Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 77 din 253

Contabilitate și gestiune fiscală

Sistemul fiscal cuprinde impozitele instituite intr-un stat care ii procura acestuia o mare parte din veniturile publice. Fiecare impozit avand o contributie specifica si un anumit rol in economie. Factorul existential de functionalitate al sistemului fiscal se regaseste in orice lege fundamentala a unei tari in... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea unei întreprinderi - SC Emiforest SRL

Capitolul I - Modul de constituire si functionare a entitatii economice;etapele constituirii,modul de functionare ,si dizolvare/lichidare. Societatea SC EMIFOREST SRL Bicazu Ardelean a luat fiinta in data de 03.02.1992 .Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J/27 /5744/11.03.1992.Inca de la... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Guvernanță Corporativă

Abstract: Guvernanţa corporativă a întreprinderii este un concept foarte des întâlnit în domeniul cercetării şi realităţii entităţii şi în dezvoltarea pieţelor financiare. Această se bazează pe regulile şi principiile promulgate de guvern şi organele profesionale abilitate pentru a recâştigă încrederea... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate de Gestiune

M1.U1.1. Introducere 1 M1.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 2 M1.U1.3. Aspecte privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune 2 M1.U1.4. Etape în evoluţia contabilităţii de gestiune şi obiectivele acesteia 7 M1.U1.5. Funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune 10... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit

TEMA I CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE 1.1. Contabilitatea operaţiunilor de numerar şi prin virament Contul 101 „Casa” Cu ajutorul acestui cont se înregistrează numerarul aflat în casieria băncii (bancnote şi monede care au curs legal), precum şi mişcarea acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia tuturor utilizatorilor a informaţiei cu privire la activitatea întreprinderii şi rezultatele ei financiare. Funcţia principală a contabilităţii este acumularea informaţiei... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Modele și Practici de Guvernanță a Întreprinderilor Românești

Introducere Termenul “corporate governance” desemnează ansamblul de reguli prin care o companie este condusă şi controlată. Guvernanţa corporativă este combinaţia elementelor de control care operează împreună pentru a reglementa relaţia dintre toţi cei care au un interes în companie. Sursele legale care... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Bazele contabilității

Cap 1 INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE 1.1 Definiţia şi scopul contabilităţii Ce este contabilitatea? Construirea unei definiţii a contabilităţii nu este un lucru foarte uşor. Contabilul are un câmp de acţiune destul de variat. Astfel, el poate fi implicat în elaborarea unui set de înregistrări pentru o... citește mai departe

70 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Instrumentul de plată - Cambia

Creditul si diversitatea formelor pe care le imbraca acesta antreneaza utilizarea unei multitudini de documente in care este materializata relatia dintre debitor si creditor. 1. Definire si conditii de validitate ale cambiei ♦ Definitie. Cambia reprezinta un inscris, un titlul de cont sau un document tipizat prin... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Situațiile Financiare Anuale

INTRODUCERE „Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni”, sbliniază, fără echivoc, savantul Oskar Morgenstern. Obiectivul principal al contabilităţii este acela de a obţine o imagine fidelă asupra poziţiei financiare, performanţei şi modificării poziţiei financiare.... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Diagnosticul și strategiile firmei Siretul SA

A. Intreprinderea – caracterizare strategica A1. Scurt istoric si descrierea succinta a intreprinderii si a sectorului de care apartine Infiintata in anul 1973 sub denumirea de Intreprinderea de Tricotaje si Perdele Siretul, actuala societate comerciala s-a constituit ca societate pe actiuni in anul 1990, cu unic... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în România

În prezent ne aflăm în faţa unor procese ireversibile şi de interes pentru contabilitate, precum: globalizarea economiilor, crearea societăţilor transnaţionale, creşterea capitalizării bursiere, dezvoltarea pieţelor de capital şi apariţia de noi produse financiare. Contabilitatea, ca ştiinţă socială, s-a modelat şi... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate Relaţia contabilitate-fiscalitate pe plan european este caracterizată prin existenţa a două modele contabile :modelul continental de contabilitate şi modelul contabil... citește mai departe

