Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor economice dupa referentialul IAS 18 venituri

  Introducere IAS 18 este unul dintre cele mai importante standarde, nu atât prin locul pe care-l ocupă veniturile într-un sistem contabil, cât mai ales prin abordarea nouă a acestora în ceea ce privește valoarea justă și valoarea actualizată atașabile veniturilor sau conectarea cheltuielilor la venituri. Acest Standard înlocuiește IAS 18 Recunoașterea veniturilor din activități curente, aprobat in 1982. 1. Tratamente contabile privind veniturile, conform IAS 18 Atât în IAS 18, cât și în...

 • Activitatea concurentiala la CahulPan SA

  Caracteristica generală a întreprinderii Scurt istoric În anul 1946, pe baza unei mici brutării locale a fost organizată fabrica de pâine cu un singur cuptor, a cărei capacitate era de 10 tone pe zi. La sfârșitul anului 1946 a fost instalat primul cuptor de marca FIL-2. În primul semestru al anului 1947 a fost instalat al doilea cuptor de aceeași marcă. Astfel, fabrica mărindu-și capacitatea de producție devine combinat, în baza hotărârii Ministerului Industriei Alimentare al RSSM, pe data...

 • Auditul in institutiile publice

  Rezumat: La nivelul entităților publice, auditul, de pe poziția de cel mai înalt mijloc al controlului intern, constituie principalul instrument de depistare a principalelor riscuri ale entităților. Cu o vechime de practică de peste un mileniu, acesta rolul evoluează în mod constant, oferind tot mai multe informații financiare. Auditul este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, încercând să raspundă mereu necesitaților în continuă schimbare pe care le au instituțiile....

 • Etica expertului contabil in contextul misiunii de examinare a contabilitatii

  Introducere Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații. Astfel că se urmărește creearea și promovarea unui program de formare și instruire profesională a contabililor din România prin respectarea și aplicarea standardelor naționale și internaționale de educație pentru contabili. Profesia contabilă vine alături de o mare responsabilitate, și anume cea de acționare pentru și în interesul public. Astfel că...

 • Cooperarea pentru asigurarea functiei de audit intern

  1. APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA AUDITULUI INTERN Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificația „a asculta”, dar despre audit se vorbește de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau al lui Eduard I al Angliei. Activități de audit s-au realizat în decursul timpului și în România, dar purtau alte denumiri. Utilizarea termenului de audit în accepțiunea folosită în prezent este relativ recentă și se plasează în...

 • Evaluarea instrumentelor financiare

  Abstract Criza economico-financiară mondială a reușit să aducă la suprafață o mare dificultate cu privire la o evaluare corectă a instrumentelor financiare pentru raportarea financiară. Modalitatea de realizare a unei evaluări corecte a instrumentelor financiare reprezintă de fapt cheia succesului în domeniul serviciilor financiare, deoarece pentru a cumpara sau vinde un instrument financiar, este negreșit necesară cunoașterea valorii acestuia. Reforma contabilă se supune aspectelor...

 • Subiecte rezolvate contabilitate

  1. Definiti costul, costul fix, costul variabil, costul marginal si costul de oportunitate? Costul reprezintă ansamblul cheltuielilor ce pot fi asociate productiei si comercializării unui bun sau serviciu; Costul fix: (masini, cladiri, utilaje, linii de productie) reprez.ansamblul cheltuielilor suportate de intreprindere oricare ar fi volumul sau de activitate; Costuri variabile: sunt proportionale cu volumul productiei (materii prime, scule, dispozitive,etc.) Costul marginal:...

 • Contabilitatea capitalului social

  ARGUMENT Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agenții economici, iar acestea sunt motivele pentru care am ales să prezint contabilitatea capitalului social. Capitalul social reprezintă aportul în numerar și/sau în natură subscris de către acționari sau asociați atat la constituirea unității patrimoniale, cat și ulterior cu prilejul majorării acestei categorii de capitaluri proprii . Capitalul propriu reprezintă totalitatea capitalurilor...

