Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Cultura afacerii

  I. Preliminări Programa cursului „Сultura afacerii” elaborată conform planului de învățământ aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova, Profilul: „Economie”, specialitatea 1810 „Contabilitate”, calificarea „Contabil”, cu frecvența la zi, în baza studiilor gimnaziale. Сultura afacerii este un domeniu care urmărește să clarifice problemele de natură morală ce se ridică în mod curent în activitatea agenților economici dintr-o societate modernă, în acelaș timp reprezintă ințelegerea...

 • Analiza performantelor si elaborarea tabloului de bord la SC U.P.S Dragomiresti SA

  I. PREZENTAREA GENERALA A S.C. U.P.S DRAGOMIREȘTI . S.A. I.1. Obiectul de activitate al societății Uzina de Produse Speciale Dragomiresti. S.A. este o fabrică de armament din România, fondată în 1981 și funcționează ca filial la Compana Națională ROMARM. Fabrica se află în comuna Dragomirești, județul Dâmbovița, având un cod unic dde identificare 3180070 și înregistrată la Registrul Comerțului de pe lânga Tribunalul Dâmbovița J15/344/2001. Firma este specializată în producția muniției de...

 • Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie la SC Electroclem SRL

  CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează patrimoniul agenților economici, măsurarea variațiilor la care acesta este supus, calcularea și explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situației financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure mediului exterior imaginea fidelă și retrospectivă a situației întreprinderii. Reflectând relațiile de schimb ale societății cu mediul...

 • Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul

  Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare parte implicată are interesale sale în ceea ce privește mărimea acestora, deseori aceste interese fiind în contradicție. Pentru angajați salariul reprezintă un venit, prin urmare aceștia sunt motivați și tind spre un nivel al salariului cât mai ridicat. Totodată, regăsim statul implicat care prin politicile fiscale aplicate dorește să atragă cât...

 • Contabilitate manageriala

  Societatea Mabolsa SRL are ca obiect de activitate principal productia de produse de marochinarie din piele. Societatea dispune de doua sectii de baza, Sectia I si Sectia II in care se realizeaza finisare produselor, doua sectii auxiliare: sectia de intretinere si reparatii si sectia de ambalare si impachetare, un sector administrativ si un sector de desfacere. - Prezentarea ciclului de productie Modul de functionare a unei instalatii se manifesta prin procesul de productie. Functia...

 • Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari - SC Oltchim SA

  1. Descrierea întreprinderii S.C. OLCHIM S.A. OLTCHIM este un important producător în industria chimică din Europa Centrală și de Est. De-a lungul timpului, OLTCHIM a dovedit flexibilitate și abilitate pe linie tehnologică, susținute de perste 45 ani de cercetare și inovare, pentru a oferi produse competitive. A fost înființată în anul 1966 sub denumirea de Combinatul Chimic, iar din 1990 compania funcționează sub forma de societate comercială pe acțiuni în conformitate cu Hotărârea...

 • Bazele organizarii contabilitatii entitatii

  1. Conducătorul, administratorul, directorul, fondatorul entității au dreptul: a.Să numească și să elibereze din funcție contabilul șef sau altă persoană împuternicită de organizarea și conducerea contabilității b. Să transmită ținerea contabilității altei entități în bază contractuală c. Să stabilească modul de ținere al contabilității conform art. 5 d. Să stabilească reguli interne privind documentarea faptelor e. Entitatea este în drept să instituie o subdiviziune de contabilitate...

 • Modificari contabile 2016

  1.Pentru imobilizari corporale - schimbarea metodei reevaluarii cu metoda costului: 2. După punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 62^1, cu următorul cuprins:"62^1. - (1) Entitățile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidențiate în contul 105 - Rezerve din reevaluare- în funcție de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată...

 • Economia romaneasca in perioada interbelica

  În perioada interbelică(1918-1938 ), România a traversat mai multe etape din punct de vedere economic: a) 1919-1921 - etapă caracterizată prin resimțirea distrugerilor provocate de Primul Război Mondial, o etapă a refacerii economice b) 1922-1929- etapă a creșterii economice, perioadă a dezvoltării relative, când România își reface potențialul economic; producția industrială și agrară crește treptat , iar procesul de unificare se încheie pe plan politic și economic; c) 1929-1933 - marea...

 • Bazele informatici - Vel Pitar SA

  Accesam aplicatia Microsoft Excel din Meniul Start - All Programs - Microsoft Office - Microsoft Office Excel. Partea de Microsoft Excel este formata dintr-un registru de 9 foi de calcul (Sheet-uri). Foile de calcul au fost redenumite astfel Click dreapta pe Sheet 1- Rename - Numele dorit, iar pentru a colora Tab-ul Click dreapta - Tab Color si am ales culoarea dorita. Prima foaie de calcul redenumita “VelPitar” contine prezentarea firmei pe scurt si datele de contact ale sediului din...

 • Studiul informational privind impozitele si taxele locale

  Introducere Prin intermediul acestei lucrări voi încerca să evidențiem rolul impozitelor și taxelor locale in special a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, și a împozitului pe mijoacele de transpot în bugetul local alunei primării; aspecte generale privind apariția, evoluția impozitelor, cadrul legal, modul de calcul și teorii și practici. Primul capitol al lucrării cuprinde aspecte teoretice ce cuprind un scurt istoric privind evoluția impozitelor și taxelor locale, definițiile...

 • Monografie contabila SC Farmacia Minunata SRL

  Denumire: SC Farmacia Minunata SRL Data înființării: 12/05/2014 Cod fiscal: 33151980 Nr. Reg. Com.: J35/1202/2014 Domeniu de activitate: productia si comercializarea produselor farmaceutice ( Cod CAEN 4773 si 2120) Sediul central: Str. SF. Apostoli petru si Pavel nr. 48, Jud. Timis Puncte de lucru: 1 Forma juridică: Societate cu raspundere limitata Gama de produse/servicii oferite: comercializarea produselor farmaceutice cat si comertul cu amanuntul si online al produselor...

 • Plan de marketing Fan-Courier

  INTRODUCERE Am ales această temă deoarece FAN Courier este cea mai mare companie de curierat din România, ocupând primul loc pe piața locală. Scopul acestui plan de marketing este de a obține notorietate pe piața din România prin îmbunătățirea serviciilor oferite, creșterea vânzărilor, a cifrei de afaceri și menținerea companiei pe primul loc la nivel național. Societatea a fost înființată de către trei oameni de afaceri din România: Adrian Neculai, Mihai Neculai și Felix Pătrașcanu în...

 • Taxele vamale

  Introducere În organizarea statului, vama este o institutie complexa care, pe langa rolul ei primordial, fiscal, indeplineste functia de instrument de protectie a economiei naționale și, indirect, un rol social si de aparare a națiunii. Numeroase documente istorice au atestat de-a lungul timpului existența și dezvoltarea impunerilor vamale precum și apariția unui regim vamal. Astfel, existau taxe care se încasaula frontiere pentru orice fel de marfă, la trecerea mijloacelor de transport prin...

 • Frauda incontabilitate

  O profesie, în general, este definită și judecată prin cunoștințele, aptitudinile, atitudinea și etica celor implicați în această profesie. Trebuie să reținem că profesiile nu se „formează prin lege”, nu „se nasc” pur și simplu. Este nevoie de o gândire minuțioasă, planificare și o muncă grea a multor oameni pentru dezvoltarea concepțiilor, deprinderilor tehnice, modului de acțiune, efectuării cercetărilor, acumulării informației necesare despre scopul și munca profesionalilor. Profesia...

Pagina 7 din 422