Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Raport de evaluare a intreprinderii SC Global Design SRL

  Partea I - Identificarea misiunii evaluatorilui. Premisele evaluării 1.1. Obiectivul evaluării Stabilirea valorii de piață a societății GLOBAL DESIGN SRL, așa cum este definită în standardele ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România), în vederea vânzării de acțiuni de către proprietar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și destinatarul lucrării. 1.2. Scopul și ulitizarea...

 • Analiza sectorului bancar

  I. Analiza P.E.S.T. 1. Factori politici a) Politica monetară Banca Națională Română a decis la finalul anului 2017 să mențină neschimbate nivelul ratei dobânzii de politică monetară și cel al ratelor aplicate pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit, însă a diminuat rata dobânzilor la facilitățile permanente, a cărui prag a ajuns la 1,25 puncte procentuale. În contextul creșterii ratei anuale a inflației, ratele dobânzilor pieței monetare interbancare au manifestat o...

 • Calculatia costurilor

  Pornind de la cheltuielile și veniturile evidențiate în contabilitatea financiară care au determinat rezultatul, să se evidențieze determinarea rezultatelor analitice pe fiecare produs în parte și de asemenea în funcție de rezultatul obținut să se precizeze deciziile care pot fi luate de către manageri pentru toate situațiile date. Dacă ați avea în vedere și avantajele evaluării în costuri variabile, ce decizii ar putea lua managerii? Introducere Calculația costurilor reprezintă...

 • Antibiotice SA

  Capitolul 1. Prezentarea generală a societății Antibiotice S.A. Societatea comercială românească ANTIBIOTICE S.A. IAȘI a luat naștere în anul 1995, pe când purta denumirea de ,,Fabrica Chimică nr2.Iași’’ și a reușit să devină în prezent un producător de medicamente generice antiinfecțioase foarte important. În această fabrică s-a produs pentru prima oară penicilina, prima dată atât din România cât și din sud-estul Europei. Sediul companiei se regăsește la numărul 1, Strada Valea Lupului ,...

 • Contabilitate

  CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre limbajele formalizate ale organizațiilor, o știință și un sistem informațional. Contabilitatea este un sistem informațional care cuantifică, prelucrează și comunică informații financiare despre o entitate economică identificabilă.1 În ceea ce privește organizarea sistemului informațional contabil, trebuie remarcat că s-au conturat două...

 • Contabilitate creativa

  I. Introducere in contabilitatea creativă Conceptul de contabilitate creativă se utilizează, de regulă, pentru a descrie procesul prin care profesionistii contabili isi folosesc cunostintele in scopul manipulării cifrelor incluse in conturile anuale. Datorită complexității și incertitudinii mediului contabil în care întreprinderea își desfășoară activitatea, sunt prezente mai multe politici și/sau tehnici de estimare pentru rezolvarea unei probleme. Existența acestora determină alegerea...

 • Aplicarea principiului prudentei in contabilitate

  Introducere Prundența este unul dintre cele mai fundamentale concepte ale contabilității. Acest principiu obligă entitățile, rspectiv contabilii acestora să manifeste un comportament prudent la întocmirea situațiilor financiare, ținând cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului curent sau precedent, de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale și totodată să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezulttul exercițiului financiar este profit sau pierdere....

 • Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA

  CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI S.C. PRODPLAST S.A. Denumirea societății : S.C. PRODPLAST S.A. Sediul social : Buftea, Șoseaua București-Târgoviște nr. 1, Județul Ilfov Tel/fax : 021 252 35 78/ 021 252 36 17 Codul unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 108 Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J23/835/2018 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București Capitalul social subscris și vărsat :...

 • Operatiunile contabile inregistrate de societatea comerciala Infodava SRL in decursul lunii decembrie 2016

  Denumirea: SC INFODAVA SRL Forma juridică: S.R.L. Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J23/1127/2006 Capitalul social este în valoare de: 20.000 lei Societatea comercială denumită INFODAVA SRL s-a înființat în anul 2006, este persoană juridică română, cu un asociat unic, cetățean român domiciliat în Ilfov, având formă juridică de societate cu răspundere limitată care își desfășoară activitatea în conformitate cu, statutul societății și prevederile legale care...

 • Contabilitate manageriala

  Costul subactivitatii Capacitatea normala de productie = nivelul normal al activitatii Capacitatea reala de productie = productia efectiv obtinuta Principiul delimitarii cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv. Acesta presupune delimitarea cheltuielilor productive, care sunt creatoare de valoare, de cheltuielile cu caracter neproductiv. Regia fixa care se recunoaste ca o cheltuiala a perioadei = regia fixa x (1 - nivelul real al activitatii/nivelul normal al activitatii)....

 • Analiza rentabilitatii economice si financiare a unei entitati economice

  I. Noțiuni generale - Rentabilitatea unei firme se referă la capacitatea ei de a obține profit, adică de a obține un excedent de venituri peste valoarea costului total implicat. Rentabilitatea permite firmei nu numai menținerea în afaceri, dar și dezvoltarea. Rentabilitatea exprimă - starea de sănătate - a firmei și, în ultimă instanță, justifică existența și funcționarea firmei pe piața în cauză. - Analiza rentabilității unei firme se realizează cu ajutorul ratei rentabilității economice...

 • Contabilitate financiara

  CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din nevoia de a cunoaște și a gestiona în condiții de eficiență valorile economice separate patrimonial, contabilitatea se organizează în toate entitățile economice: întreprinderi, bănci și alte instituții financiare, instituții publice și organizații nonprofit. Dintre toate acestea întreprinderile sunt cele mai numeroase și mai semnificative „entități...

 • Politici si tratamente contabile privind beneficiile angajatilor (IAS 19)

  Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștințe, care afirmă că ”firma este o structură de piață a cărei resursă principală este capitalul uman”, este evident că se pot determina o multitudine de relații între societate și personalul angajat. În orice organizație, indiferent de domeniul de activitate, resursele umane reprezintă singurele resurse capabile de a genera alte resurse. Resursele umane reprezintă însăși organizația deoarece fără prezența efectivă a oamenilor, care...

 • Conspect la contabilitatea manageriala

  1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CONTABILITĂȚII MANAGERIALE 1.1. Obiectul contabilității manageriale. Dezvoltarea concepției contabilității manageriale 1.2. Interconexiunea dintre contabilitatea managerială și contabilitatea financiară: deosebiri și asemănări 1.3. Funcțiile și rolul contabilității manageriale 1.4. Organizarea contabilității manageriale Contabilitatea realizează reprezentarea internă și externă a unei entități. Această reprezentare justifică existența a două circuite...

 • Calculatia costului

  Tema 1: Aspecte introductive privind calculația costului 1. Caracteristica succintă a actelor legislative și normative aferente costurilor de producție; 2. Conținutul economic, componența și clasificarea costurilor de producție. 3. Conturile de calculație 4. Conturile de repartizare 5. Alte conturi de gestiune 1. Caracteristica succintă a actelor legislative și normative aferente costurilor de producție Contabilitate de gestiune nu este reglementată in mod direct sub aspect normativ,...

Pagina 5 din 416