Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Omilia Catre Tineri a Sfantului Vasile cel Mare

  Anul 2009 a fost dedicat de Sfântul Sinod al BOR comemorării şi pomenirii părinţilor capadocieni, prilej pentru a ne apleca şi a redescoperi, măcar în parte, acest tezaur de mare preţ pentru spiritualitatea ortodoxă, reprezentat de operele lor. Dintre părinţii capadocieni, trei s-au remarcat în mod deosebit, atât prin viaţă duhovnicească, cât şi prin lucrările lor teologice de mare profunzime, Sfântul Vasile al Cezareei, mare preot, mare liturghisitor, mare pedagog, mare prieten, mare...

 • Familia Crestina si Rolul ei Pentru Pastrarea Demnitatii Umane si a Sfinteniei Vietii

  Familia este o instituţie divină întemeiată de Dumnezeu încă de la creaţia omului. Având în vedere instituirea ei de către Dumnezeu, familia are un caracter sacru, subliniat de faptul că ea are drept prototip însăşi familia divină, Sfânta Treime, care are drept temelie iubirea desăvârşită, comuniunea, unitatea şi egalitatea Persoanelor Acesteia. Se evidenţiază prin aceasta, faptul că, familia este cea mai de seamă instituţie aşezată în slujba vieţii, toate celelalte instituţii care au rol în...

 • Duhovnicia la Sfantul Antonie Cel Mare

  Introducere Sfântul Antonie s-a născut în satul Coma din Egiptul de Mijloc, în jurul anului 251, dintr-o familie de creştini bogaţi. În secolul al treilea, Egiptul era o provincie a Imperiului Roman, reşedinţa guvernatorilor romani aflându-se la Alexandria, al doilea oraş ca mărime în imperiu, după capitala Roma. Creştinismul era înfloritor în Egipt, cu toate că păgânismul, fie el elenistic sau egiptean, era majoritar. Creştinismul pătrunsese în oraşe şi mai ales în metropola Egiptului,...

 • Identificarea Cuvantului in Noul Testament

  Termenul “συνείδησις” (sineidisis) 1. Identificarea cuvântului în Noul Testament (nr. de apariţii şi locurile): Substantivul grecesc „συνείδησις” (sentiment intim, cuget,constiinta) are in N.T. 30 de aparitii in 29 de versete. - Fapte 23:1 Şi Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a zis: Bărbaţi fraţi, eu cu bun cuget am vieţuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. - Fapte 24:16 Şi întru aceasta mă străduiesc şi eu ca să am totdeauna înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor un cuget ...

 • Interpretari Noi in Privinta Evenimentelor de la 1054

  Introducere “Ortodoxia a început să se deschidă, prin teologia ei mai nouă, unor experienţe şi explicitări al misterului creştin necesare nivelului spiritual al creştinilor de azi. Prin aceasta, Bisericile creştine au început să înlăture multe din piedicile care stăteau în calea apropierii lor, înaintând spre acea stare în care vor putea căuta împreună unele din expresiile noi ale misterului creştin, corespunzătoare credinciosului de astăzi, dar solidare cu expresiile bisericii primare”...

 • Biserica Catolica in Evul Mediu

  Teoreticienii bisericii divizau societatea în 3 clase sociale. Prima şi cea mai importantă era Clerul. Morala creştină cerea respectarea şi îndeplinirea necondiţionată a legilor Bibliei. Păcătosul se putea salva doar prin pocăinţă şi spovedanie. Imaginea ideală a creştinului era săracul. O parte din veniturile sale Biserica trebuia să le impartă celor nevoiaşi. În acelaşi timp biserica deţinea bogăţii imense şi era cel mai mare latifundiar. Populaţia Europei Occidentale plătea zeciuiala...

 • Spiritualitatea Hotararilor Sinodului VII Ecumenic

  INTRODUCERE Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din veacul al XX se ducea o luptă crâncenă, declarată, împotriva abordării religioase a vieţii, la începutul mileniului al III-lea, preocupările religioase au revenit în actualitate. În spatele termenului de „ spiritualitate” se ascund, din nefericire, o infinitate de concepţii diferite, uneori chiar contradictorii, multe dintre ele neavând de a face...

 • Raportul dintre Etica si Morala Crestina - Probleme si Perspective

  Învăţăturile creştinismului biblic îl deosebesc de alte religii. Creştinismul biblic, credinţa descrisă pe paginile Noului Testament este unică deoarece Hristos este unic. Lucrarea sa a fost unică şi Scripturile care descriu această lucrare sunt unice. Multe cărţi s-au scris despre religie. Unele s-au străduit să arate că toate religiile sunt esenţialmente la fel, că ele sunt doar căi care duc la acelaşi Dumnezeu. Dar, conform Bibliei, nu toate religiile duc la Dumnezeu. Există diferenţe...

 • Istoria Bisericii

  CURSUL 1 O PERIODIZARE A ISTORIEI BISERICII Obiective: 1. Cunoaşterea periodizării istoriei bisericii. 2. Familiarizarea cu fiecare perioada a istoriei bisericii. 3. Identificarea celor mai însemnate evenimente din fiecare perioadă a istoriei bisericii. 1. Biserica apostolică - De la înălţarea lui Cristos, 30 A.D. - La moartea apostolului Ioan, 100 A.D. - Punctul de pornire al bisericii este Muntele Măslinilor, aflat la răsărit de zidul Ierusalimului. - Aici, după învierea sa din...

 • Painea si Vinul Simbol Complex al Crestinismului

  Nu stiu dacă alt simbol a avut un impact mai mare in crestinism decât cel al euharistiei. Poate doar crucea sau botezul Botezul este un act unic în viată, crucea prin suprasolicitare pare a se fi demonetizat. Însă Pâinea si Vinul , prin repetarea periodică si prin actul pregătitor al introspectiei eventual asociată cu spovedania, îsi păstrează încă vie puterea simbolică. Cum s-a născut acest act neuitat de milenii? Ce ii dă vitalitate? În seara dinaintea arestării, judecării nedrepte si...

 • Curs de Pregatire pentru Invatatorii de Scoala Duminicala

  BAZA BIBLICĂ A LUCRĂRII Predăm copiilor pentru că Dumnezeu ne porunceşte: Deuteronom 4;9-10 „Numai ,ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău,în toate zilele vieţii tale,ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii,şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi. Adu-ţi aminte de ziua cînd te-ai înfăţişat înainte Domnului,Dumnezeului tău,la Horeb,cînd Domnul mi-a zis :Strînge poporul la mine ! Căci vreau să-i fac să audă...

 • Sfantul Serafim de Sarov

  INTRODUCERE Dumnezeu nu este obiectul vreunei ştiinţe, iar teologia se deosebeşte fundamental de gândirea filosofilor. Teologul nu îl caută pe Dumnezeu aşa cum un om ar căuta un obiect, ci se lasă cuprins de El aşa cum cineva se lasă cuprins de o persoană. Şi totuşi, pentru că a fost totuşi mai întâi găsit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu am putea spune, a purces să-l caute printr-o întâlnire revelatoare, el Îl poate apoi căuta pe Dumnezeu aşa cum cineva ar căuta o prezenţă cu întreaga sa...

 • Instituirea Sfintei Liturghii, Texte Scripturistice - Liturghia in Veacul Apostolic

  1. Introdcere In Biserica toti suntem datori, sub forme si masuri diferite, a-I sluji lui Dumnezeu. Prin aceasta slujire, manifestata mai ales prin participarea la cultul divin al Bisericii, aratam ca viata noastra este permanent indreptata catre Dumnezeu, iar noi incercam sa fim asemeni ingerilor care-I slujesc neincetat luiLui. Acest lucru se arata mai ales in Sfanta Euharistie, slujba care ne poarta din aceasta lume in Imparatia lui Dumnezeu, unde, in mod duhovnicesc, aducem doxologie...

 • Liturghia in Teologia lui Pseudo-Dionisie Areopagitul

  Tratatul Despre numirile dumnezeiești, ca și cele două tratate despre ierarhii, încep cu cuvintele: „Prezbiterul Dionisie către împreună-prezbiterul Timotei” , Timotei fiind considerat a fi unul și același cu însuși destinatarul celor două epistole pauline (I Timotei, II Timotei). Cele zece epistole sunt, de asemenea, adresate unor persoane din aceeași perioadă istorică: Sf. Ioan, Gaius, Sosipatru, Policarp din Smirna, Tit (același cu destinatarul unei alte epistole pauline). În unele pasaje...

 • Venerarea Sfintilor in Ortodoxie

  INTRODUCERE În centrul lumii create, ca şi o coroană a ei este pus omul zidit de Dumnezeu după chipul său cel veşnic viu. Omul face legătura între Dumnezeu şi creaţie, el are misiunea de a se hrăni euharistic din ea, iar, pe de altă parte, de a o sfinţi, de a o face templu al lui Dumnezeu. Omul participă la libertatea şi infinitatea absolută a lui Dumnezeu, el devine dumnezeu după har, ajunge conform Fiului lui Dumnezeu, se înnoieşte purtând chipul omului ceresc veşnic şi se preface din...

Pagina 6 din 12