Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Despre Parusie sau a Doua Venire a Domnului

  Introducere Învăţătura despre Parusie este doctrina Bisericii despre cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Termenul de „η παρουσια , ας” vine din limba greacă şi înseamnă prezenţă, venire Învăţătura este de o deosebită importanţă, deoarece atunci lumea sub actuala ei înfăţişare se va transforma, va fi un „Cer nou” şi un „Pământ nou”; se va face judecata întregului neam omenesc de la începutul făpturii până la sfârşitul veacurilor, iar toţi credincioşii în Hristos se ...

 • Genealogia Mantuitorului in Evanghelia Dupa Matei cu Precizarea Rostului celor Trei Femei Pagane

  Capitolul Ι Lămuriri noţionale tehnice despre termenii „Evanghelie“, „genealogie“ etc. În limbajul Evangheliei din Cartea neamului, creştinismul are nu numai dimensiunile adâncimii, care ridică din lumea relativităţii spre zările desăvârşirii, ci afundă în timp şi leagă de trecutul istoric, de părinţii şi moşii şi strămoşii, cei după trup, ai lui Iisus: Avraam, Isaac, Iacob, David, Solomon… Noul Testament începe cu textul Cărţii neamului lui Iisus Hristos, de la Matei I, 1-24. Textul...

 • Dialog intre Crestinism si Orient

  De-a lungul timpului, religia care este credinta in supranatural, sacru sau divin şi codul moral a luat un imens număr de forme in diverse culturi sau persoane. Religiile moderne majore sunt: crestinism (ortodoxism, catolicism, protestantism), islam, hinduism, brahmanism, taoism, confucianism, buddhism, iudaism, sikhism, jainism, religia slavica. Religiile lumii au fost si sunt in continuare importante subiecte de discutie, moduri de a interpreta lumea, si au influenta asupra politicii,...

 • Rolul Bisericii

  1. Definiţia Bisericii Cuvântul „biserică ” provine din „ecclesia” care înseamnă, în limba greacă, „o adunare” sau „cei chemaţi”. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor atribuie cuvântului „biserică” în primul rând un sens material şi anume cel de „clădire”. Alteori, atunci când diverşi indivizi sunt întrebaţi ce biserică frecventează, ei asociază biserica cu credinţa: ortodoxă, catolică, luterană, baptistă etc. În citatul Romani 16:5: „... spuneţi sănătate şi Bisericii care se adun ...

 • Patriarhii Romaniei

  MIRON CRISTEA 1868-1939 Miron Cristea ,întâiul patriarh , ales la 4 februarie 1925 , investit si înscăunat la 1 noienbrie acelasi an , a cârmuit destinele bisericii până la 6 martie 1939,când a decedat la Cannes, în Franţa, unde plecase pentru îngrijirea sănătăţii. Are mormântul în Catedrala Patriarhiei din Bucureşti. S-a născut la 20 iulie 1868, într-o familie de ţărani din Topliţa română, de pe cursul superior ai Mureşului, şi a primit la botez numele Iiie. După luarea bacalau¬reatului...

 • Mitropolia Ungrovlahiei

  Problema întemeierii mitropoliilor româneşti, a Ungrovlahiei, a Moldovei şi Transilvaniei, a preocupat istoricii ecleziastici, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până astăzi. Dacă prin modul actual de abordare a problemei, prin folosirea documentelor, mai vechi sau mai noi, începuturile mitropoliilor Ungrovlahiei şi Moldovei sunt, în general rezolvate, nu acelaşi lucru putem spune despre începuturile mitropoliei Transilvaniei. Contextul istoric şi politic nu a fost acelaşi...

 • Mitropolia Transilvaniei

  Începuturile mitropoliei Transilvaniei. Condiţiile istorice în care s-au pus bazele unei ierarhii bisericeşti în Transilvania au fost cu totul deosebite faţă de celelalte două principate româneşti. Primele ştiri despre viaţa politică şi bisericească a românilor transilvăneni, excluzându-le pe cele ce ne sunt furnizate de descoperirile arheologice, ne sunt furnizate de Cronica scrisă de Magistrul P., notarul anonim(Anonimus) al regelui Bela, probabil Bela al II-lea (1131-1141), cunoscută în...

 • Mitropolia Moldovei

  Mitropolia Moldovei s-a întemeiat în, cu totul, alte condiţii. Contextul istoric, în care s-a înfiinţat mitropolia Moldovei, a fost cu totul altul decât în Ţara Românească. Statul medieval Moldova s-a înfiinţat prin descălecatul voievozilor maramureşeni, la est de Carpaţi, unde se organizase o marcă de apărare a Transilvaniei şi Ungariei, în faţa invaziilor tătare. Prin anul 1352, în fruntea acestei unităţi administrative era voievodul român, din Maramureş, Dragoş. El şi-a stabilit reşedinţa...

 • Expansiunea Artei Bizantine

  Comorile artei bizantine se extind în tot Imperiul, extindere ce se face pe două căi: a) pe calea importului, nu a operelor, ci a artiştilor (arhitecţi, pictori, copişti) care sunt angajaţi în urma unor comenzi provenite mai ales de la curţile imperiale; b) pe calea influenţelor ce se înt’lnesc sub forma copierii unor modele, modele ce nu vor fi copiate întocmai, ci vor suferi unele modificări sub forma adaptărilor la condiţiile şi specificul zonei care s-a inspirat. a) În primul caz al...

 • Exegeza Textelor din I Regi – Sectiunea I si Simbolismul lor Comentat de Sfantul Grigorie cel Mare

  1.1. „Era în vremea aceea un om unic la Ramataim-Ţafim, în Muntele Efraim, cu numele Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, efraimitul.”(1-1) Cel pe care îl reprezintă acest „bărbat” este, oare, altcineva decât Dumnezeul nostru şi Mântuitorul nostru? El s-a arătat în slăbiciunile trupului nostru, însă această slăbiciune a naturii pe care El şi-a asumat-o, El nu a lăsat să fie dominată de ispitele unei vieţi uşoare. 2. Vir („bărbat”) provine, după cum se ştie,...

 • Influenta Bizantina in Moldova si Tara Romaneasca in Viziunea lui Alexandru Elian

  1. ARGUMENT Alexandru Elian constituie o personalitate complexă, care stârneşte admiraţia pe parcurs ce incerci sa cuprinzi ceea ce a adus, prin eforturile sale, literaturii noastre. Scrisul său este variat, imbracând forma traducerilor, a studiilor de istorie a Bizanţului, a articolelor despre oameni de cultură de o importanţă vitală pentru noi. Variaţia aceasta şi capacitatea de a alcătui lucrări atât de diverse, dar foarte bine documentate, indică şi valoarea pe care acest istoric şi...

 • Metoda Standard - Cost

  Geneza metodei de calculare planificată a costurilor se găseşte în S.U.A., unde a apărut o nouă categorie de costuri bazate pe calcule tehnice, pe studii ale consumului productiv şi pe evaluarea consumurilor de materiale şi de timp cu ajutorul unor mărimi planificate. Acestea au apărut sub diferite denumiri, ca acelea de costuri estimate, costuri standard, costuri normate, costuri bugetare şi costuri preliminate. Prin costuri standard (Standard Cost) s-au înţeles de la început costuri...

 • Obiceiuri si Traditii Romanesti

  Obiceiurile calendaristice la români sunt bogat reprezentate în folclorul literar, fiind legate de munca desfasurată în cadrul ei natural. Obiceiurile tradiţionale care ocupă un loc aparte, prin durata şi amploarea lor, sunt cele legate de sărbătorile de iarnă, numite şi sărbătorile schimbării anului. Ele acoperă, la cumpana dintre ani, două săptămâni pline (24 decembrie-7 ianuarie) şi au ca puncte centrale Crăciunul şi Anul Nou. Acum se face cunoscut repertoriul lor bogat şi colorat, care...

 • Spiritismul

  Introducere Spiritismul este cea mai veche, mai răspândită şi mai primejdioasă dintre doctrinele şi practicile ocultiste. De fapt, toate religiile ocultiste sunt nişte religii surogat, care se vor răspunsuri la aporiile elementare ale lumii contemporane şi îşi conturează propriul mesaj pe baza motivaţiilor, a modului de viaţă şi a argumentelor societăţii contemporane . Luându-şi numele de la pretinsa comunicare cu spiritele (sufletele) morţilor, spiritismul este o practică oculta a cărei...

 • Sarbatorile Crestine si Homo Festivus - Tendinte Sectare de Eliminare a Sarbatorii

  Argument „Pentru noi e sărbătoare toată viaţa, pentru că suntem convinşi că Dumnezeu este lângă noi totdeauna şi în orice loc. Lucrăm pământul lăudând pe Dumnezeu ; călătorim pe mare, înălţând laude lui Dumnezeu; şi ne ducem şi cealaltă vieţuire cu gândul la Dumnezeu” . S-a spus că principala categorie asupra căreia trebuie să se aplice meditaţia filosofică e timpul. Mai mult decât întinderea spaţiului, problemele puse de trecerea timpului au deşteptat gândul filosofic. Ecclesiastul,...

Pagina 10 din 13