Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Aspecte Privind Raspandirea Crestinismului la Dunarea de Jos in Perioada Romana

  INTRODUCERE Dunărea a reprezentat un factor geografic foarte important în istoria Imperiului Roman, dar şi a Daciei. Fluviul a fost considerat elementul de maximă strategie de către împăraţii romani, fiind folosit ca element de apărare eficient impotriva popoarelor barbare, dar şi pentru atac. Dunărea a constituit obstacolul natural pentru statul Roman, care prefera să-şi apere frontierele pe malul fluviului, ridicând fortăreţe, şi castre. Elementele componente ale unui limes erau valul de...

 • Cunoastere si Comuniune cu Dumnezeu in Taina Sfantului Maslu

  1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă acţiunea mântuitoare a lui Hristos nu aparţine numai trecutului.El nu priveşte acum numai din cer cum cei ce cred in eficienţa operei Lui mântuitoare din cursul vieţii pământeşti îşi însuşesc prin credinţa rezultatul jertfei de pe cruce,ajutaţi sau nu de o comunitate eclesială. Aceasta, pentru ca Biserica Ortodoxă nu socoteşte că Hristos ne–a mântuit...

 • Istoria Crestinismului

  Dacă activitatea celor mai multe din ordinele monahale aveau un caracter moralizator, respectiv caritativ sau de apărare faţă duşmanul extern, Evul Mediu a mai produs în Biserica Apuseană alt soi de activitate, cea a inchiziţiei, legată de cercetarea şi nimicirea duşmanului intern, mai ales a ereziilor. Etimologic, numele «inquisitio» însemnează anchetă, cercetare. La început, inchiziţia a fost folosită numai ca procedură penală. Iniţial inchiziţia a fost înfiinţată în 1184 de papa...

 • Relatia dintre Natura si Har - Har si Libertate in Teologia Ortodoxa

  Introducere ,,Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi, şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14). Prin căderea în păcat, omul a ajuns să fie stăpânit de diavol şi patimi, pierzând comuniunea harică cu Dumnezeu, intrând în moarte spirituală şi îndreptându-se spre osânda veşnică. Omul nu mai putea ieşi singur din această prăpastie ivită între el şi Creator, de aceea Dumnezeu, în infinita Lui bunătate şi dragoste pentru om...

 • Sfanta Cruce in Lumina Noului Testament

  Introducere Planul veşnic de mântuire a lumii, de ridicare a păcatului săvârşit de Adam, l-a gândit Dumnezeu prin renunţarea la slava dumnezeiască, la imnurile înălţate de cetele îngereşti ale Heruvimilor şi Serafimilor, prin chenoză, prin pogorârea şi acceptarea firii noastre omeneşti, slabe şi înclinate spre păcat, aceasta culminând cu moartea pe Cruce la care se adaugă batjocurile, bătăile şi scuipările suferite de însuşi Creatorul tuturor. Dumnezeu a ales să moară pe Cruce, deoarece doar...

 • Hristologia la Adventistii din Ziua a Saptea

  Adventistii de ziua „a saptea” au aparut in prima jumatate a secolului trecut. Doctrina sa are ca punct central apropiata venire a lui Hristos, care va intemeia o imparatie de o mie de ani pe pamant. Biserica crestina din primele veacuri, impartasea credinta in parusie, dar nu era de acord ca Hristos va intemeia o imparatie pe pamant, ci una cereasca, iar durata acestei imparatii de o mie de ani era privita simbolic. Milenistii sau hiliastii de atunci au fost socotiti eretici si tratati ca...

 • Bisericile Baptiste

  Bisericile baptiste au apărut în anul 1611 în cadrul curentului radical al Reformei anglicane, cunoscute sub numele de independente. O speţă din cadrul acestui curent reformist s-a auto-intitulat puritanism, curent care a trecut în continentul european sub influenţa radicală de tip calvinist. Aşadar, la Amsterdam întâlnim comunităţile menoniţilor, provenite din rândul anabaptiştilor pacifişti încă din secolul XVI. Apărută în Biserica Catolică, ca răspuns la accentuatul proces de decădere...

 • Libertatea Religioasa in Uninunea Europeana

  I. APARIŢIA CREŞTINISMULUI. I.a. Apariţie şi fundament. Creştinismul – religie universală constituită pe temeiul credinţei în persoana şi scrierile care conţin cuvintele şi învăţătura lui Iisus Hristos ( Evanghelii ). Crestinişmul se afirma ca religie revelată, de origine divină. Fondatorul creştinismului, Iisus Hristos, nu este un simplu intermediar între Dumnezeu şi omenire, ci Dumnezeu însuşi venit printre oameni în vederea mântuirii lor şi pentru a predica ( propăvădui ) iubirea lui...

 • Catolicismul in Banat in Secolul XVII

  Introducere Lucrarea de faţă îşi propune spre dezbatere o temă puţin abordată în istoriografia românească în ciuda importanţei acesteia. Până în prezent nu a fost realizată o lucrare care să atingă chestiunea în cauză în toată complexitatea ei. Poate ne vom întreba de ce secolul al XVII-lea ? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de concis; pentru că secolul în cauză este “secolul de aur” al misionarismului catolic în lume, şi implicit, în ţările române, impulsionat şi susţinut de...

 • Maica Domnului in Ortodoxie

  INTRODUCERE Învăţătura ortodoxă despre “Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria”, are o importanţă deosebită şi o frumuseţe aparte. Aceasta şi datorită pietăţii deosebite şi afecţiunii cu care creştinii din toate timpurile s-au raportat la Maica Domnului. Sfânta Fecioară Maria a fost şi este pentru toţi creştinii nu numai Maica Domnului nostru Iisus Hristos, ci şi a tuturor creştinilor. Ea stă în centrul preocupărilor dumnezeeşti şi omeneşti...

 • Martorii lui Iehova - Factor de Tensiune Interconfesionala

  Trăim într – un timp al tehnicii avansate şi al vitezei. Lumea pare că este într-o continuă schimbare şi căutare. Şi în peisajul interconfesional contemporan lucrurile se schimbă, din cauze multiple. Accesul la internet a modificat într-un mod categoric accesul la informaţie, la cea de ordin spiritual inclusiv. Lucruri greu abordabile cu ceva timp în urmă – informaţie, cărţi, imagini sunt acum disponibile prin intermediul unui calculator conectat la internet. Desigur, acest lucru nu...

 • Iisus Hristos - Persoana Istorica

  Ce înseamnă să scrii istoria lui Iisus din Nazaret? În ce măsură este posibil să te situezi în Galileea sec. I cu suficiente garanţii în ceea ce priveşte rezultatele finale? Se poate scrie o carte despre cineva care, cât a trăit, n-a fost nici lider politic, nici general victorios, nici gânditor admirat, nici căpetenie religioasă recunoscută de Israel, de propriul său popor? A cărui memorie însă, în pofida tuturor acestor lucruri, după moarte, a dăinuit, s-a amplificat, s-a răspândit atât de...

 • Maica Domnului in Doctrina Catolica

  INTRODUCERE Importanţa tematicii Este propriu Ortodoxiei sǎ nu o prezinte pe Maica Domnului niciodatǎ separatǎ de Hristos, cum se întâmplǎ în Occident cu tablourile Madonei. Totdeauna este în legaturǎ cu IIisus Hristos. De aceea ea este cel mai aproape de El. Cine poate fi mai aproape de fiul ei decât o maică? El se face fiul unei mame, iubeşte o mamǎ omeneascǎ aşa cum o iubim noi pe mama noastrǎ, ascultǎ rugǎciunile ei cum ascultǎm noi rugǎciunile mamei noastre. El a venit ca sǎ ne...

 • Amelioratii Silvice

  TEMA PROIECTULUI Ameliorarea si valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Panuletul din cadrul UP IV Colibita. Perimetrul de ameliorare este o fosta pasune, degradata in timp, datorita pasunatului intensiv, preluata in fondul forestier in vederea stapanirii fenomenelor de degradare. In cadrul perimetrului de ameliorare in partea superioara exista o alunecare de teren cu masa alunecata moderat fragmentata fara exces de apa in suprafata, …1.0....

 • Botezul si Mirungerea

  O definiţie concisă a Sfinelor Taine este următoarea: „Sfintele Taine sunt lucrări văzute, aşezate de Mântuitorul Iisus Hristos în Biserică, prin care se împărtăşeşte credincioşilor harul cel nevăzut al lui Dumnezeu” Termenul „taină” este traducere substantivului grecesc „mistirion”, care înseamnă lucru tăinuit, secret, ascuns, ceea ce nu poate fi cuprins cu mintea, învăţătură tainică. În scrierile tardive ale Vechiului Testament ( Tobit, Iudita, Înţelepciunea lui Solomon, Înţelepciunea lui...

Pagina 5 din 12