Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Sisteme contabile

  Curs 1 Scurt istoric al evoluției situațiilor financiare Trei fenomene caracterizează evoluția contemporană a contabilității: Normalizarea - procesul prin care se armonizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele contabile și terminologia, proces căruia i se pot atașa trei scopuri fundamentale: - obținerea unei informări omogene și corecte de către puterea publică; - valorificarea informațiilor de către utilizatorii externi; - contribuția la o alocare mai bună a resurselor...

 • Impactul tehnologicilor informationale asupra contabilitatii

  Rezumat: În timp ce contabilii au intrat odată în tranzacții de mână, tehnologia informației a făcut posibilă înregistrarea informațiilor în timp real, compilarea informațiilor din numeroase surse și automatizarea sarcinilor repetitive. Acest lucru a permis profesioniștilor contabili să se concentreze mai mult pe oferirea de consiliere financiară și monitorizarea performanței. În același timp, evoluțiile IT au ajutat companiile să economisească timp, să reducă erorile și să ia decizii...

 • Analiza economico-financiara a intreprinderii Banca Transilvania

  CAPITOLUL 1 Prezentarea societății Banca Transilvania (BT) este una dintre cele mai mari trei bănci din România. Banca a fost înființată în anul 1993, la Cluj-Napoca, de un grup de oameni de afaceri locali, cu 79% capital românesc și 21% străin. În 2014, Banca Transilvania a împlinit 20 de ani din momentul în care a devenit operațională, odată cu deschiderea sucursalei din Cluj. Activitatea sa este organizată pe patru linii principale de business, și anume: corporate, IMM, retail și...

 • Lucrul individual - contabilitatea financiara

  DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piața internă a RM. Date generale despre entitate: - codul fiscal 1003568794789, codul TVA 0256503 - adresa juridică - mun. Chișinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120). La sfîrșitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la 01.01.2024 (Tabelul 1). Pe parcursul anului 2024, S.R.L. „Astra” a efectuat operațiuni economice...

 • Aspecte contabile si de raportare financiara privind gestiunea trezoreriei entitatilor economice

  Introducere Informația economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În contextul dezvoltării economiei de piață și al sporirii gradului de complexitate al acesteia, informația economică trebuie să se dezvolte corespunzător ca arie, conținut și operativitate, astfel încât să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situația patrimonială a întreprinderilor și rezultatele activității economico...

 • Clasificarea costurilor productiei

  Cap.1 Costurile Costul este definit ca totalitatea cheltuielilor de productie efectuate de o firma, într-o anumita perioada de timp, în vederea realizarii produselor finite, a lucrarilor sau prestarii serviciilor, potrivit obiectului de activitate al firmei. Analiza costurilor presupune, în primul rând, determinarea costului global, a costului unitar si a costului marginal. Stabilirea corecta a costurilor productiei este legata de studiul cheltuielilor de productie si necesita înregistrarea...

 • SC Rompetrol Rafinare SA

  1. Prezentarea generala a SC ROMPETROL RAFINARE SA 1.1 Cadrul de organizare si desfasurare a activitatii A.Obiect de activitate Principalul obiect de activitate al companiei este reprezentat de FABRICAREA PRODUSELOR OBTINUTE DIN PRELUCRAREA TITEIULUI (COD CAEN 1920). Principalul obiect de activitate se completeaza cu alte obiecte de activitate secundare precum: -extractia gazelor naturale(cod CAEN 0620) -extractia petrolului brut(cod CAEN 0610) -fabricarea gazelor industriale(cod CAEN...

 • Aplicatie practica privind intocmirea balantei de verificare cu 4 serii de egalitati

  Societatea comercială „X” prezintă următoarea situație a patrimoniului la data de 01.01. exercițiul N (valori considerate ca fiind SOLDURI INIȚIALE): Echipamente tehnologice - 120.000 lei Produse finite - 5.000 Rezerve legale - 20.000 lei Construcții - 100.000 Clienți - 5.000 Credite bancare pe termen lung - 130.000 lei Conturi la banci în lei - 75.000 lei Furnizori - 10.000 Materii prime 5.000 Capital subscris vărsat - 150.000 În cursul exercițiului financiar,...

 • Contabilitatea financiara a activitatii de finantare si investitii

  Tema de control numărul 1 I.Constituire societăți comerciale . a)Societate cu răspundere limitată SC.ALESSIA STAR.SRL - Obiect de activitate: fabricarea și comercializarea pâinii , a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie . - Număr de asociați : 1 - Valoare capital social : 450.000 lei împărțit în 22.500 părți sociale cu valoare nominală de 20 lei . - Număr de angajați : 18 - Plătitoare de TVA ; Cota TVA : 9% - Cifra de afaceri/an :4.600.000 lei - Contractarea unui...

 • Prezentarea situatiei modificarii capitalurilor proprii si notelor explicative la situatiile financiare

  Capitaluri proprii 1.Definiție Capitalurile proprii pot fi definite astfel: - ca resurse financiare atrase de la proprietari (acționari sau asociați), precum și cele constituite din profiturile obținute; sau - dreptul titularilor de patrimoniu (acționari sau asociați), asupra activelor societății, după scăderea tuturor datoriilor; sau - interesul rezidual al acționarilor în activele societății, după scăderea tuturor datoriilor. CAPITALURI PROPRII = ACTIVE - DATORII sau CAPITALURI...

 • Construirea bilantului si contului de profit si pierdere previzionate

  Studiu de caz Se cunosc următoarele informații din bilanțul și din contul de profit și pierdere al unei SC la nivelul anului 2018 (mil.lei): Bilant Activ Cp+ Dat. Imobilizări 400 Capital propriu 550 Stocuri 200 Datorii financiare pe termen lung 100 Creanțe clienți 250 Furnizori 240 Active de trezorerie 100 Datorii financiare pe termen scurt 60 Activ total 950 CP+ DAT total 950 Din datoriile financiare 50% sunt pe o perioada, mai mare de doi ani; consideram rata dobânzii de 10%,...

 • Seminar

  Problema nr. 1 Societatea Panvitan SRL produce produse de panificație. Procesul de producție este următorul: se achiziționează făina, drojdie, sare și apă. Un angajat se ocupă de aprovizionare. în prima secție de producție, trei angajați pregătesc ingredientele și pun pâinea la dospit, iar în a doua secție, doi angajați se ocupă de coacerea pâinii cu ajutorul unui cuptor performant. Pâinile care sunt gata sunt transferate într-un depozit. Un angajat se ocupă de pregătirea comenzilor,...

 • Probleme seminar

  Problema nr. 1 Societatea comercială Panvitan cu activitatea de fabricare a produselor de panificație a produs în luna mai următoarele produse: pâine albă; pâine integrală; cozonac. Obținerea produselor a generat, în această perioadă de gestiune cheltuieli indirecte de producție în sumă totală de 4.250 lei. Pentru repartizarea lor pe obiecte de calculație se alege drept criteriu (bază) de repartizare salariile directe, în cazul produsului A și anume pâine albă costul este de 2.230 lei,...

 • Standardul international de audit 320 pragul de semnificatie in planificarea si desfasurarea unui audit

  INTRODUCERE Standardele de audit considera folosirea conceptului de risc de audit ca o cale de asigurare ca riscul de denaturare semnificativa a situatiilor financiare este pastrat la un nivel acceptabil de scazut. Riscul de audit reprezinta o problema de planificare. Calitatea informatiei contabile, in general, si in mod deosebit acelei din situatiile financiare ale exercitiului se afla in stransa legatura cu riscul de audit, cu marimea, felul si intensitatea acestuia. Ca urmare,...

 • Societatile in nume colectiv

  Introducere Societatea de persoane se clădește pe personalitatea fiecărui asociat , iar calitatea de asociat este concepută și modelată în funcție de o anumită persoană la care se raportează și de care se leagă inseparabil . În legătură cu aceste constatări am procedat la elaborarea lucării intritulată ”Societățile în nume colectiv” Lucrare este structurată pe două capitol și anume: Capitolul I - Societățile comercile în nume colectiv unde am încercat să atingem aspectele cele mai relevante...

Pagina 4 din 426