Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 85 din 253

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentarilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de boltă pentru probitatea... citește mai departe

116 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Strategii de politică monetară - țintirea inflației

INTRODUCERE In acest proiect imi propun sa dezbat tema “Strategii de politica monetara ”.Voi incerca sa explic notiunea de politica monetara si in acelas timp sa enumar obiectivele si strategiile sale , ce sunt acestea si cum pot fi indeplinite.Am dezvoltat cu precadere subiectul inflatiei deoarece este cea mai... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1 Definirea băncii şi a sistemului bancar Noţiunea de bancă se poate defini, în esenţă, ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, creditează şi finanţează persoanele fizice şi juridice, efectuează şi organizează decontările şi plăţile în cadrul... citește mai departe

57 pagini 7 puncte Extras Preview

Procurarea Capitalurilor Proprii ale Întreprinderii în Context Financiar

Când vine vorba de decizia de finanțare cea mai importantă alegere se face între sursele proprii și sursele împrumutate , criteriul selecției fiind costul procurării capitalului Sursele proprii de procurare a capitalului constituie cea mai sigură sursă de finanţare determinînd autonomia financiară a societăţii.... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Amortizarea Alocărilor Stabile Corporale și Necorporale în Context Financiar

Amortizarea este definită ca fiind sistemul de recuperare a valorii de intrare a imobilizărilor unei societăți economice. Recunoașterea valorii amortizării se face pe două căi:contabil și fiscal. Din punct de vedere contabil,amortizarea este determinată prin metode de amortizare respectiv: -metoda liniară... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Specificitatea normalizării contabilității franceze - repere, realizari, avantaje și limite

INTRODUCERE Contabilitatea a fost influenţată în dezvoltarea sa de foarte mulţi factori, şi de aceea există multe cauze prin care se explică de ce ţările şi-au dezvoltat diferite sisteme de contabilitate. Explorând diversele căi prin care o societate se poate organiza, se pot evidenţia modurile în care aceste... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu

ARGUMENT Lucrarea de față ”Organizarea contabilității capitalului social” este structurată în 3 capitole, fiecare având subcapitolele sale. Pe parcursul acestor capitole din lucrare am încercat să surprindem principalele trăsături ale contabilităţii capitalului social, fapt care ne permite să formulăm unele... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu inaintarea procesului de reforme si integrarea economiei romanesti in structurile Uniunii Europene. Auditul financiar in Romania se afla la inceput de... citește mai departe

33 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Acreditive și Avansuri de Trezorerie

In cadrul unei misiuni de auditare a investitiilor financiare pe termen scurt la S.C. SC ABC SRL pentru exercitiul 2010 s-au selectat urmatoarele informatii: A) Se acorda un avans de trezorerie unui salariat in suma de 250 lei, din care se achita urmatoarele: - Materiale consumabile in suma de 100 lei plus TVA -... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Capitalul propriu și rezultatul exercițiului

Performanţele obţinute de o întreprindere sunt informaţii preţioase pentru majoritatea utilizatorilor , fiind esenţiale în economiile bazate pe investiţii private. Furnizarea de informaţii despre rezultatele obţinute de întreprindere în urma desfăşurării activităţii sale pentru îndeplinirea obiectului său de... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asemănări și diferențe între sistemul contabil din Italia și referențialul internațional contabil - proiecte de convergență

Introducere “Unde nu este ordine, domneste confuzia” Luca Paciolo Unul dintre termenii utilizati frecvent in zilele naostre il reprezinta globalizarea. Globalizarea include o multitudine de procese care afecteaza esential toate domeniile vietii economico-sociale. Ea poate fi considerata un fenomen, o ideologie, o... citește mai departe

30 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Audit și Control Intern

INTRODUCERE Auditul intern este o activitate independenta de asigurare obiectiva si de consiliere, destinata sa adauge valoare si sa antreneze îmbunatatirea activitatilor organizatiei. Ajuta organizatia în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematica si disciplinata în cadrul evaluarii si... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza funcțională a situației financiar-patrimoniale a societăților comerciale

Introducere Răspunzând unor criterii de apreciere a situaţiei întreprinderii, analiza echilibrului funcţional serveşte evidenţierii unor aspecte financiare şi structurale, precum şi a legăturilor cu gestiunea previzională, răspunzând astfel cerinţelor managerilor întreprinderii. Analiza funcţională constituie, pe... citește mai departe

67 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza venitului de vânzări

Structura veniturilor din vînzări pe tipuri de activitate operaţională la întreprinderea variantei II Tabelul 1.1 Tipuri de activitate operațională Suma veniturilor din vînzări,lei Ritmul creșterii față de anul precedent, % Ponderea Devierea ponderii, % Anul precedent Anul de gestiune Anul precedent... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Justificarea necesitații auditului financiar ca funcție instituționalizată în societate

PLEDOARIE PENTRU AUDITUL FINANCIAR Rolul crucial al auditului este justificat de economiile industriale moderne, bazate pe capitalism, un sistem economic proiectat pentru a aloca resurse utilizând mecanisme de piaţă. Informaţia domină viaţa economică a organizaţiilor, iar accesul la informaţie este o condiţie... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se manifestă pe piaţă; aceasta îi determină atât profilul, cât şi condiţiile în care urmează a acţiona. Funcţionalitatea acesteia impune însă asigurarea (alături de alţi... citește mai departe

107 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană competentă şi independentă a fidelităţii înregistrărilor contabile, financiare şi fiscale, a probităţii şi credibilităţii tranzacţiilor economice. Obiectul auditului a evoluat... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Repere Istorice ale Auditului Financiar

Etimologic, termenul audit îşi are izvorul în limba latină, provenind de la verbul audire care înseamnă a asculta, mai tarziu îşi găseşte originea în limba engleză în verbul to audit , cu sensul de a examina, a verifica. Practic, auditul reprezintă un rationament profesional, ce se poate aplica în orice domeniu de... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea Modelului Balanced Scorecard la SC Caroli Foods Group SRL

ASIGURÃ DRUMUL NAVEI PRIN PRODUCEREA UNUI MOMENT DE ROTIRE CARE AC³IONEAZÃ SIMULTAN CU FOR³A AXIALÃ DE PROPULSIE 1.1 Prezentare generala a SC CAROLI FOODS GROUP SRL CAROLI FOODS GROUP SRL este una dintre cele mai mari companii producatoare de mezeluri proaspete din Romania, infiintata in anul 1994. Grupul... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Preview

Instrumentarea Contabilă a Taxei pe Valoare Adăugată Neexigibilă

1. Generalitaţi ale TVA-ului Taxa pe valoarea adaugată este un impozit indirect care se datorează bugetului de stat. Regulile referitoare la taxa pe valoarea adaugata sunt stabilite de legea nr. 354/2002 din Monitorul Oficial 371 din 1 iunie 2002. • Repercursiunile taxei pe valoarea adăugată asupra agenţilor... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Valorificarea Rezultatelor Inventarierii Patrimoniului în Context Financiar

1. Generalitati privind inventarierea Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie să asigure informaţii reale asupra activităţii unităţii patrimoniale, în vederea adoptării de decizii fundamentate din punct de vedere stiinţific. Pentru realizarea acestui obiectiv, o condiţie fundamentală o... citește mai departe

6 pagini 8 puncte Extras Preview

Bilanțul Contabil

NOŢIUNE ŞI FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL Conceptul de bilanţ provine de la termenul italienesc “ bilancia”, care are la origine două expresii în limba latină “ bi ” şi “lanx”, ce semnifică două talere, simbolizând o balanţă cu două braţe aflate în poziţie de echilibru. Sintetizând tot ce s-a scris de-a lungul... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Preview

Asigurări comerciale

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea "Managementul decontărilor cu valută şi al transferurilor băneşti internaţionale " prezintă aspecte teoretice şi practice utilizate de către instituţiile de credit domeniul deosebit de complex al operaţiunilor valutare şi al transferurilor băneşti internaţionale. Operaţiunile valutare... citește mai departe

41 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme Contabile Contemporane

TEMA I. CONCEPTUL DE SISTEM CONTABIL CONŢINUT: 1.1. Conceptul de sistem şi clasificarea sistemelor 1.2. Conceptul de sistem economic 1.3. Conceptul de sistem contabil REZUMAT: Pentru obţinerea informaţiei contabilitatea foloseşte anumite tehnici de colectare, înregistrare şi prelucrare, documente şi formulare... citește mai departe

102 pagini Gratis Cuprins Extras Preview