Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Caiet de practica SC Kenion Construct SRL

  Cap.1 Prezentarea societatii S.C. Kenion Construct SRL Perioada de desfășurare a programului : 24.02.2020 - 05.06.2020 - Denumirea : SC KENION CONSTRUCT SRL - Codul Unic de Înregistrare : 15583441 - Numărul de înmatriculare : J11/453/2003 - Adresa : Str. Eftimie Murgu, Nr.76, Loc. Oravita, Caras Severin - Cod CAEN: 4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate. Cu vanzarea preponderenta de produse nealimentare - Persoana de contact : GHENADI DUMITRU - Date de contact : -...

 • Analiza SWOT a sistemelor contabile europene

  Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial sunt determinate de noua configurație a relațiilor economice internaționale aflate într-un proces de globalizare generală sub impulsul circulației internaționale a capitalului. Globalizarea nu modifică numai elementele de separație între state, ci și modul în care politicile economice sunt adoptate și implementate. Ea se fundamentează pe convenții care depind de tradițiile naționale, însă se poate...

 • Standardul international de contabilitate 41

  OBIECTIV Obiectivul prezentul standard este de a prescrie tratamentul contabil și informațiile care trebuie furnizate cu privire la activitatea agricolă. DOMENIU DE APLICARE 1. Prezentul standard trebuie aplicat la contabilizarea următoarelor elemente, în cazul în care ele se referă la o activitate agricolă: (a) active biologice; (b) produsele agricole în momentul recoltării; și (c) subvențiile guvernamentale tratate la punctele 34-35. 2. Prezentul standard nu se aplică: (a)...

 • Metoda globala de calculatie a costurilor

  Aceasta metoda se utilizează de către întreprinderile care fabrică un singur produs și care in general la sfârșitul perioadei de gestiune, nu au semifabricate sau producție in curs de execuție, iar daca aceasta exista ea se menține constanta. In aceasta categorie se cuprind de exemplu întreprinderile din industria energetica, a cimentului, fabrici de cărămizi. Obiectul calculației costurilor îl reprezintă produsul finit ,lucrarea sau serviciul prestat. Costul unitar se calculează prin...

 • Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la SC Cont-Consult SRL

  ARGUMENT Aceasta lucrare are o mare importanta in activitatea oricarei intreprinderi. Societatea comerciala este constituita din diferite procese transformatoare, care genereaza consumuri si in acelesi timp produc rezultate. Realizarea obiectului de activitate a fiecarei intreprinderi presupune utilizarea factorilor de productie, respectiv a resurselor materiale si a resurselor umane. O parte din aceste resurse se consuma, o alta se depreciaza treptat, iar alte resurse trebuie remunerate....

 • Regresia liniara simpla

  Motivația alegerii temei Prin acest referat, intenționez să analizez relația dintre Produsul Intern Brut la nivelul României având în vedere rata șomajului. Scopul alegerii acestei teme este de a scoate în evidență legătura inversă dintre rata șomajului și PIB (cu cât valoarea PIB-ului crește, cu atât rata șomajului scade). Pentru a determina relația dintre PIB și rata șomajului, am utilizat modelul de regresie liniară simplă. Definirea modelului econometric - Regresia liniară simplă...

 • Elaborarea unui tablou de bord pentru SC UPET SA

  1. Importanța /necesitatea tabloului de bord într-o organizație Contabilitatea de gestiune furnizează informații economico-financiare pe diferite etape ale circuitului economic și informațional. De cele mai multe ori, aceste informații sunt furnizate, însă, cu întarziere și limitate la date contabile și financiare. Managerii au nevoie de un complex de indicatori care să redea cât mai clar modul cum este dirijată o activitate sau un centru de responsabilitate, inclusiv tendința de modificare...

