale – Cheltuieli totale= 90.000 – 60.000 = 30.000 lei Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului : Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + cheltuieli nedeductibile – venituri neimpozabile Cheltuielile nedeductibile sunt urmatoarele : -Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate:2.000 lei; - Cheltuieli de sponsorizare:3.000 lei; - Cheltuieli cu dobanzile:500 lei,din diferente de curs nefavorabil: 500 lei;...

 • Moneda electronica - concept, particularitati, tendinte

  „Banii sunt roţile care pun în mişcare roata lumii” (Tudor Musatescu) Banii au apărut cu mult timp în urmă, iar de-a lungul existenţei lor s-au modificat mult. Punctul de plecare pentru apariţia banilor a fost schimbul. Iniţial, schimbul s-a efectuat sub formă de troc. Pe măsura amplificării actelor de schimb, din necesitatea facilitării acestora, din mulţimea bunurilor marfare s-au deprins unele având rolul de intermediar şi, totodată, de etalon pentru măsurarea celorlalte. Acestea au fost...

 • Impactul evaziunii fiscale asupra cresterii economice

  Introducere Escrocheria și evaziunea fiscală sunt prezente în toate țările, iar structurile fiscale sunt fără îndoială înclinate de această realitate. Modelele standard de impozitare și concluziile lor trebuie să reflecte aceste realități. Problema evaziunii fiscale a primit o atenție considerabilă din partea cercetătorilor și a parlamentului. Variat s-au efectuat studii privind evaziunea fiscală și evitarea impozitelor, pentru a analiza evoluțiile în diferite economii, cum ar fi evaziunea...

 • Organizarea evidentei operative si evidentei contabile

  ROLUL ŞI IMPORTANŢA RELAŢIILOR COMERCIALE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Definirea noţiunii de comerţ. Actele şi faptele de comerţ În general, în cadrul activităţii economice se realizează schimburi de valori: acestea presupun că una din părţi oferă ceva, iar cealaltă parte remite contravaloarea ofertei. Prin aceasta se creează două fluxuri de valori, în sens contrar: - fluxul mărfurilor (bunuri şi servicii); - fluxul valorilor de schimb (al banilor). Sunt situaţii în care cele două fluxuri...

 • Organizarea contabilitatii la Administratia Financiara Timisoara

  Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică în subordinea guvernului cu rol de sinteză care aplică strategia şi Programul Guvernului în domeniul finanţelor publice prin reorganizarea Ministerului Finanţelor. Ministerul Finanţelor Publice exercită administrarea generală a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare şi valutare în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă...

Pagina 2 din 406