Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 243 din 253

Finanțe Publice

OBIECTIVE Disciplina Finante publice abordeaza principalele aspecte ale finantelor publice în economia de piata, cu unele referiri la specificul economiei în curs de dezvoltare sau în tranzitie. Aceasta disciplina transmite studentilor cunostinte teoretice despre continutul, functiile, institutiile si mecanismul... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Metoda contabilității

METODA CONTABILITATII In timp ce obiectul contabilitatii determina ce studiaza contabilitatea Metoda stabileste cum trebuie studiat obiectul. - Este influentata de OBIECTUL contabilitatii ( se adapteaza pecificului acestuia) - cuprinde procedee instrumente si principii Procedee = modalitati de studiere a... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Impozitul pe profit și imaginea fidelă

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de diferentiere a sistemelor contabile Orice unitate patrimoniala este un sistem deschis care interactioneaza în permanenta cu mediul extern.Unele componente ale mediului extern... citește mai departe

97 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Concepte, teorii și forme de manifestare a inflației

Concepte, teorii si forme de manifestare a inflatiei Inflatia este un dezechilibru care afecteaza, in proportii diferite, toate economiile nationale. 1.1. Conceptii si teorii privind inflatia Conceptul de inflatie este strans legat de masa monetara in circulatie si de raporturile acesteia cu necesarul obiectiv de... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Bilanțul contabil

Prima definitie data contabilitatii apartine lui Luca Pacioli potrivit caruia contabilitatea este considerate un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarile in partida dubla a averii ce apartine unui negustor precum si toate afacerile sale in ordinea in care au avut loc. Prin system informational se... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Calculația costurilor la SC Faimar SA Baia Mare

Societatea Comerciala Faimar SA isi desfasoara activitatea conform legii nr. 15/1990 si a Legii nr. 31/1990 cu privire la organizarea si conducerea societatilor comerciale.In anul 1978, in conformitate cu Decretul nr. 329/52.08.1978,a luat fiinta Intreprinderea de Productie Locala Baia Mare,unde se produceau cahle... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune unitatea patrimoniala pe o perioada mai mare de 1 an. Capitalurile se clasifica in urmatoarele grupe: - capitaluri proprii - capitaluri pentru riscuri si cheltuieli -... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de celelalte stiinte. De asemenea, ea dispune si de un vocabular propriu specializat. 1. Obiectul contabilitatii Dintotdeauna, la baza obiectului de studiu al contabilitatii a... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Imobilizări în curs de execuție

1.1 STRUCTURA SI CLASIFICARE Capitalul agentilor economici poate fi plasat în bunuri si valori, adica active care prin natura lor si modul în care îsi recupereaza valoarea presupun o imobilizare pe un timp mai îndelungat a resurselor, sau în stocuri de natura mijloacelor circulante (active imobilizate) a caror... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Extras Preview

Sinteză analiză economică-financiară

SINTEZA – ANALIZA ECONOMICA-FINANCIARA Partea I –a si a II-a prof.univ.dr. Gh. ZAMAN TEORIE 1. Metoda substituirilor in lant in cazul relatiei rezultat-factorii de influenta sub forma de produs. Analiza influentei factorilor asupra rezultatului unde: R = rezultat, 0 si 1 =perioada de baza si curenta. 1.1.... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Organizarea contabilității unui element de activ și de pasiv

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA este o societatea pe actiuni înfiintata prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române prin HG nr.581/10 septembrie 1998. Conform art.1 aliniatul 3 din HG nr.581/1998 s-a înfiintat Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova, având ca activitate principala... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Cercetare contabilă a SC Elestroservice SRL

I. PREZENTAREA SC ELESTROSERVICE RB SRL 1.1. Dreptul comercial S-a procedat la analiza contractului si statutului de societate care releva: - Societatea comerciala ELECTROSERVICE RB S.R.L., având sediul (social) central în Str. Turnu Magurele, nr. 15, Sector 4, Bucuresti, Tel. / Fax 01-6825285, Numar de... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Extras Preview

Riscul Comercial

Riscul este o categorie sociala, economica, politica sau naturala a carei origine se afla în incertitudinea care poate sau nu sa genereze o paguba datorita ezitarilor si inconsistentei în luarea deciziilor. Riscul devine o frâna în desfasurarea activitatii economice si implicit a expansiunii ei, acest impact... citește mai departe

15 pagini 9 puncte Extras Preview

Contabilitate

1. Obiective - Prezentarea unei perspective internationale asupra practicilor contabile; - Întelelegerea diferentierilor sistemelor contabile nationale si a principalelor probleme cu care se confrunta companiile multinationale în plan informational; - Întelegerea nevoii de armonizare contabila internationala;... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate

Obiectu contabilitatiii.Patrimoniul ca obiect al conta Patrimoniu=tot bunuri,valori ec p care l gestioneaza o entitate economica precum si totalitatea obligatiilor (cuantificabile in bani)p care acesta si l asuma.Ecuati a patrim : Bunuri economice=Drepturi+Obligatii Bunurile ec=subst materiala a patrm.Ele pot fi... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras

Contabilitate Financiară

.1. Definitia contabilitatii financiare Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al întreprinderii luat în totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul sau principal îl constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare.... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras Preview

Proiect de fuziune prin absorbție a societăților SC Loulis SA și SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005; (ii) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Titan S.A. nr. 4 din data de 16 septembrie 2005 În temeiul dispozitiilor (i) Legii nr. 31/1990 privind... citește mai departe

16 pagini 11 puncte Extras Preview

Analiza și Funcționarea Conturilor

CAPITOLUL 5 ANALIZA }I FUNC|IONAREA CONTURILOR 5.1 Contabilitatea capitalurilor 5.1.1 Contabilitatea capitalului social Pentru desf[]urarea normal[ a activit[ii, unitatea economic[ utilizeaz[ at`t surse proprii (capitaluri proprii) c`t ]i surse str[ine (atrase sau @mprumutate). Principala component[ a surselor... citește mai departe

170 pagini Gratis Extras Preview

Componența sistemului informațional economic

1.1 Sistemul unitatilor patrimoniale pentru care se organizeaza contabilitatea Conform Legii contabilitatii, obligatia de a organiza si conduce contabilitatea proprie revine regiilor autonome, societatilor comerciale, organizatiilor cooperatiste, societatilor bancare, institutiilor publice de subordonare centrala... citește mai departe

165 pagini Gratis Extras Preview

Control

1.Notiunea de Control de Gestiune Controlul de Gestiune este definit ca fiind procesul prin care managerii se asigura ca resursele sunt obtinute si utilizate cu eficienta si pertinenta pentru realizare obiectivelor firmei. Campul de actiune al controlului de gestiune este vast, deoarece el opereaza la nivelul... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitate bancară

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITATII ÎN SOCIETATILE BANCARE 1.1 Sistemul bancar român Activitatea bancara în tara noastra se desfasoara potrivit Legii bancare nr. 58/1998 si Legii nr. 101/1998 privind statutul BNR. Conform acestor acte normative, sistemul bancar român este organizat pe doua paliere: - Banca... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras Preview

Diagnostic de Evaluare

Grupul Moeller, ale carei temelii au fost puse în Germania, este unul dintre cei mai importanti furnizori globali de sisteme si componente necesare distributiei si automatizarii energiei in aplicatiile industriale, infrastructura si cladiri rezidentiale. Grupul Moeller are o puternica reprezentare internationala.... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview