Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Catolicismul in Banat in Secolul XVII

  Introducere Lucrarea de faţă îşi propune spre dezbatere o temă puţin abordată în istoriografia românească în ciuda importanţei acesteia. Până în prezent nu a fost realizată o lucrare care să atingă chestiunea în cauză în toată complexitatea ei. Poate ne vom întreba de ce secolul al XVII-lea ? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de concis; pentru că secolul în cauză este “secolul de aur” al misionarismului catolic în lume, şi implicit, în ţările române, impulsionat şi susţinut de...

 • Maica Domnului in Ortodoxie

  INTRODUCERE Învăţătura ortodoxă despre “Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria”, are o importanţă deosebită şi o frumuseţe aparte. Aceasta şi datorită pietăţii deosebite şi afecţiunii cu care creştinii din toate timpurile s-au raportat la Maica Domnului. Sfânta Fecioară Maria a fost şi este pentru toţi creştinii nu numai Maica Domnului nostru Iisus Hristos, ci şi a tuturor creştinilor. Ea stă în centrul preocupărilor dumnezeeşti şi omeneşti...

 • Martorii lui Iehova - Factor de Tensiune Interconfesionala

  Trăim într – un timp al tehnicii avansate şi al vitezei. Lumea pare că este într-o continuă schimbare şi căutare. Şi în peisajul interconfesional contemporan lucrurile se schimbă, din cauze multiple. Accesul la internet a modificat într-un mod categoric accesul la informaţie, la cea de ordin spiritual inclusiv. Lucruri greu abordabile cu ceva timp în urmă – informaţie, cărţi, imagini sunt acum disponibile prin intermediul unui calculator conectat la internet. Desigur, acest lucru nu...

 • Iisus Hristos - Persoana Istorica

  Ce înseamnă să scrii istoria lui Iisus din Nazaret? În ce măsură este posibil să te situezi în Galileea sec. I cu suficiente garanţii în ceea ce priveşte rezultatele finale? Se poate scrie o carte despre cineva care, cât a trăit, n-a fost nici lider politic, nici general victorios, nici gânditor admirat, nici căpetenie religioasă recunoscută de Israel, de propriul său popor? A cărui memorie însă, în pofida tuturor acestor lucruri, după moarte, a dăinuit, s-a amplificat, s-a răspândit atât de...

 • Maica Domnului in Doctrina Catolica

  INTRODUCERE Importanţa tematicii Este propriu Ortodoxiei sǎ nu o prezinte pe Maica Domnului niciodatǎ separatǎ de Hristos, cum se întâmplǎ în Occident cu tablourile Madonei. Totdeauna este în legaturǎ cu IIisus Hristos. De aceea ea este cel mai aproape de El. Cine poate fi mai aproape de fiul ei decât o maică? El se face fiul unei mame, iubeşte o mamǎ omeneascǎ aşa cum o iubim noi pe mama noastrǎ, ascultǎ rugǎciunile ei cum ascultǎm noi rugǎciunile mamei noastre. El a venit ca sǎ ne...

 • Amelioratii Silvice

  TEMA PROIECTULUI Ameliorarea si valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Panuletul din cadrul UP IV Colibita. Perimetrul de ameliorare este o fosta pasune, degradata in timp, datorita pasunatului intensiv, preluata in fondul forestier in vederea stapanirii fenomenelor de degradare. In cadrul perimetrului de ameliorare in partea superioara exista o alunecare de teren cu masa alunecata moderat fragmentata fara exces de apa in suprafata, …1.0....

 • Botezul si Mirungerea

  O definiţie concisă a Sfinelor Taine este următoarea: „Sfintele Taine sunt lucrări văzute, aşezate de Mântuitorul Iisus Hristos în Biserică, prin care se împărtăşeşte credincioşilor harul cel nevăzut al lui Dumnezeu” Termenul „taină” este traducere substantivului grecesc „mistirion”, care înseamnă lucru tăinuit, secret, ascuns, ceea ce nu poate fi cuprins cu mintea, învăţătură tainică. În scrierile tardive ale Vechiului Testament ( Tobit, Iudita, Înţelepciunea lui Solomon, Înţelepciunea lui...

 • Teologia Noului Testament

  I.Cursul de “Teologia Noului Testament”, face parte din disciplina numită “Teologie biblică” care include “Teologia Vechiului şi Noului Testament”. Cursul de “Teologie biblică” urmează cursului de “Exegeză biblică”. “Exegeza biblică se ocupă cu studierea textelor Scripturii în contextul în care acestea se află. Cursul de “Teologie biblică”, sistematizează într-o anumită ordine logică învăţăturile pe care le conţine textul biblic studiat, sistematizarea acestor învăţături fiind dependente ...

