Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Modele si structuri privind situatiile financiare anuale, conform IAS 1 situatiile financiare anuale si directiva 34 2013 - Convergenta sau non-convergenta

  În acest proiect dorim efectuarea unei comparații între situațiile financiare anuale din România și cele anglo-saxone din punct de vedere al structurii și modelelor pe care acestea le utilizează. Vom trata convergențele și divergențele dintre directiva 34/2013 și IAS 1. Situațiile financiare anuale sunt documente de sinteză cu ajutorul cărora se realizează generalizarea și centralizarea datelor, a instituțiilor publice precum și a agenților economici, având o structură unitară și coerentă...

 • Evaluarea economica si financiara a intreprinderii

  S.C FLORNICOL SRL isi are sediul in judetul Galati,localitatea Galati ,str.Jiului nr.2,bloc G2C,scara 3,apartament 55. Inregistrata pe 20 ianuarie 2006 la registrul comertului din Galati cu numarul J17/106/2006,avand Codul Unic de Inregistrare:18299607. Obiectul de activitate al societatii este acela de aparare nationala avand cod CAEN 8422-Activitati de aparare nationala fiind o societate cu raspundere limitata. Administratorul societati este Branzei Iulia cu domiciliul in judetul...

 • Diagnostic financiar - contabil la S.C. Confort S.A.

  Analiza financiară reprezintă activitatea de diagnosticare a stării de performanţă financiară a întreprinderii la închiderea exerciţiului financiar. Rezultatele analizei performanţelor economico-financiare ale întreprinderii vor fundamenta deciziile operative şi strategice de exploatare a capitalului economic şi de investire(dezinvestire) de noi capitaluri. Acest domeniu cu totul special îşi propune să evidenţieze modalităţile de realizare a echilibrului financiar atât pe termen lung cât şi...

 • MSDA - Teste grila pentru verificarea cunostintelor

  1. Prin audit, în general, se înţelege: a) examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate; 2. Anomalia – ca termen în normele de audit - reprezintă: a) o informaţie financiară deformată, ca urmare a unor erori sau fraude; 3. Auditul financiar reprezintă:b) activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a...

 • Control de gestiune

  1. Bugetul serviciilor de desfacere. Aspecte generale “Gestiunea bugetară este procesul prin care întreprinderea îşi defineşte atât obiectivele pe termen scurt, cât şi mijloacele pentru obţinerea acestora şi care se realizează prin intermediul bugetelor” . Bugetul reprezintă un instrument cu ajutorul căruia managerul fundamentează şi înfăptuieşte deciziile, exercitând totodată un control asupra nivelului veniturilor, cheltuielilor şi profitului . Procedura bugetară se derulează pe o...

 • Principii contabile si imaginea fidela prin intermediul situatiilor financiare

  Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale spiritului omenesc, pe care fiecare bun gospodar ar trebui să o folosească în gospodăria sa”, însă pentru a înţelege această ştiinţă trebuie să avem mai întâi bazele ei teoretice. Dacă ştim să lucrăm într-un program de contabilitate, nu înseamnă că şi înţelegem această „ingenioasă creaţie”. Lucrarea de faţă îşi propune să sublinieze atât importanţa...

 • Planificarea unei misiuni de audit

  Introducere Planificarea misiunii de audit este o activitate pe care auditorul trebuie sa o faca din perspectiva logicii pt ca evaluarea indeplinirii sarcinilor, ca parte a stabilirii obiectivelor conform sectiunii B1 pe de-o parte, trebuie sa permita dimensionarea sarcinilor in timp si coordonarea activitatii pe politici de audit conform standardelor si a practicilor realizate efectiv. Planificarea ca activitate concreta a unor decizii luate in avans asupra desfasurarii si atingerii...

 • Fiscalitate

  UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 TEORIA FISCALĂ 1.1. Conţinutul şi caracteristicile obligaţiei fiscale 1.2. Creanţa fiscală 1.3. Stingerea obligaţiei fiscale 1.4. Executarea silită a obligaţiilor fiscale 1.5. Test de evaluare/autoevaluare 1.6. Lucrare de verificare 1.7. Rezumat Obiective  Cunoaşterea conceptelor şi categoriilor specifice relaţiilor fiscale.  Cunoaşterea obiectului de studiu al fiscalităţii. Termeni cheie: obligaţia fiscală; creanţa fiscală; titlul de creanţă fiscală; O...

