Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Spiritualitatea Hotararilor Sinodului VII Ecumenic

  INTRODUCERE Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din veacul al XX se ducea o luptă crâncenă, declarată, împotriva abordării religioase a vieţii, la începutul mileniului al III-lea, preocupările religioase au revenit în actualitate. În spatele termenului de „ spiritualitate” se ascund, din nefericire, o infinitate de concepţii diferite, uneori chiar contradictorii, multe dintre ele neavând de a face...

 • Raportul dintre Etica si Morala Crestina - Probleme si Perspective

  Învăţăturile creştinismului biblic îl deosebesc de alte religii. Creştinismul biblic, credinţa descrisă pe paginile Noului Testament este unică deoarece Hristos este unic. Lucrarea sa a fost unică şi Scripturile care descriu această lucrare sunt unice. Multe cărţi s-au scris despre religie. Unele s-au străduit să arate că toate religiile sunt esenţialmente la fel, că ele sunt doar căi care duc la acelaşi Dumnezeu. Dar, conform Bibliei, nu toate religiile duc la Dumnezeu. Există diferenţe...

 • Istoria Bisericii

  CURSUL 1 O PERIODIZARE A ISTORIEI BISERICII Obiective: 1. Cunoaşterea periodizării istoriei bisericii. 2. Familiarizarea cu fiecare perioada a istoriei bisericii. 3. Identificarea celor mai însemnate evenimente din fiecare perioadă a istoriei bisericii. 1. Biserica apostolică - De la înălţarea lui Cristos, 30 A.D. - La moartea apostolului Ioan, 100 A.D. - Punctul de pornire al bisericii este Muntele Măslinilor, aflat la răsărit de zidul Ierusalimului. - Aici, după învierea sa din...

 • Painea si Vinul Simbol Complex al Crestinismului

  Nu stiu dacă alt simbol a avut un impact mai mare in crestinism decât cel al euharistiei. Poate doar crucea sau botezul Botezul este un act unic în viată, crucea prin suprasolicitare pare a se fi demonetizat. Însă Pâinea si Vinul , prin repetarea periodică si prin actul pregătitor al introspectiei eventual asociată cu spovedania, îsi păstrează încă vie puterea simbolică. Cum s-a născut acest act neuitat de milenii? Ce ii dă vitalitate? În seara dinaintea arestării, judecării nedrepte si...

 • Curs de Pregatire pentru Invatatorii de Scoala Duminicala

  BAZA BIBLICĂ A LUCRĂRII Predăm copiilor pentru că Dumnezeu ne porunceşte: Deuteronom 4;9-10 „Numai ,ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău,în toate zilele vieţii tale,ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii,şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi. Adu-ţi aminte de ziua cînd te-ai înfăţişat înainte Domnului,Dumnezeului tău,la Horeb,cînd Domnul mi-a zis :Strînge poporul la mine ! Căci vreau să-i fac să audă...

 • Sfantul Serafim de Sarov

  INTRODUCERE Dumnezeu nu este obiectul vreunei ştiinţe, iar teologia se deosebeşte fundamental de gândirea filosofilor. Teologul nu îl caută pe Dumnezeu aşa cum un om ar căuta un obiect, ci se lasă cuprins de El aşa cum cineva se lasă cuprins de o persoană. Şi totuşi, pentru că a fost totuşi mai întâi găsit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu am putea spune, a purces să-l caute printr-o întâlnire revelatoare, el Îl poate apoi căuta pe Dumnezeu aşa cum cineva ar căuta o prezenţă cu întreaga sa...

 • Instituirea Sfintei Liturghii, Texte Scripturistice - Liturghia in Veacul Apostolic

  1. Introdcere In Biserica toti suntem datori, sub forme si masuri diferite, a-I sluji lui Dumnezeu. Prin aceasta slujire, manifestata mai ales prin participarea la cultul divin al Bisericii, aratam ca viata noastra este permanent indreptata catre Dumnezeu, iar noi incercam sa fim asemeni ingerilor care-I slujesc neincetat luiLui. Acest lucru se arata mai ales in Sfanta Euharistie, slujba care ne poarta din aceasta lume in Imparatia lui Dumnezeu, unde, in mod duhovnicesc, aducem doxologie...

 • Liturghia in Teologia lui Pseudo-Dionisie Areopagitul

  Tratatul Despre numirile dumnezeiești, ca și cele două tratate despre ierarhii, încep cu cuvintele: „Prezbiterul Dionisie către împreună-prezbiterul Timotei” , Timotei fiind considerat a fi unul și același cu însuși destinatarul celor două epistole pauline (I Timotei, II Timotei). Cele zece epistole sunt, de asemenea, adresate unor persoane din aceeași perioadă istorică: Sf. Ioan, Gaius, Sosipatru, Policarp din Smirna, Tit (același cu destinatarul unei alte epistole pauline). În unele pasaje...