 • Contabilitatea decontarilor cu tertii

  ARGUMENT Conceptul de contabilitate este utilizat cu sensuri diferite. În primul dintre acestea, prin contabilitate se înțelege forma de evidență și tehnicile prin care se consemnează, se culeg și se prelucrează informațiile referitoare la situația economico - financiară a unui sistem economic : întreprindere, firmă, economie națională. În acest cadru contabilitatea desemnează și totalitatea informațiilor referitoare la existența și mișcarea patrimoniului unui agent economic și stocarea în...

 • Capitalul social al societatilor comerciale

  INTRODUCERE Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care să-i precizeze rolul în mod formal, informația a fost motorul dezvoltării, astfel încât cunoștințele noi se clădesc pe suportul celor existente. Mulțimea de date noi este filtrată, prelucrată cu un aparat conceptual specific fiecărei discipline științifice, obținându-se produsul: informația. Prin analiza și interpretarea informației se iau deciziile referitoare la acțiunile viitoare sau la evaluarea acțiunilor anterioare....

 • Analiza performantelor economice si a riscului la Transgaz

  INTRODUCERE Tema proiectului este intitulată Analiza performanței economice și a riscului la S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A care se reflectă prin Contul de profit și pierdere care reprezintă o situație financiară de închidere a exercițiului financiar, acesta cuprinde veniturile și cheltuielile unei întreprinderi pentru o perioadă dată și explică modul de formare a rezultatelor. Informații despre aceste structuri financiare sunt oferite în principal de Contul de profit și pierdere, dar și de unele...

 • Grile examen management

  1. Teoria deciziilor de management a fost gândită ca: a. analiză sistemică b. model economico-matematic c. ramură a economiei d. dezvoltare a cercetărilor operaționale e. funcție economică 2. Eficiența economică reprezintă: a. rezultatele ce se obțin într-o activitate economică, evaluate prin prisma resurselor consumate pentru desfășurarea unei activități. b. măsura în care rezultatele obținute de un sistem corespund rezultatelor dorite. c. ansamblul organizațiilor și factorilor...

 • Grile examen control financiar

  Unitatea I Teste de autoevaluare 1. Controlul este: a) un procedeu de lucru; b) un principiu de conducere; c) o funcție a conducerii. 2. Controlul economico-financiar are la bază: a) două principii importante; b) patru principii importante; c)nici un principiu. 3. Principiul prevederii și organizării activității economice și sociale este caracteristic: a) controlului de gestiune; b) auditului financiar; c) controlului economico-financiar. 4. Controlul are un caracter:...

 • Planul de afaceri al intreprinderii - instrument de implementare a strategiilor economice studiu de caz realizat la SC Gamafarm SRL

  1.1 Date generale SCURT ISTORIC S.C GAMAFARM .S.R.L. s-a înființat la data de 1 Febroarie 2018 ca societate comercială cu răspundere limitată. Numărul acționarilor era de 2, cu un capital social total de 10.000 lei. Societatea a fost înscrisă la Registrul Comerțului cu numărul J29/1234/1999. Înființarea societății a fost publicată în Monitorul Oficial. Sediul societății a fost stabilit în str. Gh. Doja, nr. 24, Ploiești, județul Prahova. Situată în centrul orașului, societatea are o...

 • Evaluarea si recunoasterea fondului comercial in cadrul operatiunilor de reorganizare a societatilor comerciale

  Rezumat: Fondul comercial se recunoaște, de regulă, la consolidare și reprezintă diferența dintre costul de achiziție și valoarea justă la data tranzacției, a părții din activele nete achiziționate de către o entitate. O diferență pozitivă generează un fond comercial pozitiv, iar o diferență negativă, un fond comercial negativ. Pentru ca fondul comercial să fie contabilizat distinct, transferul trebuie să fie în legatură cu o afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de activități și...

Pagina 3 din 416