Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Particularitati privind analiza grupurilor de societati - Rolul situatiilor financiare in analiza grupului de societati

  ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE IN ANALIZA GRUPULUI DE SOCIETATI Rolul situatiilor financiare este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de numerar. Informatii despre active, datorii, capitaluri, venituri, cheltuieli si fluxul de numarar a unei intreprinderi sau al unui grup de societati. Avem nevoie de o prelucrare a acestor informatii, pentru a avea o imagine cat mai clara, deoarece informatiile sunt destul de complexe si voluminoase. Prin analiza...

 • Sistemul contabil din Marea Britanie si profesia contabila

  Introducere Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind “măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, în acest scop “trebuie să se asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie,...

 • Contabilitatea creantelor comerciale - Inventarierea

  Problema 1. Unitatea de comerț încasează avans pentru livrarea ulterioară a mărfurilor - 6000 lei. Valoarea mărfurilor vândute - 18000 lei, inclusiv TVA. Cota medie a adaosului comercial - 30 %.Înregistrați faptele economice în contabilitate. 1. S-a înregistrat primirea avansului: Dt 242„Conturi curente în monedă națională” Ct 523„Avansuri primite curente”- 6 000 lei 2. S-a reflectat TVA aferent avansului primit: Dt 225„Creanțe ale bugetului” Ct 534„Datorii față de buget”- 1 000 lei 3....

 • Grile si aplicatii fiscalitate

  1. Care dintre cheltuielile de mai jos sunt considerate nedeductibile din punct de vedere fiscal în cazul impozitului pe profit: a. cheltuielile cu materii prime; b. cheltuielile cu plata colaboratorilor; c. cheltuielile cu majorările de întârziere; d. cheltuielile cu salariile. 2. Arătați care dintre veniturile prezentate mai jos NU se iau în calcul la determinarea profitului lunar impozabil: a. veniturile anticipate; b. veniturile din dobânzi; c. veniturile din exploatare; d....

 • Economie europeana - Ungaria

  I.Repere geografice generale. 1.1.Poziția geografică Ungaria este un stat situat în Centrul Europei, în Câmpia Panonică și la poalele sudice ale Carpaților Occidentali Interiori, la o distanță egală de Oceanul Atlantic și Munții Ural, respectiv de Marea Mediterană și Marea Nordului. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Câmpiei Panonice, din care face parte Parcul Național Hortobîgy, înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Ungaria se învecinează cu Serbia la sud,...

 • Aplicatie Contabilitatea operatiunilor de creditare

  Credit -> Creanta - aprobare credit -> banca inregistreaza angajament extrabancar (clasa 9 -> 903) - Acordarea creditului catre client -> creditare 2511/client + creanta Concomitent -> anulare angajament - Rambursare credit (recuperare creanta) -> rata + dobanda -> incasare din 2511 - (20) A -> inregistrare dobanda 702 -> creanta -> principala (credit) -> dobanda (creanta atasata) OBS! In caz de neincasare la termen dobanda devine restanta dar si...

 • Sisteme contabile

  APLICAȚII 1. O tâmplărie posedă un stoc de lemne achiziționat în urmă cu trei ani la costul de achiziție de 100.000 lei; Ținând cont de creșterea prețurilor la această materie primă, se estimează că, actualul cost (dacă s-ar dori achiziția unui stoc analog) este de 140.000 lei. Cu ce valoare trebuie înscris în bilanțul contabil stocul de lemne ? Dar dacă la sfârșitul exercițiului 200N +3 valoarea stocului de lemne este estimată la 80.000 lei, ce valoare s-ar trece atunci în bilanț ?...

 • Sisteme contabile

  Curs 1 Scurt istoric al evoluției situațiilor financiare Trei fenomene caracterizează evoluția contemporană a contabilității: Normalizarea - procesul prin care se armonizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele contabile și terminologia, proces căruia i se pot atașa trei scopuri fundamentale: - obținerea unei informări omogene și corecte de către puterea publică; - valorificarea informațiilor de către utilizatorii externi; - contribuția la o alocare mai bună a resurselor...

 • Impactul tehnologicilor informationale asupra contabilitatii

  Rezumat: În timp ce contabilii au intrat odată în tranzacții de mână, tehnologia informației a făcut posibilă înregistrarea informațiilor în timp real, compilarea informațiilor din numeroase surse și automatizarea sarcinilor repetitive. Acest lucru a permis profesioniștilor contabili să se concentreze mai mult pe oferirea de consiliere financiară și monitorizarea performanței. În același timp, evoluțiile IT au ajutat companiile să economisească timp, să reducă erorile și să ia decizii...

 • Analiza economico-financiara a intreprinderii Banca Transilvania

  CAPITOLUL 1 Prezentarea societății Banca Transilvania (BT) este una dintre cele mai mari trei bănci din România. Banca a fost înființată în anul 1993, la Cluj-Napoca, de un grup de oameni de afaceri locali, cu 79% capital românesc și 21% străin. În 2014, Banca Transilvania a împlinit 20 de ani din momentul în care a devenit operațională, odată cu deschiderea sucursalei din Cluj. Activitatea sa este organizată pe patru linii principale de business, și anume: corporate, IMM, retail și...

 • Lucrul individual - contabilitatea financiara

  DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piața internă a RM. Date generale despre entitate: - codul fiscal 1003568794789, codul TVA 0256503 - adresa juridică - mun. Chișinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120). La sfîrșitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la 01.01.2024 (Tabelul 1). Pe parcursul anului 2024, S.R.L. „Astra” a efectuat operațiuni economice...

 • Aspecte contabile si de raportare financiara privind gestiunea trezoreriei entitatilor economice

  Introducere Informația economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În contextul dezvoltării economiei de piață și al sporirii gradului de complexitate al acesteia, informația economică trebuie să se dezvolte corespunzător ca arie, conținut și operativitate, astfel încât să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situația patrimonială a întreprinderilor și rezultatele activității economico...

 • Clasificarea costurilor productiei

  Cap.1 Costurile Costul este definit ca totalitatea cheltuielilor de productie efectuate de o firma, într-o anumita perioada de timp, în vederea realizarii produselor finite, a lucrarilor sau prestarii serviciilor, potrivit obiectului de activitate al firmei. Analiza costurilor presupune, în primul rând, determinarea costului global, a costului unitar si a costului marginal. Stabilirea corecta a costurilor productiei este legata de studiul cheltuielilor de productie si necesita înregistrarea...

 • SC Rompetrol Rafinare SA

  1. Prezentarea generala a SC ROMPETROL RAFINARE SA 1.1 Cadrul de organizare si desfasurare a activitatii A.Obiect de activitate Principalul obiect de activitate al companiei este reprezentat de FABRICAREA PRODUSELOR OBTINUTE DIN PRELUCRAREA TITEIULUI (COD CAEN 1920). Principalul obiect de activitate se completeaza cu alte obiecte de activitate secundare precum: -extractia gazelor naturale(cod CAEN 0620) -extractia petrolului brut(cod CAEN 0610) -fabricarea gazelor industriale(cod CAEN...

 • Aplicatie practica privind intocmirea balantei de verificare cu 4 serii de egalitati

  Societatea comercială „X” prezintă următoarea situație a patrimoniului la data de 01.01. exercițiul N (valori considerate ca fiind SOLDURI INIȚIALE): Echipamente tehnologice - 120.000 lei Produse finite - 5.000 Rezerve legale - 20.000 lei Construcții - 100.000 Clienți - 5.000 Credite bancare pe termen lung - 130.000 lei Conturi la banci în lei - 75.000 lei Furnizori - 10.000 Materii prime 5.000 Capital subscris vărsat - 150.000 În cursul exercițiului financiar,...

Pagina 3 din 426