Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Auditul si certificarea in ingineria securitatii in industrie la depozitul Universitatii Transilvania din Brasov

  1. CADRUL CONCEPTUAL AL AUDITĂRII SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 1.1. Noţiunea de audit al securităţii şi sănătăţii în muncă În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă auditul este definit ca fiind un “proces sistematic de obţinere a aprecierilor despre acţiuni şi evenimente de natura securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a stabili gradul de conformitate al aprecierilor, cu criterii prestabilite, precum şi de comunicare a rezultatelor către cei interesaţi”. Auditul securităţii ...

 • Evaluare Subiecte CECCAR

  1. Explicați necesitatea evaluării economice și financiare a unei întreprinderi Scopul evaluării este acela de a determina valoarea, la un moment dat, a unei afaceri de către experții evaluatori prin aplicarea unor metode consacrate. Evaluarea economică și financiară a unei întreprinderi este necesară în viața unei întreprinderi atunci când: 1) se schimbă nr. și componența asociaților; 2) au loc operațiuni de modificare a volumului/structurii cap. soc.; 3) au loc operațiuni cu scop...

 • Audit - Subiecte CECCAR rezolvate

  1. Definiție audit în general și elementele fundamentale ale acestuia În general, prin audit se înțelege examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente, prin raportare la un criteriu de calitate. Elementele principale care definesc auditul:  examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv o examinare profesională;  obiectul examinarii il poate constitui orice informative (din orice domeniu);  scopul examinăriiunei informaţii...

 • Aplicatii CECCAR III rezolvate

  Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o întreprindere din domeniul consultanţei financiar-contabile care prezintă următoarea situaţie financiară la 31.12.2015: imobilizări brute 6.500 lei, amortizări 2.500, stocuri 2.000 lei, creanțe 40.000 lei, disponibilităţi bănești 600 lei, capitaluri proprii 39.000 lei, datorii mai mari de un an 5.000 lei, datorii de exploatare 1.600 lei, datorii bancare pe...

 • Accizele in Romania si armonizarea acestora cu reglementarile europene in materie

  Introducere Accizele reprezintă formele cele mai vechi ale impozitului indirect. Există dovezi scrise care demonstrează perceperea accizelor încă din perioada Imperiului Roman. Accizele, larg răspândite în cadrul economiilor de piaţă sunt taxe incluse în preţul de vânzare al produselor comercializate în interiorul unei ţări. Acestea sunt aşezate asupra unui şir de mărfuri şi poate fi privit sub două aspecte:în primul rând ca sursă principală de venit a bugetului şi în al doilea rând ca mod...

 • Sistemul monetar international

  Introducere Încercările de creare a unui sistem monetar internaţional precum şi înfiinţarea acestuia sunt strâns legate de evoluţia dintre ţările lumii,a comerţului, mişcărilor de capital, investiţiilor, procesul de dezvolatare economică, fiind determinate de nevoia, pe plan internaţional, unor reglementări în măsură să dirijeze tranzacţiile dintre state şi să impună o ordine care să fie respectată de toţi participanţii în vederea evitării dezechilibrelor şi crizelor financiare. Crearea...

 • Controlul proceselor industriale - Weatherford

  Capitolul I- Descrierea companiei 1.1.Descrierea Companiei WEATHERFORD Weatherford este unul dintre cei mai mari furnizori la nivel mondial de produse şi servicii care acoperă ciclurile de foraj, evaluare, finalizare, de producţie şi de intervenţie de petrol şi gaze. Weatherford este un nou tip de serviciu pentru companie care poate oferi industriei de produse şi servicii extinse, operaţiuni mai eficiente, mai puternice ,capacități de cercetare și dezvoltare și mai mare diversitate...

 • Marcarea si elemente de proprietate industriala

  - Definitia marcii:Semn distinctiv utilizat pentru a diferentia produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele identice sau similare ale altor organizatii. - Perioade in evolutia utilizarii marcilor: Perioada marcilor patronimice-caracterizata prin atribuirea de catre producator a propriilor nume produselor(ex. Marca FORD,MERCEDES) Perioada marcilor care disting si descriu produsul Perioada marcilor simbolice-capabile sa asigure concordanta dintre marca utilizata si asteptarile...

 • Initierea afacerii - planul de afaceri

  CAPITOLUL I. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Acest plan de afaceri s-a elaborat cu scopul principal de a se evalua viabilitatea unei idei de afaceri. Ideea de afaceri se refera la administrarea unei societati comerciale ce are ca obiect de activitate producerea, comercializarea si transportul puietilor ornamentali și forestieri. Pe termen lung, pregătim puieți forestieri necesari împăduririi terenurilor degradate, a terenurilor agricole neproductive și zonelor în care s-au realizat...

 • Contabilitatea in mediul de afaceri OMV

  activități în sectoarele Explorare și Producție, Rafinare și Produse Petrochimice, Marketing, Gaze Naturale și Energie. Compania face parte din grupul internațional OMVPetrom, cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est. Grupul și-a consolidat poziţia pe piața de țiței și gaze în urma unui amplu proces de modernizare și eficientizare, susținut de investiții în valoare de peste 11 mld. euro pe parcursul ultimilor zece ani. Reafirmată în iunie 2012, viziunea OMV Petrom este de a ramâne...

 • Studiu contabilitatatii imobilizarilor in cadrul SC Sonia SRL

  Cap. 1.Prezentarea firmei 1.1.Scurt istoric Societatea este o firma care produce si comercializeaza tamplarie din PVC si aluminiu care a luat fiinta in anul 2007 in urma HG din 31.08.2007 fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J15/127/2007 . Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare RO 21021847. SC SONIA SRL are sediul social in TARGOVISTE : STR. RADUNICII, NR. 3 avand un capital subscris si varsat este de...

 • Informatiile contabile si deciziile privind costurile cu reparatiile pentru terti la SC Capital Auto SRL

  Introducere Externalizarea a cunoscut o expansiune tot mai mare în ultimii zece ani şi va spori în continuare ca fiind “un drum obligatoriu” pentru supravieţuirea şi dezvoltarea întreprinderii, indiferent de sectorul de activitate, dimensiune sau obiectul de activitate. Nevoia de flexibilitate a generat o multitudine de variante de externalizare, utilizate în toate domeniile de activitate, întreprinderile beneficiind astfel de derogarea serviciilor, de o relaţie de parteneriat de durata, de...

 • IAS 16 - Imobilizari corporale

  Capitolul 1 Aplicabilitatea standardului IAS 16 1.1. Obiectivul standardului IAS 16 se referă la „terenuri, clădiri - construcţii şi echipamente", preluat în versiune românească prin „imobilizări corporale" şi trebuie înţeles în contextul Prefeţei la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Acest Standard are ca obiectiv descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările corporale iar, în cadrul acestuia, identificarea momentului de recunoaştere a acestor...

 • Contabilitate

  Organizarea afacerilor din domeniul alimentar şi mediul economic Definirea afacerilor -ştiinţa socială de a conduce şi organiza oamenii pentru menţinerea productivităţii şi generarea de obicei a profitului -”a fi ocupat” în sensul comunităţii sau al societăţii /a efectua o muncă profitabilă şi comercial viabilă -în sens capitalist/scopul este numai de a obţine profit şi justificarea bogăţiei personale a proprietarilor lor -transformarea muncii, a imaginaţiei, riscului şi capitalul...

Pagina 6 din 402