Toate documentele din domeniul Crestinism

 • Sa ne Supunem Stapanilor

  Introducere Scrisoarea către Romani este o capodoperă a apostolului, fiind expunerea cea mai bine elaborată şi cea mai autentică. Fără această scriere este foarte greu să-l înţelegem pe Pavel şi genul său. Este importantă atât pentru lumea catolică – din partea căreia se bucură de o stimă deosebită – cât şi pentru cea ne-catolică. Este considerată testamentul lui Pavel şi cel mai important text al NT după Evanghelii. CV-II- se adapă din aceste scrieri aproximativ de 118 ori, fiind depăşită...

 • Purificarea Preotiei Levitice - Malahia 3,1-7

  SIGLE ŞI ABREVIERI 1. ABREVIERI TEHNICE ARC – Arhiepiscopia Romano Catolică cf. – confruntă drd. – doctorand ed. – editura loc. cit. – locul citat op. cit. – opera citată p. – pagina pp. – paginile pr. – preot prof. – profesor v. – verset V.T. – Vechiul Testament 2. ABREVIERI BIBLICE Vechiul testament Am. – Amos Ag. – Agheu 1 Cr – Prima carte a Cronicilor Dt. – Deuteronom Ex. – Exod Ez. – Ezechiel Gen. - Geneza Ier. – Ieremia Ios. – Iosua Jdc. – Cartea Judecătorilor...

 • Constiinta in Sfanta Scriptura

  LISTA ABREVIERILOR 1. Abrevieri tehnice ARC –Arhiepiscopia romano-catolică BOR –Biserica Ortodoxă Română asist. univ. – asistent universitar cap. - capitol cf. - confruntă dr. – doctor ed. – editura lb. - limba p. – pagină vol. - volumul V.T. –Vechiul Testament 2. Abrevieri biblice 1 Cor. - 2 Cor. - Evr. - Fac. – Cartea Facerii Filip. - Ier. –Ieremia Înţ. –Cartea Înţelepciunii Lc. – Evanghelia după Luca Mt. – Evanghelia după Matei Ps. - Psalmii 1Pt. - Qoh. - 1Reg....

 • Taina Casatoriei

  Capitolul I A. Căsătoria în Vechiul Testament. În Israelul antic, căsătoria şi viaţa de familie, prezentau aceleaşi caracteristici care erau în tot orientul antic. Căsătoriile erau de tip patriarhal, tatăl familiei, avea autoritate asupra soţiei, copiilor, nepoţilor, servitorilor şi sclavilor. Lăsarea unei zestre (dote), tatălui logodnicei, nu trebuie să fie interpretat ca şi cumpărarea soţiei; de fapt acest lucru însemna, era ca un fel de recompensă pentru familia care „pierde” un membru...

 • Infailibilitatea si Primatul Pontifului Roman

  LISTA ABREVIERILOR 1.ABREVIERI BIBLICE V.T. Vechiul Testament In. Evanghelia după Ioan Tim. Epistola către Timotei a sfântului apostol Pavel 2. ABREVIERI MAGISTERIALE const. dogm. Constituţie dogmatică 3. ABREVIERI BIBLIOGRAFICE DTE Dizionario Teologico Enciclopedico DS DENZINGER H., Enchirodion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum DTC Dictionaire de Theologie Catholique 4. ABREVIERI TEHNICE cap. capitol col. coloană cf. conform ed. editură op....

 • Argumentele Existentei lui Dumnezeu in Viziunea Tomista

  Scurt istoric despre viaţa doctorului angelic Filosof scolastic, născut în Italia la Roccasecca, lângă Aquino, Toma d’Aquino a fost şcolit de călugării benedictini de la Monte Cassino, apoi a studiat artele liberale la Neapole. Înfruntând apriga împotrivire a familiei sale, s-a alăturat in 1244 Ordinului dominican al călugărilor cerşetori şi a studiat filosofia şi teologia la Paris şi Colonia, cu Albert Magnus. Între 1254 si 1259 predă la Paris, unde în 1256 devine profesor plin. Deceniul...

 • Despre Parusie sau a Doua Venire a Domnului

  Introducere Învăţătura despre Parusie este doctrina Bisericii despre cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Termenul de „η παρουσια , ας” vine din limba greacă şi înseamnă prezenţă, venire Învăţătura este de o deosebită importanţă, deoarece atunci lumea sub actuala ei înfăţişare se va transforma, va fi un „Cer nou” şi un „Pământ nou”; se va face judecata întregului neam omenesc de la începutul făpturii până la sfârşitul veacurilor, iar toţi credincioşii în Hristos se ...

 • Genealogia Mantuitorului in Evanghelia Dupa Matei cu Precizarea Rostului celor Trei Femei Pagane

  Capitolul Ι Lămuriri noţionale tehnice despre termenii „Evanghelie“, „genealogie“ etc. În limbajul Evangheliei din Cartea neamului, creştinismul are nu numai dimensiunile adâncimii, care ridică din lumea relativităţii spre zările desăvârşirii, ci afundă în timp şi leagă de trecutul istoric, de părinţii şi moşii şi strămoşii, cei după trup, ai lui Iisus: Avraam, Isaac, Iacob, David, Solomon… Noul Testament începe cu textul Cărţii neamului lui Iisus Hristos, de la Matei I, 1-24. Textul...

 • Dialog intre Crestinism si Orient

  De-a lungul timpului, religia care este credinta in supranatural, sacru sau divin şi codul moral a luat un imens număr de forme in diverse culturi sau persoane. Religiile moderne majore sunt: crestinism (ortodoxism, catolicism, protestantism), islam, hinduism, brahmanism, taoism, confucianism, buddhism, iudaism, sikhism, jainism, religia slavica. Religiile lumii au fost si sunt in continuare importante subiecte de discutie, moduri de a interpreta lumea, si au influenta asupra politicii,...

 • Rolul Bisericii

  1. Definiţia Bisericii Cuvântul „biserică ” provine din „ecclesia” care înseamnă, în limba greacă, „o adunare” sau „cei chemaţi”. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor atribuie cuvântului „biserică” în primul rând un sens material şi anume cel de „clădire”. Alteori, atunci când diverşi indivizi sunt întrebaţi ce biserică frecventează, ei asociază biserica cu credinţa: ortodoxă, catolică, luterană, baptistă etc. În citatul Romani 16:5: „... spuneţi sănătate şi Bisericii care se adun ...

 • Patriarhii Romaniei

  MIRON CRISTEA 1868-1939 Miron Cristea ,întâiul patriarh , ales la 4 februarie 1925 , investit si înscăunat la 1 noienbrie acelasi an , a cârmuit destinele bisericii până la 6 martie 1939,când a decedat la Cannes, în Franţa, unde plecase pentru îngrijirea sănătăţii. Are mormântul în Catedrala Patriarhiei din Bucureşti. S-a născut la 20 iulie 1868, într-o familie de ţărani din Topliţa română, de pe cursul superior ai Mureşului, şi a primit la botez numele Iiie. După luarea bacalau¬reatului...

 • Mitropolia Ungrovlahiei

  Problema întemeierii mitropoliilor româneşti, a Ungrovlahiei, a Moldovei şi Transilvaniei, a preocupat istoricii ecleziastici, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până astăzi. Dacă prin modul actual de abordare a problemei, prin folosirea documentelor, mai vechi sau mai noi, începuturile mitropoliilor Ungrovlahiei şi Moldovei sunt, în general rezolvate, nu acelaşi lucru putem spune despre începuturile mitropoliei Transilvaniei. Contextul istoric şi politic nu a fost acelaşi...

 • Mitropolia Transilvaniei

  Începuturile mitropoliei Transilvaniei. Condiţiile istorice în care s-au pus bazele unei ierarhii bisericeşti în Transilvania au fost cu totul deosebite faţă de celelalte două principate româneşti. Primele ştiri despre viaţa politică şi bisericească a românilor transilvăneni, excluzându-le pe cele ce ne sunt furnizate de descoperirile arheologice, ne sunt furnizate de Cronica scrisă de Magistrul P., notarul anonim(Anonimus) al regelui Bela, probabil Bela al II-lea (1131-1141), cunoscută în...

 • Mitropolia Moldovei

  Mitropolia Moldovei s-a întemeiat în, cu totul, alte condiţii. Contextul istoric, în care s-a înfiinţat mitropolia Moldovei, a fost cu totul altul decât în Ţara Românească. Statul medieval Moldova s-a înfiinţat prin descălecatul voievozilor maramureşeni, la est de Carpaţi, unde se organizase o marcă de apărare a Transilvaniei şi Ungariei, în faţa invaziilor tătare. Prin anul 1352, în fruntea acestei unităţi administrative era voievodul român, din Maramureş, Dragoş. El şi-a stabilit reşedinţa...

 • Expansiunea Artei Bizantine

  Comorile artei bizantine se extind în tot Imperiul, extindere ce se face pe două căi: a) pe calea importului, nu a operelor, ci a artiştilor (arhitecţi, pictori, copişti) care sunt angajaţi în urma unor comenzi provenite mai ales de la curţile imperiale; b) pe calea influenţelor ce se înt’lnesc sub forma copierii unor modele, modele ce nu vor fi copiate întocmai, ci vor suferi unele modificări sub forma adaptărilor la condiţiile şi specificul zonei care s-a inspirat. a) În primul caz al...

Pagina 9 din 12