56 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică omului, îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, reglementează şi controlează prin acţiunea sa schimbul de materii dintre el şi natură pentru... citește mai departe

56 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si necorporale pe exemplul Bãncii Române pentru Dezvoltare - Groupe Société Générale Sucursala Tîrgu Neamt’’ deopotrivã utilã si fundamentalã pentru teoria si practica... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Silogisme - aplicații

Elem patr Sume Elem patr sume Constructii 50 000 Capital subscris nevarsat 2 000 Mij de transport 2 000 Capital subscris varsat 80 000 Combustibil 500 Terenuri 10 000 Credit bancar pe termen lung 25 000 Marfuri 50 000 Dobanda aferenta creditului bancar pe termen lung 2 500 Clienti 3 000 Amortizarea... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

IPSAS - În Lume

Cuvinte cheie: Standarde Internaţionale de Contabilitate, IPSAS, sistem contabil public, reglementări, raportare Argument Schimbările survenite la nivel mondial pe plan social, politic dar mai ales economic în ultima perioadă, au determinat iscarea unor situaţii cu care ne confruntăm în prezent şi datorită... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea mărfurilor în sistem En-Detail

Comerţul cu amănuntul, sector economic foarte dinamic, reprezintă un ansamblu de activităţi şi relaţii organizate şi desfăşurate de unităţi specializate pe circulaţia mărfurilor, în scopul aprovizionării consumatorilor sau utilizatorilor finali. Pentru a asigura oferta de mărfuri în cadrul pieţei, întreprinderile... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Monografie contabilă

Cinci persoane, IONESCU A., POPESCU G., GEORGESCU R., PETRESCU I. şi BARBULESCU F. , care în data de 10.XI.N hotărăsc demararea procedurilor pentru constituirea unei societăţi pe acţiuni, S.C. MODEL S.A. Obiectul de activitate al acestei întreprinderi îl va constitui producţia şi comercializarea produselor de... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați

Capitolul 1 1.1 Prezentarea generală a instituţiei Aspecte generale Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi este instituţie publica de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi care are ca principal obiect de activitate... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Dimensiuni ale Profesiei Contabile în România

I DIMENSIUNI ALE PROFESIEI CONTABILE IN ROMANIA La baza organizarii si conducerii contabilitatii se afla reglementari continute in: • Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr, 454 din 18.06.2008 • Planul de conturi general • Norme metodologice privind utilizarea... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Extras Preview

Practică de specialitate - SC Spalberg SRL

Sediul societatii este in Loc.Raducaneni,Jd.Iasi avand numar de ordine in Registrul Comertului J 22/555/2007 si Cod Unic de Inregistrare 21201970. In toate actele, facturile,anunturile emanand de la societate ,denumirea societatii va fi precedata sau urmata de initialele "SRL", sediul societatii,capitalul social si... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte Teoretice privind Contabilitatea Managerială

“Contabilii nu au o foarte bună presă în această perioadă. Lor li se reproşează toate inconvenientele care afectează industria americană. Dar aceşti socotitori vor râde la urmă. În întreprinderea anului 1999, contabilitatea va juca un rol mai important. Elementele vor fi contate altfel. Noua contabilitate de... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate

Contabilitatea poate fi privita ca stiinta , ca arta si ca tehnica de lucru . • ca stiinta reprezinta un sistem de principii si cunostinte privind evidenta , calculul , analiza si controlul valorilor unei entitati economice. • ca arta este privita in masura in care prin contabilitate se intelege numai o activitate... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri Contabilitate An I

Obiectul de studiu al contabilităţii Contabilitatea este una singură şi cuprinde două laturi : -contabilitatea financiară (contabilite financiere, conatbilitate generală) -contabilitatea de gestiune Contabilitatea financiară este latura contabilităţii care realizează legătura contabilă a entităţii cu mediul cu... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview