Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iasi

  Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era bazată pe nevoile națiunii și servea mai ales la agregarea datelor satistice naționale, de acum contabilitatea este din ce în ce mai mult adaptată serviciilor acționariatului și a investitorilor. Cuvântul "capital", care derivă din latinescul caput, având semnificația de cap sau element principal, a fost folosit cu precădere în Italia...

 • Caracteristicile negocierilor internationale - Japonia

  Introducere Negocierea este prima noastră formă de comunicare cu alți indivizi. Am ales această temă deoarece Japonia este una dintre cele mai puternice economii din lume iar partenerul comercial principal este Statele Unite. Datorită succesului pe care îl au în afaceri, mi-a stârnit interesul spre a face o mică cercetare în legătură cu practica negocierii pe care o adoptă. În afaceri este importantă stăpânirea artei negocierii, aceasta aducând un câștig mai mare și în același timp ajută la...

 • English grammar support for students in economics

  UNIT 1. 1. SPEAKING AND WRITING IN ENGLISH (1) {VORBIREA ȘI SCRIEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ} Cuprins: 1. Despre sunete ca mijloc de comunicare 2. Vocale 3. Diftongi 4. Triftongi 5. Semivocale=Semiconsoane 1. Sunetele limbilor indo-europene sunt în mare măsură identice. Diferențierile sunt date de modul lor de asociere și de intonație, dar, în același timp, fiecare limbă are unul sau mai multe sunete care îi conferă personalitate. Frecvența anumitor sunete (asociații de sunete), modul lor de...

 • Emisiile industriale

  INTRODUCERE Performanța de mediu a industriei europene s-a îmbunătățit în ultimele decenii. S-au produs schimbări din numeroase motive: reglementări de mediu mai stricte, îmbunătățiri ale eficienței energetice, o tendință generală a industriei europene de a renunța la anumite tipuri de industrii prelucrătoare cum ar fi cea grea și mai poluantă și participarea companiilor la sisteme voluntare orientate spre reducerea impactului lor asupra mediului. În ciuda acestor îmbunătățiri, industria...

 • Bugetul de venituri si cheltuieli al regiilor autonome si societatilor cu capital de stat

  I. Introducere În economia românească, bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde totalitatea secțiunilor de previziune financiară,evidențiând veniturile, cheltuielile rezultatul net al exercițiului și repartizarea lui, fondurile proprii și împrumutate, încasările și plățile în lei și în valută, principali indicatori economici și financiari. Bugeul de venituri și cheltuieli a unităților patrimoniale reflectă modul de formare , administrarea și utilizare a mijloacelor financiare și asigură...

 • Turism Felix SA

  Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii „Turism Felix’’ „Turism Felix” este o cunoscută societate pe acțiuni în cadrul turismului din România. Aceasta are drept țintă menținerea unui loc fruntaș in clasamentul celor mai apreciate stațiuni. A fost recompensată cu numeroase premii ocupând primul loc in clasamentul național pe domeniul de activitate grație performanțelor companiei, dar si un premiu de excelență datorită aprecierilor venite din partea clienților ce s-au declarat...

 • Implementarea standardelor de control intern la nivelul entitatilor publice

  Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun modificări majore în sistemul de conducere al întreprinderilor și adoptarea unei noi conduite manageriale. În acest context, se aplică tot mai adesea sistemul de management al performanțelor și guvernanța corporativă, ca sisteme de conducere moderne și extrem de eficiente. Datorită creșterii continue a competitivității mediului de afaceri național și...

 • Beneficiile angajatilor

  Introducere Din punct de vedere contabil, la nivel internațional norma care dezbate problemele legate de beneficiile angajaților este Standardul Internațional de Contabilitate, IAS 19. În țara noastră, societățile cotate la bursă sunt obligate să recunoască beneficiile angajaților conform IAS 19, iar celelalte tipuri de societăți pot alege să înregistreze beneficiile, fie conform Standardului, fie conform OMFP 1802/2014. Standardul nu face distincție între beneficiile acordate în formă...

 • Caracterizarea trezoreriei - clasa 5

  1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A TREZORERIEI Contabilitatea trezoreriei urmărește dinamica titlurilor de plasament, disponibilităților în conturi la bancă respectiv caserie, creditelor bancare pe termen scurt și a altor valori de trezorerie. Caracterizând noțiunea de trezorerie, în sens larg semnifică, ansamblul mijloacelor de care o entitate dispune pentru a face față plăților. Aceste plăți sunt reprezentate de: valorile mobiliare de plasament, efectele comerciale scontate, creditele pe termen...

 • Organizarea contabilitatii produselor la SC Mondial SRL

  Introducere Această lucrare are la bază documentarea atât la nivel teoretic cât si la nivel practic, la societatea comercială cu activitate de producție, S.C. Mondial S.R.L, are ca scop evidențierea importanței gestiunii stocurilor într-o entitate și contribuția acestora la realizarea cifrei de afaceri, contabilitatea stocurilor fiind cea care prezintă într-o mare măsură activitatea firmei, fie dacă aceasta este de producție sau nu. Stocurile și producția în curs de execuție sunt o...

 • Cultura afacerii

  I. Preliminări Programa cursului „Сultura afacerii” elaborată conform planului de învățământ aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova, Profilul: „Economie”, specialitatea 1810 „Contabilitate”, calificarea „Contabil”, cu frecvența la zi, în baza studiilor gimnaziale. Сultura afacerii este un domeniu care urmărește să clarifice problemele de natură morală ce se ridică în mod curent în activitatea agenților economici dintr-o societate modernă, în acelaș timp reprezintă ințelegerea...

 • Analiza performantelor si elaborarea tabloului de bord la SC U.P.S Dragomiresti SA

  I. PREZENTAREA GENERALA A S.C. U.P.S DRAGOMIREȘTI . S.A. I.1. Obiectul de activitate al societății Uzina de Produse Speciale Dragomiresti. S.A. este o fabrică de armament din România, fondată în 1981 și funcționează ca filial la Compana Națională ROMARM. Fabrica se află în comuna Dragomirești, județul Dâmbovița, având un cod unic dde identificare 3180070 și înregistrată la Registrul Comerțului de pe lânga Tribunalul Dâmbovița J15/344/2001. Firma este specializată în producția muniției de...

 • Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie la SC Electroclem SRL

  CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează patrimoniul agenților economici, măsurarea variațiilor la care acesta este supus, calcularea și explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situației financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure mediului exterior imaginea fidelă și retrospectivă a situației întreprinderii. Reflectând relațiile de schimb ale societății cu mediul...

 • Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul

  Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare parte implicată are interesale sale în ceea ce privește mărimea acestora, deseori aceste interese fiind în contradicție. Pentru angajați salariul reprezintă un venit, prin urmare aceștia sunt motivați și tind spre un nivel al salariului cât mai ridicat. Totodată, regăsim statul implicat care prin politicile fiscale aplicate dorește să atragă cât...

 • Contabilitate manageriala

  Societatea Mabolsa SRL are ca obiect de activitate principal productia de produse de marochinarie din piele. Societatea dispune de doua sectii de baza, Sectia I si Sectia II in care se realizeaza finisare produselor, doua sectii auxiliare: sectia de intretinere si reparatii si sectia de ambalare si impachetare, un sector administrativ si un sector de desfacere. - Prezentarea ciclului de productie Modul de functionare a unei instalatii se manifesta prin procesul de productie. Functia...

Pagina 8 din 424