Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Liturghia in Teologia lui Pseudo-Dionisie Areopagitul

  Tratatul Despre numirile dumnezeiești, ca și cele două tratate despre ierarhii, încep cu cuvintele: „Prezbiterul Dionisie către împreună-prezbiterul Timotei” , Timotei fiind considerat a fi unul și același cu însuși destinatarul celor două epistole pauline (I Timotei, II Timotei). Cele zece epistole sunt, de asemenea, adresate unor persoane din aceeași perioadă istorică: Sf. Ioan, Gaius, Sosipatru, Policarp din Smirna, Tit (același cu destinatarul unei alte epistole pauline). În unele pasaje...

 • Venerarea Sfintilor in Ortodoxie

  INTRODUCERE În centrul lumii create, ca şi o coroană a ei este pus omul zidit de Dumnezeu după chipul său cel veşnic viu. Omul face legătura între Dumnezeu şi creaţie, el are misiunea de a se hrăni euharistic din ea, iar, pe de altă parte, de a o sfinţi, de a o face templu al lui Dumnezeu. Omul participă la libertatea şi infinitatea absolută a lui Dumnezeu, el devine dumnezeu după har, ajunge conform Fiului lui Dumnezeu, se înnoieşte purtând chipul omului ceresc veşnic şi se preface din...

 • Cultul Mortilor la Poporul Roman

  CAPITOLUL I DESPRE NEMURIREA SUFLETULUI I.1. Despre trup şi suflet Singura fiinţă pământească frământată de dorul necunoscutului este omul. Omul reprezintă capodopera divinităţii, o încununare a creaţiei. Totodată el este un microcosmos, punct de întâlnire a două dimensiuni: spirituală şi materială ; veriga dintre cer şi pământ. Omul este “chip şi slavă a lui Dumnezeu” (Fac.1,26-27;1 Cor.11,7). Natura omului este înţeleasă după referatul biblic ca fiind dihotomică (Fac.2,7), adică...

 • Misiunea Bisericii in Mediul Educational

  INTRODUCERE Teologia Ortodoxă foloseşte cu precauţii şi rezerve terminologia care s-a impus în creştinismul occidental, în secolele trecute. Concepută ca o acţiune extraordinară, ,,misiunea” a însemnat propagarea evangheliei în ţările necreştine, în slujba căreia s-au organizat societăţi misionare. Ortodocşii au făcut adesea experienţa ,,misiunilor străine, dar această interpretare nu mai este dominantă, datorită unei abordări eclesiologice bine definite. ,,Misiune” (vine de la verbul ,,a...

 • Casatoriile Mixte in Lumina Invataturii si Practicii Ortodoxe

  I. INTRODUCERE Problema căsătoriilor mixte, adică a căsătoriilor dintre persoane aparţinând unor religii sau confesiuni creştine diferite, a constituit şi constituie şi azi una din cele mai dificile probleme în relaţiile interreligioase şi interconfesionale creştine. Problema a fost şi este abordată de pe poziţii diferite în lumina învăţăturii doctrinare a uneia sau alteia dintre religii sau confesiuni religioase, urmărindu-se scopuri dintre cele mai diverse, dintre care nu au lipsit şi nu...

 • Biserici, Manastiri si Schituri din Romania

  Bisericile de lemn din Maramureș, se disting între celelalte biserici de lemn din Transilvania. Acestea se întâlnesc în vechiul Maramureș, o regiune cu o identitate încă puternic definită de limitele sale geografice naturale. În aceste limite este necesar să fie incluse și un număr de biserici aflate de cealaltă parte a râului Tisa, din partea de nord, aflată astăzi în Ucraina. Bisericile de lemn din Budești Josani, Desești, Bârsana, Poienile Izei și Ieud Deal se află în Maramureșul istoric,...

 • Biserica Ortodoxa

  Ca instituţie divină întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pentru mântuirea lumii şi pentru continuarea lucrarii Sale până la sfarşitul veacurilor, Biserica a fost înzestrată de catre Intemeietorul ei cu toate mijloacele trebuitoare pentru conducerea şi lucrarea sa. Deşi Mântuitorul Hristos nu a dat Bisericii Sale un cod special dupa care să se conducă, totuşi prin cuvintele: ,,Iată, Eu, cu voi sunt în toate zilele până la sfârsitul veacurilor” (Matei XXVIII ), a arătat că El este capul...

 • Mesajul Bisericilor din Apocalipsa

  Capitolul I. Aspecte metodice 1. Definirea, delimitarea şi încadrarea subiectului Subiectul analizat în lucrarea de faţă este mesajul transmis de apostolul Ioan către şapte biserici din Asia Mică. Subiectul se va aborda în mod deosebit din punct de vedere istoric şi socio-cultural fără însă ca analiza exegetică a pasajelor ce conţin aceste mesaje să fie neglijată. Această lucrare se încadrează în Teologia Biblică a Noului Testament şi îşi propune să contureze o înţelegere clară a...

 • Sacrul in Literatura Religioasa

  ARGUMENT In analiza operei lui Tudor Arghezi, critica literara a subliniat originalitatea si forta expresiei poetice a celui mai mare poet roman al secolului XX. Problema religiozitatii reprezinta axul central al tuturor exegezelor, fiind abordata fie prin disocierea poeziei mistice de cea religioasa cu scopul observarii unor teme religioase in lirica argheziana §i a limbajului poetic religios in viziunea lui Eugen Lovinescu, fie in spiritul teologiei negative cu trimiteri la Pseudo-Dionisie...

 • Cultul Sfintei Cruci

  1. INTRODUCERE În centrul credinţei creştine stă mărturisirea evenimentelor de bază din viaţa şi opera lui Hristos, care au schimbat raportul dintre om şi Dumnezeu: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, si că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi” (I Cor. 15, 3-4). “Noi propovăduim pe Hristos răstignit” (I Cor. 1, 23). În propovăduirea sa şi în actele sale sacramentale, Biserica, are menirea...

 • Administrarea Sfintei Taine a Cununiei

  1. Vechimea şi importanţa căsătoriei Căsătoria este socotită cea mai veche instituţie a dreptului divin, fiindcă ea a luat fiinţă – aşa cum reiese din Sfânta Scriptură – odată cu crearea primilor oameni Adam şi Eva. Într-adevăr, aşa cum se referă în Facere, capitolele I şi II, după ce Dumnezeu a făcut pe om a văzut că “nu este bine să fie omul singur” şi de aceea i-a făcut ajutor potrivit pentru el, făcând în acest scop pe femeie cu os din oasele lui Adam şi carne din carnea lui (Facere 3,...

 • Sfanta Liturghie - Istoric, Randuiala, Explicare

  Sfântul Simeon al Tesalonicului spunea despre Sf. Liturghie că: “este o încununare a slujbelor serviciului divin public deaorece în cadrul ei ni se oferă posibilitatea împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos”. Rânduiala sfântă în cursul căreia se săvârşeşte jertfa Noului Legământ este Sf. Liturghi. Originea şi fundamentul acesteia sunt Sfânta Jertfă, adusă în chip nesângeros de către Mântuitorul pe Cruce pentru mântuirea lumii şi prevestită sau anticipată de El, în chip nesângeros...

 • Diaconul Coresi - Rolul Tipariturilor Sale in Cultura Romaneasca

  Capitolul I: INRODUCERE Am purces la efectuarea acestei lucrări de licenţă în urma cercetării vieţii şi activităţii diaconului Coresi; şi constatând că există numai prezentări fragmentare şi foarte puţine ediţii complete cu referire la Sfinţia Sa diaconul Coredi, am hotărât că sub îndrumarea Părintelui Profesor Doctor Decan Manu Dănuţ să prezint o lucrare cât mai detaliată şi completă despre diaconul Coresi. “După aceae, că rugămu toţi sfinţi părinţi, oare vladici, oare episcopi, în carora...

 • Mesia si Conceptul Mesianic in Isaia

  INTRODUCERE „Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare; peste cei care locuiau pământul întunecos a strălucit o lumină Pentru că un copil s-a născut, ne-a fost dat un fiu. Pe umerii lui este semnul puterii şi numele său este Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principele păcii; împărăţia lui va fi mare şi pacea nu se va sfârşi”. (Is 9,1-5; cf. 2,2-5) Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul de la ceea ce este...

 • Preotul Duhovnic in Biserica Ortodoxa

  1. Persoana Duhovnicului Există două feluri de duhovnici. Cei dintîi sunt toţi preoţii, cărora li s-a citit de către episcop o hirotesie specială, care le dă dreptul să asculte mărturisiri să lege si să dezlege. Cei din a doua categorie sunt părinţii duhovniceşti, fără Hirotonie, meniţi să sfătuiască duhovniceşte poporul lui Dumnezeu. Duhovnicul trebuie să fie pe măsura fiecarui penitent. Aici, în scaunul de duhovnicie, “preotul are putere cât Dumnezeu. Nu s-a spus îngerilor , ci oamenilor...

Pagina 7 din 12