 • Tratatul Despre Preotie al Sfantului Ioan Gura de Aur

  Sfântul Ioan Gură de Aur este, indiscutabil, unul din marii Părinţi ai primului mileniu creştin şi ai Bisericii creştine din totdeauna. S-a născut în Antiohia, în perioada 344-354 (părerile unanime ale majorităţii specialiştilor plasează naşterea Sfântului Ioan Gură de Aur cel mai probabil în anul 354), rămâne orfan foarte de timpuriu, tatăl său moare curând după naşterea sa, beneficiază de grija, creşterea şi educaţia mamei sale, Antuza, o femeie foarte virtuoasă şi o mamă dedicată, fapt...

 • Omilia Catre Tineri a Sfantului Vasile cel Mare

  Anul 2009 a fost dedicat de Sfântul Sinod al BOR comemorării şi pomenirii părinţilor capadocieni, prilej pentru a ne apleca şi a redescoperi, măcar în parte, acest tezaur de mare preţ pentru spiritualitatea ortodoxă, reprezentat de operele lor. Dintre părinţii capadocieni, trei s-au remarcat în mod deosebit, atât prin viaţă duhovnicească, cât şi prin lucrările lor teologice de mare profunzime, Sfântul Vasile al Cezareei, mare preot, mare liturghisitor, mare pedagog, mare prieten, mare...

 • Familia Crestina si Rolul ei Pentru Pastrarea Demnitatii Umane si a Sfinteniei Vietii

  Familia este o instituţie divină întemeiată de Dumnezeu încă de la creaţia omului. Având în vedere instituirea ei de către Dumnezeu, familia are un caracter sacru, subliniat de faptul că ea are drept prototip însăşi familia divină, Sfânta Treime, care are drept temelie iubirea desăvârşită, comuniunea, unitatea şi egalitatea Persoanelor Acesteia. Se evidenţiază prin aceasta, faptul că, familia este cea mai de seamă instituţie aşezată în slujba vieţii, toate celelalte instituţii care au rol în...

 • Duhovnicia la Sfantul Antonie Cel Mare

  Introducere Sfântul Antonie s-a născut în satul Coma din Egiptul de Mijloc, în jurul anului 251, dintr-o familie de creştini bogaţi. În secolul al treilea, Egiptul era o provincie a Imperiului Roman, reşedinţa guvernatorilor romani aflându-se la Alexandria, al doilea oraş ca mărime în imperiu, după capitala Roma. Creştinismul era înfloritor în Egipt, cu toate că păgânismul, fie el elenistic sau egiptean, era majoritar. Creştinismul pătrunsese în oraşe şi mai ales în metropola Egiptului,...

 • Identificarea Cuvantului in Noul Testament

  Termenul “συνείδησις” (sineidisis) 1. Identificarea cuvântului în Noul Testament (nr. de apariţii şi locurile): Substantivul grecesc „συνείδησις” (sentiment intim, cuget,constiinta) are in N.T. 30 de aparitii in 29 de versete. - Fapte 23:1 Şi Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a zis: Bărbaţi fraţi, eu cu bun cuget am vieţuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. - Fapte 24:16 Şi întru aceasta mă străduiesc şi eu ca să am totdeauna înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor un cuget ...

 • Interpretari Noi in Privinta Evenimentelor de la 1054

  Introducere “Ortodoxia a început să se deschidă, prin teologia ei mai nouă, unor experienţe şi explicitări al misterului creştin necesare nivelului spiritual al creştinilor de azi. Prin aceasta, Bisericile creştine au început să înlăture multe din piedicile care stăteau în calea apropierii lor, înaintând spre acea stare în care vor putea căuta împreună unele din expresiile noi ale misterului creştin, corespunzătoare credinciosului de astăzi, dar solidare cu expresiile bisericii primare”...

 • Biserica Catolica in Evul Mediu

  Teoreticienii bisericii divizau societatea în 3 clase sociale. Prima şi cea mai importantă era Clerul. Morala creştină cerea respectarea şi îndeplinirea necondiţionată a legilor Bibliei. Păcătosul se putea salva doar prin pocăinţă şi spovedanie. Imaginea ideală a creştinului era săracul. O parte din veniturile sale Biserica trebuia să le impartă celor nevoiaşi. În acelaşi timp biserica deţinea bogăţii imense şi era cel mai mare latifundiar. Populaţia Europei Occidentale plătea zeciuiala...

Pagina 6 din 13