Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Organizarea evidentei operative si conducerea contabilitatii relatiilor cu clientii si debitorii diversi

  CAPITOLUL I CONTABILITATEA RELAȚIILOR CU TERȚII 1.1. CONȚINUTUL,CLASIFICARE,OBIECTIVELE ȘI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂȚII CU TERȚII Desfășurarea activității unităților patrimoniale presupune schimbul de valori dintre terțe persoane fizice și juridice. În funcție de poziția pe care o are fiecare agent economic, iau naștere raporturi juridice de drepturi și obligații cunoscute sub denumirea generică de relații cu terții. Aceste relații sunt generatoare de creanțe, pentru cei care...

 • Studiu de caz la SC Spicul SA

  Capitolul 1: Introducere In cadrul proiectului de cercetare se urmareste realizarea unei lucrari contabile monografice, finalizata cu redactarea situatiilor financiare anuale. Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar si raportarea financiara constituie un proces complex de prelucrare a datelor din conturi , in scopul obtinerii indicatorilor economico-financiari. Capitoul 2 : Metodologia cercetarii Prezenta lucrare propune un studiu de caz la Societatea Comerciala SPICUL S.A....

 • Monografii contabile

  EX1. 1. Inregistrarea facturii de chirie pe luna curenta in suma de 2000 de lei, TVA 19%. a. -majorare obligatie fata de furnizor(+P) 2380 b. -majorare cheltuieli cu chiria (+A) 2000 c. -majorare TVA deductibila(+A) 380 2. Achitarea prin virament a facturii de chirie in suma 2000 de lei,TVA 19%. a. -diminuare disponibilitati cont curent(-A) 2380 b. -diminuare obligatie fata de furnizor(-P) 2380 3. Inregistrarea facturii privind energia pe luna curenta in suma de 500 de lei,TVA 19%....

 • Contabilitatea altor capitaluri proprii

  contabilității financiare, reprezintă totalitatea surselor de finanțare cu caracter stabil aflate la dispoziția entității economice. În literatura de specialitate se întâlnesc 3 noțiuni: - Capitaluri proprii; - Capitaluri permanente; - Capitaluri totale. Capitalurile proprii reprezintă dreptul acționarilor/asociaților (interesul rezidual) în activele entității, după deducerea tuturor datoriilor. În raport cu sursele de constituire, capitalurile proprii se constituie din: a)...

 • Subiecte oral aptitudini

  I 1 Metode de calcul ANCorijat Metodele de determinare sunt: - Metoda substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val. matematica) a tuturor datoriilor actualizate. - ANC = ACTIVE REEVALUATE - DATORII - Metoda aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanțul contabil cu influentele din reevaluarea elementelor patrimoniale. - ANC= CAP PROPRII -/+ DIF DE REEVALUARE 2 Regularizări la inventor La inventariere se pot constata plusuri sau...

 • Lucru individual - Auditul Performantei

  Guvernul Republicii Moldova a finanțat realizarea a trei programe pentru anul 2017: 1. Programul de reabilitare și întreținere a drumurilor stratecice din țară - 800 mln. lei; 2. Programul de subvenționare a sectorului agrar - 250 mln. lei; 3. Programul de ocrotire a sănătății familiei în RM - 180 mln. lei. Sarcini formulate: 1. Stabiliți în viziunea Dvs informațiile de bază despre programe la temele propuse, care vor reflecta preocupările de răspundere și administrare eficientă a...

 • Evolutia veniturilor din impozite si taxe pe bunuri si servicii in Romania in perioada 2012 - 2017

  Partea I: Din punct de vedere teoretic Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sau averea persoanelor fizice și juridice la dispoziția statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face obligatoriu, cu titlu nerambursabil și fără contraprestație directă din partea statului. Taxa derivă din latinescu „taxis” și reprezintă un transfer de valoare obligatoriu la dispoziția statului, cu echivalent, titlu definitiv și destinație...

 • Studiu comparativ privind impozitul pe venit in Bulgaria, Olanda si Spania

  Noțiuni generale privind impozitele Impozitele sunt cele mai importante surse de alimentare a bugetului de stat. Acestea sunt destinate să creeze resurse financiare administrate prin intermediul bugetului de stat și bugetelor locale. Cu alte cuvinte, impozitele reprezintă anumite contribuții bănești obligatorii și cu titlu nerambursabil, datorate bugetului de stat , de către persoanele fizice și persoanele juridice, pentru veniturile pe care le obțin și bunurile pe care le posedă. Dintre...

 • Studiu de caz privind activitatea exercitata de catre Curtea de Conturi, in ceea ce priveste contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat

  Introducere In calitatea sa de auditor public extern independent, Curtea de Conturi urmărește promovarea responsabilității, a corectitudinii și a celor mai bune practici în gestionarea performantă a resurselor publice în scopul consolidării managementului financiar în România și raportează Parlamentului despre modul în care au fost utilizate resursele publice în exercițiul bugetar expirat. Independența Curții de Conturi se manifestă față de autoritățile, instituțiile și organismele pe care...

 • Contabilitate financiara

  Contabilitate financiara Un activ = o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. O datorie = o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. Veniturile = cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de...

 • Analiza surselor de venituri ale bugetului local si destinatia cheltuielilor pe anul 2018

  Bugetul, ca și finanțele, exprimând relații de mobilizare, repartizare și utilizare a principalelor resurse bănești, se impune ca o categorie economică distinctă pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății omenești, respectiv în etapa de constituire și consolidare a statului. Bugetul public este instrumentul de programare, de executare și control asupra rezultatelor execuției resurselor bănești ale societății și a modului de repartizare și utilizare a acestora prin cheltuieli publice....

 • Portofoliu de practica

  1. Secțiunea I - Prezentarea instituției partenere de practică Precizarea unității patrimoniale și cadrul său legislativ S.C. TINTA S.R.L a luat ființă în anul 2002. Numărul și data înregistrării în Registrul Comerțului este J15/256/2002 . Încă de la început s-a declarat ca societate comercială plătitoare de TVA , având CODUL UNIC de Înregistrare 14726934 Actul constitutiv al societății S.C. TINTA S.R.L. cuprinde: a) FORMA JURIDICĂ : Forma juridică de constituire a societății este...

 • Valoarea justa conform IAS 39 vs principiul costului istoric

  Abstract Elementele esențiale ale fenomenului contabil contemporan sunt orientate către armonizare, uniformitate și convergență. Aspectele privind armonizarea, convergența, conformitatea și internaționalizarea contabilității sunt cele care controlează procesul reformei contabile contemporane la nivel mondial. Toate acestea funcționează atât individual dar și printr-o intercondiționare reciprocă. Lipsa unui sistem contabil unitar constituie un obstacol pentru efectuarea de investiții dar și...

 • Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor economice dupa referentialul IAS 18 venituri

  Introducere IAS 18 este unul dintre cele mai importante standarde, nu atât prin locul pe care-l ocupă veniturile într-un sistem contabil, cât mai ales prin abordarea nouă a acestora în ceea ce privește valoarea justă și valoarea actualizată atașabile veniturilor sau conectarea cheltuielilor la venituri. Acest Standard înlocuiește IAS 18 Recunoașterea veniturilor din activități curente, aprobat in 1982. 1. Tratamente contabile privind veniturile, conform IAS 18 Atât în IAS 18, cât și în...

 • Activitatea concurentiala la CahulPan SA

  Caracteristica generală a întreprinderii Scurt istoric În anul 1946, pe baza unei mici brutării locale a fost organizată fabrica de pâine cu un singur cuptor, a cărei capacitate era de 10 tone pe zi. La sfârșitul anului 1946 a fost instalat primul cuptor de marca FIL-2. În primul semestru al anului 1947 a fost instalat al doilea cuptor de aceeași marcă. Astfel, fabrica mărindu-și capacitatea de producție devine combinat, în baza hotărârii Ministerului Industriei Alimentare al RSSM, pe data...

Pagina 2 din 416