Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 231 din 253

Contabilitatea Stocurilor

CONTABILITATEA STOCURILOR ^I A PRODUC*IEI #N CURS DE EXECU*IE Contabilitatea stocurilor ~i comenzilor }n curs de execu`ie cuprinde ansamblul bunurilor ~i serviciilor din cadrul unit{`ii patrimoniale, destinate: - fie a fi v|ndute }n aceea~i stare sau dup{ prelucrarea lor }n procesul de produc`ie; - fie a fi... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor

CONTABILITATEA DE GESTIUNE ^I CALCULA*IA COSTURILOR 1.1. Obiectivele, func`iile ~i rolul contabilit{`ii de gestiune ~i calcula`iei costurilor Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilit{`ii nr. 82/1991, unit{`ile patrimoniale sunt obligate s{ organizeze contabilitatea de gestiune, dar modul de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Monografie contabilă a Societății Comerciale Kratos SRL pe luna aprilie 2002

MONOGRAFIE CONTABILA Monografie contabila a societatii comerciale „KRATOS S.R.L.” pe luna aprilie 2002 1a. La data de 1 aprilie 2002 se cumpara marfuri conform facturii numarul 1 din data de 1 aprilia 2002 de la S.C. ARTIC S.R.L., cu un adaos comercial de 40%+TVA aferent 19%. Operatia este inregistrata conform... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Monografie Societate SC Triplu-A SRL.

C APITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE “TRIPLU A” S.R.L. 1.1. ASOCIATII Societatea este constituita de catre: - Neagu Maria Victoria, cetatean român, domiciliata în Bucuresti, Aleea Lunguletu nr. 6, bl. D14, sc.7, et.7, ap.290, sector 2; - Vadan Ana, cetatean român, domiciliata în Bucuresti, Aleea... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Extras Preview

Auditul Financiar

Auditul financiar reprezintao opinie completa,fidela a exercitiului financiar. Comitetul International de Practici de Audit ( IAPC ) a elaborat o serie de norme ( STANDARDE ) care au fost asimilate de Camera Auditorilor Financiari din Romania care îndruma auditorul în munca sa.Acestea cuprind principii si... citește mai departe

45 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor

Continutul si structura stocurilor 2.1.1 Stocurile Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare, sa fie vândute în situatia când au starea de marfa sau produse rezultate din prelucrare, precum si productia în curs de executie. Stocurile, sub aspectul... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea contabilă

EVALUAREA CONTABILA 1. INTRODUCERE A fi bine informat inseamna a fi capabil sa iei decizii corecte de a caror viabilitate depinde existenta si bunul mers al unitatilor patrimoniale, in special a economiei in general. Postura de om bine informat este consolidata de informatia contabila de detaliu sau de sinteza,... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem democratic, remodelarea întregii structuri economice mostenite, reasezarea ei pe criterii moderne, realiste, în favoarea individului si a nevoilor lui. Trecerea tarii... citește mai departe

117 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea instituțiilor publice

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONTABILITATII Obiectul contabilitatii publice Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice , trebuie sa... citește mai departe

91 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Plan de Afaceri - SC Kober SRL

PLAN DE AFACERI CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ”KOBER” S.R.L. Turturesti-Girov situata in com.Girov, jud. Neamt, 5361 avand codul fiscal R 2005144 este inmatriculata la Registrul Comertului Piatra Neamt cu nr. J27/1405/1991. Conturile in lei si valuta sunt deschise la BCR Neamt. S.C „KOBER” S.R.L este... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Extras Preview

Contractele Futures

CAPITOLUL 1. Definitii si notiuni introductive Aparute cu peste o suta de ani in urma, contractele futures au cunoscut o expansiune in lumea financiara a sfarsitului de secol XX, volumul de tranzactionare al acestora depasind in prezent pe plan mondial orice alte produse bursiere. Explicatia acestei stari de fapt... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Extras Preview

Eroare și fraudă - responsabilitățile auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat, prin practica, obiectivul auditului, s-a mutat de la detectarea fraudelor si erorilor catre stabilirea masurii în care situatiile financiare respecta obiectivul de imagine... citește mai departe

19 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea decontărilor cu personalul și cu bugetele de asigurări sociale

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL SI CU BUGETELE DE ASIGURARI SOCIALE Alaturi de resursele materiale si financiare, forta de munca reprezinta un factor principal în producerea de bunuri si prestari de servicii din cadrul unitatiilor economice. În muncii depuse, personalul angajat primeste un salariu, care... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata caracterizate prin urmatoarele însusiri: perioada lor de utilizare este, de regula, mai mare de 1 an; nu se consuma si nu se înlocuiesc la prima utilizare; nu-si schimba... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Salariilor - SC CETA SA

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA SOCIETATII C.E.T.A. S.A. Societatea C.E.T.A. S.A. (Compania de expeditii si transport auto) a fost infiintata la 27 august 1996 in baza legilor si hotararilor judecatoresti respective. Sediul societatii este in Bucuresti Str. Preciziei Nr. 24 Sector 6. Aceasta in conformitate cu scopul... citește mai departe

34 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie contabilă

În cursul anului, societatea efectueaza urmatoarele operatii economico-financiare: 1. Pentru majorarea capitalului social cu 2000000 lei se subscriu 200 de actiuni noi cu valoare nominala de 10000 lei bucata (PROIECT DE SUBSCRIERE); 2. CONFORM PROCESULUI DE PREDARE-PRIMIRE nr.1 din 06.04.20N se înregistreaza... citește mai departe

43 pagini 8 puncte Extras Preview

Modificări ale TVA din 2007

TITLUL VI TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PREVEDERI PASTRATE DUPA ADERARE PREVEDERI NOI Operatiuni cu bunuri LIVRAREA DE BUNURI/ PERSOANA OBLIGATA LA PLATA TAXEI PENTRU O LIVRARE IMPOZABILA IN ROMANIA ART.132 – reglementeaza daca o livrare de bunuri este impozabila in Romania Locul livrarii=locul impozitarii Din... citește mai departe

136 pagini 10 puncte Extras

Analiza financiar-economică a întreprinderii SC Construcții Rutiere SA

Prezentarea societatii S.C.CONSTRUCTII RUTIERE S.A. Denumire: SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUCTII RUTIERE SOCIETATE PE ACTIUNI Forma juridica : SOCIETATE PE ACTIUNI Numar de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului : J 02 / 424 / 1998 Înfiintarea Societatii Comerciale Înfiintarea intreprinderii de stat din... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Marketing

Termenul de mkt. este de orig anglo saxona si a aparut pt prima data on lit de spec din America prima act care incorp elem ale mkt apartine lui JJ Astor in anul 1790 si cuprinde in iulie 1824 in orasul au avut loc cu ocazia carora s-a org un care se considera firma lui ac nielsen este liderul mondial in cercet... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Contabilitate Financiară

CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1.1. Continut, rol, structura Capitalurile detinute de catre agentii economici reprezinta surse stabile si permanente de finantare a activului patrimonial. Sub aspect economic, capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale care, prin asociere cu ceilalti factori de productie... citește mai departe

119 pagini Gratis Extras Preview

Practică contabilă

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII Societatea comerciala RAFO COM-CONSTRUCT S.R.L. a fost înregistrata în Registrul Comertului sub nr. J 40/9353/1994 din 18.05.1994 (conform Certficatului de Înmatriculare emis de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului  vezi copia... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare 5 Contabilitate Anul I

Clasificarea conturilor Situatia unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 15 posturi în activ si 14 postrui în pasiv. În cursul perioadei au loc operatiuni în care sunt implicate conturi din urmatoarele clase : 1 conturi de active(imobilizate si circulante) 2 conturi de resurse(proprii si straine) 3... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare 4 Contabilitate Anul I

Conturi sintetice si conturi analitice Întreprinderea are în stoc, la începutul perioadei, cinci tipuri de materii prime a caror reflectare se face cu ajutorul conturilor analitice ale contului sintetic 301. În cursul perioaei au loc intrari si iesiri de materii prime care vor fi reflectate în jurnal atât în... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare 3 Contabilitate Anul I

Sistemul de calcul contabil digrafic. Balantele de verificare Situatia initiala a unei întreprinderi se prezinta într-un bilant cu 14 posturi în activ si 13 posturi în pasiv. Dupa deschiderea conturilor de activ si de pasiv, se vor prezenta în jurnal câte cel putin o operatiune pentru fiecare tip de egalitate... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview