Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Metodologia de efectuare a expertizei contabile

  1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei dispute judiciare sau extrajudiciare se apelează la cunoştinţe de specialitate din domeniul ştiinţelor, al tehnicii sau al artelor şi uneori chiar la cercetări ştiinţifice sau tehnice speciale (analize de laborator sau de altă natură, măsurători, etc.) ale unui expert, care să conducă la rezolvarea diferendului. Expertul trebuie să efectueze în...

 • Analiza diagnostic a cifrei de afaceri la SC Rom Industrie Design Licht SRL Timisoara

  CAPITOLUL I CIFRA DE AFACERI-INDICATOR AL ACTIVITĂŢII ECONOMICE 1.1.SISTEMUL DE INDICATORI PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE Indicatorul economic este o expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social economic, din punct de vedere al compoziţiei, structurii, schimbării lui in timp, al legăturii lui reciproce cu alte fenomene. În demersul său de îndeplinire a obiectivelor stiinţifice si practice pe care şi le-a propus, analiza economico-financiară...

 • Contabilitatea imobilizarilor in conditiile aplicarii Standardelor Internationale de Contabilitate la Directia de Radiocomunicatii Timisoara

  CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii S.A. constituie nucleul sectorului de radiocomunicaţii din România, fiind liderul de necontestat în acest domeniu. Înfiinţată în anul 1991 sub denumirea de R.A. RADIOCOMUNICAŢII* prin reorganizarea şi divizarea ROM POST TELECOM , s-a transformat în anul 1998 în societate pe acţiuni ** . 1.2. Structura organizatorică Începând cu martie 2001,...

 • Organizarea contabilitatii la administratia finantelor publice Resita

  CAP. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ADMINISTRAŢIEI FINANCIARE MUNICIPALE CA UNITATE A MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 1.1.Rolul Administraţiei Financiare Municipale în execuţia bugetului public naţional Ministerul Finanţelor Publice este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplică strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice. Ministerul Finanţelor Publice exercită administrarea generală a finanţelor publice, asigurând dezvoltarea activităţii economice...

 • Controlul cenzorilor

  CAP.1 NOŢIUNI GENERALE 1.1PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE Denumire agent economic : Societatea comercială TURIST SEMENIC SA RESIŢA . Sediu: Romania, localitatea REŞIŢA, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.2, judetul Caraş-Severin, telefon : 0255/211759; fax 0255531208, cont nr. 407250450 deschis B.C.R. SA -filiala Reşiţa. Forma juridică : persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu legile române si cu statutul. Capitalul...

 • Control bancar la BCD Romexterra SA

  CAPITOLUL 1 : ROLUL ŞI IMPORTANTA CONTROLULUI FINACIAR ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. ROLUL CONTROLULUI FINANCIAR În economia de piaţă agenţii economici sunt supuşi examenului exigent al pieţei, care operează după criteriul eficienţei, al concordanţei activităţilor economice cu nevoile reale ale consumatorilor. Informaţia operativă şi reală cu privire la patrimoniu, activitatea economică desfăşurată şi rezultatele acesteia reprezintă o condiţie esenţială pentru desfăşurarea unei activităţi...

 • Contabilitatea productiei finite si a productiei in curs de executie la SC Cons Electrificarea Instal SRL

  1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. Subscrisa S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Timişoara, strada Stuparilor, nr.77, reprezentată prin Coptil Eleodor, în calitate de administrator, are ca obiect de activitate lucrări de construcţii şi instalaţii electrice, vânzarea de materiale de construcţii şi echipamente electrice, fiind înfiinţată,...

 • Leasing

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 DEFINITIA SI ELEMENTELE TEHNICE ALE OPERATIUNI DE LEASING Leasingul s- afirmat în ultimile decenii îndeosebi în S.U.A şi ţările Europei Occidentale-ca metodă de finanţare pe termen mediu şi lung şi prin aceasta ca factor de promovare a vânzărilor, în particular al exporturilor.În esenţă leasingul este o formă de închiriere realizată de societăţi financiare specializate (societăţi de leasing) a unor echipamente , maşini sau alte active către firme...

 • Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

  Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii 31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale, sub formă de societate cu răspundere limitată, având la început o altă denumire, care a fost schimbată în anul 1996, nume, sub care funcţionează în prezent. Actele constitutive sunt contractul de societate şi statutul. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociaţii fiind...

 • Analiza rentabilitatii intreprinderii

  1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumire: S.C. GRIMEX S.A. 2. Sediul: Str. Macului, nr.1, cod 1400, Tg-Jiu, Gorj 3. Telefon/fax: 0253-217412 / 0253-217411 4. Nr. de înmatriculare ORC: J18/229/1991 5. Cod fiscal: R1815754 6. Forma juridică: - societate pe acţiuni - persoană juridică română 7. Durata de funcţionare: nelimitată 1.2. SCURT ISTORIC S.C. Grimex S.A. Tg-Jiu a luat fiinţă prin Hotărârea Guvernului nr. 1224 din 23.11.1990, desprinzându-se din I.P.A.M.R.C.U.M. Tg-Jiu, fosta...

 • Analize pe baza de bilantului in sistemul Romanesc si Anglo - Saxon

  Societatea comercială „TURIST” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu durată nelimitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea conform legilor în vigoare din România şi conform statutului. Data constituirii societăţii comerciale este anul 1991. Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului este J35/2360/1991, iar codul unic de înregistrare este R1806802. Sediul societăţii comerciale este: Str. Ana Ipătescu, nr. 29,...

 • Grupuri de societati

  1.1 STRUCTURA DE GRUP Întreprinderea cauta din ce în ce mai mult să fie cât mai putin vulnerabilă, şi în acelaşi timp cât mai performantă posibil. Pt. a atinge acest obiectiv tendinţa generală se manifestă prin efectuarea de concentrări, fie prin integrarea fazelor ciclului de producţie şi de distribuţie a unei categorii de produs, fie prin integrarea unor activitaţi de natură diferită, complementare sau similare. Concentrările se pot realiza printr-o dezvoltare internă a întreprinderii,...

 • Contabilitatea imobilizarilor corporale

  Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; - sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; - au valoare mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale în vigoare. Imobilizările corporale cuprind terenuri, construcţii, instalaţii tehnice şi maşini, alte instalaţii,...

 • Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali la SC Rostramo SA

  PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ROSTRAMO S.A. TG-JIU 1. Scurt istoric SC ROSTRAMO SA Târgu-Jiu , numită C.P.L.Târgu-Jiu până în 1980 , este una din marile întreprinderi de prelucrare a lemnului din România ROSTRAMO şi-a început activitatea în 1959, iar în prezent produce şi livrează : - PLACAJ FAG - 2000 x 1250 mm , grosimi : 3, 4 ,5 , 6 , 8 , 10, 12 , 15, 18, 20 ,25, 30 mm. - PAL cu feţe fine - 2440 x 1220 , grosimi : 8 , 12 , 16 , 18 , 22 mm. - SCAUNE coloniale si curbate ; - MOBILIER :...

 • Controlul firmei executat de organele ministerului finantelor publice

  Dezvoltarea sectorului privat in economia romaneasca a reprezentat o constanta a intregii perioade de dupa anul 1989 stimulata de o serie de masuri legislative ca : Decretul - Lege 54 / 1990 privitor la organizarea si desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative , Legea 31 / 1990 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale Ca urmare a acestor legi in Romania s-au infiintat si functioneaza urmatoarele categorii de agenti economici : -regii autonome -societati...

Pagina 2 din 404