Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Decalogul - legea lui Dumnezeu

  Abrevieri EIBMBOR - Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; EIBMO - Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă; cf. - compară/confruntă; ibidem - același autor și aceași operă; idem - același autor; nr. - numărul; op. cit. - opus citatus (operă citată); p. - pagina; pp. - paginile. Argument Am ales ca temă, Decalogul, deoarece îmbrățișează întreaga viață a poporului, pentru că educat în școala Legii, acesta să se ridice la înălțimea misiunii...

 • Sfantul Antonie cel Mare patriarhul anahoretilor

  I. Viața Sfântului Antonie cel Mare (251-356) Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei este persoana providențială pentru biografia Sfântului Antonie. Într-o perioadă în care viața cuiva era scrisă doar dacă făcea parte din înalta societate, lucrarea Sfântului Atanasie Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie este ca un arc peste timp, făcându-ne să conștientizăm importanța vieții acestui cuvios în „secolul de aur” al Bisericii. Cuviosul Părinte Antonie era la origine egiptean,...

 • Didahia - invatatura celor 12 Apostoli

  Înaite de a prezenta cele două căi: calea vieții și calea morții în Învățătura celor 12 Apostoli din punct de vedere etic și spiritual-creștin, vom face o prezentare generală a acestei lucrări. Ea a fost descoperită în anul 1873 de către mitropolitul Filotei Bryennios la Constantinopol sub forma unui manuscris-pergament întocmit de Leon „notarul și păcătosul”, în 1056. Peste 10 ani din momentul desoperirii, textul Didahiei a fost publicat în 1883, tot la Constantinopol, de către același...

 • Omilii la Hexaemeron - Sfantul Vasile cel Mare

  SFÂNTUL VASILE CEL MARE, ,,Omilii la Hexaemeron”, în: Scrieri I. Omilii la Hexaemeron, Omilii la Psalmi, Omilii și Cuvântări, trad. de Pr. Dumitru Fecioru, coll. Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 17, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1986. Teologia Ortodoxă aprofundează, prin scriitorii ei, sensurile duhovnicești și morale lăsate de Dumnezeu în creație încă din primele momente ale existenței sale. Natura lucrurilor, scopul creației, cât...

 • Crestinismul si impactul sau intercultural

  ”Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus.”( Galateni 3:28, p. 1142, 2002) Creștinismul este”religia întemeiată pe învățătura, persoana și viața lui Isus Hristos.”(Dicționarul Le Robert, 1992)” Și noi vorbim despre Hristos ne bucurăm în Hristos, profețim despre Hristos și scriem după profețiile noastre pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru...

 • Viata si impactul lui Girolamo Savonarola (1452-1498) asupra reformei

  INTRODUCERE Cu siguranță că multe personalități marcante ale istoriei bisericii de-a lungul celor doua milenii de existență a sa, pe care Dumnezeu le-a folosit adesea pentru revitalizarea și îndreptarea ei de-a lungul timpului, ne stau astăzi ca repere de o valoare extraordinară. Au existat oameni mari precum Calvin sau Martin Luther, care prin contribuția lor au avut un impact foarte mare în modelarea fondului societății moderne occidentale de azi. Însă, departe de a avea loc `peste...

 • Idolatria in contextul cartii 2 Cronici

  INTRODUCERE Una dintre dificultățile majore cu care poporul evreu s-a confruntat în relația sa cu Dumnezeu de-a lungul istoriei, pe care Vechiul Testament ne-o descrie, a fost idolatria. De aceea, nu puține sunt cărțile Bibliei ce dezbat această problemă. Astfel, începând cu Pentateuhul, apoi cărțile istorice și profețiile biblice, ne descriu fiecare mai succinct sau mai pe larg diferite forme de idolatrie pe care Poporul lui Dumnezeu le-a adoptat și în care din păcate s-au complăcut vremi...

 • Influenta lui Jonathan Edwards (1703-1758) asupra marii treziri spirituale din America

  INTRODUCERE Cu siguranță că multe din trezirile spirituale pe care Duhul Sfant le-a adus în Biserică de-a lungul istoriei ei, ne pot fi astăzi repere de o valoare extraordinară. De aceea, este important să căutăm să înțelegem felul în care Dumnezeu a ales să lucreze în anumite perioade de timp și să vedem ce anume a stat în spatele unor astfel de treziri din sânul Bisericii. În lucrarea de față se propune a se realiza un studiu asupra trezirii spirituale ce a avut loc în secolul al XVIII-...

 • Sfantul Antonie cel Mare indrumator al vietii monahale

  Introducere Unul dintre reprezentanții de marcă ai monahismului egiptean a fost Sfântul Antonie cel Mare 251-356 numit și „patriarhul anahoreților” , cel care a reușit popularea pustiului, fertilizarea deșertului și rușinarea vicleanului diavol. Ținând seama că se împlinesc 1662 de ani de la adormirea sa, monahismul creștin ortodox s-a dezvoltat mai întâi prin unitatea duhovnicească de gândire, simțire și acțiune, apoi prin unificarea mijloacelor de trai. Cel care a strâns pentru prima dată...

 • Dionisie Exiguul, viata si opera

  INTRODUCERE Pe parcursul celor două capitole ale acestei lucrări intitulate „Viața și opera Sfântului Dionisie Exiguul”, vom analiza parcursul vieții lui Dionisie Exiguul, și a lucrării sale de traducere a operelor din limba greacă în limba latină. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta importanța pe care Dionisie Exiguul, a avut-o în transpunerea teologiei patristice, din Răsăritul creștin în Biserica Apuseană din Roma. Un alt scop al lucrării de față este acela de a prezenta...

 • Perspectiva crestina asupra avortului si abandonului de copii

  Definiție Avortul reprezintă terminarea (oprirea) sarcinii prin orice mijloace, înainte ca fătul să fie suficient dezvoltat pentru a supraviețui. Definiția dată de Organizația Mondială a Sănătății este limitată la terminarea (oprirea) sarcinii înainte de 22 săptămâni de gestație, calculată în funcție de data primei zile a ultimei menstruații și expulzarea unui făt nou-născut care cântărește mai puțin de 500 grame. În România, această definiție se concretizează prin terminarea sarcinii înainte...

 • Metoda de rugaciune a Sfantului Grigorie Sinaitul

  Sfântul Grigorie Sinaitul s-a născut în jurul anului 1255 la Kukulos, lângă Clazomene, în vestul Asiei Mici. A fost capturat de turci în jurul anului 1282 şi dus la Laodiceea. După ce a fost răscumpărat, Grigorie a călătorit în insula Cipru, unde a fost tuns în monahism ca rasofor. Mai târziu, Grigorie a călătorit până la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, unde ajunge să primească Marea Schimă. După o perioadă petrecută în Sinai, unde a îndeplinit mai multe ascultări, între care cele de...

 • Canoanele sinoadelor locale - Importanta lor actuala

  I.1. Biserica şi Dreptul „Biserica e o taină care nu poate fi niciodată cuprinsă complet într-o definiţie, fiind viaţa umană a credincioşilor pătrunsă de viaţa divină” Sf. Apostol Pavel, ca de altfel şi Sfinţii Părinţi considerau că imaginea cea mai elocventă a Bisericii este aceea de trup al lui Hristos, „tocmai pentru a sublinia că în Biserică suntem uniţi cu Hristos cât şi întreolaltă” Dar unirea între Hristos şi Biserică nu înseamnă o prefacere a Bisericii în Hristos, după cum „nici...

 • Forme de sfintenie in Ortodoxia Rusa

  „Măreşte cu glasuri de laudă Ţara Rîmleană pe Petru şi Pavel, prin care ai crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; Asia, Efesul, Patmosul - pe Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul; India - pe Toma; Egiptul - pe Marcu; toate ţările şi cetăţile şi oamenii îi cinstesc şi îi slăvesc pe fiecare din învăţătorii lor, care i-au învăţat credinţa dreptmăritoare. Să-l lăudăm şi noi, după puterile noastre, cu umile cuvinte de laudă, pe cel ce măreţe şi minunate fapte a săvârşit, învăţătorul şi dascălul ...

 • Taina Sfantului Botez in prezentarea liturgica a lui Nicolae Cabasila si a Sfantului Simeon al Tesalonicului

  Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se administrează credincioşilor. Privite prin prinsma elementelor componente ale rânduielii Tainele sunt porţi de deschidere spre împărăţia lui Dumnezeu, care orienteaza pe primitorul lor spre Hristos, privite sub aspect duhovnicesc, Tainele se constituie în trepte de urcuş duhovnicesc, de adâncire neîncetată în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în trăirea tot mai...

Pagina 1 din 13