Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 9 din 253

Contabilitate și gestiune fiscală

1. PREZENTAREA FIRMEI A. Date de identificare a entității Denumire S.C. MIRO S.R.L. Sediu Județ BACĂU Localitate BACĂU Strada NORDULUI Nr. 6 Cod poștal 600241 Telefon 0754759528 E-mail miro@yahoo.com Forma juridică SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ B. Descrierea obiectului de activitate al entității... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Extras Preview

Concepții și teorii referitoare la obiectul contabilității

Pentru a analiza ce studiază contabilitatea, specialiștii au ajuns la mai multe concepții sau teorii pentru a oferi numeroase interpretări și variante de prezentare. Dintre acestea, principalele concepții referitoare la obiectul contabilității sunt: 1. Concepția juridică; 2. Concepția economică; 3. Concepția... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Contabilitate de gestiune

I.EVALUAREA ELEMENTELOR DE STOCURI LA DATA IESIRII DIN PATRIMONIU 1. In cursul unei perioade de gestiune o entitate economica inregistreaza urmatoarele operatiuni privind stocul de materii prime: 01.07 - Sold initial 50 buc la 1800 lei/buc. 07.07 -Achizitie 20 buc la 2000 lei/buc 10.07 -Dare in consum 30 buc... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Extras Preview

Organizațiile cooperatiste în lumea contemporană

1. Introducere Cooperativele (societatile cooperative) se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei, din al carui obiect nu fac parte cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate printr-o... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Competentă profesională în ținerea contabilității

Din perspectivă doctrinară, contabilitatea este un concept elaborat, cu valențe istorice și semnificații practice. Teoria economică actuală definește contabilitatea ca „domeniu și instrument de cunoaștere a realității economice, referitoare la resursele economice separate patrimonial. Contabilitatea este apreciată... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Postulate și principii contabile

I. INTRODUCERE Potrivit Reglementarilor contabile, puse in acord cu Standardele Internationale de Contabilitate, orice persoana juridica are obligativitatea sa asigure organizarea corecta si la zi a contabilitatii. Aceasta responsabilitate, a organizarii si a modului conducerii acesteia, potrivit Legii... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Leasing

Într-o economie aflată în procesul tranziției principalul suport material al dezvoltării îl reprezintă investițiile. De aceea, în economia românească există o mare “foame” de resurse necesare finanțării acestora. Una dintre cele mai raspândite surse de finanțare o reprezintă creditul bancar. Accesul însă la acesta... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și tratează, pe baza unei documentări adecvate, aspectele cele mai importante din realizarea și colectarea impozitelor indirecte, în special a TVA-ului în țările Uniunii... citește mai departe

54 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea financiară - SC Fabricuta de Vise Mov SRL

1. Precizarea unității patrimoniale , cadrul legislativ, principalii indicatori economico-financiari, particularitățile activității și ale structurii organizatorice 1.1. Precizarea unității patrimoniale și cadrul său legislativ S.C. FĂBRICUȚA DE VISE MOV S.R.L a luat ființă în data de 1.10.2019. Numărul și data... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea unei societăți comerciale cu activitate de asigurări

I. Descrierea misiunii de evaluare 1. Prezentarea întreprinderii evaluate - Denumire: EUROINS Romania - Forma juridică: Societate comerciala pe actiuni - Sediul commercial conform: Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4, Com. Voluntari, jud. Ilfov - Codul unic de... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instrumente de interogare

Instrumente de interogare Sondajul statistic Sondajul statistic este o metoda ce ne permite: - sa pornim de la un esantion; - esantionul sa fie ales in mod aleatoriu; - esantionul sa fie ales dintr-o populatie de referinta; - sa generalizam la intreaga populatie obsevatiile referitoare la esantion. Populația... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Preview

Comparație între Salam de Sibiu și Salam de Iarnă

Producem și comercializăm produse crud-uscate de mai bine de 100 de ani. Și am descoperit că am obținut cele mai bune rezultate prin monitorizarea cu strictețe, în fiecare zi a, temperaturilor, a umidității și a intensității fluxului de aer, până când fiecare produs este gata de vânzare. Evaluarea stocurilor la... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Extras Preview

