Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 49 din 253

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al XIX-lea, devine după primul război mondial unul dintre cele mai puternice centre economice ale ţării cu o industrie în care erau prezentate toate ramurile, cu un comerţ... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Politică de preț la SC Cisam SA

Referinţe bibliografice 59 CAP.I. PREŢUL ÎN CONCEPTUL DE MARKETING 1.1 DEFINIREA PREŢULUI Preţul alături de produs, pe care-l însoţeşte de-a lungul întregului său circuit ca marfă, reprezintă unul din elementele fundamentale ale activităţii de marketing. Preţul intervine în mod direct în finalizarea actului de... citește mai departe

63 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea rezultatului exercițiului și a repartizării acestuia la SC Euroconf SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 SCURT ISTORIC Societatea comercială „Euroconf” S.A. Sibiu s-a constituit în anul 1991, prin preluarea unei părţi din patrimoniul fostei întreprinderi de confecţii „Steaua Roşie” Sibiu. Prin H.G. 1.224/nov. 1990, fosta „Steaua Roşie” Sibiu se reorganizează în trei societăţi... citește mai departe

63 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Exercitarea Controlului Fiscal al Impozitelor Directe

CAPITOLUL I COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU SERVICII PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Serviciile – concept şi caracteristici 1.1.1. Conceptul de serviciu Mult timp, abordarea în literatură (economică) a noţiunii de serviciu nu a permis o analiză didactică a conceptului respectiv în diverse curente de gândire, ci doar... citește mai departe

66 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza și diagnostic economic-financiar la Antibiotice SA Iași

A. Întreprinderea – caracterizare strategică A1 Scurt istoric şi descrierea succintă a întreprinderii şi a sectorului de care aparţine S-a înfiintat ca societate comerciala pe actiuni la data de 12.11.1990 prin preluarea integrala a patrimoniului Intreprinderii de Antibiotice Iasi. Intreprinderea a fost construita... citește mai departe

46 pagini 8 puncte Extras Preview

Politica Concurențială

Introducere Necesitatea reglementărilor din domeniul concurenţei decurge însăşi din natura economiei de piaţă liberă, deschisă, care se bazează pe existenţa unei concurenţe loialeîntre agenţii economici, competiţie ce trebuie respectată, păstrată şi protejată prin lege. Nu întotdeauna concurenţa a fost loială, şi... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară - SC Student SA

In luna ianuarie S.C. Student S.A efectueaza urmatoarele operatiuni patrimoniale: 1) Societatea realizeaza un studiu de piata pentru a avea o imagine fidela asupra concurentei existente pe segmentul de piata caruia i se adreseaza in valoare de 1000 lei, TVA 24%, studiu efectuat prin intermediul unei societati... citește mai departe

50 pagini 7 puncte Extras Preview

IPSAS 12 - Stocuri

Capitolul I Introducere Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) sunt exemple de bună practică în acest domeniu formulate într-un mod sintetic cu referire la aspecte de natură organizatorică a contabilității, de recunoașterea, evaluarea și înregistrarea elementelor patrimoniale în... citește mai departe

8 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările sociale şi protecţia socială, deoarece acestea exercită o puternică influenţă asupra condiţiilor de muncă şi viaţă a populaţiei, a calităţii vieţii. În... citește mai departe

71 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările sociale şi protecţia socială, deoarece acestea exercită o puternică influenţă asupra condiţiilor de muncă şi viaţă a populaţiei, a calităţii vieţii. În desfăşurarea... citește mai departe

41 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate

Contabilitatea: la ce serveşte? În zilele noastre, contabilitatea este adesea percepută ca instrument de măsurare a profitului (sau, mai precis, a rezultatului, ceea ce nu-i acelaşi lucru, după cum vom vedea ulterior), precum şi ca un mijloc de cunoaştere şi de apreciere a situaţiei patrimoniale şi, în consecinţă,... citește mai departe

68 pagini Gratis Extras Preview

Analiza utilizării imobilizărilor corporale la SC Oltina Impex Prod Com SRL

Cuvânt înainte Motto: ,,Contabilitatea este judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului şi consilierul viitorului, în fiecare întreprindere (J Fr Schar) Nevoia de contabilitate s-a simţit încă din cele mai vechi timpuri ale existenţei umane, pentru a evidenţia, sistematiza, controla,... citește mai departe

38 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL

Cuvânt înainte Denumirea de contabilitate îşi are originea în latinescul „computare” (a număra). În acest sens,economiştii francezi E. Léautey si Ad. Guilbault arată că în acest termen se află originea verbului :compter” care este radicalul cuvântului „comptable”, iar aceasta din urmă stă la baza celui de... citește mai departe

46 pagini 10 puncte Extras Preview

Constatarea faptelor de evaziune fiscală

CONSIDERAŢII GENERALE Conţinutul, forme, controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au ca scop verificarea calităţii, legalităţii şi sincerităţii declaraţiilor, precum şi verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili şi activitatea de... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Determinarea Costului de Achiziție

A. DETERMINAREA COSTULUI DE ACHIZIŢIE Exemplul 1: Determinarea costului de achizitie pentru bunuri aprovizionate: O entitate economică a achizitionat marfuri din import pentru care sunt necesare lucrari de ambalare si etichetare. - Pretul de cumprare facturat de furnizor: 2.000.000lei - Taxele vamale achitate... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot mai mare de a primi informaţii incorecte. Acest fapt se explică prin mai multe motive: - Distanţa din ce în ce mai mare între informaţii şi utilizatori; - Părtinirea... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate Anul 3

CAPITOLUL 1: Locul și rolul contabilității în activitatea unităților economice 1.1. Contabilitatea – istorie și evoluție Începuturile contabilității sunt greu de delimitat în timp. În antichitate, grecii, perșii și incașii țineau diferite socoteli cu ajutorul unor sfori înodate , de diferite culori ce jucau rolul... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate informatizată

Curs1 SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL AL INTREPRINDERILOR MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional constituie subiecte amplu dezbătute în condiţiile în care se manifestă 2 direcţii de acţiune contrare, şi anume: 1. Dorinţa întreprinderilor de a se alinia curentului globalizării informaţionale.... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Metode și Tehnici Utilizate în Auditul financiar-contabil

INTRODUCERE Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă promovarea şi implementarea unor metodologii armonizate cu bună practică pe plan european şi mondial. Din acest punct de vedere, auditul este un domeniu de vârf al teoriei şi... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Extras Preview

Organizarea și evaluarea activității unei întreprinderi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA INTREPRIDERII 1.1.DEFINITII ORGANIZAREA este un process care include stabilirea activitatilor necesare indeplinirii obiectivelor,formarea lor ca sarcini si aranjarea acestora intr-un cadru de luare a deciziilor. ORGANIZAREA PROCESUALA se refera la studiul pricipalelor categorii de munca... citește mai departe

40 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Decizia de investiție și finanțare a unui proiect de investiții în cadrul unei firme

1.Identificati o firma din domeniul industriei carnii si faceti o scurta prezentare a acesteia. S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. FACOS S.A. - . Producator si distribuitor de carne, preparate si conserve din carne. Exportator de preparate si conserve din carne. SEDIUL: Zona Industrială Şcheia fn, 720330, jud. Suceava.... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitate bancară

Tema 1. Organizarea generală a contabilităţii bancare 1.1. Obiectul şi metoda evidenţei contabile în băncile comerciale 1.2. Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional în bancă 1.3. Documentaţia bancară, clasificarea şi tipurile acestora 1.4. Planul de conturi şi caracteristica acestuia 1.5.Organizarea... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Responsabilitatea Auditorilor

„In financial auditing, internal auditors are responsible for evaluating whether their company’s internal control structure is designed and operates effectively and whether the financial statements are fairly presented. Reports are essential to the internal audit or other attestation process because they inform... citește mai departe

12 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Audit Intern Versus Audit Extern

INTRODUCERE Cuvântul de origine latină, audit, provine de la auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Auditul este verificarea profesională a unei informaţii sau situaţii în scopul exprimării unei opinii argumentate pe baza raportării la un standard de calitate. (Sabou F., 2007) Auditul, în general, este un... citește mai departe

17 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Audit și Control Intern

1. Auditul Intern – functii, rol, responsabilitati Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati economice o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pentru ai imbunatatii activitatea si contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Auditul... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview