Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 35 din 253

Raport de Evaluare - SC Albalact SA

Capitolul 1. Definirea smisiunii evaluatorului 1.1 Prezentarea evaluatorului Evaluatorul are pozitia de executant fata de societatea comerciala „ SC ALBALACT SA ”. Echipa de evaluare este formata din persoane specializate in domeniul juridic, economico-financiar, managerial, comercial. 1.2 Obiectul, scopul si... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografie contabilă

Monografie contabilă Să se facă analiza contabilă (în Registrul Jurnal) și să se consemneze în evidența sistematică următoarele operațiuni, la sfârșit întocmindu-se balanța de verificare și bilanțul: 1. Se înființează S.C. TERMOPLAST, societate pe acțiuni, producătoare de profile PVC, subscriindu-se un capital... citește mai departe

1 pagini 5 puncte Extras

Bazele contabilității

Tipuri de modificari in activul si pasivul bilantului Exista 4 tipuri principale de modificari(cresteri sau scaderi) ale elementelor patrimoniale aparute in urma diferitelor evenimente si tranzactii in/din activitatea societatii comerciale. 1) Cresterea unui element de activ are loc concomitent si cu aceeasi... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul informațional al licitațiilor

1. Organizatia studiată si programele informatice economice utilizate 1.1 Prezentarea organizatiei 1.1.1 Obiect de activitate C.N.A.D.N.R. este persoana juridica romana, cu capital social initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Organizarea și exercitarea controlului financiar într-o societate comercială

INTRODUCERE Controlul este acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora, concomitent sau la scurt interval de la desfăşurarea operaţiunilor. Controlul constă în a verifica dacă totul a fost efectuat în conformitate cu programul fixat, după ordinile... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea Activelor Circulante

CONTABILITATEA ACTIVELOR CIRCULANTE 1.CONTABILITATEA STOCURILOR 1.1.ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR 1. ALFA deţine la începutul lunii martie anul N un stoc iniţial de materii prime în sumă de 5.000 lei şi un stoc iniţial de mărfuri în sumă de 6.000 lei. În cursul lunii au loc operaţiile: (a) Achiziţie... citește mai departe

56 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza structurii financiare a întreprinderii

In contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, fiecare intreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza in principal stabilirea locului pe care aceasta il ocupa in spatiul economic concret in care activeaza, obiectivul major spre care se indreapta, sansele de izbanda si costurile... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Strategia de Dezvoltare și Diagnosticul Financiar

CAPITOLUL I FINANŢELE FIRMELOR, COMPONENTĂ A SISTEMULUI FINANCIAR Finanţele au apărut pe scena vieţii social-economice, pe fondul dezvoltării factorilor de producţie şi a relaţiilor băneşti, o dată cu apariţia statului şi a instituirii funcţiilor sale publice.Dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor... citește mai departe

72 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Process Costing System

INTRODUCTION Nowadays, the business environment has become more and more competivive. Therefore managers need to determine the best strategies, to develop long and short term planning, to measure their performance, and to make the best decision for achiving the goals. For all these it’s important that managers know... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Income Effects of Alternative Stock-Costing Methods

INTRODUCTION Managers of manufacturing companies for to meet the requirements of external reporting regarding product costs for stock valuation it’s necessary to approach an invetory-costing method. There are two methods about inventory-costing, namely: absorption costing and variable costing. The choice of such a... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Cost Term and Purposes

INTRODUCTION What does the cost mean? Is it the price you pay for something of value? A cash outflow? Something that affects profitability? In this essey I will show how the costs can be defined, how important they are for an organization, how they can be classified and how can they be different according to the... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

IPSAS 4 - Efectele Variației Cursurilor de Schimb Valutar

IPSAS 4 - EFECTELE VARIAŢIEI CURSURILOR DE SCHIMB VALUTAR 1. Noțiuni introductive Federația Internațională a Contabililor (IFAC) este organizația mondială a profesiei contabile. Misiunea sa este să servească interesul public, să întărească profesia contabilă la nivel mondial și să contribuie la dezvoltarea unor... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea financiară a întreprinderii

Interactiunile unei intreprinderi cu mediul de afaceri concurential al unei economii globalizate produce schimbari permanente in comportamentul intreprinderilor. In acest context, “Gestiunea Financiara a Intreprinderii” este o disciplina de actiune directa pentru imbunatatirea situatiei economic-financiara a... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar

INTRODUCERE Viata economic-sociala,in desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului,a scos in relief,imposibilitatea individului de a atinge perfectiunea in actiunile pe care acesta le-a intreprins pentru transformarea naturii in conformitate cu scopurile si obiectivele sale. Alaturand acestui neajuns,caracterul... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz privind acordarea unui credit ipotecar la Banca Transilvania

1.1. ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA Sistemul bancar românesc a cunoscut o dezvoltare cantitativă spectaculoasa în ultimul deceniu, de la un sistem bancar excesiv centralizat, cu majoritatea funcţiilor bancare concentrate în operaţiunile BNR şi a câtorva bănci specializare, către un sistem bancar adaptat... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul financiar monetar internațional

Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în prim plan incidenţa teoriilor financiare în procesul de raportare financiară. Se fac remarcate cinci teorii, respectiv: teoria fixaţiei funcţionale, care susţine stabilirea unor direcţii repetitive de analiză, atât în timp cât şi în spaţiu, în momentul valorificării... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Raport de țară - Kuweit

Cap. I. Scurtă prezentare a ţării 1. Scurtă incursiune prin istoria Kuweitului Începând de când putem vorbi de Kuweit? Luat în stăpânire de arabi în secolul al VII-lea, teritoriul Kuweitului iese din anonimat în secolul 18, o dată cu imigrarea unor triburi arabe din Nejd şi crearea de către As Sabbah habu... citește mai departe

59 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul Conflictelor ONU

INTRODUCERE O organizație este o asociație de oameni cu concepții sau preocupări comune, uniți conform unui regulament sau unui statut, în vederea depunerii unei activități organizate. Organizația Națiunilor Unite (abreviat: ONU) este cea mai importantă organizație internațională din lume. Fondată în 1945, după... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Stocurile și Producția în Curs de Execuție

CAPITOLUL I: ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND STOCURILE ŞI PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE În acest capitol am definit noţiunile teoretice referitoare la activele circulante precum şi reflectarea stocurilor şi productiei în curs de execuţie în cadrul activului circulant. Tot în cadrul acestui capitol am surprins noţiuni... citește mai departe

71 pagini 10 puncte Extras Preview

Contabilitatea financiară a SC Metalorec SRL

TEMA 1. PREZENTAREA UNITĂŢII PATRIMONIALE, CADRUL LEGISLATIV, PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII ŞI ALE STRUCTURII ORGANIZATORICE INCLUSIV ORGANIGRAMA UNITĂŢII SC METALOREC SRL este o societate cu răspundere limitată înfinţată în baza Legii Nr. 31 /1990 ca societate comercială cu capital privat românesc. Capitalul... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Repere istorice ale IASB - origini, evoluții. constrângeri - perspective

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze în orice moment faptul că este viabilă, că are capacitatea de a concura pe o piaţă liberă şi de a se adapta la mediul de afaceri în continuă schimbare. Pentru a putea... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Recenzie - evoluția contabilității în România contabilitatea comunistă

1. Când apar primele lucrări în contabilitatea românească- Care sunt principalele caracteristici ale contabilităţii din România de dinainte de 1940- Numiţi câţiva autori în contabilitate şi principala lor contribuţie. Pe teritoriul ţării noastre contabilitatea s-a practicat din cele mai vechi timpuri, odata cu... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare

Despre IASB 1.1. Informaţii generale IASB 1.2. Etape în evoluţia IASB Surse bibliografice: - Feleagă N. (2000), „Sisteme contabile comparate - Volum II- Normele contabile internationale”, Editura Economică, Bucuresti; - http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2004/17.pdf. 2. Organizare și membrii 2.1.... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Evaluarea Activelor Imobilizate

INTRODUCERE Activitatea de evaluare a întreprinderilor din România a devenit în ultima vreme un domeniu deoserbit de important, prin prisma creşterii numărului de specialisti evaluatori în domeniul economic (evaluării). Evaluarea esteo activitate efectuată de către profesionişti care respectă nişte... citește mai departe

67 pagini 10 puncte Extras Preview

Inventarierea și Înregistrarea în Contabilitate a Operațiilor ce se Impun Masuri Pregatitoare și Organizatorice

Contabilitatea trebuie sa ofere o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului. Uneori, insa, pot aparea discrepante intre datele din contabilitate si realitate, cauzate de anumite fenomene economice, naturale, neglijente, greseli, delapidari etc. Concordanta dintre informatiile scriptice si cele reale se poate... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview