Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 90 din 253

Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii 1.1. Conceptul de sistem Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul anilor 1950 şi a fost una din contribuţiile şcolii cantitative, fiind o modalitate complexă de gândire asupra întreprinderii. Un sistem poate fi definit ca “un ansamblu de... citește mai departe

101 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Gestiunea stocurilor unei SC într-o bază de date în Microsoft Access

Introducere Sistemul informatic este definit ca ansamblul de metode şi mijloace care asigură preluarea datelor, transformarea lor în informaţie, prelucrarea sistematică a acesteia prin utilizarea tehnicii de calcul şi furnizarea rezultatelor prelucrării sub formă de informaţie interpretabilă. Indiferent de... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea unei informaţii economice operative şi complexe. Numai astfel informaţia economică ne ajută să controlăm modul de utilizare a resurselor materiale şi umane, să... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare justifică existenţa a două circuite în sistemul informaţional al întreprinderii: unul, care redă imaginea întreprinderii în exterior - contabilitatea financiară, considerată... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune

I NOŢIUNI GENERALE Creşterea eficienţei economice reprezintă un deziderat fundamental pentru fiecare unitate economică. În realizarea acestui obiectiv, cunoaşterea costurilor are un rol incontestabil. Conform autorului Cârstea Gh. Călin „A calcula costurile de producţie înseamnă a determina cu ajutorul unor... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza economico-financiară

1.1. Necesitatea analizei economico-financiare ca metodă a cunoaşterii Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de activitate, de stat şi particulare, modifică gusturile şi cerinţele consumatorilor, accelerează introducerea noului omologat în producţie şi scurtează intervalul dintre apariţia unei... citește mai departe

290 pagini Gratis Extras Preview

Capitalul întreprinderii

Termenul de capital poate fi definit din punct de vedere economic ca acel factor de producție format din ansamblul bunurilor care nu servesc direct nevoilor de consum ale oamenilor ci reintră in procesul de producție pentru a da naștere în final la noi bunuri și servicii în scopul obținerii de profit .Din punct de... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Proiect PSI - societate de telecomunicații

Cap. I. Scurta descriere a organizatiei 1.1. Obiect de activitate Societatea de telecomunicatii S.C. „X” S.A. are sediul in localitatea Iasi, orasul fiind situat intr-o regiune cu un grad de dezvoltare economica relativ scazut. Aceasta este o societate de prestari servicii si are ca obiect principal de... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a angajaţilor de a mări flexibilitatea şi viteza de lucru şi de răspuns, de a-i îndrepta preponderent preocupările către client, către dezvoltarea de noi dimensiuni ale... citește mai departe

106 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview

Situații financiare anuale conform directivei a IV-a și IAS 1 - convergență sau neconvergență

1. Introducere Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare sunt situaţiile financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată Acesta reprezintă obiectivul fundamental... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Principiile și Convențiile Generale de Elaborare a Informației Contabile

INTRODUCERE Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor deținute, trebuie respectate, cu bună credință, regulile privind evaluarea patrimoniului și celelalte norme și principii contabile. Principiile contabile sunt recunoscute ca enunţuri de esenţă conceptuală foarte... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea Profesiei de Lichidator

Introducere Cadrul legal de organizare şi desfăşurare a profesiei de lichidator ne aduce în atenţie principala instituţie care are în vedere astfel de aspecte, şi anume, Uniunea Naţională a Practicienilor de Insolvenţă din România (UNPIR). Această instituţie datează din 1999 şi sub conducerea lui Arin Octav... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Organizarea Profesiei de Auditor Intern

Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajută organizaţiile să îşi atingă obiectivele... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Sisteme Contabile Contemporane

Introducere Aparuta inca din antichitate contabilitatea a devenit sursa de informatie economica si financiara cea mai sigura. Baza a sistemului informational, a gestiunii intreprinderii, ea reprezinta astazi limbajul comun pentru toti partenirii : furnizorii,clientii, actionarii, public ,personal,etc. Intr-o... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme Informatice în Afaceri

2 Sistemul informational: definire si componente • Hardware • Software • Date • Retele • Proceduri • Oameni Hardware Software People Data AAplliicatiie Un sistem informational aduna, prelucreaza, stocheaza datele, analizeaza si comunica informatiile, totul cu obiective si scopuri bine cunoscute si... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Teme etică

Tema1:Esenta si continutul AI 1.Explicati denumirea initiala atribuita auditului Din cele mai timpurii perioade auditul era solicitat si utilizat doar de utilizatori externi ceea ce si i-a atribuit denumirea de AE. 2.Explicati efectuarea auditului in fazele timpurii ale lui Din cele mai timpurii faze A a fost... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Grupurilor de Societăți

CAP 1 ASPECTE PRIVIND GRUPURILE DE SOCIETÃtI 1.1. Înfiintarea grupurilor de societãti În economia modernã, adesea se formeazã grupuri de societãti cu interese comune si cu centru de comandã, chiar dacã întreprinderile respective sunt independente, din punct de vedere juridic. Întreprinderea - în mãsura în care... citește mai departe

55 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Doctrină și Deontologie Profesională

DOCTRINĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ. (supot de curs pentru experţi contabili şi contabili autorizaţi) - DOCTRINA PROFESIONALĂ. 1. Profesia contabilă: conţinut şi forme de manifestare. Profesia contabilă este definită de lege ca fiind „profesia experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pe care aceştia o... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Standardul internațional de contabilitate IAS 11 contracte de construcții

I.GENERALITĂŢI: A. Recunoaşterea activelor circulante Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când : - este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului ; - este reprezentat de creanţe aferente... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Monografie organizații fără scop patrimonial

Capitolul I Caracterizare generală a impozitelor directe 1.1 Noţiune, elemnte tehnice şi funcţiile impozitelor directe Prin impozit se înţelege o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată, conform legii, bugetului de stat de către persoanele fizice şi persoanele juridice pentru... citește mai departe

74 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte Generale Privind Grupurile de Societăți și Consolidarea Conturilor

Cauzele şi consecinţele apariţiei grupurilor de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă o realitate din ce în ce mai pregnantă în lumea afacerilor. Elementele care au dus la apariţia grupurilor au vizat, în principal, următoarele aspecte : - dezvoltarea economică a ţărilor industrializate, care a condus la... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Gestiune financiară 3

Gestiunea financiara a intreprinderii Partea a III-a 9. Costul capitalului Costul capitalurilor imprumutate Costul capitalurilor proprii Costul mediu ponderat al capitalului Costul capitalurilor imprumutate Costul capitalurilor imprumutate < Costul capitalurilor proprii Costul efectiv al capitalurilor... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras

Gestiune financiară 2

4.Gestiunea activitatii de exploatare Politica de gestiune si finantare a activitatii de exploatare Necesitatea stocurilor Factori determinanti ai volumului stocurilor Stocul optim Stocul de siguranta Punctul de repetare al comenzii si metode de control a stocurilor Stocuri minime-sistemul in timp real JIT... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare si alocate in mod cat mai eficient la nivel de întreprindere , având ca scop principal maximizarea profitului. Analitic, obiectivele pot fi structurate pornind analiza... citește mai departe

196 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Contabilitate

Cap. I. Obiectul contabilitatii 1.1. Definire si continut 1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii 1.3.Trăsăturile obiectului contabilităţii 1.4. Direcţii de dezvoltare ale contabilităţii 1.1. Definire si continut Contabilitatea a apărut în perioada Evului Mediu, odată cu dezvoltarea economiei monetare şi... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview