Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Delimitari si Structuri Contabile privind Marfurile

  Metodele de organizare a contzabilitatii marfurilor sunt : 1. Metoda inventarului permanent: • Metoda inventarului permanentla cost de achizitie • Metoda inventarului permanent la cost standard • Metoda inventarului permanent la prêt de vânzare 2. Metoda inventarului intermitent Metoda inventarului permanent Metoda inventarului permanent asigura cunoasterea în orice moment a nivelului stocurilor , cu ajutorul conturilor de marfuri, realizându-se în acest fel un inventar scriptic...

 • Economie Politica - Inflatia

  Punctele de vedere cu privire la natura inflatiei. In literatura de specialitate se utilizeaza diferite criterii de delimitare a formelor inflatiei.Din punct de vedere al intensitatii intalnim: - inflatia moderata caracterizata printr-o crestere medie anuala a preturilor si serviciilor de 3%-4% care duce la deprecierea lenta si progresiva a banilor, fara zguduiri economice - inflatia deschisa in care cresterea anuala a preturilor este intre 5% si 10% si este insotita de cresteri...

 • Contabilitate Financiara

  Contabilitatea Capitalurilor Capitalurile Cuprind: A) Capitalurile Proprii; B) Datoriile Pe Termen Lung C) Provizioanele Pentru Riscuri Si Cheltuieli Capitalul Propriu Comform Calcului General De Intocmire Si Prezentare A Situatiilor Finianciare Este Definit Ca Fiind Interesul Rezidual In Acivele Intrep. Dupa Deducerea Tuturor Datoriilor Comform Ordinului Ministerului Finantelor Publice (Omf 942001) Capitalurile Proprii Cuprind: - Capitalul Social; - Primele De Capital; -...

 • Dimensionarea si Analiza Activelor Circulante

  Rate de rentabilitate Rata de rentabilitate este un raport între o forma de exprimare a profitului si active sau capitaluri (proprii, permanente) sau un flux de activitate (cifra de afaceri, resurse consumate etc.). Rata rentabilitatii comerciale exprima corelatia dintre profitul total aferent vanzârilor si cifra de afaceri, dând expresie politicii comerciale a întreprinderii. Rata rentabilitatii economice reprezinta corelatia dintre un rezultat economic si mijloacele economice...

 • Piata de Capital in Romania

  Piata extrabursiera Rasdaq Pe piata extrabursiera din Romania, numita RASDAQ (Romanian Association of Securities Dealers Automated Quotations), sunt tranzactionate valorile mobiliare neincluse la Cota Bursei de Valori si aprobate de CNVM si de Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare (ANSVM). Prima zi de tranzactionare pe piata Rasdaq a fost 1 noiembrie 1996, cand s-au tranzactionat actiunile a 3 societati. Actiunile listate pe aceasta piata sunt rezultate in urma procesului...

 • Venituri din Activitati Curente

  În cadrul procesului de creare a veniturilor se delimiteaza patru momente: productia; facturarea sau vânzarea pe credit; încasarea; încorporarea. Productia este momentul crearii rezultatului ca produs al activitatii consumatoare de resurse. Exemplu: la o întreprindere producatoare, aceasta faza se identifica cu productia în curs de fabricatie si productia finita. Facturarea sau vânzarea pe credit consta în transferarea dreptului de proprietate de la vânzator la client. Încasarea reprezinta...

 • Contabilitate

  Contul de capital social este un cont sintetic de gradul 1 simbolizat 101. este utilizat pentru reflectarea operatiilor economice privind constituirea si modificarea capitalului social. Avand in vedere decalajul in timp dintre momentul subscrierii aportului la capitalul social de catre actionari sau asociatisi momentul eliberarii acestor aporturi, contul 101 capital social se dezvolta pe structura a doua conturi sintetice de gradul 2 astfel: 1011 capital social subscris nevarsat si 1012...

 • Sectiuni Audit

  Probe de audit necesare Impozitul pe profit 1. Obtineti o analiza sintetica a soldurilor initiale si a rulajelor impozitelor si taxelor datorate, precum si a cheltuielilor cu impozitele si taxele aferente exercitiului auditat. 2. Revizuiti situatia impozitelor si taxelor datorate in exercitiul anterior si asigurati-va ca s-au inregistrat dobanzile si penalitatile aferente. 3. Revizuiti calculele clientului privind impozitele si taxele aferente exercitiului curent. Verificati calculul...

 • Taxa pe Valoare Adaugata (TVA)

  Analiza Critica a Taxei pe Valoarea Adaugata Conform parerilor specialistilor, un bun impozit general asupra consumului ar trebui sa raspunda urmatoarelor cerinte: sa fie neutru, sa fie echitaril, sa nu stimuleze procese inflationiste, sa nu antreneze cheltuieli de administratie exagerate si sa nu favorizeze frauda fiscala. 1. Un impozit general este neutru, cind instituirea si perceperea lui nu modifica optiunea producatorilor si a consumatorilor, nu-I orienteaza spre anumite produse,...

 • Contabilitatea Sintetica si Analitica a Materiilor Prime si a Materialelor

  Metode de contabilizare a materiilor prime si a materialelor Conturile de stocuri sunt plasate în clasa a 3-a a Planului General de Conturi. Conturile acestei clase asigura: - conditii pentru organizarea contabilitatii activelor circulante de natura materiala (stocurilor), pe structura, categorii de stocuri prevazute de Regulamentul privind aplicarea legii contabilitatii; - realizarea normelor specifice de gestiune a stocurilor pentru: - stocurile din depozitele proprii; - stocurile...

 • IAS 2

  Contabilitatea stocurilor e un subiect foarte important pentru multe entitati datorita semnificatiei sale din contul de profit si pierdere (costul bunurilor vândute) si din bilant. Complexitatea contabilitatii stocurilor decurge din mai multi factori: 1. Volumul mare de activitate (sau de rulaj) în cont; 2. Diversele alternative de fluxuri de cost care sunt acceptabile; 3. Clasificarea stocurilor. Obiectivul acestui standard e acela de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri în...

 • Caracteristici a Materiilor Prime si a Materialelor

  1. Definirea stocurilor de materii prime si materiale Alaturi de activele imobilizate, un rol si loc important în gestiunea si activitatea unitatilor patrimoniale îl au activele circulante (mobilizate) . Activele circulante sunt acele bunuri care se caracterizeaza prin faptul ca participa Ia procesul de productie cu întreaga lor valoare de utilitate si care se consuma si îsi transmit dintr-o data valoarea de utilitate asupra noului produs. Datorita destinatiei si naturii lor din punct de...

 • Inventarierea Patrimoniului

  I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice...

 • Proiect Audit pentru Corsa SRL

  Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii S.C. CORSSA S.R.L. la data 01.05.2005, precum si al contului de profit si pierdere si situatiei fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiare care se încheie la aceasta data. Suntem încântati sa va confirmam acceptarea acestui angajament prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastra asupra situatiilor financiare. Noi ne vom...

 • Situatia Patrimoniala

  2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se asigura o reprezentare a patrimoniului pornind de la partile sale componente catre caracteristicile de ansamblu. Aceasta reprezentare se face sub forma unei egalitati ce reflecta echilibrul valoric între utilizari, denumite active patrimoniale si resurse, denumite pasive patrimoniale, adica: Activul si pasivul se explica si definesc simultan prin...

Pagina 425 din 426