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a înființat în anul 2017, în temeiul Legii 31/1990 având cod fiscal fiscal RO21409777, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/5816/2007. Societatea... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Taxa pe valoare adăugata

I. Definire TVA TVA este un impozit indirect, cu origine comunitară. TVA este un impozit cu plată fracționată. Acest impozit grevează bunuri ori sevicii și este datorat „la fiecare stadiu al circuitului de producție”. Fiecare persoană impozabilă care intervine în circuitul unui bun ori serviciu achită o fracțiune... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică Gospodăria Comunal Locativă Călărași

Introducere Pe parcursul unei perioade de șase saptamîni (30 zile lucratoare) am efectuat practica de specialitate la Întreprinderea Municipală „ Gospodăria communal-locativă Călărași”.În baza acestei practici am întocmit raportul. Sectiunile lui corespund programului de practica propus. În fiecare din ele am... citește mai departe

60 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate imobilizări necorporale

Problema 1 Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate. Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de 40 000 lei, TVA 20%. La achitarea în curs de 2 zile vânzătorul acordă cumpărătorului un rabat în mărime de 10% din pre.ul de procurare. Costurile aferente instalării... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale

INTRODUCERE Contabilitatea este știința și arta gestionării afacerilor și reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile și de raportare financiară. De asemenea, contabilitatea are drept sarcină evaluarea, cunoașterea, gestiunea și... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elaborarea diagnosticului global-strategic la UniCredit Bank SA

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI UniCredit Bank S.A. 1.1. Scurt istoric. Prezentare generală Bank S.A. (“Banca”) este noua denumire a UniCredit Tiriac Bank S.A, incepand cu luna august a anului 2015 si are sediul social situat in Bd. Expozitiei 1F, Sector 1, Bucuresti, Romania. Banca a fost... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional

INTRODUCERE În prezent, la nivel internațional, se folosesc două sisteme de contabilitate, cel francez și cel anglo-saxon, respectiv două referențiale internaționale, cel emis de IASB și cel emis de FASB, înregistrându-se o tendință evidentă de armonizare a acestora. Drept urmare, se folosesc tot mai des alte... citește mai departe

40 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teste grilă Contabilitate

Tema 1 1. Care este obiectivul principal al contabilității financiare? a) furnizarea informațiilor pentru necesitățile proprii b) furnizarea informațiilor necesare pentru client, furnizori, bănci, organe fiscae și alte personae fizice și juridice c) furnizarea informațiilor necesare atât pentru necesitățile... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Protecția sănătății consumatorului

1. Securitatea generală a produselor Produs sigur - orice produs care, în condiții normale sau rezonabil previzibile de utilizare, inclusiv de durată și, după caz, de punere în funcțiune, de instalare și de întreținere, nu prezintă nici un risc sau prezintă numai riscuri minime, compatibile cu utilizarea produsului... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de afaceri privind inițierea afacerii de prestare a serviciilor floristice

1.Descrierea ideii de afaceri 1.1Descrierea întreprinderii și a activității desfășurate Afacerea dată reprezintă un atelier de confecționare și comercializare a florilor din hârtie cu bomboane.Această activitate este una creativă și reprezintă ceva nou pe piața Republicii Moldova.Atelierul va fi înregistrat sub... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Strategiile de promovare și dezvoltare ale firmei SC Carrefour SA

Argument Mi-am ales această temă deoarece mi se pare foarte important ca o firma să știe să își promoveze produsele și serviciile pe piață, să își creeze un renume printre celelalte firme de succes, să le ofere clienților o imagine pozitivă și fidelă. Fiecare client dorește ca la cumpărarea unui produs să facă... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetări realizate pe animale

Termenii de testare pe animale, experimentele pe animale, de cercetare pentru animale, testarea in vivo și vivisecție au notații similare, dar conotații diferite. Literal, „vivisecție“ înseamnă „tranșarea“ a unui animal viu, și denumit istoric numai experimente care au implicat disectia de animale vii. Termenul este... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Rolul profesionistului contabil în noile modele de afaceri

Întreprinderile care se angajează în modele noi de activități, pe măsură ce se adaptează la schimbarea economiei globale, necesită asistență tehnică din partea profesioniștilor contabili în plus față de serviciile oferite în mod tradițional de aceștia, cum ar fi consiliere strategică care îi ajută să facă față... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview