Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Contabilitate manageriala

  Costul subactivitatii Capacitatea normala de productie = nivelul normal al activitatii Capacitatea reala de productie = productia efectiv obtinuta Principiul delimitarii cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv. Acesta presupune delimitarea cheltuielilor productive, care sunt creatoare de valoare, de cheltuielile cu caracter neproductiv. Regia fixa care se recunoaste ca o cheltuiala a perioadei = regia fixa x (1 - nivelul real al activitatii/nivelul normal al activitatii)....

 • Analiza rentabilitatii economice si financiare a unei entitati economice

  I. Noțiuni generale - Rentabilitatea unei firme se referă la capacitatea ei de a obține profit, adică de a obține un excedent de venituri peste valoarea costului total implicat. Rentabilitatea permite firmei nu numai menținerea în afaceri, dar și dezvoltarea. Rentabilitatea exprimă - starea de sănătate - a firmei și, în ultimă instanță, justifică existența și funcționarea firmei pe piața în cauză. - Analiza rentabilității unei firme se realizează cu ajutorul ratei rentabilității economice...

 • Contabilitate financiara

  CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din nevoia de a cunoaște și a gestiona în condiții de eficiență valorile economice separate patrimonial, contabilitatea se organizează în toate entitățile economice: întreprinderi, bănci și alte instituții financiare, instituții publice și organizații nonprofit. Dintre toate acestea întreprinderile sunt cele mai numeroase și mai semnificative „entități...

 • Politici si tratamente contabile privind beneficiile angajatilor (IAS 19)

  Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștințe, care afirmă că ”firma este o structură de piață a cărei resursă principală este capitalul uman”, este evident că se pot determina o multitudine de relații între societate și personalul angajat. În orice organizație, indiferent de domeniul de activitate, resursele umane reprezintă singurele resurse capabile de a genera alte resurse. Resursele umane reprezintă însăși organizația deoarece fără prezența efectivă a oamenilor, care...

 • Conspect la contabilitatea manageriala

  1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CONTABILITĂȚII MANAGERIALE 1.1. Obiectul contabilității manageriale. Dezvoltarea concepției contabilității manageriale 1.2. Interconexiunea dintre contabilitatea managerială și contabilitatea financiară: deosebiri și asemănări 1.3. Funcțiile și rolul contabilității manageriale 1.4. Organizarea contabilității manageriale Contabilitatea realizează reprezentarea internă și externă a unei entități. Această reprezentare justifică existența a două circuite...

 • Calculatia costului

  Tema 1: Aspecte introductive privind calculația costului 1. Caracteristica succintă a actelor legislative și normative aferente costurilor de producție; 2. Conținutul economic, componența și clasificarea costurilor de producție. 3. Conturile de calculație 4. Conturile de repartizare 5. Alte conturi de gestiune 1. Caracteristica succintă a actelor legislative și normative aferente costurilor de producție Contabilitate de gestiune nu este reglementată in mod direct sub aspect normativ,...

 • Evolutia ratei inflatiei, dobanzii si evolutia cursului monetar pentru Republica Congo si Serbia

  Rata inflatiei in Republica Democrata Congo În anul 2017, anul s-a încheiat cu o rată a inflației de 46,83% față de un obiectiv pe termen mediu de 7,00%, cu o diferență mai mare de 39,83 puncte. În anul 2016, indicele prețurilor de consum al CCA a crescut cu 21,79 puncte procentuale în 2017. Presiunea puternică asupra prețurilor în cursul anului s-a situat, în principal, la nivelul funcțiilor. "Articole de îmbrăcăminte„,"Locuințe„,"produse...

 • Politici contabile

  CAPITOLUL I INFORMAȚII GENERALE 1.1. POLITICI CONTABILE Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Conducerea entității stabilește politicile contabile pentru operațiunile derulate și prin intermediul acestora își fundamentează deciziile. Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității și strategia adoptată de entitate....

 • Subiecte examen contabilitate primara

  1. Denumiti factura fiscala Definitie pentru factura Factura este un document cu regim special contabil emis de o companie (furnizorul), catre o alta companie sau persoana (clientul), document ce contine lista cu produsele vandute sau serviciile prestate clientului de catre furnizor. O factura mai contine datele de identificare fiscala a clientului (emitentul), datele furnizorului (persoana fizica sau juridica), cota de TVA, precum si pretul, cantitatea si valoarea fiecarui produs vandut....

 • Particularitati privind organizarea contabilitatii in unitatile de patiserie

  Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile pentru a ține pasul cu aceste fenomene. Tenditele dezvoltării economiilor își schimba direcțiile, în special, de la producerea propriu-zisă a bunurilor la prestarea serviciilor. Valoarea materială cedează locul celei nemateriale, generate de multitudinea de servicii prestate în ziua de astăzi. Industria serviciilor de patiserie se număra printre...

 • Regimul juridic al societatii in nume colectiv

  1. Introducere Aspecte generale „Pentru constituirea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, sunt prevăzute o serie de reguli clare, menite să protejeze atât circuitul civil cât și interesele terților. Nerespectarea acestor reguli presupune crearea unui dezechilibru și în mod firesc ar putea conduce la dizolvarea și lichidarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990. Totuși legiuitorul a propuse o serie de soluții în vederea regularizării, soluții care armonizează legislația...

 • Analiza aplicatiei Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga, Cluj

  1. Descrierea parțială a site-ului analizat: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj reprezintă o componentă importantă a sistemului național de învățământ, fiind, prin excelență, o instituție a formării intelectuale, prin educație, cunoaștere și cercetare. Atât prin profilul enciclopedic, cât și datorită caracterului muzeal și al valorii de patrimoniu a colecțiilor sale, BCU "Lucian Blaga" corespunde tuturor exigențelor nevoilor de informare a comunității...

 • 1C - Intreprindere 8 Avantaje si Dezavantaje

  1. Introducere Programa 1С:Întreprindere 8 este destinată pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii (reglementate), ale întreprinderilor care realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, prestarea serviciilor, etc. Platforma 1C: Întreprindere 8 permite configurarea, permite utilizarea simultană a unei singure baze de date de către mai mulți utilizatori, dacă aveți numărul necesar de licențe...

 • Fondul de coeziune

  Fondul de Coeziune, unul dintre Fondurile Europene Structurale și de Investiții, încurajează investițiile în rețelele prioritare de transport transeuropene și investițiile în energie sau transport, cu beneficii asupra mediului înconjurător, privind eficiența energetică, utilizarea energiei regenerabile, dezvoltarea transportului și sprijinul pentru transportul internațional. Fondul de Coeziune este destinat statelor membre al căror venit național brut pe cap de locuitor este mai mic de 90%...

 • Speta practica in care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt incalcate

  INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil, producător al informației contabile și utilizatorul acesteia. Ea reprezintă arta îndeplinirii exemplare a îndatoririlor profesionale. Prin comportament deontologic, profesionistul contabil trebuie să-și impună o manieră de lucru compatibilă cu buna reputație a profesiunii, evitând orice activitate care poate aduce atingere acesteia. Imaginea fidelă,...

Pagina 7 din 417