Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Fuziunea prin absorbtie

  CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND FUZIUNEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Fuziunea poate fi definită ca: operaţiunea prin care se realizează o concentrare a societăţilor comerciale , în sensul că două sau mai multe entităţi economice decid transmiterea elementelor de activ şi de pasiv la una dintre ele, sau înfiinţarea unei noi societăţi comerciale în scopul desfăşurării comune a activităţii lor. Operaţiunea de fuziune se hotărăşte de fiecare societate, în condiţiile stabilite pentru modificarea actului...

 • Analiza economico-financiara a SC Bucovina SA si Albalact SA

  Societatea 1: SC Bucovina SA Sediul social: Comuna Şcheia, judeţul Suceava, str. Humorului, nr.62 Numărul şi data înregistrării la O.R.C : J33/12/1991 Cod unic de înregistrare: RO717030 Capital social subscris şi vărsat: 967.138 lei Cod CAEN: 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Data start tranzactionare: 11.12.1996 Societatea comercială Bucovina SA este o societate pe acţiuni, înfiinţată în anul 1991, scopul principal al societăţii fiind asigurarea materiei prime,...

 • Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL

  CAP. I CARACTERIZAREA GENERALĂ A SC FORESTCOV SRL 1.1. Diagnoza juridică Societatea este o persoană juridică romană,constituită în formă de societate cu răspundere limitata. Societatea îsi desfașoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. Societatea este titulară de drepturi și obligaţii și răspunde fată de terţi cu întregul patrimoniu; asociaţii raspund numai în limita aportului la capitalul social. Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale...

 • Activitatea de audit bancar la UniCredit Tiriac Bank SA

  Obiective şi modalităţi de acţiune ale auditului intern bancar O.U.G. nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, identifică următoarele obiective ale auditului intern: a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii...

 • Societatile comerciale

  I. Introducere 1.1 Noțiunea de societate comercială Definiţia legală a societăţii comerciale o găsim la art.106 C. civil potrivit căruia societatea comercială este organizaţia comercială cu capital social constituit din participaţiuni ale fondatorilor. Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitatea juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor...

 • Politici contabile privind fluxurile de trezorerie

  1.Definirea conceptului de trezorerie Desi IASC nu defineşte conceptul de trezorerie, din prevederile normei IAS 7 reiese că trezoreria desemnează ansamblul numerarului şi ale echivalentelor de numerar. Numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii....

 • Sistem informatic privind gestiunea hoteliera a unei soscietati de turism

  1. Prezentare proiect Elaborarea modelului conceptual al datelor (MCD) pentru un sistem informatic privind gestiunea hoteliera a unei soscietati de turism. Aceasta societate administreaza o intreaga statiune, dispunde de mai multe locatii si servicii care pot fi oferite clientilor. In baza de date se vor gasi doar clientii activi, care au camere rezervate si cei se ocupa camere in statiune. Clientii pot rezerva camere telefonic, iar in baza de date se vor retine datele clientului, datele...

 • Raportul de audit financiar

  Conform Standardului de audi numărul 700 în care se stabileşte principiile fundamentale modalităţile de aplicate precum şi procedurile lor de punere în aplicarea cu privire la conţinutul raportului auditorului ce a fost emis în baza concluziilor rezultate din audierea situaţiilor financiare ale uniei entităţi. Astfel raportul de audit este instrumental cu ajutorul căruia se asigura comunicarea cu utilizatorii situaţiilor financiare ce au fost emise de entitatea auditat, cu publicul dar şi cu...

 • Documentatia in audit

  Colectare de către auditori a probelo precum şi a procedurilor ce la aplica trebuie să se găsească în documentaţia de audit, aceasta reprezentând informaţiile sau materialele ce sunt întocmite de auditor în săvârşirea misiunii sale ce sunt grupate în mod sistematic şi în conformitate cu cerinţele standardelor aplicabile. Astfel documentele de lucru sunt prezentate sub forma unor înscrisuri aşezate pe suport de hârtie sau înregistrări şi chiar pe suporţi electronici sau alţi purtători de...

 • Riscuri in audit

  Pentru obţinerea unui grad de certitudine rezonabil în informarea cu privire la situaţiile financiare, auditorul foloseşte metode ce-l lasă se observe că acestea au fost corect efectuate trecându-se prin toate etapele esenţiale. Auditul financiar precum şi sistem de audit intern presupune existenţa unor limite în cazul acestora, existând riscul inevitabil că unele inexactităţi semnificative să nu fie descoperite. În acest caz dacă auditorul are semne că ar exista furturi sau erori ce duc la...

 • Sistemul impozitelor si taxelor locale in Romania

  INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât şi a nevoilor sociale care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţa sanitară, educaţie etc. Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă, în acest context, impozitul constituie un...

 • Pragul de semnificatie

  PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE, FACTOR DECIZIONAL ÎN AUDITUL FINANCIAR – CONTABIL 1. Delimitări conceptuale Potrivit Standardul de Audit 320 „Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite unui auditor exprimarea unei opinii, potrivit căreia situaţiile financiare au fost întocmite sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară aplicabil”. Pragul de semnificaţie adoptat va constitui valoarea în raport cu care se determină dacă...

 • Impozite si taxe

  INTRODUCERE In acest proiect voi studia sistemele de taxare din Romania fata de cele din Germania. Ce taxe se colecteaza in Romania si in Germania. Care sunt procentele de impozitare. Astfel, prin intermediul impozitelor si taxelor tarile isi asigura resursele banesti. Pentru aceasta trebuie construite o serie de canale prin care acestea sa-si asigure alimentarea fondurilor . In Romania pentru îndeplinirea rolului şi funcţiile sale, statul trebuie să mobilizeze resurse şi să efectueze o...

 • Elaborarea rapoartelor financiar-contabile

  CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE SCHAEFFLER ROMÂNIA S.R.L. 1.1. Denumire, înființare, capital Grupul Schaeffler este una dintre cele mai mari companii industriale germane şi europene, în proprietate de familie. Asociatul Maria-Elisabeth Schaeffler continuă alături de fiul ei Georg FW Schaeffler, munca de o viaţă a soţului ei, Dr.-Ing. Hc Georg Schaeffler, care a murit în 1996. S.C. Schaeffler România S.R.L. este societate cu răspundere limitată înfiinţată în conformitate cu Legea...

 • Documentaţia ca element a al metodei contabilitatii

  6.1. Noţiunea de documentaţie şi clasificarea documentelor Contabilitatea are sarcina de a urmări, controla şi înregistra situaţia economico-financiară şi activitatea întreprinderilor. Pentru realizarea acestor obiective, contabilitatea a elaborat un procedeu corespunzătorcare săpermităcunoaşterea fenomenelor şi proceselor economice în dimensiunile în care ele au loc, cu toate caracterisiticile pe care le comport şi implicaţiile pe care le produc. Documentaţia, ca procedeu al metodei...

Pagina 9 din 402