Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Cercetari realizate pe animale

  Termenii de testare pe animale, experimentele pe animale, de cercetare pentru animale, testarea in vivo și vivisecție au notații similare, dar conotații diferite. Literal, „vivisecție“ înseamnă „tranșarea“ a unui animal viu, și denumit istoric numai experimente care au implicat disectia de animale vii. Termenul este folosit ocazional pentru a se referi în mod peiorativ la orice experiment folosind animale vii; de exemplu, Encyclopædia Britannica definește „vivisecție“ ca: „Operațiunea pe un...

 • Rolul profesionistului contabil in noile modele de afaceri

  Întreprinderile care se angajează în modele noi de activități, pe măsură ce se adaptează la schimbarea economiei globale, necesită asistență tehnică din partea profesioniștilor contabili în plus față de serviciile oferite în mod tradițional de aceștia, cum ar fi consiliere strategică care îi ajută să facă față provocărilor contemporane și viitoare. Pentru oferta de valoare, crearea de valoare și “valoarea captată” (un tip de finanțare publică care recuperează în totalitate sau o parte din...

 • Introducere in contabilitate

  1. Obiectul și metoda contabilității Apărută ca mecanism de cunoaștere și gestiune în plan teoretic și practic a averii unui negustor precum și a tuturor afacerilor acestuia, în ordinea în care au avut loc, contabilitatea s-a impus și a evoluat ca sistem de evidență a resurselor economice ale societății. 1.1. Definiția contabilității Prima definiție dată contabilității aparține italianului Luca Paciolo care analizează contabilitatea ca o disciplină științifică cuprinzând un ansamblu de...

 • Politici si practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din Romania

  INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția financiară, dar și capacitatea acesteia de a face față angajamentelor sale. Întocmirea acestora trebuie tratată cu rigurozitate, aplicând principiile contabile. Dacă există indicii ce arată o piață financiară instabilă, atunci când inflația crește și autofinanțarea scade, importanța și rolul pe care îl are trezoreria în entitățile economice devin din ce în...

 • Doctrina si deontologie contabila

  1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul contabilității, a specialiștilor care le efectuează, precum și organismele lor profesionale. Majoritatea organizațiilor profesionale dispun de un cod etic elaborat în timp. Un cod de conduită etică profesională se elaborează în vedere încurajării unui comportament profesionist ideal, realist și aplicabil. Cu toate că prevederile codurilor etice diferă în...

 • Contabilitate aprofundata

  Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume este una destul de strictă, având în vedere impactul asupra deciziilor pe care urmează să le ia utilizatorii. Structura și dimensiunile documentelor contabile de sinteză diferă mai mult sau mai puțin, în funcție de încadrarea entităților raportoare: firmă cotată/necotată, contabilitate individuală/consolidată, firme reglementate de organisme...

 • Analiza financiara Kaufland

  1.Prezentare S.C. Kaufland Romania S.C.S. 1.1. PROFILUL DE ACTIVITATE, STATUTUL JURIDIC ȘI COMPLEXITATEA ACTIVITĂȚII S.C. KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITA este o societate în comandita simplă, persoană juridică română, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/12.12.2003, CUI RO 15991149. S.C. Kaufland Romania S.C.S. este reprezentată prin KAUFLAND ROMANIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în România, București, strada...

 • Metoda punerii in echivalenta si tratamentul contabil aplicat fondul comercial

  1.Tratamentul contabil al fondului comercial pentru entitățile asociate Metoda punerii în echivalență se aplică de la data la care o investiție devine entitate asociată. La data achiziției investiției, orice diferență între costul investiției și partea ce revine investitorului valoare justă netă a activelor și datoriilor identificabile ale entității asociate se contabilizează astfel: a) fondul comercial pozitiv corespunzător unei entități asociate este inclus în valoarea contabilă a...

 • Proiectarea sistemului de contabilitate la firma X

  1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII Activitatea practică s-a desfășurat la firma Quanta Resurse Umane Srl, cu domiciliul în București, Blvd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 5-7, Hermes Business Campus, Clădirea C, Parter, CIF 14766106, J40/6236/2002, firmă care are ca obiect de activitate consultanță pentru afaceri și managment-cod CAEN 7820. Una dintre firmele căreia societatea asigură consultanță este și SC Quanta Construct SRL a cărei analiză o vom face în continuare. Societatea comercială SC Quanta...

 • Bilantul contabil, structura si parti componente

  Definire si caracteristici generale Pentru realizarea functiilor contabile este necesar ca in urma lucrarilor curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic informatiile generate de conturi si calculele contabile in documente de sinteza expresiv si relevante, accesibile nu numai specialistilor ci si celor interesati de gestiunea intreprinderilor in calitate de investitor, administrator, banca, creditor, fiscalitate si alte organisme economice si sociale. Aceste documente de sinteza...

 • Autoturism preluat in leasing financiar, dauna totala

  Întrebare: Societatea noastră a achiziționat un autoturism în aprilie 2012 printr-un contract de leasing financiar care a fost distrus ca urmare a unui accident în anul 2015. Societatea de asigurări a considerat cauza daună totată. Epava a fost predată unei societăși de valorificare deșeuri la indicația societății de leasing. În luna februarie 2015 am încasat de la societatea de leasing drept contravaloarea diferenței între suma primită ca și despăgubire plus valoarea epavei minus...

 • Societatea pe actiuni

  Societățile pe acțiuni s-au dezvoltat într-o perioadă relativ recentă. Concepută în secolul XII ca instrument de expansiune colonială, cu caracter prevalent public, societatea pe acțiuni se constituia prin voința autorității publice, pe cale de concesiune administrativă și servea intereselor publice. Pe teritoriul actualei Republici Moldova se pare că prima societate pe acțiuni atestată este Societatea anonimă (pe acțiuni) belgiană, constituită în 1896, care avea în proprietate tramvaiele și...

 • Cooperative de credit

  Introducere Acest proiect abordează situația cooperativelor de credit în România. Acestea au apărut în anul 1851 și s-au dezvoltat tot mai mult până în prezent. În anul 1990 se înființează rețeaua cooperatistă CREDITCOOP care cunoaște, de asemenea, o dezvoltare constantă având în prezent peste 1,2 milioane de clienți și peste 650 milioane de membrii asociați. O asemenea rețea se constituie în baza a cel puțin 30 de entități fondatoare. Băncile cooperatiste funționează pe principiul...

 • Contabilitate manageriala

  Tema 1 - Aplicații privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu: FIFO, LIFO, CMP. Creștere acosturilor de achiziție Aplicație: În cursul unei perioade de gestiune o entitate economică înregistrează următoarele operațiuni orivind stocul de materii prime: 01.03. - Sold inițial 70 buc la 1.000 lei/buc; 08.03. - Dare înconsum 30 buc; 13.03. - Achiziție 30 buc la 1.400 lei/buc; 15.03. - Dare înconsum 40 buc; 17.03. - Achiziție 60 buc la 1.700 lei/buc; 20.03. -...

 • Evaluarea patrimoniului in contabilitate

  1. Notiunea, necesitatea si principiile evaluarii In conditiile existentei productiei de marfuri, marimea valorilor economice se exprima si se evidentiaza prin intermediul etalonului monetar iar operatia de masurare poarta denumirea de evaluare. Evaluarea consta in cuantificarea si exprimarea in bani a marimii elementelor patrimoniale si a operatiilor privind miscarea acestor elemente ; Componentele evaluarii: obiectul evaluarii si etalonul monetar Obiectul evaluarii il constituie...

Pagina 7 din 424