Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 51 din 253

Proiect de Cercetare

1. Argumente Informaţia economică, alături de capital şi oameni, constituie una dintre resursele esenţiale ale unei întreprinderi. Aceasta reprezintă o componentă indispensabilă a progresului, fiind prezentă în toate domeniile de activitate. Informaţia economică furnizează elementele necesare luării deciziilor şi... citește mai departe

50 pagini 8 puncte Extras Preview

Produsele și mărfurile

Produsele reprezintă o parte componentă a stocurilor de mărfuri și materiale fabricate la întreprindere și destinate vînzării sau consumului intern. Ele cuprind: semifabricate produse finite produse reziduale. Obținerea produselor și semifabricatelor din secțiile de producție și predarea lor la depozit;... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras

Raiffeisen Bank

Scurt istoric al bancii. Friederich Wilhem Raiffeisen a intemeiat in 1862 prima uniune de credit in Anhausen Germania. In 1866 apare prima uniune bancara Raiffeisen in Mühldorf Austria. Raiffeisen Zentralbank Austria a fost fondata in 1927 pentru a coordona activitatile si politicile financiare ale intregului grup... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Privind Evaluarea Stocurilor de Mărfuri într-o Societate Comercială

Introducere România, impunându-şi integrarea în concernul ţărilor europene, a depus şi depune, încă, eforturi susţinute în toate domeniile vieţii sale social-economice, pentru găsirea unui limbaj de comunicare cu acestea. Desigur că profesia contabilă nu putea ramane în afara acestor preocupări, iar aceasta s-a... citește mai departe

54 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor

Capitolul I CONTABILITATEA STOCURILOR 1.1. Continutul, caracteristicile si principalele structuri ale stocurilor Stocurile sunt active circulante detinute pentru a fi vândute, în curs de productie în vederea vânzarii sau sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite în... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate

A. Istoric B. Abordari C. Informaia contabila si utilizatorii ei D. Coordonatele contabilitaii E. Sistemul entitailor juridice în cadrul carora se organizeaza contabilitatea ISTORIC Contabilitatea este o practica sociala de milenii: – Cu peste 20.000 ani în urma vânatorii consemnau uciderea animalelor... citește mai departe

192 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate de gestiune II

I. Informaţii generale despre curs Datele de identificare a cursului Titlul cursului : Contabilitate de gestiune II Anul II, semestrul II Tipul cursului : obligatoriu Date de contact: Titularul cursului :David Delia Adresa de email : iancu_delia2006@yahoo.com II. Descrierea cursului Cursul de... citește mai departe

68 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate financiară aprofundată

La SC. “ Paulista“ in luna decemrie 2011 au avut loc urmatoarele operatiuni: 1. Se inregistreaza subscrierea de capital social in valoare de 100 lei. 456 = 1011 100 2. Actionarii aduc aport in numerar cu o valoare de 100 lei. 5311 = 456 100 3. Se inregistreaza trecerea capitalului subscris nevarsat la capitalul... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Noțiuni introductive privind contabilitatea

Noţiuni introductive privind contabilitateaObiectul contabilităţii îl reprezintă înregistrarea, urmărirea şi controlul sistematic al existenţei, mişcării şi transformării patrimoniului în procesul de producţie (de exploatare) precum şi al surselor de formare ale acestora concomitent cu rezultatul obţinut.... citește mai departe

172 pagini Gratis Extras

Imobilizări corporale - sursă a capacității de exploatare a întreprinderii IAS 16

INTRODUCERE IAS 16, Contabilitatea imobilizărilor corporale a fost aprobat în martie 1982. În decembrie 1993, IAS 16 a fost revizuit ca parte a proiectului referitor la Comparabilitate şi îmbunătăţiri ale situaţiilor financiare. El a devenit IAS 16, Imobilizări corporale (IAS 16 (revizuit 1993)). În iulie 1997,... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Audit Financiar Contabil Privind Stocurile

Audit financiar contabil privind stocurile I. Cadrul legislative normative al misiunii de audit privind stocurile: 1) Legea 82/1991 republicata in Monitorul Oficial, partea I nr 454 din 18/6/2008 2) OMFP 3055/2009 3) Ias 2 4) Ghidul calitatii in audit 5) Legea nr 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Conceptul de lichiditate globală

