Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Doctrina Trinitara la Sfantul Augustin

  INTRODUCERE Păstrând întâietatea pentru Sfântul Pavel, Apostolul Neamurilor şi figura centrală din extinsa arie a creştinismului, Sfântul Augustin, asociat cu Sfântul Toma d’Aquino, sunt cei doi titani ai gândirii creştine ce au exercitat o influenţă covârşitoare în aproape toate preocupările accesibile raţiunii din domeniul ştiinţei, moralei, filosofiei şi teologiei. Sfântul Augustin a fost unul dintre cei mai mari, mai fecunzi şi mai prestigioşi scriitori latini din secolele IV - V....

 • Sacramentul Euharistiei

  Catehismul Bisericii Catolice defineşte sacramentul ca un semn vizibil instituit de Isus Cristos prin care primim harul nevăzut. Termenul latin „sacramentum”, are o istorie bogată şi complexă atât în afara creştinismului cât şi în interiorul său. Din cea mai simplă analiză a semnului ne putem da seama că este primul şi cel mai important mijloc de comunicare existent în natură înainte de a fi fost instituit convenţional de om. În Noul Testament primul şi fundamentalul semn este Isus...

 • Sfanta Ungere a Infirmilor

  Lista abrevierilor 1. Abrevieri biblice: Iac. - Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov. 2. Abrevieri magisteriale: AJ – Concilium Provinciale Primum Provinciae Ecclesiasticae Graeco-Catholicae Alba-Iulliensis et Fogarasiensis, Blaj, 1872 CBC – Catehismul Bisericii Catolice CCEO – Codul Canoanelor Bisericilor Orientale. DS – DENZINGER, SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum definitinum et declarationum de rebus fidei et morun, Editio 36. EV – Enchiridion Vaticanum, 12 volume,...

 • Rugaciunea in Sfanta Scriptura

  Introducere „Rugăciunea este înălţarea sufletului către Dumnezeu sau cererea de la Dumnezeu a unor bunuri potrivite” spune Sfântul Ioan Damaschinul. De unde găsim noi atunci când ne rugăm? Oare de la înălţimea trufiei şi a voinţei noastre proprii, sau din <<adâncurile>> (Ps. 130, 1) unei inimi umile şi pline de pocăinţă? Cel ce se smereşte va fi înălţat (cf. Luc. 18, 9-14). Umilinţa este temelia rugăciunii, „căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie” (Rom. 8, 26). Umilinţa este...

 • Sa ne Supunem Stapanilor

  Introducere Scrisoarea către Romani este o capodoperă a apostolului, fiind expunerea cea mai bine elaborată şi cea mai autentică. Fără această scriere este foarte greu să-l înţelegem pe Pavel şi genul său. Este importantă atât pentru lumea catolică – din partea căreia se bucură de o stimă deosebită – cât şi pentru cea ne-catolică. Este considerată testamentul lui Pavel şi cel mai important text al NT după Evanghelii. CV-II- se adapă din aceste scrieri aproximativ de 118 ori, fiind depăşită...

 • Purificarea Preotiei Levitice - Malahia 3,1-7

  SIGLE ŞI ABREVIERI 1. ABREVIERI TEHNICE ARC – Arhiepiscopia Romano Catolică cf. – confruntă drd. – doctorand ed. – editura loc. cit. – locul citat op. cit. – opera citată p. – pagina pp. – paginile pr. – preot prof. – profesor v. – verset V.T. – Vechiul Testament 2. ABREVIERI BIBLICE Vechiul testament Am. – Amos Ag. – Agheu 1 Cr – Prima carte a Cronicilor Dt. – Deuteronom Ex. – Exod Ez. – Ezechiel Gen. - Geneza Ier. – Ieremia Ios. – Iosua Jdc. – Cartea Judecătorilor...

 • Constiinta in Sfanta Scriptura

  LISTA ABREVIERILOR 1. Abrevieri tehnice ARC –Arhiepiscopia romano-catolică BOR –Biserica Ortodoxă Română asist. univ. – asistent universitar cap. - capitol cf. - confruntă dr. – doctor ed. – editura lb. - limba p. – pagină vol. - volumul V.T. –Vechiul Testament 2. Abrevieri biblice 1 Cor. - 2 Cor. - Evr. - Fac. – Cartea Facerii Filip. - Ier. –Ieremia Înţ. –Cartea Înţelepciunii Lc. – Evanghelia după Luca Mt. – Evanghelia după Matei Ps. - Psalmii 1Pt. - Qoh. - 1Reg....

 • Taina Casatoriei

  Capitolul I A. Căsătoria în Vechiul Testament. În Israelul antic, căsătoria şi viaţa de familie, prezentau aceleaşi caracteristici care erau în tot orientul antic. Căsătoriile erau de tip patriarhal, tatăl familiei, avea autoritate asupra soţiei, copiilor, nepoţilor, servitorilor şi sclavilor. Lăsarea unei zestre (dote), tatălui logodnicei, nu trebuie să fie interpretat ca şi cumpărarea soţiei; de fapt acest lucru însemna, era ca un fel de recompensă pentru familia care „pierde” un membru...

 • Infailibilitatea si Primatul Pontifului Roman

  LISTA ABREVIERILOR 1.ABREVIERI BIBLICE V.T. Vechiul Testament In. Evanghelia după Ioan Tim. Epistola către Timotei a sfântului apostol Pavel 2. ABREVIERI MAGISTERIALE const. dogm. Constituţie dogmatică 3. ABREVIERI BIBLIOGRAFICE DTE Dizionario Teologico Enciclopedico DS DENZINGER H., Enchirodion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum DTC Dictionaire de Theologie Catholique 4. ABREVIERI TEHNICE cap. capitol col. coloană cf. conform ed. editură op....

 • Argumentele Existentei lui Dumnezeu in Viziunea Tomista

  Scurt istoric despre viaţa doctorului angelic Filosof scolastic, născut în Italia la Roccasecca, lângă Aquino, Toma d’Aquino a fost şcolit de călugării benedictini de la Monte Cassino, apoi a studiat artele liberale la Neapole. Înfruntând apriga împotrivire a familiei sale, s-a alăturat in 1244 Ordinului dominican al călugărilor cerşetori şi a studiat filosofia şi teologia la Paris şi Colonia, cu Albert Magnus. Între 1254 si 1259 predă la Paris, unde în 1256 devine profesor plin. Deceniul...

 • Despre Parusie sau a Doua Venire a Domnului

  Introducere Învăţătura despre Parusie este doctrina Bisericii despre cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Termenul de „η παρουσια , ας” vine din limba greacă şi înseamnă prezenţă, venire Învăţătura este de o deosebită importanţă, deoarece atunci lumea sub actuala ei înfăţişare se va transforma, va fi un „Cer nou” şi un „Pământ nou”; se va face judecata întregului neam omenesc de la începutul făpturii până la sfârşitul veacurilor, iar toţi credincioşii în Hristos se ...

 • Genealogia Mantuitorului in Evanghelia Dupa Matei cu Precizarea Rostului celor Trei Femei Pagane

  Capitolul Ι Lămuriri noţionale tehnice despre termenii „Evanghelie“, „genealogie“ etc. În limbajul Evangheliei din Cartea neamului, creştinismul are nu numai dimensiunile adâncimii, care ridică din lumea relativităţii spre zările desăvârşirii, ci afundă în timp şi leagă de trecutul istoric, de părinţii şi moşii şi strămoşii, cei după trup, ai lui Iisus: Avraam, Isaac, Iacob, David, Solomon… Noul Testament începe cu textul Cărţii neamului lui Iisus Hristos, de la Matei I, 1-24. Textul...

 • Dialog intre Crestinism si Orient

  De-a lungul timpului, religia care este credinta in supranatural, sacru sau divin şi codul moral a luat un imens număr de forme in diverse culturi sau persoane. Religiile moderne majore sunt: crestinism (ortodoxism, catolicism, protestantism), islam, hinduism, brahmanism, taoism, confucianism, buddhism, iudaism, sikhism, jainism, religia slavica. Religiile lumii au fost si sunt in continuare importante subiecte de discutie, moduri de a interpreta lumea, si au influenta asupra politicii,...

 • Rolul Bisericii

  1. Definiţia Bisericii Cuvântul „biserică ” provine din „ecclesia” care înseamnă, în limba greacă, „o adunare” sau „cei chemaţi”. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor atribuie cuvântului „biserică” în primul rând un sens material şi anume cel de „clădire”. Alteori, atunci când diverşi indivizi sunt întrebaţi ce biserică frecventează, ei asociază biserica cu credinţa: ortodoxă, catolică, luterană, baptistă etc. În citatul Romani 16:5: „... spuneţi sănătate şi Bisericii care se adun ...

 • Patriarhii Romaniei

  MIRON CRISTEA 1868-1939 Miron Cristea ,întâiul patriarh , ales la 4 februarie 1925 , investit si înscăunat la 1 noienbrie acelasi an , a cârmuit destinele bisericii până la 6 martie 1939,când a decedat la Cannes, în Franţa, unde plecase pentru îngrijirea sănătăţii. Are mormântul în Catedrala Patriarhiei din Bucureşti. S-a născut la 20 iulie 1868, într-o familie de ţărani din Topliţa română, de pe cursul superior ai Mureşului, şi a primit la botez numele Iiie. După luarea bacalau¬reatului...

Pagina 9 din 13