Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Contabilitatea financiara - SC Fabricuta de Vise Mov SRL

  1. Precizarea unității patrimoniale , cadrul legislativ, principalii indicatori economico-financiari, particularitățile activității și ale structurii organizatorice 1.1. Precizarea unității patrimoniale și cadrul său legislativ S.C. FĂBRICUȚA DE VISE MOV S.R.L a luat ființă în data de 1.10.2019. Numărul și data înregistrării în Registrul Comerțului este J26/1957/1.10.2019. Încă de la început s-a declarat că socitatea comercială plătitoare de TVA, având Codul Unic de Înregistrare(CUI)...

 • Evaluarea unei societati comerciale cu activitate de asigurari

  I. Descrierea misiunii de evaluare 1. Prezentarea întreprinderii evaluate - Denumire: EUROINS Romania - Forma juridică: Societate comerciala pe actiuni - Sediul commercial conform: Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4, Com. Voluntari, jud. Ilfov - Codul unic de înregistrare: 5328123 - Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J23/2823/ 2011 2. Baza de evaluare Situatiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza costului istoric cu...

 • Instrumente de interogare

  Instrumente de interogare Sondajul statistic Sondajul statistic este o metoda ce ne permite: - sa pornim de la un esantion; - esantionul sa fie ales in mod aleatoriu; - esantionul sa fie ales dintr-o populatie de referinta; - sa generalizam la intreaga populatie obsevatiile referitoare la esantion. Populația reprezintă ansamblul asupra căruia dorim să efectuăm cercetarea. Acest ansamblu poate fi compus din indivizi, cifre, obiecte, facturi, etc. Una din dificultățile întâlnite uneori...

 • Comparatie intre Salam de Sibiu si Salam de Iarna

  Producem și comercializăm produse crud-uscate de mai bine de 100 de ani. Și am descoperit că am obținut cele mai bune rezultate prin monitorizarea cu strictețe, în fiecare zi a, temperaturilor, a umidității și a intensității fluxului de aer, până când fiecare produs este gata de vânzare. Evaluarea stocurilor la ieșirea din gestiune pentru bunurile fungibile. În cursul perioadei de gestiune la data de 1.11.2018, o entitate economică înregistrează următoarele operațiuni legate de stocuri de...

 • Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

  Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a înființat în anul 2017, în temeiul Legii 31/1990 având cod fiscal fiscal RO21409777, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/5816/2007. Societatea funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborat cu...

 • Taxa pe valoare adaugata

  I. Definire TVA TVA este un impozit indirect, cu origine comunitară. TVA este un impozit cu plată fracționată. Acest impozit grevează bunuri ori sevicii și este datorat „la fiecare stadiu al circuitului de producție”. Fiecare persoană impozabilă care intervine în circuitul unui bun ori serviciu achită o fracțiune din taxă, aferenă valorii, adăugate prin intervenția sa asupra bunului ori serviciului.Costul final al taxei va fi suportat de către consumator. TVA este un impozit neutru....

 • Practica Gospodaria Comunal Locativa Calarasi

  Introducere Pe parcursul unei perioade de șase saptamîni (30 zile lucratoare) am efectuat practica de specialitate la Întreprinderea Municipală „ Gospodăria communal-locativă Călărași”.În baza acestei practici am întocmit raportul. Sectiunile lui corespund programului de practica propus. În fiecare din ele am încercat sa abordez aspectele legate de particularitatile tinerii evidentei pentru fiecare sector al contabilitatii din cele propuse pentru studierea practica. Unele segmente sunt...

 • Contabilitate imobilizari necorporale

  Problema 1 Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate. Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de 40 000 lei, TVA 20%. La achitarea în curs de 2 zile vânzătorul acordă cumpărătorului un rabat în mărime de 10% din pre.ul de procurare. Costurile aferente instalării programei informatice au constituit: salariul speciali.tilor - 4 000 lei; contribu.ii de asigurare socială - ?; prime de asigurare medicală - ?; materiale - 450 lei. Se presupune că...

 • Pozitia Republicii Moldova in candrul armonizarii si convergentei contabile internationale

  INTRODUCERE Contabilitatea este știința și arta gestionării afacerilor și reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile și de raportare financiară. De asemenea, contabilitatea are drept sarcină evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalului propriu, precum și a rezultatelor obținute din activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice, întru realizarea căreia...

 • Elaborarea diagnosticului global-strategic la UniCredit Bank SA

  CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI UniCredit Bank S.A. 1.1. Scurt istoric. Prezentare generală Bank S.A. (“Banca”) este noua denumire a UniCredit Tiriac Bank S.A, incepand cu luna august a anului 2015 si are sediul social situat in Bd. Expozitiei 1F, Sector 1, Bucuresti, Romania. Banca a fost infiintata ca banca comerciala romaneasca in anul 1991 sub denumirea de Banca Comerciala Ion Tiriac S.A., care a fuzionat, incepand cu 01.09.2006, cu HVB Bank Romania S.A., rezultand Banca...

 • Aspecte comparative privind raportarea financiara la nivel national si international

  INTRODUCERE În prezent, la nivel internațional, se folosesc două sisteme de contabilitate, cel francez și cel anglo-saxon, respectiv două referențiale internaționale, cel emis de IASB și cel emis de FASB, înregistrându-se o tendință evidentă de armonizare a acestora. Drept urmare, se folosesc tot mai des alte referențiale decât cele naționale în elaborarea situațiilor financiare. Normele contabile internaționale emis de IASB - Internațional Accounting Standards Board - întâlnite sub...

 • Teste grila Contabilitate

  Tema 1 1. Care este obiectivul principal al contabilității financiare? a) furnizarea informațiilor pentru necesitățile proprii b) furnizarea informațiilor necesare pentru client, furnizori, bănci, organe fiscae și alte personae fizice și juridice c) furnizarea informațiilor necesare atât pentru necesitățile proprii, cât și pentru clienți, furnizori, organe fiscale și alte personae fizice și juridice d) determinarea legăturilor patrimoniale ale societății comerciale cu ceilalți agenți...

 • Protectia sanatatii consumatorului

  1. Securitatea generală a produselor Produs sigur - orice produs care, în condiții normale sau rezonabil previzibile de utilizare, inclusiv de durată și, după caz, de punere în funcțiune, de instalare și de întreținere, nu prezintă nici un risc sau prezintă numai riscuri minime, compatibile cu utilizarea produsului și considerate ca acceptabile și corespunzătoare unui nivel înalt de protecție a sănătății și securității oamenilor, luîndu-se în considerare: - caracteristicile produsului, în...

 • Plan de afaceri privind initierea afacerii de prestare a serviciilor floristice

  1.Descrierea ideii de afaceri 1.1Descrierea întreprinderii și a activității desfășurate Afacerea dată reprezintă un atelier de confecționare și comercializare a florilor din hârtie cu bomboane.Această activitate este una creativă și reprezintă ceva nou pe piața Republicii Moldova.Atelierul va fi înregistrat sub forma organizatorico-juridică de Întreprinzător Individual.Activitatea de bază este confecționarea florilor din hârtie și bomboane,dar totodată vor fi posibile și servicii de...

 • Strategiile de promovare si dezvoltare ale firmei SC Carrefour SA

  Argument Mi-am ales această temă deoarece mi se pare foarte important ca o firma să știe să își promoveze produsele și serviciile pe piață, să își creeze un renume printre celelalte firme de succes, să le ofere clienților o imagine pozitivă și fidelă. Fiecare client dorește ca la cumpărarea unui produs să facă achiziția cea mai bună la un preț cât mai mic și să cumpere un produs cât mai bun. Comerțul din zilele noastre este unul bazat pe diversitate și concurență între produse și...

Pagina 4 din 422