Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Filocalia din Istoria Isihasmului Romanesc

  Despre Paisie s-a scris foarte mult şi în ruseşte şi în româneşte. Dar credem că o latură, asupra căreia ar trebui să se insiste mai mult, ar fi încadrarea lucrării duhovniceşti şi organizatorice a lui în ambianţa româ¬nească în care a trăit, arătîndu-se, pe lîngă ceea ce a dat el monahismului românesc, şi ceea ce a primit el, cu mult mai mult, de la acesta. Ceea ce ni se pare că a adus el în monahismul româ¬nesc, nu e preocuparea de rugăciunea lui Iisus — căci, aceasta s-a menţinut mereu...

 • Valoarea Misionara a Omului in Teologia Ortodoxa

  1. Chipul lui Dumnezeu sau identitatea omului ca persoană „Cinstit-ai cu chipul Tău făptura mâinilor Tale, Mântuitorule, zugrăvit-ai în chip material asemănarea fiinţei celei înţelegătoare” Părintele Bulgakov sublinia, că de fapt creaţia e un act ce îşi are începutul în libertatea iubirii Creatorului. Ca act personal creativ al lui Dumnezeu Care este iubire, ea nu-şi poate avea începutul decât în iubire. Şi tot în această iubire îşi va avea şi împlinirea. Urmând învăţătura Sfântului...

 • Islamul

  Istoria islamului Islamismul, credinţa musulmanilor constituie o tendinţa dominantă în vieţile multor popoare din Orientul Mijlociu, vestul Asiei si nordul Africii. Impactul acestei credinţe asupra lumii este deosebit de mare. În lumea zilelor noastre, Islamismul este religia care înregistrează o rapidă creştere; După cum se ştie istoria de început a Islamului a gravitat în jurul unui singur personaj central: ,,Mahomed”. Islamismul este cea mai tânăra dintre religiile majore ale lumii,...

 • Pilda Lucratorilor Viei - Hermeneutica

  1. Introducere: Pildele şi învăţăturile cuprinse în cele patru Evanghelii, atât prin varietatea ideilor şi subiectelor, cât şi prin forma lor de prezentare şi, mai ales prin adâncimea lor spirituală, fac din Mântuitorul nostru, care a venit pe pământ asumându-şi toate condiţiile umane, cel mai mare şi desăvârşit Învăţător al tuturor vremurilor. Una din metodele utilizate de Isus pentru a învăţa pe cei din jurul Său, fie că era vorba de mulţimile care-L înconjurau, fie că era vorba de...

 • Importanta Sfintei Treimi in Catehezele Sfantului Chiril al Ierusalimului

  INTRODUCRE În Palestina Sfântă, unde au petrecut proorocii V.T., vestitori ai naşterii şi a lucrării mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu întrupat şi unde Însuşi Logosul a binevoit să se întrupeze din Fecioara Maria şi Spiritul Sfânt, au apărut scriitori şi Părinţi Bisericeşti de talia Sf. Iustin Mărturisitorul şi filozoful, de geniul lui Origen, care a ilustrat Şcoala de la Cezareea mai bine de douăzeci de ani, de erudiţia lui Eusebiu al Cezareei, de dreapta credinţă a lui Epifaniu, de curăţia...

 • Doctrina Trinitara la Sfantul Augustin

  INTRODUCERE Păstrând întâietatea pentru Sfântul Pavel, Apostolul Neamurilor şi figura centrală din extinsa arie a creştinismului, Sfântul Augustin, asociat cu Sfântul Toma d’Aquino, sunt cei doi titani ai gândirii creştine ce au exercitat o influenţă covârşitoare în aproape toate preocupările accesibile raţiunii din domeniul ştiinţei, moralei, filosofiei şi teologiei. Sfântul Augustin a fost unul dintre cei mai mari, mai fecunzi şi mai prestigioşi scriitori latini din secolele IV - V....

 • Sacramentul Euharistiei

  Catehismul Bisericii Catolice defineşte sacramentul ca un semn vizibil instituit de Isus Cristos prin care primim harul nevăzut. Termenul latin „sacramentum”, are o istorie bogată şi complexă atât în afara creştinismului cât şi în interiorul său. Din cea mai simplă analiză a semnului ne putem da seama că este primul şi cel mai important mijloc de comunicare existent în natură înainte de a fi fost instituit convenţional de om. În Noul Testament primul şi fundamentalul semn este Isus...

 • Sfanta Ungere a Infirmilor

  Lista abrevierilor 1. Abrevieri biblice: Iac. - Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov. 2. Abrevieri magisteriale: AJ – Concilium Provinciale Primum Provinciae Ecclesiasticae Graeco-Catholicae Alba-Iulliensis et Fogarasiensis, Blaj, 1872 CBC – Catehismul Bisericii Catolice CCEO – Codul Canoanelor Bisericilor Orientale. DS – DENZINGER, SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum definitinum et declarationum de rebus fidei et morun, Editio 36. EV – Enchiridion Vaticanum, 12 volume,...

 • Rugaciunea in Sfanta Scriptura

  Introducere „Rugăciunea este înălţarea sufletului către Dumnezeu sau cererea de la Dumnezeu a unor bunuri potrivite” spune Sfântul Ioan Damaschinul. De unde găsim noi atunci când ne rugăm? Oare de la înălţimea trufiei şi a voinţei noastre proprii, sau din <<adâncurile>> (Ps. 130, 1) unei inimi umile şi pline de pocăinţă? Cel ce se smereşte va fi înălţat (cf. Luc. 18, 9-14). Umilinţa este temelia rugăciunii, „căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie” (Rom. 8, 26). Umilinţa este...

 • Sa ne Supunem Stapanilor

  Introducere Scrisoarea către Romani este o capodoperă a apostolului, fiind expunerea cea mai bine elaborată şi cea mai autentică. Fără această scriere este foarte greu să-l înţelegem pe Pavel şi genul său. Este importantă atât pentru lumea catolică – din partea căreia se bucură de o stimă deosebită – cât şi pentru cea ne-catolică. Este considerată testamentul lui Pavel şi cel mai important text al NT după Evanghelii. CV-II- se adapă din aceste scrieri aproximativ de 118 ori, fiind depăşită...

 • Purificarea Preotiei Levitice - Malahia 3,1-7

  SIGLE ŞI ABREVIERI 1. ABREVIERI TEHNICE ARC – Arhiepiscopia Romano Catolică cf. – confruntă drd. – doctorand ed. – editura loc. cit. – locul citat op. cit. – opera citată p. – pagina pp. – paginile pr. – preot prof. – profesor v. – verset V.T. – Vechiul Testament 2. ABREVIERI BIBLICE Vechiul testament Am. – Amos Ag. – Agheu 1 Cr – Prima carte a Cronicilor Dt. – Deuteronom Ex. – Exod Ez. – Ezechiel Gen. - Geneza Ier. – Ieremia Ios. – Iosua Jdc. – Cartea Judecătorilor...

 • Constiinta in Sfanta Scriptura

  LISTA ABREVIERILOR 1. Abrevieri tehnice ARC –Arhiepiscopia romano-catolică BOR –Biserica Ortodoxă Română asist. univ. – asistent universitar cap. - capitol cf. - confruntă dr. – doctor ed. – editura lb. - limba p. – pagină vol. - volumul V.T. –Vechiul Testament 2. Abrevieri biblice 1 Cor. - 2 Cor. - Evr. - Fac. – Cartea Facerii Filip. - Ier. –Ieremia Înţ. –Cartea Înţelepciunii Lc. – Evanghelia după Luca Mt. – Evanghelia după Matei Ps. - Psalmii 1Pt. - Qoh. - 1Reg....

 • Taina Casatoriei

  Capitolul I A. Căsătoria în Vechiul Testament. În Israelul antic, căsătoria şi viaţa de familie, prezentau aceleaşi caracteristici care erau în tot orientul antic. Căsătoriile erau de tip patriarhal, tatăl familiei, avea autoritate asupra soţiei, copiilor, nepoţilor, servitorilor şi sclavilor. Lăsarea unei zestre (dote), tatălui logodnicei, nu trebuie să fie interpretat ca şi cumpărarea soţiei; de fapt acest lucru însemna, era ca un fel de recompensă pentru familia care „pierde” un membru...

 • Infailibilitatea si Primatul Pontifului Roman

  LISTA ABREVIERILOR 1.ABREVIERI BIBLICE V.T. Vechiul Testament In. Evanghelia după Ioan Tim. Epistola către Timotei a sfântului apostol Pavel 2. ABREVIERI MAGISTERIALE const. dogm. Constituţie dogmatică 3. ABREVIERI BIBLIOGRAFICE DTE Dizionario Teologico Enciclopedico DS DENZINGER H., Enchirodion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum DTC Dictionaire de Theologie Catholique 4. ABREVIERI TEHNICE cap. capitol col. coloană cf. conform ed. editură op....

 • Argumentele Existentei lui Dumnezeu in Viziunea Tomista

  Scurt istoric despre viaţa doctorului angelic Filosof scolastic, născut în Italia la Roccasecca, lângă Aquino, Toma d’Aquino a fost şcolit de călugării benedictini de la Monte Cassino, apoi a studiat artele liberale la Neapole. Înfruntând apriga împotrivire a familiei sale, s-a alăturat in 1244 Ordinului dominican al călugărilor cerşetori şi a studiat filosofia şi teologia la Paris şi Colonia, cu Albert Magnus. Între 1254 si 1259 predă la Paris, unde în 1256 devine profesor plin. Deceniul...

Pagina 9 din 13