 • Analiza economico-financiara a societatii SDS Group SRL

  1. Prezentarea firmei - Prezentarea obiectului de activitate Firma SDS Group a fost înființată în 1995 și are ca obiect principal de activitate importul și distribuția de echipamente profesionale de bucătărie, patiserie/cofetărie, panificație, spălătorie și curățătorie chimică, curățat pardoseli, frig medical, etc. Aceste produse se adresează unei game extrem de largi de utilizatori, cum ar fi: hoteluri, restaurante, fast-food-uri, baruri, patiserii, cofetarii, pizzerii, spălătorii publice,...

 • Guvernanta corporativa si performanta bancara

  Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte cele mai importante aspecte teoretice și practice cu privire la importanța guvernanței corporative în performanța bancară. Guvernanța corporativă dispune în momentul de față de o atenție deosebită, argument fiind numeroasele studii realizate și interesul tot mai ridicat pe care îl au firmele în privința acestui concept. Aplicarea guvernanței corporative la nivelul companiilor este un atuu în ceea ce privește încrederea investitorilor și...

 • Managementul, sistem decizional-informational

  INTRODUCERE Procesul de decizie înseamnă selectarea unei alternative optime de evoluție a sistemului dintr-o multitudine de variante, luând în considerare circumstanțele date, ceea ce se poate cunoaște (sistemul informațional). TERMENI CHEIE - Decizia Perceperea uzuală a managementului este asociată cu luarea deciziilor iar managerul este apreciat cu calificativul bun sau rău în funcție de decizia luată: bun manager este cel ce ia o decizie bună. O decizie bună este aceea care...

 • Normalizarea contabilitatii intreprinderii

  INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea “Contabilitate și informatică de gestiune”, forma de învățământ ID, semestrul 4, având alocate un număr de 5 credite. Face parte din categoria disciplinelor obligatorii. Disciplina își propune ca obiective: prezentarea contextului economic actual influențat de fenomenul globalizării, definirea celor mai importante concepte care descriu reglementările...

 • Principii ale eticii cercetarii stiiintifice

  Introducere Principii, valori și reguli morale Fiecare dintre ele ne comunică ceva despre moralitate. Cu toate acestea, există diferențe notabile între nivelurile de generalitate și, poate, chiar și de stringență ale cerințelor pe care le formulează. Primul enunț mai este cunoscut și ca „formula umanității a Imperativului Categoric” și îi aparține filosofului german Immanuel Kant. Prin această formulă, Kant oferă fundamentul justificativ pentru ideea respectului demnității persoanelor,...

 • Notiuni generale privind serviciile publice

  1.Noțiuni introductive privind serviciile publice Din punct de vedere etimologic, cuvântul administrație provine din limba latină și este format din prepoziția ad = la, către și minister = servitor, supus mai mic. De aici cuvântul legat administer ne apare atât înmtr-o semnificație directă: ajutor al cuiva, slujitor, executant, cât și într-o semnificație figurativă de unealtă, instrument. Plecându-se de la sensul etimologic, s-a ajuns la o primă semnificație a noțiunii de administrație =...

 • Metode de studiere a pietei

  ARGUMENT Am ales această temă “Metode și tehnici de studiere a pieței” deoarece identificarea nevoilor clienților, înțelegerea și satisfacerea lor, este principiul de bază în tehnicile de studiere a pieței. Cercetarea de marketing reprezintă principalul mijloc al unui agent economic sau organizații de a obține, informați utile în momentul în care trebuie fundamentată strategia de marketing sau elaborat un plan de marketing. Sfera cercetărilor de marketing cuprinde: agentul economic cu...

 • Documentarea-cercetarea contabila pentru activitatile de achizitii publice

  REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei instituții publice presupune un consum de materiale, servicii, procurare de mijloace fixe etc, se face apel la diferiți furnizori sau prestatori. Cum instituțiile publice gestionează banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achiziția publică. Partea legislativă referitoare la achizițiile publice face referire la stabilirea principiilor,...

Pagina 7 din 426