Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 78 din 253

Analiza contabilă a operațiunilor economico-financiare la SC Gerasim SRL

Introducere O parte ȋnsemnatǎ a informaţiilor vehiculate ȋn mediul economic o reprezintǎ informaţia financiar-contabilǎ, iar procesele decizionale din cadrul companiilor nu pot fi concepute fǎrǎ aportul esenţial al acesteia. În istoria omenirii, gǎsim izvoare care ne demonstreazǎ cǎ omul, ca fiinţǎ socialǎ, a... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară

1.1. Contabilitatea financiară-componentă de bază a contabilităţii întreprinderii Secţiunile contabilităţii: - Contablitatea financiară (informaţii publice): - are la bază norme unitare privind organizarea şi conducerea acesteia, obligatorii pentru toate entităţile; - are ca obiectiv principal furnizarea... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Diagnosticul financiar al firmei SC Ceramica Iași SA

Incepand cu anul 1967 se infiinteaza ca investitie Fabrica de produse ceramice Iasi, avand ca obiect de activitate productia de caramizi. In anul 1972 are loc punerea in functiune a sectiei de tigla, iar in anul 1973, prin unificare cu Fabrica de betoane armate, se infiintează Intreprinderea de materiale de... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Misiunea de Audit

MISIUNEA DE AUDIT ETAPELE MISIUNII DE AUDIT ETAPA DE PREGATIRE ETAPA DE REALIZARE ETAPA DE INCHEIERE Auditorul trebuie să examineze următoarele circumstanţe : Acceptarea misiunii nu îl poate face să-si piardă independenţa : verifică dacă nu este în una din situaţiile de incompatibilitate sau de interdicţie,... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Extras

Cercetarea de Marketing

CERCETAREA DE MARKETING, NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Necesitatea și rolul cercetărilor de marketing Orientarea de marketing determina cercetarea continua a mediului de marketing al intreprinderii. Mediul de marketing trebuie cunoscut, iar evolutiile lui trebuie cunoscute si chiar anticipate. Unele componente ale... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Monografie contabilă - instituții publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit pentru anul 2010 din bugetul de stat 70.000 lei, pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei. O parte semnificativă din activitatea sa este autofinanţată. În cursul... citește mai departe

20 pagini 10 puncte Extras Preview

Grile de Fiscalitate

Grupati veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte : a) impozit pe profit; b) taxa pe valoarea adãugatã; c) accize; d) taxe vamale; e) impozit pe dividende de la societãtile comerciale; f) impozit pe venit; g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor; Impozite directe:a, e, f, g... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei stocurilor Conceptul de gestiune are semnificaţii teoretice şi implicaţii practice distincte în funcţie de contextul în care sunt folosite : a) administrarea generală... citește mai departe

122 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect de Contabilitate Heineken

Cap.I. Aspecte generale privind contabilitatea de gestiune Contabilitatea de gestiune se organizează de către fiecare unitate patrimonială în funcţie de specificul acticităţii şi necesităţilor proprii. Obiectivele principale sunt: calcularea costurilor, stabilirea rezultatelor şi a rentabilităţii produselor/... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară

Din punct de vedere financial- contabil, capitalurile detinute de agentii economici reprezinta componente ale pasivului patrimonial destinate a finanta de o maniera durabila activul patrimonial. Deoarece ele se afla la dispozitia agentilor economici pe o perioada mai mare de timp, de regula pe o perioada mai mare de... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Tratamentul Contabil al Amortizării

1. Introducere În general, prin amortizare se întelege alocarea sistematică, pe cheltuieli de exploatare, a valorii unui activ imobilizat pe durata de utilizare economică a acestuia. Rezultatele profitabile ale unei întreprinderi ce îşi desfăşoară activitatea în condiţiile liberei iniţiative sunt determinate,... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiuni cu conturi din toate clasele

1. Se infiinteaza o societate comerciala pe actiuni cu capital social de 20.000 divizat in 20.000 actiuni a 1 leu fiecare. Aportul subscris este varsat integral astfel: numerar 2000 cont curent 5000 lei, mijloc fix 3000 lei, materii prime 1500 lei, obiecte de inventar 1500 lei si marfuri 7000lei. Concomitent se... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Contract de Leasing

Credem că - cel puţin în ceea ce priveşte leasingul - experienţa economiilor dezvoltate poate fi un exemplu de urmat. Nu întâmplător, boom-ul economic din Statele Unite, şi mai târziu din Europa de Vest s-a datorat în mare măsură încurajării leasingului. Stimulentele, mai ales de natură fiscală, acordate firmelor de... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Extras Preview

Garda Financiară

Conform HG nr. 533/2007,Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscala,... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras

Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1

1. Introducere Întocmirea situatiilor financiare anuale de către persoanele juridice (societătile comerciale, institutiile publice, regiile autonome ş.a.) reprezintă atât o obligatie legală, cât si o necesitate datorită functiilor pe care le îndeplinesc (functia de sinteză, functia de informare, functia de... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Practică de specialitate - contabilitate și informatică de gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera servicii metrologice integrate de verificare metrologica, etalonare si asistenta tehnica pentru mijloace de masurare din domeniile: Electricitate, Marimi Termice, Forta,... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumente de Plată

“Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie” (Kant) Introducere Încercarea de a scrie acest auxiliar este inevitabil însoţită de întrebarea: de ce? Existenţa lui este justificată printr-o dublă motivaţie: • prima, dorinţa de a pune la dispoziţia elevilor din clasa a XI-a un ansamblu coerent de aplicaţii care să... citește mai departe

91 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul Jxx/xx/2003 având CODUL UNIC de înregistrare R 1518xxxx. Actul constitutiv al societăţii „X”cuprinde: a) Forma juridică: Forma juridică a... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociaţiile şi celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant au obligaţia să organizeze... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Proiect de practică la - SC Mihdany SRL

Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente: - cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare - copie autorizatie, in temeiul Decretului-Lege nr.54/1990; - copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vanzare-cumparare; - declaratie pe propria raspundere pentru inregistrare,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea de Gestiune la SC Colorsind SRL

DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA SOCIETĂŢII Denumirea societǎţii este ” S.C COLORSIND SRL”. Forma juridicǎ a societǎţii este SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ conform statutului societatii intocmit si autentificat cu nr.1393 din data de 20.05.2004, şi este persoanǎ juridicǎ românǎ din momentul... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Evaluarea financiară a firmei

1.PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE “SC COLORSIND SRL” 1.1.DENUMIRE,FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII Denumirea societatii: SC COLORSIN SRL Forma juridical a societatii este societate comerciala cu raspundere limitata conform statutului socieataii intocmit si autentificat cu numarul 1393 din data... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Capitalul unei Firme

CAPITOLUL I CAPITALUL FIRMELOR PRIVATE CONCEPT CLASIFICĂRI MODALITĂŢI DE FORMARE 1.1. DEFINIREA CAPITALULUI TIPURI DE CAPITAL ÎN FUNCŢIE DE PROVENIENŢĂ Capitalul reprezintă contribuţia asociaţilor la constituirea capitalului economic prin aportul în numerar sau prin aportul în natură. Structura capitalului... citește mai departe

98 pagini 9 puncte Extras Preview

Evoluția costurilor și analiza cost-volum-profit - sistemul de indicatori și decizii

INTRODUCERE Cercetarea, ca proces metodic şi sistematic de căutare a unor subiecte de real interes, are ca destinaţie dobândirea unui plus de cunoaştere prin descoperirea unor noi fapte şi viziuni asupra aspectelor studiate. Activitatea de cercetare ştiinţifică pleacă de la un punct de vedere fixat asupra unui... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza costurilor relevante în decizia de a achiziționa sau nu un utilaj nou

Introducere Complexitatea activităţilor economice în condiţiile de concurenţă impuse de economia de piaţă determină creşterea rolului informaţiei economico - financiare în luarea deciziilor. De calitatea informaţiei depinde calitatea deciziilor curente şi a celor luate pe termen lung, şi, implicit, rezultatele... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview