Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Bazele contabilitatii

  STRUCTURA CONTABILITĂŢII (Legea 82) Contabilitatea generală (financiară) norme unitare privind organizarea şi conducerea activităţii economice; obligatorie pentru toate unitatile economice; furnizeaza informatii pentru organele financiare, bancare, asociaţi, acţionari, clienţi, furnizori etc. Contabilitatea de gestiune organizată de fiecare unitate patrimonială în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii. Legea nr. 82/1991 a Contabilităţii republicată în 2007, enumeră...

 • Sistemul informatic de gestiune

  1.Tehnici de reprezentare și programare calendaristică a planurilor Diagrama Gantt - este o modalitate de reprezentare grafică a proiectului; - prin barele orizontale sunt prezentate activitățile planificate; - lungimea barelor este proporțională cu timpul alocat activităților reprezentate; - diagrama Gant indică doar data începerii și cea a finalizării activităților. GESTIUNEA MĂFURILOR Nr. crt. Denumire activitate Ian. 2017 Feb. 2017 Martie 2017 Aprilie 2017 Mai 2017...

 • Particularitati privind conditii si reguli de acces si de raportare financiara la Bursa de Valori din Londra

  1. Particularităţi privind condiţii şi reguli de acces 1.1. Istoricul Bursei de valori din Londra Prima societate pe acţiuni a lumii a fost înfiinţată la Londra în 1553 (Compania Muscovy), astfel răspândirea acestui tip de companii a fost inevitabilă. Acest eveniment a determinat apariţia unor specialişti în tranzacţionarea titlurilor emise de această categoriece societăţi. Astfel în anul 1760, o grupare formată din 150 de specialişti au fondat un club într-o cafenea, unde se întâlneau...

 • PSSI Banca

  1. Prezentarea instituției (banca comerciala) 1.1 Descrierea societății Instituția in cadrul căreia am realizat cerințele din cadrul acestui proiect este o banca comerciala. Obiectul de activitate al băncii comerciale este stabilitatea valorii interne şi externe a monedei naționale, concomitent cu punerea la dispoziția economiei naționale a cantității optime de monedă, necesară creșterii economice.. Banca comerciala are 6 angajați: directori, administrator, carieri, paza. 1.1.1 Descrierea...

 • Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

  Introducere Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități. Activitatea umană a fost supusă controlului, sub diferite aspecte, din cele mai vechi timpuri. Activitatea de control vizează realizarea întocmai a sarcinilor de către organele entității, fără a aduce atingerea interesului general, respectând totodată un mijloc prin intermediul căruia pot fi descoperite abateri de la prevederile legale. Lucrarea prezentă are o strucutră logică, materializată in...

 • Importanta contractului de leasing

  CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Importanţa temei şi motivaţia de cercetare Motivaţia acestei teme este legată de importanţa contractului de leasing pentru intreprinzătorii care doresc să demareze o afacere sau au nevoie de noi active. In contextul crizei economice mondiale, pentru ca activele financiare sunt mai reduse, alegerea unui contract de leasing potrivit si util devine din ce in ce mai dificila. Astfel conditiile sunt mai aspre,...

 • Situatii statistice financiar-contabile

  A.Realizarea unui patrulater al strategiei economice şi a unui pentagon magic al economiei româneşti pentru anii 2010 şi 2011, iar apoi şi unul pentru 2012 O prezentare statistică conjuncturală a economiei poate fi efectuată prin următoarele soluţii, acestea fiind şi cele mai simple: - patrulaterul strategiei economice, cuprinde: rata creşterii economice, rata inflaţiei, rata şomajului şi soldul balanţei comerciale; - pentagonul magic al strategiei economice, rezultat din indicatorii...

 • Test grila - Contabilitate

  1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză retrospectivă; e) analiză macroeconomică 2. În funcţie de sfera de cuprindere şi obiectivul analizat, întâlnim? a) analiză cantitativă şi analiză calitativă; b) analiză retrospectivă şi analiză prospectivă; c) analiză microeconomică şi analiză macroeconomică; d) analiză globală şi analiză parţială; e) analiză statică şi analiză dinamică. 3. Analiza ...

 • Modele si structuri privind situatiile financiare anuale, conform IAS 1 situatiile financiare anuale si directiva 34 2013 - Convergenta sau non-convergenta

  În acest proiect dorim efectuarea unei comparații între situațiile financiare anuale din România și cele anglo-saxone din punct de vedere al structurii și modelelor pe care acestea le utilizează. Vom trata convergențele și divergențele dintre directiva 34/2013 și IAS 1. Situațiile financiare anuale sunt documente de sinteză cu ajutorul cărora se realizează generalizarea și centralizarea datelor, a instituțiilor publice precum și a agenților economici, având o structură unitară și coerentă...

 • Evaluarea economica si financiara a intreprinderii

  S.C FLORNICOL SRL isi are sediul in judetul Galati,localitatea Galati ,str.Jiului nr.2,bloc G2C,scara 3,apartament 55. Inregistrata pe 20 ianuarie 2006 la registrul comertului din Galati cu numarul J17/106/2006,avand Codul Unic de Inregistrare:18299607. Obiectul de activitate al societatii este acela de aparare nationala avand cod CAEN 8422-Activitati de aparare nationala fiind o societate cu raspundere limitata. Administratorul societati este Branzei Iulia cu domiciliul in judetul...

 • Diagnostic financiar - contabil la S.C. Confort S.A.

  Analiza financiară reprezintă activitatea de diagnosticare a stării de performanţă financiară a întreprinderii la închiderea exerciţiului financiar. Rezultatele analizei performanţelor economico-financiare ale întreprinderii vor fundamenta deciziile operative şi strategice de exploatare a capitalului economic şi de investire(dezinvestire) de noi capitaluri. Acest domeniu cu totul special îşi propune să evidenţieze modalităţile de realizare a echilibrului financiar atât pe termen lung cât şi...

 • MSDA - Teste grila pentru verificarea cunostintelor

  1. Prin audit, în general, se înţelege: a) examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate; 2. Anomalia – ca termen în normele de audit - reprezintă: a) o informaţie financiară deformată, ca urmare a unor erori sau fraude; 3. Auditul financiar reprezintă:b) activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a...

 • Control de gestiune

  1. Bugetul serviciilor de desfacere. Aspecte generale “Gestiunea bugetară este procesul prin care întreprinderea îşi defineşte atât obiectivele pe termen scurt, cât şi mijloacele pentru obţinerea acestora şi care se realizează prin intermediul bugetelor” . Bugetul reprezintă un instrument cu ajutorul căruia managerul fundamentează şi înfăptuieşte deciziile, exercitând totodată un control asupra nivelului veniturilor, cheltuielilor şi profitului . Procedura bugetară se derulează pe o...

 • Principii contabile si imaginea fidela prin intermediul situatiilor financiare

  Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale spiritului omenesc, pe care fiecare bun gospodar ar trebui să o folosească în gospodăria sa”, însă pentru a înţelege această ştiinţă trebuie să avem mai întâi bazele ei teoretice. Dacă ştim să lucrăm într-un program de contabilitate, nu înseamnă că şi înţelegem această „ingenioasă creaţie”. Lucrarea de faţă îşi propune să sublinieze atât importanţa...

 • Planificarea unei misiuni de audit

  Introducere Planificarea misiunii de audit este o activitate pe care auditorul trebuie sa o faca din perspectiva logicii pt ca evaluarea indeplinirii sarcinilor, ca parte a stabilirii obiectivelor conform sectiunii B1 pe de-o parte, trebuie sa permita dimensionarea sarcinilor in timp si coordonarea activitatii pe politici de audit conform standardelor si a practicilor realizate efectiv. Planificarea ca activitate concreta a unor decizii luate in avans asupra desfasurarii si atingerii...

Pagina 9 din 409