 • Venerarea Sfintilor in Ortodoxie

  INTRODUCERE În centrul lumii create, ca şi o coroană a ei este pus omul zidit de Dumnezeu după chipul său cel veşnic viu. Omul face legătura între Dumnezeu şi creaţie, el are misiunea de a se hrăni euharistic din ea, iar, pe de altă parte, de a o sfinţi, de a o face templu al lui Dumnezeu. Omul participă la libertatea şi infinitatea absolută a lui Dumnezeu, el devine dumnezeu după har, ajunge conform Fiului lui Dumnezeu, se înnoieşte purtând chipul omului ceresc veşnic şi se preface din...

 • Cultul Mortilor la Poporul Roman

  CAPITOLUL I DESPRE NEMURIREA SUFLETULUI I.1. Despre trup şi suflet Singura fiinţă pământească frământată de dorul necunoscutului este omul. Omul reprezintă capodopera divinităţii, o încununare a creaţiei. Totodată el este un microcosmos, punct de întâlnire a două dimensiuni: spirituală şi materială ; veriga dintre cer şi pământ. Omul este “chip şi slavă a lui Dumnezeu” (Fac.1,26-27;1 Cor.11,7). Natura omului este înţeleasă după referatul biblic ca fiind dihotomică (Fac.2,7), adică...

 • Misiunea Bisericii in Mediul Educational

  INTRODUCERE Teologia Ortodoxă foloseşte cu precauţii şi rezerve terminologia care s-a impus în creştinismul occidental, în secolele trecute. Concepută ca o acţiune extraordinară, ,,misiunea” a însemnat propagarea evangheliei în ţările necreştine, în slujba căreia s-au organizat societăţi misionare. Ortodocşii au făcut adesea experienţa ,,misiunilor străine, dar această interpretare nu mai este dominantă, datorită unei abordări eclesiologice bine definite. ,,Misiune” (vine de la verbul ,,a...

 • Casatoriile Mixte in Lumina Invataturii si Practicii Ortodoxe

  I. INTRODUCERE Problema căsătoriilor mixte, adică a căsătoriilor dintre persoane aparţinând unor religii sau confesiuni creştine diferite, a constituit şi constituie şi azi una din cele mai dificile probleme în relaţiile interreligioase şi interconfesionale creştine. Problema a fost şi este abordată de pe poziţii diferite în lumina învăţăturii doctrinare a uneia sau alteia dintre religii sau confesiuni religioase, urmărindu-se scopuri dintre cele mai diverse, dintre care nu au lipsit şi nu...

 • Biserici, Manastiri si Schituri din Romania

  Bisericile de lemn din Maramureș, se disting între celelalte biserici de lemn din Transilvania. Acestea se întâlnesc în vechiul Maramureș, o regiune cu o identitate încă puternic definită de limitele sale geografice naturale. În aceste limite este necesar să fie incluse și un număr de biserici aflate de cealaltă parte a râului Tisa, din partea de nord, aflată astăzi în Ucraina. Bisericile de lemn din Budești Josani, Desești, Bârsana, Poienile Izei și Ieud Deal se află în Maramureșul istoric,...

 • Biserica Ortodoxa

  Ca instituţie divină întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pentru mântuirea lumii şi pentru continuarea lucrarii Sale până la sfarşitul veacurilor, Biserica a fost înzestrată de catre Intemeietorul ei cu toate mijloacele trebuitoare pentru conducerea şi lucrarea sa. Deşi Mântuitorul Hristos nu a dat Bisericii Sale un cod special dupa care să se conducă, totuşi prin cuvintele: ,,Iată, Eu, cu voi sunt în toate zilele până la sfârsitul veacurilor” (Matei XXVIII ), a arătat că El este capul...

 • Mesajul Bisericilor din Apocalipsa

  Capitolul I. Aspecte metodice 1. Definirea, delimitarea şi încadrarea subiectului Subiectul analizat în lucrarea de faţă este mesajul transmis de apostolul Ioan către şapte biserici din Asia Mică. Subiectul se va aborda în mod deosebit din punct de vedere istoric şi socio-cultural fără însă ca analiza exegetică a pasajelor ce conţin aceste mesaje să fie neglijată. Această lucrare se încadrează în Teologia Biblică a Noului Testament şi îşi propune să contureze o înţelegere clară a...

Pagina 7 din 13