Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 214 din 253

Normalizarea contabilității

1.Procesele generate de globalizare sunt: -existenta tehnologiilor informatiei care ne pun mai rapid si mai des In legatura unii cu altii; -comprimarea distantelor prin noile tehnologii; -interconectarea si cresterea dependentelor reciproce; -integrarea si cresterea pietelor financiare si comerciale;... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

IAS 40 - investiții imobiliare

Introducere Standardele internationale de contabilitate Istoricul elaborarii standardelor internationale de contabilitate incepe cu formarea, in 1973, a Comitetului pentru Standardele Internationale de Contabilitate. Acest comitet a fost creat printr-o intelegere survenita intre organisme profesionale ale... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Cadrul conceptual privind întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

Conform cadrului contabil general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare ,rationamentul contabil trebuie sa porneasca intotdeauna de la asigurarea unei imagini fidele a activitatii unei societati atunci cand sunt prezentate informatiile financiar-contabile. Conform cadrului reprezentarea fidela este o... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing

PREZENTARE Scopul principal al IAS 17 îl constituie definirea si prezentarea informatiilor referitoare la operatiunile de leasing financiar. Operatiunile de leasing financiar sunt un exemplu specific al contabilitatii bazata pe principiul prevalentei economicului asupra formei juridice a tranzactiilor. Operatiunile... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Extras Preview

Proiect - bazele contabilității

LUCRAREA NUMARUL 1 : Reprezentarea cifrica a miscarilor de valori ca un bilant mobil Situatia initiala a unei inteprinderi se prezinta intr-un bilant didactic cu 15 posturi in activ si 14 in pasiv . Sa se prezinte influenta operatiunilor economice asupra , bilantului prin formularea la libera alegere , a unui... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Extras Preview

Lucrări practice - contabilitate financiară

CAP. I Contabilitatea capitalurilor A. Contabilitatea operatiunilor privind constituirea capitalului social 1. Se înfiinteaza o societate comerciala pe actiuni cu un capital social de 60.000 ron, divizat în 4000 de actiuni cu valoare nominala de 15 ron/buc . Prin contractul de societate si statut s-a prevazut ca... citește mai departe

85 pagini 8 puncte Extras Preview

Sistemul informațional contabil, subsistemul contabilității de gestiune, structura și informatizarea sa

In cadrul sistemului informational economic al întreprinderii, sistemul de evidenta al întreprinderii ocupa un loc deosebit de important. Acest sistem este divizat în trei componente si anume: - sistemul de evidenta operativa; - sistemul contabil ; - sistemul statistic. Primele doua componente ale sistemului de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Cadrul Conceptual privind Intocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare

Situatiile financiare au ca scop general sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul exercitiului financiar, oferind informatii utile unei largi categorii de utilizatori, asigurând comparabilitatea, atât cu situatiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor reglementari contabile 4 1.3 Definirea si rolul politicilor contabile, influenta acestora asupra pozitiei financiare a întreprinderii 6 1.3.1.Domeniile pentru care este necesara... citește mai departe

141 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Conținutul economic, funcția contabilă și corespondența conturilor din clasa 3

STOCURILE SUNT ACTIVE CIRCULANTE CARE : a) sunt detinute pt.a fi vandute pe parcursul desfasurarii activitatii b) sunt in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii c) sunt sub forma de materii primemateriale si alte consumabile care urm. Sa fie folosite in procesul de... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Conținutul economic, funcția contabilă și corespondența conturilor din clasa 2

Tine evidenta acelor investitii de potential (chelt. care nu se confunda cu procesele transformatoare-clasa 6) ocazionate de infintarea sau modernizarea activitatii entitatii (taxe de inmatriculare, publicare in M.O , taxe de notariat, testarea pietei, emiterea de obligatiuni, actiuni etc.) Contul 201 se debiteaza... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea stocurilor - practică de specialitate în domeniul contabilității

1. SCURT ISTORIC 1.1. Prezentarea generala a societatii comerciale Modul de constituire Societatea comerciala “ SAS BERTON ” este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu sediul in Timisoara, infiintata in anul 1994 pe baza Legii 31/1990 si a Legii nr. 35/1991 republicata. Din actele constitutive ale... citește mai departe