Introducere Prin coeficientul de lichiditate intelegem raportul ce indica lichiditatea unei intreprinderi si care se determina prin impartirea activului circulant la datoriile pe termen scurt. Exista mai multe tipuri de lichiditate de exemplu lichiditatea imediata care reprezintă ponderea disponibilităţilor... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea Capitalurilor

Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a resurselor şi rezultatelor societăţii separate pe entităţi economice şi juridice. Drumul parcurs de contabilitate este predominant de la practică la teorie, în cadrul căreia experienţa din... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilizarea Veniturilor și Cheltuielilor din Operațiuni de Asigurări

Societãtile comericiale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si societãtile de intermediere în asigurãri au obligatia, potrivit art.1 din Legea contabilitãtii nr.82/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, sã organizeze si sã conducã contabilitatea proprie la... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Rolul Contabilității de Gestiune pentru o Firmă

Contabilitatea de gestiune a devenit, astãzi, cea mai importantã sursã de informatii privind activitatea economicã atât la nivelul firmei cât si la nivelul economiei nationale. Astfel, apare necesitatea implementãrii unor variante evoluate ale contabilitãtii de gestiune care sã permitã obtinerea unei acurateti mai... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Documente Contabile

CONTABILITATEA Informatiile contabile contribuie la asigurarea functionalitãtii sistemului informational economic prezentând însusirea flexibilitãtii, a posibilitãtii modificãrii în functie de împrejurãrile generate de cresterea nevoii de informatii, îndeosebi a decidentilor, care vor trebui sã extrapoleze... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul Contabilității Manageriale în Funcțiile Manageriale

INTRODUCERE Contabilitatea manageriala într-un mediu de afaceri global are interesanta caracteristica de a fi un amestec între doua discipline. Prima, contabilitatea, abordeaza partea tehnica a cuantificarii, prelucrarii si comunicarii informatiilor. Cea de a doua, managementul, furnizeaza o perspectiva asupra... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Audit Intern

1) Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de: a)scopul, marimea si structura entitatii economice b)scopul, structura si domeniul de activitate al entitatii c)scopul, marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii d)marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii e)scopul,... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie de piaţă, fiscalitatea îmbracă un dublu aspect pentru agentul economic. Pe de o parte, ea se concretizează în prelevări obligatorii către stat, cu influenţă asupra... citește mai departe

107 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Bilanțul Contabil

1. Bilanţul contabil – aspecte generale Noţiunea de bilanţ este foarte veche. Nu se cunoaşte precis când şi cine a creat acest instrument contabil. Ca şi contabilitatea, bilanţul este opera anonimă la care şi-au adus contribuţia generaţii şi generaţii de autori, practicieni şi teoreticieni din vechi timpuri.... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Standardul Internațional de Contabilitate 2

STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE 2 IAS 2 Stocuri 1. OBIECTIV Obiectivul prezentului standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru stocuri.O problemă fundamentală în contabilizarea stocurilor o constituie valoarea costului ce urmează a fi recunoscută drept activ și reportată până când... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA

I. Prezentare generală Petrom este cea mai mare companie românească de produse petroliere şi gaz, cu activităţi în diverse arii: Explorare, Producţie, Marketing, Rafinare şi Petrochimie. Compania este lider pe piaţa românească de profil şi cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, după... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Preview

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; • OMFP 3055/2009; • Legea 82/1991; ETAPA 2: Prezentarea obiectivelor auditului financiar contabil privind veniturile. 1.Verificarea veniturilor aferente activitatii de... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea operațiunilor cu titluri și operațiuni diverse

1.Definitii titluri În înţelesul prezentelor reglementări, sunt considerate „titluri” activele financiare reprezentate printr-un titlu, efect public sau obligaţiune negociabile pe o piaţă reglementată sau orice titlu, efect public sau obligaţiune care a făcut obiectul unei tranzacţii oneroase între două părţi... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică

Termenul de eficienţă economică este utilizat frecvent intrând într-un limbaj cotidian, însemnând a atinge obiectivul propus, pe măsura pătrunderii în sfera economică abordările devenind din ce în ce mai nuanţate. Teoria economiei a abordat cu multă atenţie eficienţa şi forma de exprimare a acesteia. Referitor la... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview