Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Gestiunea si contabilitatea remunerarii salariatilor

  1.1. PIAŢA MUNCII 1.1.1. MUNCA - FACTOR ACTIV ŞI DINAMIZATOR Funcţionarea oricărui sistem de producţie este de neconceput fără prezenţa şi intervenţia omului. Omul este nu numai purtător al unor nevoi de consum tot mai complexe, ci şi posesorul unor abilităţi ce-i permit să acţioneze în scopul satisfaceri acestor nevoi. Procesele de producere a bunurilor şi serviciilor capabile să satisfacă nevoi umane au în comun faptul că desfăşurarea lor presupune prestarea de muncă. Munca a devenit...

 • Cartile de credit - Instrumente de plata fara numerar

  SCURT ISTORIC AL CARDURILOR 1.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CĂRŢILOR DE CREDIT Realizările în domeniul tehnologiei informaţiei au determinat diversificarea serviciilor bancare de plăţi şi a produs importante mutaţii în circulaţia banilor În acest context , transferul electronic al fondurilor şi apariţia “ monedei ” electronice pe baza cărţilor de plată , au constituit elemente care au revoluţionat sistemele de plăţi tradiţionale Cardurile sub forma cărţilor de credit au apărut pentru prima...

 • Documentele de sinteza - Obiectiv fundamental al contabilitatii financiare

  1.1.1.Scurt istoric SC “REVA” SA Simeria este cea mai veche întreprindere de profil nu doar din Transilvania, ci şi din ţară În a doua jumătate a sec. al XIX- lea au luat fiinţă Atelierele CFR -Simeria odată cu punerea în funcţiune a liniei ferate Arad -Teiuş cu ramificaţia Simeria-Petroşani. Deşi aceste ateliere sunt cele mai vechi din ţară, nu există un studiu monografic care să ilustreze coordonatele economice după care au evoluat. Construcţia atelierelor pentru reparat vagoane şi...

 • Organizarea si exercitarea controlului efectuat de catre garda financiara sectia jud. Caras-Severin

  Instituţia controlului financiar în ţara noastră, formele şi metodele de organizare şi exercitare, principiile de bază precum şi funcţiile şi obiectivele acestuia au fost determinate în substanţă şi evoluţie de orânduirea social-economică şi statală prin care a trecut România în decursul timpului. Documentele vremii (secolul XIV-XVI) atestă puterea de dispoziţie absolută a domnitorilor asupra veniturilor provenite din impozite, servicii şi proprietăţi. În lipsa unei reprezentanţe naţionale...

 • Contabilitatea resurselor umane

  Date generale despre SC INTER - WEST SRL Societatea comercial INTER - WEST a fost infiintata in 24 noiembrie 1993, inregistrata la Registrul Comertului J124/2177/93, cod fiscal 4298230. Sediul societatii este in Baia Mare, Str. Depozitelor nr.4. Societatea INTER - WEST este o societate cu raspundere limitata, avand un capital social de 313.200.000 lei. Societatea are patru asociati, dintre care doi asociati straini si un asociat persoana juridica: SC INTERVAL CO SA. Obiectul de activitate...

 • Diferenta dintre contabilitatea de gestiune si controlul de gestiune

  1. Contabilitatea de gestiune Contabilitatea de gestiune presupune procesul de identificare, cuantificare, colectare, analiză, prelucrare, interpretare şi transmitere a informaţiilor financiare (şi nefinanciare) utilizate de management pentru realizarea funcţiilor de planificare, evaluare şi control în cadrul întreprinderii şi pentru asigurarea utilizării şi evidenţierii corespunzătoare a resurselor acesteia. Contabilitatea de gestiune trebuie să furnizeze informaţii oportune şi exacte,...

 • Bazele contabilitatii

  Situaţiile financiare sunt raportări anuale privind starea şi mişcarea patrimoniului firmei, destinate gamei largi de utilizatori comuni. Cei mai uzuali destinatari, utilizatori ai situaţiilor financiare sunt: - investitorii actuali sau potenţiali, dornici să aprecieze performanţa plasamentelor lor; - angajaţii, interesaţi de siguranţa şi dimensiunile remuneraţiilor lor; - creditorii, interesaţi de riscul ataşat împrumuturilor acordate firmei; - partenerii comerciali, pentru care...

 • SC Alfa International SRL

  1.1. PREZENTAREA ŞI PROFILUL FIRMEI, SPECIFICUL MEDIULUI DE AFACERI SC ALFA INTERNAŢIONAL SRL este o societate cu capital integral privat, înfiinţată în anul 1994, şi înregistrată la Registrul Comertului Timis, având un capital social de 50.000.000 lei. Firma este specializată în dezvoltare software în logistică şi automatizări industriale, achiziţii de date, şi administrare de baze de date. Firma şi-a dobândit deja o vastă experientă internaţională, realizând proiecte atât în Europa (...

 • Creditarea persoanelor juridice la BRD - GSG sucursala Timisoara

  La 23 august 1944 bugetul de stat se găsea într-o situaţie deosebit de grea, importantele deficite trebuiau să fie acoperite prin emisiunea monetară a Băncii Naţionale a României din care cauză moneda se deprecia şi îşi făcea loc tot mai mult inflaţia. Încercarea Băncii Naţioanale a României, prin punerea în circulaţie a unei însemnate cantităţi de aur, sub formă de medalii, care erau vândute subscriitorilor pentru “împrumutul refacerii naţionale” nu a avut succesul scontat, dar a contribuit...

 • Grupuri de societati - Dimensiune,tipologie si interesul regruparii

  S-a constatat în mediul juridic modern,că economicul prevalează în faţa juridicului şi nici dreptul pur nu rezistă în faţa imperativelor economice.Apariţia grupului de societăţi fiind un fapt împlinit, juridicul nu avea decât să-l recunoască şi să definească fiecare fenomen din viată, fiecare constructie practică. Această doctrină favorabilă unui punct de vedere pragmatic privind societăţile comerciale, influenţată de economic a încercat totuşi să dea o definiţie noţiunii de grupuri: "un...

 • Stocuri

  Capitolul I. GESTIUNEA ŞI EVIDENŢA OPERATIVĂ A STOCURILOR 1.1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE Stocurile şi producţia în curs de execuţie cuprind ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul întreprinderii, destinate fie a fi vândute în aceeaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de producţie, fie a fi consumate la prima lor utilizare1. Spre deosebire de celelalte categorii de bunuri aflate în întreprindere (imobilizãrile), stocurile şi...

 • Metodologia de efectuare a expertizei contabile

  1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei dispute judiciare sau extrajudiciare se apelează la cunoştinţe de specialitate din domeniul ştiinţelor, al tehnicii sau al artelor şi uneori chiar la cercetări ştiinţifice sau tehnice speciale (analize de laborator sau de altă natură, măsurători, etc.) ale unui expert, care să conducă la rezolvarea diferendului. Expertul trebuie să efectueze în...

 • Analiza diagnostic a cifrei de afaceri la SC Rom Industrie Design Licht SRL Timisoara

  CAPITOLUL I CIFRA DE AFACERI-INDICATOR AL ACTIVITĂŢII ECONOMICE 1.1.SISTEMUL DE INDICATORI PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE Indicatorul economic este o expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social economic, din punct de vedere al compoziţiei, structurii, schimbării lui in timp, al legăturii lui reciproce cu alte fenomene. În demersul său de îndeplinire a obiectivelor stiinţifice si practice pe care şi le-a propus, analiza economico-financiară...

 • Contabilitatea imobilizarilor in conditiile aplicarii Standardelor Internationale de Contabilitate la Directia de Radiocomunicatii Timisoara

  CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii S.A. constituie nucleul sectorului de radiocomunicaţii din România, fiind liderul de necontestat în acest domeniu. Înfiinţată în anul 1991 sub denumirea de R.A. RADIOCOMUNICAŢII* prin reorganizarea şi divizarea ROM POST TELECOM , s-a transformat în anul 1998 în societate pe acţiuni ** . 1.2. Structura organizatorică Începând cu martie 2001,...

 • Organizarea contabilitatii la administratia finantelor publice Resita

  CAP. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ADMINISTRAŢIEI FINANCIARE MUNICIPALE CA UNITATE A MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 1.1.Rolul Administraţiei Financiare Municipale în execuţia bugetului public naţional Ministerul Finanţelor Publice este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplică strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice. Ministerul Finanţelor Publice exercită administrarea generală a finanţelor publice, asigurând dezvoltarea activităţii economice...

Pagina 2 din 405