Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Bugetul de stat - Instrument de reglare macroeconomica

  Bugetul de stat reprezinta o categorie fundamentala a stiintelor finantelor a carei definire o putem aborda din punct de vedere juridic si economic. Sub aspect financiar conceptul de buget public national este o notiune sintetica a trei institutii juridice diferite: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale ale comunelor, oraselor si ale judetelor. Resursele si cheltuielile reflectate in bugetele mentionate anterior, cumulate la nivel national, alcatuiesc...

 • Fiscalitate

  Materialul de studiu intitulat ,,Fiscalitate" este destinat studentilor specializarii ,,Contabilitate si Informatica de Gestiune" (CIG) si a fost elaborat in conformitate cu fisa disciplinei, adaptata formei de invatamant la distanta. In acelasi timp lucrarea poate fi utila si studentilor de la cursurile de zi, precum si celor de la alte specializari la care, in planul de invatamant, sunt incluse discipline derivate, din domenii inrudite. Cursul urmareste initierea studentilor in...

 • Contabilitate

  Functia de baza a oricarui sistem informational economic, indiferent de gradul de complexitate, este de a produce informatii pe baza carora sa se ia decizii pe toate treptele organizatorice. Principala sursa de date a sistemului informational economic si, in acelasi timp, una din componentele de baza ale acestuia este contabilitatea.1 Ea permite producerea si difuzarea de informatii catre utilizatori in vederea luarii deciziilor. Asa cum se mentioneaza si in literatura de specialitate,...

 • Fuziunea prin contopire

  Conform Legi socităților comerciale nr.31/1990, fuziunea este definită ca dizolvarea mai multor societății comerciale fără ca acestea să intre în lichidare și transferul patrimoniul lor în totalitate unei societăți nou-constituite în schimbul atribuiri de acțiuni de la noua societate către acționari, sau plata unei sulte de maxim 10% din valoarea acțiunilor repartizate. Fuziunea prin contopire implică dispariția juridică a societăților care fuzionează și apariția unei noi societății care...

 • Diagnostic potential uman, studiu de caz Siveco Romania

  În teoria tradițională a întreprinderii, salariații erau priviți prin prisma modului în care aceștia executau, în mod disciplinat anumite operații prestabilite, puneau în mișcare mașini și dispozitive tehnologice sau îndeplineau unele activități. Așa au apărut și conceptele folosite, din păcate și astăzi, de „forță de muncă” sau chiar „mână de lucru”. Ceea ce interesa era capacitatea acestora de a pune în operă, conform regulilor, deciziile conducătorilor. Conceptul de forță de muncă era...

 • Plan de afaceri - SC Nagini Mobila SRL

  Prezentarea afacerii Societatea noastra, S.C Nagini Mobila S.R.L, are principalul obiectiv de a oferi o mobila de cea mai buna calitate in cel mai scurt timp. S.C Nagini Mobila S.R.L se afla pe Calea Severinului 5A, Craiova, Dolj, Romania. CUI: RO3489816 Nr.Reg.Com.: J35/1612/2017 Este o companie cu capital 100% privat. Cei doi actionari Boțoagă Carina Adriana si Țenea Elena participa fiecare cu un capital in valoare de 60.000 Euro, valoarea totala a capitalului fiind de 120.000 Euro....

 • Australia si Noua Zeelanda

  1. Dezvoltare istorica a contabilitatii si raportarii financiare în Australia 1.1. Evoluția generală a sistemului și factorii ce au influențat această evoluție Standardele de contabilitate în Australia au fost inițial dezvoltate de către organismele profesionale contabile și erau executorii în conformitate cu propriile coduri de etică. Începând cu anul 1966 corpurile profesionale au administrat in comun Fundația Australiană pentru Cercetare Contabilă (AARF) care în final cuprindea atât...