 • Jurnal si caiet de practica

  Student practicant: Institutia partenera de practică: SC PELLA EVENTS SRL Tutore: Damian Oana Perioada stagiului: 12.05.2014 - 30.05.2014 DATA INTERVALUL ORAR ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DOCUMENTE CONSULTATE SAU ELABORATE 12.05 9:00 - 15:00 În prima zi de practică, mi s-a prezentat instituţia, obiectul de activitate al acesteia şi câteva obiective pe care societatea şi le propune să le atingă pe viitor. Am observat că directorii dispun de birouri proprii, iar salariaţii aceluiaşi...

 • Proiect doctina si deontologie

  I. Prevederile Codului Etic al profesionaliștilor contabili cu privire la contabilii angajați „Un profesionist contabil angajat poate fi salariat, partener, director (executiv sau neexecutiv), director proprietar, voluntar sau o altă persoană care lucrează pentru una sau mai multe organizaţii angajatoare.” Un profesionist contabil angajat poate ocupa o poziţie de conducere într-o organizaţie. Cu cât nivelul poziției deținute de acesta este mai înalt, cu atât vor fi mai mari capacitatea şi...

 • Instrumente de implementare a politicii monetare in Romania

  Politica monetara este cel mai important instrument folosit de Banca Centrala pentru reglarea economiei. Cu ajutorul acesteia se iau masuri de reducere a inflatiei si inclusiv prevenire a cresterii acesteia. Tintirea inflatiei se doveste a fi un aspect important al politicilor adoptate in ultima perioada, cu atat mai mult cu cat se urmeste mentinerea acesteia in limitele stabilite de Uniunea Europeana. Un alt aspect important este rata reala a dobanzii care influenteaza si ea situatia...

 • Instrumente financiare

  Această lucrare este structurată pe două capitole, așezate succesiv, pentru o bună parcurgere și înțelegere a noțiunilor contabile. Primul capitol, denumit “Prezentarea instrumentelor financiare. Delimitări și fundamentări teoretice,” urmărește aspectele teoretice și analizează practicile contabile aplicabile de către societăți privind IAS 32 și IAS 39, pentru recunoașterea activelor și datoriilor financiare. Au fost urmărite concepte ca: prezentare, definiții, structură, domeniul de...

 • Politici si tratamente contabile privind impozitul pe profit

  Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin determinarea si calcularea acestuia pe baza legislatiei in vigoare din Romania şi avand la dispozitie situatiile financiar-contabile ale societatii in cadrul careia am realizat studiul de caz. Am ales aceasta tema deoarece consider ca are o deosebita importanta atat pentru agentii economici care au ca scop principal obtinerea profitului, cat şi pentru...

 • Evaluarea unei societati comerciale cu activitate de turism

  1.1)Metode patrimoniale de evaluare Evaluarea întreprinderii este un inepuizabil subiect de reflexie și constituie o problemă fundamentală a analizei financiare. Extraordinara complexitate a problemei ține , înainte de toate, de dificultatea definirii conceptelor ( ce este valoarea? Ce valoare reținem?) , cât și de modul de stabilire a principiilor necesare de respectat pentru a realiza o bună evaluare. Evaluarea ne permite să ne pronunțăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit...

 • Contabilitatea intreprinderii

  1. Prezentarea organizației 1.1 Înființare, denumire, capital Societatea de contabilitate SC ASCONT SRL, Brașov, a luat fiinţă în anul 2001 şi este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J08/244/1995, având Codul Unic RO. 11486314. Societatea este autorizată de Corpul Experților Contabili si Contabililor Autorizați din România și avizată de C.E.C.C.A.R. pe anul 2006, iar administratorul societății este în consiliul de administrare al Corpului Experților Contabili și Contabililor...

Pagina 2 din 402