Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Mitropolia Ungrovlahiei

  Problema întemeierii mitropoliilor româneşti, a Ungrovlahiei, a Moldovei şi Transilvaniei, a preocupat istoricii ecleziastici, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până astăzi. Dacă prin modul actual de abordare a problemei, prin folosirea documentelor, mai vechi sau mai noi, începuturile mitropoliilor Ungrovlahiei şi Moldovei sunt, în general rezolvate, nu acelaşi lucru putem spune despre începuturile mitropoliei Transilvaniei. Contextul istoric şi politic nu a fost acelaşi...

 • Mitropolia Transilvaniei

  Începuturile mitropoliei Transilvaniei. Condiţiile istorice în care s-au pus bazele unei ierarhii bisericeşti în Transilvania au fost cu totul deosebite faţă de celelalte două principate româneşti. Primele ştiri despre viaţa politică şi bisericească a românilor transilvăneni, excluzându-le pe cele ce ne sunt furnizate de descoperirile arheologice, ne sunt furnizate de Cronica scrisă de Magistrul P., notarul anonim(Anonimus) al regelui Bela, probabil Bela al II-lea (1131-1141), cunoscută în...

 • Mitropolia Moldovei

  Mitropolia Moldovei s-a întemeiat în, cu totul, alte condiţii. Contextul istoric, în care s-a înfiinţat mitropolia Moldovei, a fost cu totul altul decât în Ţara Românească. Statul medieval Moldova s-a înfiinţat prin descălecatul voievozilor maramureşeni, la est de Carpaţi, unde se organizase o marcă de apărare a Transilvaniei şi Ungariei, în faţa invaziilor tătare. Prin anul 1352, în fruntea acestei unităţi administrative era voievodul român, din Maramureş, Dragoş. El şi-a stabilit reşedinţa...

 • Expansiunea Artei Bizantine

  Comorile artei bizantine se extind în tot Imperiul, extindere ce se face pe două căi: a) pe calea importului, nu a operelor, ci a artiştilor (arhitecţi, pictori, copişti) care sunt angajaţi în urma unor comenzi provenite mai ales de la curţile imperiale; b) pe calea influenţelor ce se înt’lnesc sub forma copierii unor modele, modele ce nu vor fi copiate întocmai, ci vor suferi unele modificări sub forma adaptărilor la condiţiile şi specificul zonei care s-a inspirat. a) În primul caz al...

 • Exegeza Textelor din I Regi – Sectiunea I si Simbolismul lor Comentat de Sfantul Grigorie cel Mare

  1.1. „Era în vremea aceea un om unic la Ramataim-Ţafim, în Muntele Efraim, cu numele Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, efraimitul.”(1-1) Cel pe care îl reprezintă acest „bărbat” este, oare, altcineva decât Dumnezeul nostru şi Mântuitorul nostru? El s-a arătat în slăbiciunile trupului nostru, însă această slăbiciune a naturii pe care El şi-a asumat-o, El nu a lăsat să fie dominată de ispitele unei vieţi uşoare. 2. Vir („bărbat”) provine, după cum se ştie,...

 • Influenta Bizantina in Moldova si Tara Romaneasca in Viziunea lui Alexandru Elian

  1. ARGUMENT Alexandru Elian constituie o personalitate complexă, care stârneşte admiraţia pe parcurs ce incerci sa cuprinzi ceea ce a adus, prin eforturile sale, literaturii noastre. Scrisul său este variat, imbracând forma traducerilor, a studiilor de istorie a Bizanţului, a articolelor despre oameni de cultură de o importanţă vitală pentru noi. Variaţia aceasta şi capacitatea de a alcătui lucrări atât de diverse, dar foarte bine documentate, indică şi valoarea pe care acest istoric şi...

 • Metoda Standard - Cost

  Geneza metodei de calculare planificată a costurilor se găseşte în S.U.A., unde a apărut o nouă categorie de costuri bazate pe calcule tehnice, pe studii ale consumului productiv şi pe evaluarea consumurilor de materiale şi de timp cu ajutorul unor mărimi planificate. Acestea au apărut sub diferite denumiri, ca acelea de costuri estimate, costuri standard, costuri normate, costuri bugetare şi costuri preliminate. Prin costuri standard (Standard Cost) s-au înţeles de la început costuri...

 • Obiceiuri si Traditii Romanesti

  Obiceiurile calendaristice la români sunt bogat reprezentate în folclorul literar, fiind legate de munca desfasurată în cadrul ei natural. Obiceiurile tradiţionale care ocupă un loc aparte, prin durata şi amploarea lor, sunt cele legate de sărbătorile de iarnă, numite şi sărbătorile schimbării anului. Ele acoperă, la cumpana dintre ani, două săptămâni pline (24 decembrie-7 ianuarie) şi au ca puncte centrale Crăciunul şi Anul Nou. Acum se face cunoscut repertoriul lor bogat şi colorat, care...

 • Spiritismul

  Introducere Spiritismul este cea mai veche, mai răspândită şi mai primejdioasă dintre doctrinele şi practicile ocultiste. De fapt, toate religiile ocultiste sunt nişte religii surogat, care se vor răspunsuri la aporiile elementare ale lumii contemporane şi îşi conturează propriul mesaj pe baza motivaţiilor, a modului de viaţă şi a argumentelor societăţii contemporane . Luându-şi numele de la pretinsa comunicare cu spiritele (sufletele) morţilor, spiritismul este o practică oculta a cărei...

 • Sarbatorile Crestine si Homo Festivus - Tendinte Sectare de Eliminare a Sarbatorii

  Argument „Pentru noi e sărbătoare toată viaţa, pentru că suntem convinşi că Dumnezeu este lângă noi totdeauna şi în orice loc. Lucrăm pământul lăudând pe Dumnezeu ; călătorim pe mare, înălţând laude lui Dumnezeu; şi ne ducem şi cealaltă vieţuire cu gândul la Dumnezeu” . S-a spus că principala categorie asupra căreia trebuie să se aplice meditaţia filosofică e timpul. Mai mult decât întinderea spaţiului, problemele puse de trecerea timpului au deşteptat gândul filosofic. Ecclesiastul,...

 • Ascultarea Canonica

  Biserica, desfasurandu-si lucrarea sa mantuitoare in timp, se ocupa nu numai de ceea ce este bun si potrivit din punct de vedere religios in viata credinciosilor, ci si de ceea ce este rau si nepotrivit, cautand sa inlature raul si lipsurile din viata acestora. In acest scop, pe lnga harul dumnezeiesc, ea mai foloseste si o seama de norme religioase si morale, prin care indrumeaza viata credinciosilor, pe calea mantuirii. In cazul cand credinciosii nu-si conformeaza viata cu normele sale,...

 • Biserica Greco-Catolica din Comitatul Cluj in Secolul al XVIII-lea

  În această lucrare ne-am propus a prezenta foarte pe scurt cartea cercetătoarei clujene Greta-Monica Miron intitulată Biserica Greco-Catolică din comitatul Cluj din secolul XVIII-lea. Această carte apare sub egida Institutului de Studii Centrale Europene din cadrul Univ. „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, iar autoarea a fost ajutată în osteneala dumneaei de referenţii ştiinţifici prof. univ. dr. Doru Radosav şi conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta. De la început cititorul este impresionant de numărul...

 • Obiceiuri Calendaristice in Moldova

  Pentru populatia catolica din Moldova,ca si pentru cea ortodoxa, sarbatoarea Sf. Andrei, celebrate la data fixa de 30 noiembrie, reprezinta inceputul anotimpului friguros.Sf. Andrei se bucura de o popularitate deosebita in spatial carpato-danubian si a intrat inca de timpuriu in folclorul romanesc.Intru-un calendar arhaic,ajunul aceste sarbatori marca sfarsitul anului vechi, si deschidea un alt An Nou.Dupa cum remarca Ion Ghinoiu, ziua si noaptea Sf. Andrei pastreaza si astazi numeroase...

 • Etapele Pregatirii Predicii

  Majoritatea tratatelor omiletice vorbesc despre necesitatea unei duble pregătiri: îndepărtată (sau generală) şi apropiată (sau specială), prima care începe, propriu-zis, cu pregătirea generală pentru misiunea preoţească, a doua care se desfăşoară în zilele care preced rostirea predicii respective. Ambele etape se sprijină şi se condiţionează reciproc, fiind imposibilă o delimitare strictă în timp a lor. În ziua rostirii predicii suntem avantajaţi de tot ce am acumulat prin pregătirea noastră...

 • Animatorul

  Animatorul - cine este? Aici vi se oferă unele „elemente” (în stil telegrafic) ca să vă puteţi confrunta cu figura animatorului, şi discuta – dacă este cazul – între voi pentru o mai mare creştere şi realizare a acestei contribuţii pe care o oferiţi în mediul vostru. ...se începe din plăcere; se continuă pentru a sluji! -În cadrul bisericii, animatorul este o persoană care ţine mult la ceea ce este: un creştin care prin Botez a primit darul credinţei şi doreşte să se dezvolte în sânul...

Pagina 10 din 13