Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Impozit pe Profit

  I.2. EXCEPTARI DE LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT Sunt exceptati de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili: 1. terzoreria statului; 2. institutiile publice; 3. persoanele juridice romanae care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor; 4. fundatiile romane; 5. cultele religioase; 6. instituiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate; 7. asociatiile de proprietary si locatari recumoscute potrivit Legii locuintei nr.114/1996; 8....

 • Bazele Contabilitatii

  6.1. Delimitari si evaluarea stocurilor Delimitari Principalele tipuri de stocuri detinute de o întreprindere sunt destinate utilizarii în productie sau destinate vânzarii, fie în acelasi stadiu în care au fost procurate, fie dupa ce au suferit o prelucrare. Cele mai reprezentative stocuri sunt marfurile, ambalajele, materiile prime, produsele finite, productia în curs de executie, obiectele de inventar. Marfurile sunt bunuri pe care întreprinderea le cumpara, le stocheaza si le vinde,...

 • Contabilitate Bancara

  SOLUTIONAREA LITIGIILOR. Atunci când creditele bancare se recupereaza la scadentele initiale, bancile au posibilitatea de a reactiona asupra clientilor sai. Totodata acestea actioneaza în judecata si clientii care întârzie cu cel putin 30 de zile scadenta creditului. În urma hotarârii judecatoresti pot exista 2 cazuri: 1. clientul poate fi solvabil – fiind obligat sa-si achite fata de banca datoria contra unei dobânzi penalizatoare si a unor comisioane suplimentare. 2. clientul este...

 • Contabilitatea Decontarilor cu Clientii

  2.Obiectul si metoda contabilitatii Obiectul si metoda contabilitatii. Contabilitatea face parte din evidenta economica. Evidenta economica reprezinta un sistem de înregistrare, de urmarire cantitativa, calitativa si valorica a activitatii si fenomenelor social economice ce se produc intr-un anumit timp si loc. Ea ocupa un loc central în sistemul informational si constituie o pârghie deosebit de importanta în conducerea activitatii economice. Pentru a-si îndeplini rolul, ea trebuie sa fie...

 • Intocmirea si Analiza Bilantului Contabil

  1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a rezultatului activitatii firmei. 1.1.1.Cererea de informatii contabile: utilizatorii si necesitatile informationale. Sistemul informational economic reprezinta un ansamblu organizat de informatii economice complexe, care se obtin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse si care sunt necesare pentru organizarea, conducerea si desfasurarea...

 • Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime, Materiale si Obiecte de Inventar

  În contabilitatea financiara a întreprinderii stocurile sunt clasificate si delimitate în functie de patru criterii: fizic, destinatie, faza ciclului de exploatare si locul de creare a gestiunilor. Corespunzator acestor criterii sunt individualizate urmatoarele stocuri: - Materii prime, care participa direct la fabricarea produselor, regasindu-se în componenta lor integral sau partial, în stare initiala sau transformata; - Materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele...

 • Practica la BCR (Banca Comerciala Romana)

  Operatiuni de creditare bancara a agentilor economici 1. Categorii de produse tip credit pentru persoane fizice Banca poate acorda clientilor sai urmatoarele categorii de credite: - Credite pentru cumpararea de vehicule (autoturisme, motociclete, motorete, barci cu motor, avioane, tractoare etc.) noi; - Credite pentru cumpararea de autoturisme rulate; - Credite in lei pentru bunuri de folosinta indelungata: aparatura electronica si electrocasnica, mobilier, produse IT, blanuri,...

 • Delimitari si Structuri Contabile privind Marfurile

  Metodele de organizare a contzabilitatii marfurilor sunt : 1. Metoda inventarului permanent: • Metoda inventarului permanentla cost de achizitie • Metoda inventarului permanent la cost standard • Metoda inventarului permanent la prêt de vânzare 2. Metoda inventarului intermitent Metoda inventarului permanent Metoda inventarului permanent asigura cunoasterea în orice moment a nivelului stocurilor , cu ajutorul conturilor de marfuri, realizându-se în acest fel un inventar scriptic...

 • Economie Politica - Inflatia

  Punctele de vedere cu privire la natura inflatiei. In literatura de specialitate se utilizeaza diferite criterii de delimitare a formelor inflatiei.Din punct de vedere al intensitatii intalnim: - inflatia moderata caracterizata printr-o crestere medie anuala a preturilor si serviciilor de 3%-4% care duce la deprecierea lenta si progresiva a banilor, fara zguduiri economice - inflatia deschisa in care cresterea anuala a preturilor este intre 5% si 10% si este insotita de cresteri...

 • Contabilitate Financiara

  Contabilitatea Capitalurilor Capitalurile Cuprind: A) Capitalurile Proprii; B) Datoriile Pe Termen Lung C) Provizioanele Pentru Riscuri Si Cheltuieli Capitalul Propriu Comform Calcului General De Intocmire Si Prezentare A Situatiilor Finianciare Este Definit Ca Fiind Interesul Rezidual In Acivele Intrep. Dupa Deducerea Tuturor Datoriilor Comform Ordinului Ministerului Finantelor Publice (Omf 942001) Capitalurile Proprii Cuprind: - Capitalul Social; - Primele De Capital; -...

 • Dimensionarea si Analiza Activelor Circulante

  Rate de rentabilitate Rata de rentabilitate este un raport între o forma de exprimare a profitului si active sau capitaluri (proprii, permanente) sau un flux de activitate (cifra de afaceri, resurse consumate etc.). Rata rentabilitatii comerciale exprima corelatia dintre profitul total aferent vanzârilor si cifra de afaceri, dând expresie politicii comerciale a întreprinderii. Rata rentabilitatii economice reprezinta corelatia dintre un rezultat economic si mijloacele economice...

 • Piata de Capital in Romania

  Piata extrabursiera Rasdaq Pe piata extrabursiera din Romania, numita RASDAQ (Romanian Association of Securities Dealers Automated Quotations), sunt tranzactionate valorile mobiliare neincluse la Cota Bursei de Valori si aprobate de CNVM si de Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare (ANSVM). Prima zi de tranzactionare pe piata Rasdaq a fost 1 noiembrie 1996, cand s-au tranzactionat actiunile a 3 societati. Actiunile listate pe aceasta piata sunt rezultate in urma procesului...

 • Venituri din Activitati Curente

  În cadrul procesului de creare a veniturilor se delimiteaza patru momente: productia; facturarea sau vânzarea pe credit; încasarea; încorporarea. Productia este momentul crearii rezultatului ca produs al activitatii consumatoare de resurse. Exemplu: la o întreprindere producatoare, aceasta faza se identifica cu productia în curs de fabricatie si productia finita. Facturarea sau vânzarea pe credit consta în transferarea dreptului de proprietate de la vânzator la client. Încasarea reprezinta...

 • Contabilitate

  Contul de capital social este un cont sintetic de gradul 1 simbolizat 101. este utilizat pentru reflectarea operatiilor economice privind constituirea si modificarea capitalului social. Avand in vedere decalajul in timp dintre momentul subscrierii aportului la capitalul social de catre actionari sau asociatisi momentul eliberarii acestor aporturi, contul 101 capital social se dezvolta pe structura a doua conturi sintetice de gradul 2 astfel: 1011 capital social subscris nevarsat si 1012...

 • Sectiuni Audit

  Probe de audit necesare Impozitul pe profit 1. Obtineti o analiza sintetica a soldurilor initiale si a rulajelor impozitelor si taxelor datorate, precum si a cheltuielilor cu impozitele si taxele aferente exercitiului auditat. 2. Revizuiti situatia impozitelor si taxelor datorate in exercitiul anterior si asigurati-va ca s-au inregistrat dobanzile si penalitatile aferente. 3. Revizuiti calculele clientului privind impozitele si taxele aferente exercitiului curent. Verificati calculul...

Pagina 416 din 418