Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Bilantul contabil, structura si parti componente

  Definire si caracteristici generale Pentru realizarea functiilor contabile este necesar ca in urma lucrarilor curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic informatiile generate de conturi si calculele contabile in documente de sinteza expresiv si relevante, accesibile nu numai specialistilor ci si celor interesati de gestiunea intreprinderilor in calitate de investitor, administrator, banca, creditor, fiscalitate si alte organisme economice si sociale. Aceste documente de sinteza...

 • Autoturism preluat in leasing financiar, dauna totala

  Întrebare: Societatea noastră a achiziționat un autoturism în aprilie 2012 printr-un contract de leasing financiar care a fost distrus ca urmare a unui accident în anul 2015. Societatea de asigurări a considerat cauza daună totată. Epava a fost predată unei societăși de valorificare deșeuri la indicația societății de leasing. În luna februarie 2015 am încasat de la societatea de leasing drept contravaloarea diferenței între suma primită ca și despăgubire plus valoarea epavei minus...

 • Societatea pe actiuni

  Societățile pe acțiuni s-au dezvoltat într-o perioadă relativ recentă. Concepută în secolul XII ca instrument de expansiune colonială, cu caracter prevalent public, societatea pe acțiuni se constituia prin voința autorității publice, pe cale de concesiune administrativă și servea intereselor publice. Pe teritoriul actualei Republici Moldova se pare că prima societate pe acțiuni atestată este Societatea anonimă (pe acțiuni) belgiană, constituită în 1896, care avea în proprietate tramvaiele și...

 • Cooperative de credit

  Introducere Acest proiect abordează situația cooperativelor de credit în România. Acestea au apărut în anul 1851 și s-au dezvoltat tot mai mult până în prezent. În anul 1990 se înființează rețeaua cooperatistă CREDITCOOP care cunoaște, de asemenea, o dezvoltare constantă având în prezent peste 1,2 milioane de clienți și peste 650 milioane de membrii asociați. O asemenea rețea se constituie în baza a cel puțin 30 de entități fondatoare. Băncile cooperatiste funționează pe principiul...

 • Contabilitate manageriala

  Tema 1 - Aplicații privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu: FIFO, LIFO, CMP. Creștere acosturilor de achiziție Aplicație: În cursul unei perioade de gestiune o entitate economică înregistrează următoarele operațiuni orivind stocul de materii prime: 01.03. - Sold inițial 70 buc la 1.000 lei/buc; 08.03. - Dare înconsum 30 buc; 13.03. - Achiziție 30 buc la 1.400 lei/buc; 15.03. - Dare înconsum 40 buc; 17.03. - Achiziție 60 buc la 1.700 lei/buc; 20.03. -...

 • Evaluarea patrimoniului in contabilitate

  1. Notiunea, necesitatea si principiile evaluarii In conditiile existentei productiei de marfuri, marimea valorilor economice se exprima si se evidentiaza prin intermediul etalonului monetar iar operatia de masurare poarta denumirea de evaluare. Evaluarea consta in cuantificarea si exprimarea in bani a marimii elementelor patrimoniale si a operatiilor privind miscarea acestor elemente ; Componentele evaluarii: obiectul evaluarii si etalonul monetar Obiectul evaluarii il constituie...

 • Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iasi

  Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era bazată pe nevoile națiunii și servea mai ales la agregarea datelor satistice naționale, de acum contabilitatea este din ce în ce mai mult adaptată serviciilor acționariatului și a investitorilor. Cuvântul "capital", care derivă din latinescul caput, având semnificația de cap sau element principal, a fost folosit cu precădere în Italia...

 • Caracteristicile negocierilor internationale - Japonia

  Introducere Negocierea este prima noastră formă de comunicare cu alți indivizi. Am ales această temă deoarece Japonia este una dintre cele mai puternice economii din lume iar partenerul comercial principal este Statele Unite. Datorită succesului pe care îl au în afaceri, mi-a stârnit interesul spre a face o mică cercetare în legătură cu practica negocierii pe care o adoptă. În afaceri este importantă stăpânirea artei negocierii, aceasta aducând un câștig mai mare și în același timp ajută la...

 • English grammar support for students in economics

  UNIT 1. 1. SPEAKING AND WRITING IN ENGLISH (1) {VORBIREA ȘI SCRIEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ} Cuprins: 1. Despre sunete ca mijloc de comunicare 2. Vocale 3. Diftongi 4. Triftongi 5. Semivocale=Semiconsoane 1. Sunetele limbilor indo-europene sunt în mare măsură identice. Diferențierile sunt date de modul lor de asociere și de intonație, dar, în același timp, fiecare limbă are unul sau mai multe sunete care îi conferă personalitate. Frecvența anumitor sunete (asociații de sunete), modul lor de...

 • Emisiile industriale

  INTRODUCERE Performanța de mediu a industriei europene s-a îmbunătățit în ultimele decenii. S-au produs schimbări din numeroase motive: reglementări de mediu mai stricte, îmbunătățiri ale eficienței energetice, o tendință generală a industriei europene de a renunța la anumite tipuri de industrii prelucrătoare cum ar fi cea grea și mai poluantă și participarea companiilor la sisteme voluntare orientate spre reducerea impactului lor asupra mediului. În ciuda acestor îmbunătățiri, industria...

 • Bugetul de venituri si cheltuieli al regiilor autonome si societatilor cu capital de stat

  I. Introducere În economia românească, bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde totalitatea secțiunilor de previziune financiară,evidențiând veniturile, cheltuielile rezultatul net al exercițiului și repartizarea lui, fondurile proprii și împrumutate, încasările și plățile în lei și în valută, principali indicatori economici și financiari. Bugeul de venituri și cheltuieli a unităților patrimoniale reflectă modul de formare , administrarea și utilizare a mijloacelor financiare și asigură...

 • Turism Felix SA

  Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii „Turism Felix’’ „Turism Felix” este o cunoscută societate pe acțiuni în cadrul turismului din România. Aceasta are drept țintă menținerea unui loc fruntaș in clasamentul celor mai apreciate stațiuni. A fost recompensată cu numeroase premii ocupând primul loc in clasamentul național pe domeniul de activitate grație performanțelor companiei, dar si un premiu de excelență datorită aprecierilor venite din partea clienților ce s-au declarat...

 • Implementarea standardelor de control intern la nivelul entitatilor publice

  Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun modificări majore în sistemul de conducere al întreprinderilor și adoptarea unei noi conduite manageriale. În acest context, se aplică tot mai adesea sistemul de management al performanțelor și guvernanța corporativă, ca sisteme de conducere moderne și extrem de eficiente. Datorită creșterii continue a competitivității mediului de afaceri național și...

 • Beneficiile angajatilor

  Introducere Din punct de vedere contabil, la nivel internațional norma care dezbate problemele legate de beneficiile angajaților este Standardul Internațional de Contabilitate, IAS 19. În țara noastră, societățile cotate la bursă sunt obligate să recunoască beneficiile angajaților conform IAS 19, iar celelalte tipuri de societăți pot alege să înregistreze beneficiile, fie conform Standardului, fie conform OMFP 1802/2014. Standardul nu face distincție între beneficiile acordate în formă...

 • Caracterizarea trezoreriei - clasa 5

  1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A TREZORERIEI Contabilitatea trezoreriei urmărește dinamica titlurilor de plasament, disponibilităților în conturi la bancă respectiv caserie, creditelor bancare pe termen scurt și a altor valori de trezorerie. Caracterizând noțiunea de trezorerie, în sens larg semnifică, ansamblul mijloacelor de care o entitate dispune pentru a face față plăților. Aceste plăți sunt reprezentate de: valorile mobiliare de plasament, efectele comerciale scontate, creditele pe termen...

Pagina 5 din 421