Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Conceptii si teorii referitoare la obiectul contabilitatii

  Pentru a analiza ce studiază contabilitatea, specialiștii au ajuns la mai multe concepții sau teorii pentru a oferi numeroase interpretări și variante de prezentare. Dintre acestea, principalele concepții referitoare la obiectul contabilității sunt: 1. Concepția juridică; 2. Concepția economică; 3. Concepția financiară. 1. Concepția juridică cu privire la obiectul contabillității Dominată de școala germană de contabilitate, prin Fr. Hügli, I.C. Kocibig și R. Reisch, concepția juridică...

 • Contabilitate de gestiune

  I.EVALUAREA ELEMENTELOR DE STOCURI LA DATA IESIRII DIN PATRIMONIU 1. In cursul unei perioade de gestiune o entitate economica inregistreaza urmatoarele operatiuni privind stocul de materii prime: 01.07 - Sold initial 50 buc la 1800 lei/buc. 07.07 -Achizitie 20 buc la 2000 lei/buc 10.07 -Dare in consum 30 buc 15.07- Achizitie 30 buc la 2200 lei/buc 20.07- Dare in consum 50 buc 25.07- Achizitie 40 buc la 2600 lei/buc 30.07- Dare in consum 50 buc Sa se calculeze valoarea stocurilor la...

 • Organizatiile cooperatiste in lumea contemporana

  1. Introducere Cooperativele (societatile cooperative) se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei, din al carui obiect nu fac parte cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate printr-o legislatie speciala. Cooperațiile fac parte din sectorul economiei sociale, care poate fi definit ca ansamblul de activități economice care au un scop social. Există mai mulți termeni...

 • Competenta profesionala in tinerea contabilitatii

  Din perspectivă doctrinară, contabilitatea este un concept elaborat, cu valențe istorice și semnificații practice. Teoria economică actuală definește contabilitatea ca „domeniu și instrument de cunoaștere a realității economice, referitoare la resursele economice separate patrimonial. Contabilitatea este apreciată ca fiind, concomitent, o tehnică, o știință și un limbaj economic”. Situațiile financiare. Elementele prin care o entitate patrimonială participă la procesul comunicării dintre ea...

 • Postulate si principii contabile

  I. INTRODUCERE Potrivit Reglementarilor contabile, puse in acord cu Standardele Internationale de Contabilitate, orice persoana juridica are obligativitatea sa asigure organizarea corecta si la zi a contabilitatii. Aceasta responsabilitate, a organizarii si a modului conducerii acesteia, potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, modificata si republicata in 2007 si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice 1802 din 30.12.2014 revine administratorului societatii/institutiei/ intreprinderii....

 • Leasing

  Într-o economie aflată în procesul tranziției principalul suport material al dezvoltării îl reprezintă investițiile. De aceea, în economia românească există o mare “foame” de resurse necesare finanțării acestora. Una dintre cele mai raspândite surse de finanțare o reprezintă creditul bancar. Accesul însă la acesta este limitat de condițiile impuse de bănci: bonitatea financiară a intreprinderii și constituirea garanțiilor (a colateralului). Majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii sau a...

 • Cercetare si aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementari nationale

  INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și tratează, pe baza unei documentări adecvate, aspectele cele mai importante din realizarea și colectarea impozitelor indirecte, în special a TVA-ului în țările Uniunii Europene și în România. Impozitele constituie o componentă importantă a vieții economice, prin intermediul căreia statul își procură resursele financiare necesare acoperirii...

 • Contabilitatea financiara - SC Fabricuta de Vise Mov SRL

  1. Precizarea unității patrimoniale , cadrul legislativ, principalii indicatori economico-financiari, particularitățile activității și ale structurii organizatorice 1.1. Precizarea unității patrimoniale și cadrul său legislativ S.C. FĂBRICUȚA DE VISE MOV S.R.L a luat ființă în data de 1.10.2019. Numărul și data înregistrării în Registrul Comerțului este J26/1957/1.10.2019. Încă de la început s-a declarat că socitatea comercială plătitoare de TVA, având Codul Unic de Înregistrare(CUI)...

 • Evaluarea unei societati comerciale cu activitate de asigurari

  I. Descrierea misiunii de evaluare 1. Prezentarea întreprinderii evaluate - Denumire: EUROINS Romania - Forma juridică: Societate comerciala pe actiuni - Sediul commercial conform: Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4, Com. Voluntari, jud. Ilfov - Codul unic de înregistrare: 5328123 - Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J23/2823/ 2011 2. Baza de evaluare Situatiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza costului istoric cu...

 • Instrumente de interogare

  Instrumente de interogare Sondajul statistic Sondajul statistic este o metoda ce ne permite: - sa pornim de la un esantion; - esantionul sa fie ales in mod aleatoriu; - esantionul sa fie ales dintr-o populatie de referinta; - sa generalizam la intreaga populatie obsevatiile referitoare la esantion. Populația reprezintă ansamblul asupra căruia dorim să efectuăm cercetarea. Acest ansamblu poate fi compus din indivizi, cifre, obiecte, facturi, etc. Una din dificultățile întâlnite uneori...

 • Comparatie intre Salam de Sibiu si Salam de Iarna

  Producem și comercializăm produse crud-uscate de mai bine de 100 de ani. Și am descoperit că am obținut cele mai bune rezultate prin monitorizarea cu strictețe, în fiecare zi a, temperaturilor, a umidității și a intensității fluxului de aer, până când fiecare produs este gata de vânzare. Evaluarea stocurilor la ieșirea din gestiune pentru bunurile fungibile. În cursul perioadei de gestiune la data de 1.11.2018, o entitate economică înregistrează următoarele operațiuni legate de stocuri de...

 • Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

  Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a înființat în anul 2017, în temeiul Legii 31/1990 având cod fiscal fiscal RO21409777, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/5816/2007. Societatea funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborat cu...

 • Taxa pe valoare adaugata

  I. Definire TVA TVA este un impozit indirect, cu origine comunitară. TVA este un impozit cu plată fracționată. Acest impozit grevează bunuri ori sevicii și este datorat „la fiecare stadiu al circuitului de producție”. Fiecare persoană impozabilă care intervine în circuitul unui bun ori serviciu achită o fracțiune din taxă, aferenă valorii, adăugate prin intervenția sa asupra bunului ori serviciului.Costul final al taxei va fi suportat de către consumator. TVA este un impozit neutru....

 • Practica Gospodaria Comunal Locativa Calarasi

  Introducere Pe parcursul unei perioade de șase saptamîni (30 zile lucratoare) am efectuat practica de specialitate la Întreprinderea Municipală „ Gospodăria communal-locativă Călărași”.În baza acestei practici am întocmit raportul. Sectiunile lui corespund programului de practica propus. În fiecare din ele am încercat sa abordez aspectele legate de particularitatile tinerii evidentei pentru fiecare sector al contabilitatii din cele propuse pentru studierea practica. Unele segmente sunt...

 • Contabilitate imobilizari necorporale

  Problema 1 Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate. Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de 40 000 lei, TVA 20%. La achitarea în curs de 2 zile vânzătorul acordă cumpărătorului un rabat în mărime de 10% din pre.ul de procurare. Costurile aferente instalării programei informatice au constituit: salariul speciali.tilor - 4 000 lei; contribu.ii de asigurare socială - ?; prime de asigurare medicală - ?; materiale - 450 lei. Se presupune că...

Pagina 5 din 423