28 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea și decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare la SC Strim SA Cluj-Napoca

CAP I PREZENTAREA S.C. “STRIM” S.A. 1.1. ISTORICUL {I OBIECTUL DE ACTIVITATE S.C.”STRIM” S.A. a luat fiin]` la CLUJ NAPOCA , \n anul 1995 , apari]ie dovedit` prin existen]a contractului de societate. S.C.”STRIM” S.A. are personalitate juridic` ,care se supune legisla]iei rom=ne \n vigoare ( Legea nr.31/1990 ,... citește mai departe

85 pagini 8 puncte Cuprins Extras

Studiu asupra normalizării contabilității la nivel european

1. Originile si începuturile IASB Raportarea financiara în lumea civilizata a evoluat pornind de la doua modele generale, ale caror obiective erau într-o oarecare masura diferite. Cea mai timpurie forma sistematizata de reglementare a contabilitatii s-a dezvoltat în Europa continentala, fiind initiata în Franta în... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Extras Preview

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor întreprinderii, în acest domeniu. Generat de nevoia de a evalua necesitatea de îmbunatatire a calitatii sau... citește mai departe

173 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea cauzelor aparitiei grupurilor vom pleca de la definirea grupului Definitia grupului: <<Un ansamblu constituit din mai multe societati, având fiecare existenta proprie, dar... citește mai departe

32 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

IAS 8 - politici contabile, modificări în estimările contabile și erori

1. INTRODUCERE Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a stabili criteriile de selectie si modificare a politicilor contabile, impreuna cu tratamentul contabil si prezentarea modificarilor in politicile contabil, modificarilor in estimarile contabile si corectarea erorilor. Standardul intentioneaza sa... citește mai departe

18 pagini 9 puncte Extras Preview

Piața monetară și inflația

PIATA MONETARA SI INFLATIA Continutul si particularitatie pietei monetare Prin continutul si particularitatile sale piata monetara, alaturi de alte sgmente de piata – piata capitalului financiar, piata muncii, piata factorilor de productie, piata agregata a bunurilor/serviciilor de consum, s.a. – reprezinta o... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Preview

SC Galmopan SA Galați - analiză financiară

SC GALMOPAN SA – SCURT ISTORIC In anul 1892 a luat fiinta prima fabrica de paste si biscuiti din Galati, cunoscuta sub numele de DUNAREANA. Istoricul societatii are inceputul in 1893 cand Ludvig Iosiek, folosind pozitia geografica a orasului Galati a inceput constructia cladirri pentru o sectie de pate fainoase,... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura înregistrarea cronologica si sistematica , prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si al rezultatelor obtinute, atât pentru necesitatile... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Întreprinderea și Contabilitatea

1.1. Întreprinderea – locul de organizare a contabilitatii Definitie: Întreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza unirea factorilor de productie (capital si munca) în scopul producerii si desfacerii de bunuri economice (produse, lucrari, servicii, informatii) în functie de... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate publică

Semnificatia deosebita a bugetului public national rezida din cele 2 tipuri de fluxuri economice ce apar intre buget pe de o parte si agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice pe de alta parte. Fluxurile economice dintre bugetul public national si participantii la viata economico sociala a... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

CAPITOLUL I. ELEMENTE CONCEPTUALE 1.1. OBIECTUL CONTABILITATII DE GESTIUNE Obiectul contabilitatii de gestiune il constituie realizarea unei legaturi intre cheltuielile efectuate si productia obtinuta, legatura concretizata in determinarea costului pe purtatorul de cost ( produs, lucrare, serviciu, etc).... citește mai departe

97 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Doctrine Economice

În momentul actual contabilitatea are o multitudine de acceptiuni: - Unii definesc contabilitatea ca fiind, cea mai veche, tehnica de gestiune a afacerilor; - Pentru altii este unul dintre limbajele formalizate ale organizatiilor; - Altii o considera o stiinta. La nivelul unei organizatii contabilitatea este... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate și Fiscalitate

Legislatie: Directiva a 6-a este Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977, privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview