Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Comment on peut actionner sur les couts - La notion de cout controlable

  Le tableau avec les spécialists roumains et étrangers, qui ont étudié ce sujet dans leur travail: Prof. univ. dr. Capusneanu Sorinel, Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor Fabien Font, Lean Construction Prof. univ. dr. Albu Nadia, Instrumente de management al performantei Herve Grua, Lean Construction Prof. Avram Marioara, Marketing Louis Dubrulle, Comptabilite analytique de gestion Lect. univ. drd. Boghean Florin, Bazele contabilitatii Didier Jourdain, Comptabilite...

 • Sisteme contabile comparate intre Germania si Japonia

  1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la un ansamblu de tari, la un ansamblu de intreprinderi sau de cate un ansamblu de specialisti ai profesiei contabile. Normalizarea contabila internationala presupune existenta de autoritati capabile sa elaboreze reguli sau norme, sa le faca obligatorii si sa sanctioneze nerespectarea lor. Astfel s-a ajus la adoptarea armonizarii contabile, proces...

 • Imobilizarile necorporale la SC Uztel SA

  INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și al rezultatelor obținute care asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului și al rezultatelor obținute, atât pentu necesitățile firmei , cât și în relațiile acesteia cu asociații, acționarii, clienții sau furnizorii. Un activ necorporal este un activ ușor de recunoscut, nemonetar, fără suport material și deținut...

 • Politici si tratamente contabile privind imobilizarile corporale (IAS 16)

  INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16” Imobilizări corporale”. Obiectivul acestui standard este de a contabiliza imobilizările corporale și de a identifica momentul de recunoaștere a activelor, a valorii lor contabile și a amortizării aferente. Prin această descriere a tratamentului contabil, utilizatorii situațiilor financiare vor fi informați în privința investițiilor făcute în activele...

 • Aspectele contabilitatii in societatile de asigurari

  I. Cadrul juridic al cerințelor unice și al mecanismului de reglementare a contabilității și raportării financiare pentru societățile de asigurări în Republica Moldova 1.1. Cerințele și mecanismul de reglementare a contabilității și raportării financiare pentru societățile de asigurări. În contextual economiei de piață asigurările constituie o ramură de activitate, un sector al serviciilor cu multiple valențe. Societățile de asigurări sunt societăți comerciale specializate, care îndeplinesc...

 • Contabilitatea institutiilor publice Clasa 5 - conturi la trezoreria statului si banci comerciale

  Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV) este una dintre cele mai dinamice universități din Europa de Est oferind o educație universitară și post-universitară atractivă și de calitate.USV asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de 100 de programe de studii la licență, masterat, doctorat și nivel post-doctoral pe diverse domenii: socio- umane tehnice, economice, științe ale naturii. Diversitatea instituțională reprezintă un atribut solid care oferă capacitatea de a răspunde unor...

 • Probleme IP

  Aplicatia 1. Beta SA este o companie înființată în anul 2016. În acest an Beta a înregistrat o pierdere contabilă de 20.000 lei și o pierdere fiscală de 5.000 lei. În 2017, Beta SA a înregistrat următoarele venituri și cheltuieli Venituri, din care 2.624.980 - Venituri din dividende de la o companie română (1) 68.000 - Venituri din vânzări (2) 2.556.980 Cheltuieli 2,584,124 - Ch. cu materiile prime 2.300.000 - Cheltuieli salariale 120.000 - Cheltuieli cu contributii salariale...

 • Modalitati de rationalizare a sistemului motivational in cadrul companiilor nationale

  Introducere Actualitatea temei este justificată de faptul că sistemul motivațional prezintă o importanță deosebită pentru managementul organizațiilor. Numeroși cercetători și specialiști au fost preocupați de identificarea, nevoilor și factorilor motivaționali ai individului, încercând să răspundă la întrebarea: Ce anume îi determină pe oameni să ajungă în anumite funcții în cadrul companiilor și, odată ajunși, să-și desfășoare activitatea într-un fel sau altul? Actualitatea investigației la...

 • Contabilitatea de gestiune - 2020

  1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei entități economice se sprijină pe existența unui sistem informațional economic, bine structurat care se alimentează cu informații din interiorul și exteriorul unității economice. Principala sursă sistemului informațional economic, dar și componentă a acestuia o reprezintă contabilitatea. În calitate de disciplină științifică, cu obiect și metodă...

 • Politici si optiuni contabile privind imobilizarile corporale

  Imobilizările corporale sunt acele active care îndeplinesc cumulativ două condiții: - sunt deținute de o întreprindere pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative, și - este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. 1. Termeni utilizați - Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pâna la acea...

 • Tratamente contabile privind imobilizarile corporale conform IAS 16 si reglementarilor nationale

  Capitolul 1.Definiții si clasificări Activul este definit, în general, ca resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute și de la care se așteaptă generarea de beneficii economice viitoare pentru entitate. Activele unei entități se împart în două categorii: - active imobilizate; - active circulante. Activele imobilizate se caracterizează prin faptul că nu se consumă la prima lor utilizare, participă la mai multe cicluri de exploatare și își transmit în mod treptat...

 • Practica conta

  1. Firma SC TRANSURB SA. SC TRANSURB S.A. este o societate cu capital majoritar de stat ce se află în subordinea Consiliului local Vaslui, strada DECEBAL 3. Firma este înmatriculată la Registrul comerțului J37/119/1999, Cod fiscal: RO11711424. Societatea a fost înființată în anul 1999 și desfășoară activitate de transport public de persoane în municipiul Vaslui, deservind 9 trasee locale distribuite pe întreg teritoriul municipiului. Scopul si obiectul de activitate Activitate de baza...

 • Modele si structuri privind situatiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situatii financiare anuale si Directiva 34-2013

  Cap 1. Noțiunea de Situații Financiare Anuale și locul lor în raportarea financiară a companiilor 1.1 Cadrul general conceptual privind IAS 1,,Situatii financiare anuale”, Directiva 34/2013 și Ordinul 470/2018 IAS 1 (Standardul Internațional de Contabilitate) are ca obiectiv prescrierea bazei privind prezentarea situațiilor financiare generale în scopul efectuării unei comparații între sitațiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele anterioare și situațiile financiare ale altor...

 • Dosar Practica CIG - SC Debut SRL

  1. Prezentarea organizației 1.1 Scurt istoric Societatea comercială analizată, DEBUT S.R.L din Iași a fost înființată în baza Legii nr 31/1990 privind înființarea societăților comerciale. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 23 iunie 2010. Conform articolul 1 din legea nr 31/1990, în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui...

 • Contabilitate

  1. DATE DESPRE INSTITUȚIILE PUBLICE Instituțiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora statul își îndeplinește funcțiile sale. De asemenea, procesele economice în economia de piață, precum și în alte tipuri de economii, sunt influențate de stat prin intermediul sectorului public. Conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice structura instituțiilor publice ce funcționează în România sunt: - Parlamentul; - Administrația Prezidențială; -...

Pagina 2 din 423