Toate documentele din domeniul Contabilitate

 • Riscuri in audit

  Pentru obţinerea unui grad de certitudine rezonabil în informarea cu privire la situaţiile financiare, auditorul foloseşte metode ce-l lasă se observe că acestea au fost corect efectuate trecându-se prin toate etapele esenţiale. Auditul financiar precum şi sistem de audit intern presupune existenţa unor limite în cazul acestora, existând riscul inevitabil că unele inexactităţi semnificative să nu fie descoperite. În acest caz dacă auditorul are semne că ar exista furturi sau erori ce duc la...

 • Sistemul impozitelor si taxelor locale in Romania

  INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât şi a nevoilor sociale care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţa sanitară, educaţie etc. Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă, în acest context, impozitul constituie un...

 • Pragul de semnificatie

  PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE, FACTOR DECIZIONAL ÎN AUDITUL FINANCIAR – CONTABIL 1. Delimitări conceptuale Potrivit Standardul de Audit 320 „Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite unui auditor exprimarea unei opinii, potrivit căreia situaţiile financiare au fost întocmite sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară aplicabil”. Pragul de semnificaţie adoptat va constitui valoarea în raport cu care se determină dacă...

 • Impozite si taxe

  INTRODUCERE In acest proiect voi studia sistemele de taxare din Romania fata de cele din Germania. Ce taxe se colecteaza in Romania si in Germania. Care sunt procentele de impozitare. Astfel, prin intermediul impozitelor si taxelor tarile isi asigura resursele banesti. Pentru aceasta trebuie construite o serie de canale prin care acestea sa-si asigure alimentarea fondurilor . In Romania pentru îndeplinirea rolului şi funcţiile sale, statul trebuie să mobilizeze resurse şi să efectueze o...

 • Elaborarea rapoartelor financiar-contabile

  CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE SCHAEFFLER ROMÂNIA S.R.L. 1.1. Denumire, înființare, capital Grupul Schaeffler este una dintre cele mai mari companii industriale germane şi europene, în proprietate de familie. Asociatul Maria-Elisabeth Schaeffler continuă alături de fiul ei Georg FW Schaeffler, munca de o viaţă a soţului ei, Dr.-Ing. Hc Georg Schaeffler, care a murit în 1996. S.C. Schaeffler România S.R.L. este societate cu răspundere limitată înfiinţată în conformitate cu Legea...

 • Documentaţia ca element a al metodei contabilitatii

  6.1. Noţiunea de documentaţie şi clasificarea documentelor Contabilitatea are sarcina de a urmări, controla şi înregistra situaţia economico-financiară şi activitatea întreprinderilor. Pentru realizarea acestor obiective, contabilitatea a elaborat un procedeu corespunzătorcare săpermităcunoaşterea fenomenelor şi proceselor economice în dimensiunile în care ele au loc, cu toate caracterisiticile pe care le comport şi implicaţiile pe care le produc. Documentaţia, ca procedeu al metodei...

 • Implicatiile fiscale privind TVA intr-o societate

  Introducere Până în 1993, în România, principala formă de impozit a reprezentat-o impozitul pe circulaţia mărfurilor (ICM). Acesta reprezenta o taxă de consumaţie generală, de tip cumulativ care se aplica asupra preţurilor de vânzare în fiecare stadiu prin care trecea produsul. Aşezarea acestui impozit se făcea pe produs, pe diferite trepte ale desfăşurării ciclului economic, fapt ce determina calcularea lui în cascadă, aplicându-se din treaptă în treaptă, pe măsură ce un produs parcurgea...

 • Politici contabile

  Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL. Societatea a fost înființată de Popescu Ion în anul 1994, având sediul social în Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918, bl. 6, sc. B, ap. 18, fiind înregistrată la Registrul Comerțului din Brașov sub numărul de înregistrare J08/1256/1994, având atribut codul fiscal RO5780454. SC ROFLANA-COM SRL este o societate cu răspundere limitată, cu un capital social de...

 • Politici si practici contabile de intreprindere pivind evaluarea si calcularea rezultatului, determinarea si prezentarea rezultatului pe actiune

  1. Evaluarea rezultatului Principalul obiectiv al întreprinderilor este de a obţine rezultate financiare pozitive. În decursul activităţii este necesară măsurarea rezultatelor activităţilor desfăşurate, prin aprecierea nivelului de dezvoltare a întreprinderii, a modului în care sunt utilizate resursele economice şi financiare de care dispune.Sub aspect financiar-contabil, rezultatul exerciţiului financiar reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, care poate fi: - Profit, cînd...

 • Studiul privind audit intern al imobilizarilor

  CAPITOLUL 1. CADRUL GЕNЕRAL AL AUDITULUI INTЕRN 1.1.Dеfiniţia, rolul şi obiеctivеlе auditului intеrn Potrivit lеgislaţiеi actualе privind auditul public intеrn, dеfinеştе la art.2, activitatеa dе audit intеrn ca fiind „activitatеa funcţional indеpеndеntă şi obiеctivă, carе dă asigurări şi consiliеrе conducеrii pеntru buna administrarе a vеniturilor şi chеltuiеlilor publicе, pеrfеcţionând activităţilе еntităţii publicе; ajută еntitatеa publică să îşi îndеplinеască obi ...

 • Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova

  Introducere Viabilitatea oricărei întreprinderi în condiţiile concurenţiale existente în momentul actual, precum şi rezultatele pe care aceasta le obţine în momentul desfăşurării activităţilor economico-financiare depinde foarte mult ca deciziile pe care conducerea le ia să fie adecvate împrejurărilor şi bine argumentate. Dacă vorbim de economie ca şi ştiinţă, nu putem ignora nici contabilitatea, deoarece acesteia trebuie să îi acordăm aceeaşi importanţă. La momentul actual, contabilitatea...

 • Controlul prin inventariere al societatii SC Floris SRL

  Capitolul 1 : Controlul prin inventariere – noţiuni generale Controlul prin inventariere este modalitatea principală de control faptic având ca obiectiv constatarea (la un moment dat) a existenţei cantitative şi calitative a valorilor materiale şi băneşti dintr-o gestiune, precum şi a modului de îndeplinire a activităţii de către gestionari. Această operaţiune presupune constatarea existenţei stocurilor şi a soldurilor faptice, compararea acestora cu cele scriptice din evidenţa contabilă şi...

 • Implicatiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

  INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele, dezavantajele, cât şi modificările apărute în timpul procesului de adoptare a monedei unice europene. În primul capitol vă voi prezenta ce criterii de convergenţă va trebui să îndeplinească o ţară, cele trei etape pentru a adopta moneda euro, ce sisteme informaţionale vor fi afectate şi ce strategii de schimbare a acestora pot fi adoptate. În al...

 • Auditul intern al managementului resurselor umane in cadrul firmei SC Apartamentul

  INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii; nu este nici doar un proces abstract, nici doar o teorie. La nivelul unei organizaţii, resursele umane sunt cele mai valoroase. Din toate resursele organizaţie, resursă umană este unică şi are nevoie de o atenţie deosebită. Astfel şi Aurel Manolescu, menţionează că resursele umane sunt una dintre cele mai importante investiţii ale unei...

 • Tehnici de negociere

  Tehnici de negociere În ţări cu ceva mai multă experienţă însă, noţiunea de afacere are alte accepţiuni. Spre exemplu, americanii “văd” afacerea ca o “… tranzacţie cu finalitate financiară”, britanicii o înţeleg ca fiind “… un lucru ce trebuie făcut, pentru a câştiga bani”, în timp ce francezii o definesc ca reprezentând fie “un tot, ce constituie obiectul unei ocupaţii şi priveşte interesul cuiva (întreprinzător): activităţi comerciale, industriale, financiare etc.”, fie “…un lucru cu urm ...

Pagina 9 din 402