Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Practica

  CAP. I PREZENTAREA ENTITĂȚII SC CONSTRUCȚII SRL 1.1.Înființare, denumire, capital Societatea comercială SC CONSTRUCȚII SRL s-a înființat la data de 17.02.2020 de către asociații Varvaroi Vasile Lucian și Varvaroi Ioana, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, Jud Covasna, Bld. Gen. Grigore Balan, nr. 73, sc C, ap. 6. A fost înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J14/109/17.02.2020, cu cod unic de înregistrare RO 12345678969 fiind plătitoare de TVA. Societatea comercială cu...

 • Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale si productie in curs de executie

  Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a faptelor și fenomenelor economice dintr-un perimetru dat. Prin îndeplinirea acestor sarcini, contabilitatea oferă celor interesați informații exprimate în unitatea monetară din momentul derulării operațiunilor economice, adică în valoare nominală (costuri istorice). Cu alte cuvinte, se poate spune că contabilitatea prezintă o “istorie monetară” a...

 • Sisteme de Control Intern - Test de aprofundare a cunostintelor

  1. Ce este sistemul de control intern al unei entități și care sunt cele mai cunoscute modele de control intern la nivel internațional? Controlul intern este un ansamblu de mecanisme formate din proceduri, reguli, metode, practici și structuri organizatorice implementate în cadrul entității pentru a se deține un control asupra activității desfășurate, în condițiile respectării reglementărilor legale în vigoare, astfel încât să se obțină o asigurare rezonabilă că obiectivele stabilite sunt...

 • Prezentarea Standardului International de Audit 530 - Esantionarea in Audit

  INTRODUCERE Domeniul de aplicare al prezentului ISA 1. Prezentul Standard Internațional de Audit (ISA) se aplică atunci când auditorul a decis să utilizeze eșantionarea în audit pentru efectuarea procedurilor de audit. Acesta tratează utilizarea de către auditor a eșantionării statistice și nestatistice în proiectarea și selectarea eșantionului de audit, efectuarea de teste ale controalelor și teste de detaliu și evaluarea rezultatelor eșantionului. 2. Prezentul ISA completează ISA 5001...

 • Comment on peut actionner sur les couts - La notion de cout controlable

  Le tableau avec les spécialists roumains et étrangers, qui ont étudié ce sujet dans leur travail: Prof. univ. dr. Capusneanu Sorinel, Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor Fabien Font, Lean Construction Prof. univ. dr. Albu Nadia, Instrumente de management al performantei Herve Grua, Lean Construction Prof. Avram Marioara, Marketing Louis Dubrulle, Comptabilite analytique de gestion Lect. univ. drd. Boghean Florin, Bazele contabilitatii Didier Jourdain, Comptabilite...

 • Sisteme contabile comparate intre Germania si Japonia

  1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la un ansamblu de tari, la un ansamblu de intreprinderi sau de cate un ansamblu de specialisti ai profesiei contabile. Normalizarea contabila internationala presupune existenta de autoritati capabile sa elaboreze reguli sau norme, sa le faca obligatorii si sa sanctioneze nerespectarea lor. Astfel s-a ajus la adoptarea armonizarii contabile, proces...

 • Imobilizarile necorporale la SC Uztel SA

  INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și al rezultatelor obținute care asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului și al rezultatelor obținute, atât pentu necesitățile firmei , cât și în relațiile acesteia cu asociații, acționarii, clienții sau furnizorii. Un activ necorporal este un activ ușor de recunoscut, nemonetar, fără suport material și deținut...

 • Politici si tratamente contabile privind imobilizarile corporale (IAS 16)

  INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16” Imobilizări corporale”. Obiectivul acestui standard este de a contabiliza imobilizările corporale și de a identifica momentul de recunoaștere a activelor, a valorii lor contabile și a amortizării aferente. Prin această descriere a tratamentului contabil, utilizatorii situațiilor financiare vor fi informați în privința investițiilor făcute în activele...

 • Aspectele contabilitatii in societatile de asigurari

  I. Cadrul juridic al cerințelor unice și al mecanismului de reglementare a contabilității și raportării financiare pentru societățile de asigurări în Republica Moldova 1.1. Cerințele și mecanismul de reglementare a contabilității și raportării financiare pentru societățile de asigurări. În contextual economiei de piață asigurările constituie o ramură de activitate, un sector al serviciilor cu multiple valențe. Societățile de asigurări sunt societăți comerciale specializate, care îndeplinesc...

 • Contabilitatea institutiilor publice Clasa 5 - conturi la trezoreria statului si banci comerciale

  Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV) este una dintre cele mai dinamice universități din Europa de Est oferind o educație universitară și post-universitară atractivă și de calitate.USV asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de 100 de programe de studii la licență, masterat, doctorat și nivel post-doctoral pe diverse domenii: socio- umane tehnice, economice, științe ale naturii. Diversitatea instituțională reprezintă un atribut solid care oferă capacitatea de a răspunde unor...

 • Probleme IP

  Aplicatia 1. Beta SA este o companie înființată în anul 2016. În acest an Beta a înregistrat o pierdere contabilă de 20.000 lei și o pierdere fiscală de 5.000 lei. În 2017, Beta SA a înregistrat următoarele venituri și cheltuieli Venituri, din care 2.624.980 - Venituri din dividende de la o companie română (1) 68.000 - Venituri din vânzări (2) 2.556.980 Cheltuieli 2,584,124 - Ch. cu materiile prime 2.300.000 - Cheltuieli salariale 120.000 - Cheltuieli cu contributii salariale...

 • Modalitati de rationalizare a sistemului motivational in cadrul companiilor nationale

  Introducere Actualitatea temei este justificată de faptul că sistemul motivațional prezintă o importanță deosebită pentru managementul organizațiilor. Numeroși cercetători și specialiști au fost preocupați de identificarea, nevoilor și factorilor motivaționali ai individului, încercând să răspundă la întrebarea: Ce anume îi determină pe oameni să ajungă în anumite funcții în cadrul companiilor și, odată ajunși, să-și desfășoare activitatea într-un fel sau altul? Actualitatea investigației la...

 • Contabilitatea de gestiune - 2020

  1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei entități economice se sprijină pe existența unui sistem informațional economic, bine structurat care se alimentează cu informații din interiorul și exteriorul unității economice. Principala sursă sistemului informațional economic, dar și componentă a acestuia o reprezintă contabilitatea. În calitate de disciplină științifică, cu obiect și metodă...

 • Politici si optiuni contabile privind imobilizarile corporale

  Imobilizările corporale sunt acele active care îndeplinesc cumulativ două condiții: - sunt deținute de o întreprindere pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative, și - este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. 1. Termeni utilizați - Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pâna la acea...

 • Tratamente contabile privind imobilizarile corporale conform IAS 16 si reglementarilor nationale

  Capitolul 1.Definiții si clasificări Activul este definit, în general, ca resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute și de la care se așteaptă generarea de beneficii economice viitoare pentru entitate. Activele unei entități se împart în două categorii: - active imobilizate; - active circulante. Activele imobilizate se caracterizează prin faptul că nu se consumă la prima lor utilizare, participă la mai multe cicluri de exploatare și își transmit în mod treptat...

Pagina 5 din 426