 • Documente si registre obligatorii in derularea unei afaceri

  ARGUMENT Conform Legii contabilitatii “orice operatie patrimoniala se consemneaza in momentul efetuarii ei intr-un act scris care sta la baza inregistrarilor incontabilitate , dobandind astfel calitatea de document justificativ”. Se asigura astfel datele de intrare in sistemul informational contabil. Importanta acestei teme este ca prin documente se poate concretiza faptul ca se justifica operatiile inregistrate in evidente, stau la baza inregistrarilor in contabilitate, consemneaza date...

 • Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor economico - financiare

  CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată în anul 1991 pe baza unei întreprinderi de stat, fiind înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul de înregistrare J 12/5/1991, având sediul în Cluj Napoca, bulevardul Muncii, nr. 14. Este amplasată pe platforma industrială din Nord-Estul municipiului şi ocupă în prezent 32.000 m², din care aproximativ 28.000 m² constituie suprafaţa construită...

 • Contabilitatea veniturilor

  CONTABILITATEA VENITURILOR DEFINIREA ŞI SFERA DE APLICARE Percepţia unitară a veniturilor permite includerea în sfera sa de cuprindere atât a sumelor sau valorilor încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi a câştigurilor din orice alte surse. Dacă avem în vedere activităţile curente, acestea le vizează pe cele ce se desfăşoară de entitate, potrivit obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora. În aceeaşi ordine de idei, câştigurile se...

 • Evolutia multinationalelor in Romania

  REZUMAT In referatul nostru privind prezenta firmelor multinationale in Romania in ultimii 20-25, noi am analizat impactul acestora asupra economiei tarii noastre , dar si asupra celorlalte intreprinderi.Am realizat topuri ale celor mai importante firme multinationale din Romania in anii 2014,2005 si 1994,observand evolutia lor si schimbarile majore din cadrul acestora.De asemenea studiul nostru de caz mai face referinta si la cum au influentat unele dintre cele mai importante companii...

 • Marile cabinete de audit si consultanta, evolutia acestora si influenta lor asupra regelementarilor si practicilor contabile

  Notiuni introductive Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, auditul se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și analiza performanțelor financiare pornind de la ceea ce reflectă conturile și sintezele contabile,fapt pentru care International Accounting Standard au constituit baza de fundamentare a Normelor Internaționale de Audit de către organismele specializate ale Uniunii, (Comite Reglementaire de l’audit) luând în considerare cele mai notabile realizări...

 • Exemplificari de achizitii si fuziuni pe plan national si international

  Cuvinte cheie: Achiziție, control, societate mamă, fuziune, achizitor, societate absorbantă. 1. Aspecte teoretice privind regruparea întreprinderilor 1.1 Strategia de creştere şi dezvoltare a firmei prin fuziuni şi achiziţii O problemă importantă in actualul mediu economic este reprezentată de creşterea şi dezvoltarea firmei, pentru a face faţă concurenţei la nivel global. În scopul realizării strategiei de creştere şi dezvoltare, firmele au doua modalităţi: creştere internă şi...

 • Evolutia grupurilor multinationale pe plan mondial in ultimele decenii

  Rezumat Lucrarea noastra este compusa din doua capitole: Top 10 grupuri multinationale pe în SUA in ultimele decenii; Top 5 grupuri multinationale in functie de domeniul de activitate. In primul capitol am analizat companiile din ulimele 2 decenii, anii 1994, 2004 si 2014. Prima pozitie in anul 1994 a fost ocupata de General Motors cu un venit de 133,621.9 milioane dolari, iar a zecea pozitie a fost ocupata de DuPont cu un venit de 32,621.0 milioane dolari. Anul 2004 a fost un an important...

 • Tratamente contabile privind veniturile - IAS 18

  Introducere În decursul anilor dezvoltarea pieţelor financiare nu a ocolit domeniul contabilităţii. Contabilitatea trebuie să arate cursul vieţii întreprinderii aşa cum este ea, bună său rea, iar diversitatea activităţilor economice trebuie surprinsă prin reglementări. Necesitatea utilizării unui limbaj comun în domeniul contabilităţii a dus la crearea unor reglementări coerente şi compatibile la nivel internaţional. Astfel Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB )...

Pagina 4 din 402