Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Raport expertiza contabila privind salariile

  Expertiză contabilă privind drepturile salariale Enunț Societatea Alfa are ca obiect de activitate comercializarea de produse electronice și electrocasnice pe teritoriul României și al Uniunii Europene. Din motive unilaterale, societatea îl concediază pe unul dintre reprezentanții de vânzări la data de 31.03.2018. Întrucât fostul angajat consideră că nu i-au fost plătite drepturile salariale în totalitate, acesta dă în judecată societatea Alfa. Pentru soluționarea acestei cauze, s-a dispus...

 • Doctrina aptitudini

  V1 Ce este profesia contabilă și principalele activități componente. Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor ( serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza ( presteaza ), precum si organismele lor profesionale.Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila se prezinta astfel: - tinerea contabilitatii - elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare - audit...

 • Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ca activitate a expertului contabil

  Conform legii contabilitatii, entitatile economice organizeaza si conduc contabilitatea, in doua moduri: a. In compartimente distincte, conduse de o persoana autorizata :director economic, contabil sef sau alta persoana imputernicita; b. Pe baza unui contract de prestari servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, membre CECCAR. In cazul organizarii si conducerii contabilitatii pe baza unui contract de prestari servicii, raspunderea privind tinerea contabilitatii conform cu normele...

 • Evaluarea instrumentelor financiare

  1. Scopurile evaluării instrumentelor financiare Scopurile principale ale evaluării instrumentelor financiare descrise în IVS 250 Instrumente financiare sunt următoarele: - Tranzacții de întreprinderi sau părți de întreprindere (achiziții, fuziuni etc.), - Evaluarea pentru raportarea financiară (ex. reevaluarea periodică a instrumentelor financiare din portofoliile fondurilor de investiții), - Estimarea periodică a valorii unităților de fond emise de diferite fonduri deschise de...

 • Evolutia cheltuielilor publice pentru sanatate in Romania in perioada 2013-2017

  Cheltuielile publice pentru sănătate reflectă politica sanitară a statului. Dimensiunea acestor cheltuieli este determinată, in principal, de factori cu acțiune directă, intre care cei mai importanți sunt: - factorii demografici , respectiv numărul populației și structura ei pe vârste; tendința creșterii numerice este qvasigenerală și este însoțită de o creștere a ponderii populației de vârsta a III-a; intre aceste tendințe și calitatea actului medical (atât preventiv, cat și curativ) există...

 • Monografia contabila - Societatea Utilaj Transport S.A Calarasi

  Mediul activității. Analiza fluxurilor financiar-monetare și diagnosticul financiar CAP. 1 - Mediul activității 1.1. Organizarea activității economice a. Înființarea si evoluția SOCIETĂȚII UTILAJ TRANSPORT S.A. Călărasi În anul 1994 a fost înființată societatea pe acțiuni SOCIETATEA UTILAJ TRANSPORT S.A. - Călărași prin desprinderea de fosta S.C. S.C.H.C.C. BRAGADIRU S.A., conform art.25, alin.2,lit. c din Legea nr.58/1991, Acordul acționarilor încheiat la data de 14 Septembrie 1993 si...

 • Contabilitatea institutiilor de credit si financiare

  În România, sistemul bancar introdus în anul 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață, este reprezentat de : - Banca Naționala a Romaniei și - Instituțiile de credit Activitatea bancară efectivă în România se desfășoară în România numai prin instituții de credit, precum bănci, organizații cooperatiste de credit, instituții emitente de monedă electronică și case de economii pentru domeniul bancar, atât timp cât sunt autorizate conform legii. Banca...

 • Imobilizarile corporale in standardele internationale de raportare financiara si in reglementarile contabile nationale conforme cu directivele europene

  Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene” își propune să analizeze contabilitatea imobilizărilor corporale atât din punct de vedere teoretic, conform legislației în vigoare cât și din punct de vedere practic analizând activitatea contabilă a unei entități. Astfel, contabilitatea se ocupă cu cunoașterea, gestiunea...

 • Controlul de gestiune

  Introducere Controlul de gestiune (controlling în limba engleză) a apărut încă de la începutul secolului trecut în câteva entități industriale americane și a cunoscut o dezvoltare sensibilă în cadrul entităților franceze la începutul anilor 1970. Funcția și meseria de control de gestiune a evoluat considerabil în cursul ultimelor decenii: de la funcția tehnică tradițională concentrată pe instrumente cantitative și monetare, spre o funcție de comunicare, consultantă de gestiune și...

 • Echilibrul financiar

  O mai buna cunoaștere a situației patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viața economică și chiar socială a unei intreprinderi. Prezenta lucrare urmărește stabilirea și analiza bilanțului contabil, întrucât acesta este cel mai important și cel mai complex document al contabilității, care „oglindește” activitatea agentului economic. Titularul unui patrimoniu trebuie să verifice situatia lui la o anumită perioadă de timp, iar bilanțul contabil este metoda prin care...

 • Contabilitate financiara

  1.1 . PREZENTAREA AFACERII Societatea S.C. AGRIFARM S.R.L. s-a înființat la data de 10.03.2017 și este înmatriculată la Registrul Comerțului Neamț cu J 22/123/2017 începând cu data de 20.06.2017. Societatea S.C. AGRIFARM S.R.L. este o firmă cu producție diversificată în domeniul agricol-sector vegetal, care are ca scop principal obținerea unor produse calitative, cultivate la standardele actuale și care utilizează tehnici și utilaje moderne. Dorim să devenim cunoscuți pentru calitatea...

 • Bazele contabilitatii

  DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Entitatea “Vesta” S.R.L. produce și vinde articole de vestimentație. Soldurile conturilor la data 01.01.2017 preluate din Cartea mare a S.R.L. “Vesta ” sunt prezentate în Tabelul 1. Pe parcursul anului 2017, în cadrul entității “Vesta” au fost effectuate următoarele operațiuni economice (Tabelul 2). În baza informației cu privire la soldurile inițiale ale entității economice analizate și conținutul operațiunilor economice ale entității se...

 • Raport - Institutiile publice

  Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei și fundamentarea direcțiilor principale de modernizare a contabilității, în conformitate cu cerințele economice de piață și normele acceptate în practica internațională. Lucrarea de față are drept scop familiarizarea cu modul de evidență a activelor și pasivelor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă țară, o importanță majoră îi revine...

 • Particularitati ale organizarii si conducerii contabilitatii la institutiile publice de invatamant preuniversitar

  Abstract. Organizing and conducting accounting in pre-university education institutions is similar to organizing and managing accounting in most public institutions. In the topic chosen by me, regarding the patricularities of organizing and managing such institutions, I wanted to address the main forms of pre-university education, the particularities of budgeting incomes and expenditures, the way of financing the pre-university education institutions, as well as the main aspects regarding the...

 • Standarde contabile in sectorul public

  INTRODUCERE Ca efect al globalizării economice și al dezvoltării pieței de capital, ca urmare a intrarii Romaniei în Uniunea Europeană, s-a impus dezvoltarea sistemului de contabilitate din țară noastră, precum și armonizarea legislației cu Directivele Europene în domeniu. În acest context, a fost necesară alinierea la Standardele Internaționale de Contabilitate. Statele europene dispun în acest moment de două seturi de norme contabile :Standardele Contabile Internaționale( IAS-uri) și...

Pagina 7 din 416